הוספה, שינוי או ניקוי של עיצובים מותנים

השתמש בעיצוב מותנה כדי לסייע לך לבדוק ולנתח נתונים, לזהות בעיות קריטיות ולזהות תבניות ומגמות באופן חזותי.

מה ברצונך לעשות?

קבלת מידע נוסף אודות עיצוב מותנה

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל דו-צבעי

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל תלת-צבעי

עיצוב כל התאים באמצעות סרגלי נתונים

עיצוב כל התאים באמצעות ערכת סמלים

עיצוב תאים המכילים ערכי תאריך או שעה, טקסט או מספר בלבד

עיצוב ערכים המדורגים כעליונים או תחתונים בלבד

עיצוב ערכים הגבוהים או נמוכים מהממוצע בלבד

עיצוב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד

שימוש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב

ניקוי עיצובים מותנים

קבלת מידע נוסף אודות עיצוב מותנה

עיצוב מותנה מסייע לך לענות על שאלות ספציפיות אודות הנתונים. באפשרותך להחיל עיצוב מותנה על טווח תאים, טבלת Excel או דוח PivotTable. קיימים הבדלים חשובים שיש להבין בעת שימוש בעיצוב מותנה בדוח PivotTable.

היתרונות של עיצוב מותנה

כאשר אתה מנתח נתונים, לעתים קרובות אתה שואל את עצמך שאלות, כגון:

 • היכן נמצאים החריגים בסיכום רווחים של חמש השנים האחרונות?

 • מהן המגמות בסקר דעת קהל שיווקי במהלך השנתיים האחרונות?

 • מי מכר בלמעלה מ- 50,000 ש"ח החודש?

 • מהי התפלגות הגילאים הכללית של עובדים?

 • לאיזה מוצרים יש גידול בהכנסות של למעלה מ- 10% משנה לשנה?

 • מיהם הסטודנטים בעלי הביצועים הגבוהים ביותר והנמוכים ביותר בכיתת השנה הראשונה?

עיצוב מותנה מסייע במענה על שאלות אלה על-ידי הדגשה פשוטה יותר של תאים מעניינים או טווח תאים, הדגשה של ערכים בלתי רגילים והצגת נתונים באופן חזותי באמצעות שורות נתונים, סרגלי צבעים וערכות סמלים. תבנית מותנית משנה את המראה של טווח תאים בהתבסס על תנאי (או על קריטריונים). אם התנאי מתקיים, טווח התאים מעוצב בהתבסס על תנאי זה. אם התנאי אינו מתקיים, טווח התאים אינו מעוצב בהתבסס על תנאי זה.

הערה  בעת יצירת עיצוב מותנה, באפשרותך לבצע הפנייה רק לתאים אחרים באותו גליון עבודה; אין באפשרותך להפנות לתאים בגליונות עבודה אחרים באותה חוברת עבודה, או להשתמש בהפניות חיצוניות לחוברת עבודה אחרת.

עיצוב מותנה עבור דוח PivotTable

עיצוב מותנה בדוח PivotTable שונה מטווח תאים או מטבלת Excel במספר דרכים:

 • אם תשנה את הפריסה של דוח PivotTable על-ידי סינון, הסתרת רמות, כיווץ והרחבה של רמות, או העברת שדה, העיצוב המותנה נשמר כל עוד השדות בנתונים המשמשים כבסיס אינם מוסרים.

 • טווח העיצוב המותנה עבור שדות באזור 'ערכים' יכול להתבסס על היררכיית הנתונים ונקבע על-ידי כל הצאצאים הגלויים (הרמה הנמוכה הבאה בהיררכיה) של אב (הרמה הגבוהה הבאה בהיררכיה) בשורות עבור עמודה אחת או יותר, או עמודות עבור שורה אחת או יותר.

  הערה  בהיררכיית הנתונים, צאצאים אינם יורשים עיצוב מותנה מהאב, והאב אינו יורש עיצוב מותנה מהצאצאים.

 • קיימות שלוש שיטות לבחירת טווח העיצוב המותנה של שדות באזור 'ערכים': על-ידי בחירה, על-ידי שדה מתאים ועל-ידי שדה ערך.

שיטת ברירת המחדל לבחירת טווח שדות באזור 'ערכים' היא על-ידי בחירה. באפשרותך לשנות את שיטת בחירת הטווח לשדה מתאים או לשדה ערך באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על, תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש, או תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב. שלוש שיטות בחירת הטווח מעניקות לך גמישות גדולה יותר בהתאם לצרכיך:

בחירת טווח על-ידי בחירה    השתמש בשיטה זו אם ברצונך לבחור:

 • סדרת שדות רציפים באזור 'ערכים', כגון כל הסכומים הכוללים של המוצר עבור אזור אחד.

 • סדרת שדות לא רציפים באזור 'ערכים', כגון הסכומים הכוללים של מוצר באזורים שונים על פני רמות בהיררכיית הנתונים.

בחירת טווח באמצעות שדה ערך     השתמש בשיטה זו אם ברצונך:

 • להימנע מביצוע בחירות רבות לא רציפות.

 • לעצב בצורה מותנית סדרת שדות באזור 'ערכים' עבור כל הרמות בהיררכיית נתונים.

 • לכלול סכומי ביניים וסיכומים סופיים.

בחירת טווח באמצעות שדה מתאים    השתמש בשיטה זו אם ברצונך:

 • להימנע מביצוע בחירות לא רציפות.

 • לעצב בצורה מותנית סדרת שדות באזור 'ערכים' עבור רמה אחת בהיררכיית הנתונים.

 • לא לכלול סכומי ביניים.

בעת עיצוב מותנה של שדות באזור 'ערכים' עבור ערכים גבוהים, נמוכים, מעל הממוצע או מתחת לממוצע, הכלל מתבסס על כל הערכים הגלויים כברירת מחדל. עם זאת, בעת בחירת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

 • עמודה ושדה שורת האב שלה.

 • שורה ושדה עמודת האב שלה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל דו-צבעי

סרגלי צבעים הם מדריכים חזותיים העוזרים לך להבין פיזור והשתנות של נתונים. סרגל דו-צבעי מסייע לך להשוות טווח תאים על-ידי מעבר הדרגתי בין שני צבעים. גוון הצבע מייצג ערכים גבוהים יותר או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל בצבעים ירוק ואדום, באפשרותך לציין שלתאים בעלי ערך גבוה יותר יהיה צבע ירוק רב יותר ולתאים בעלי ערך נמוך יותר יהיה צבע אדום רב יותר.

בעיה: איני רואה את העיצוב המותנה שלי עבור תא כלשהו בטווח.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך שאינו ערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על גווני צבע.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר בסרגל דו-צבעי.

  עצה  רחף מעל סמלי סרגל הצבעים כדי לראות איזה סמל הוא סרגל דו-צבעי. הצבע העליון מייצג ערכים גבוהים יותר והצבע התחתון מייצג ערכים נמוכים יותר.

עצה  באפשרותך לשנות את שיטת בחירת הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירה בטווח החדש של תאים בגליון עבודה ולאחר מכן על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את טווח השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך" עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך".

 5. תחת בחר סוג כלל לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל דו-צבעי.

 7. בחר סוגמינימום ומקסימום. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערכים הגבוהים ביותר והנמוכים ביותר     בחר את הערך הנמוך ביותר ואת הערך הגבוה ביותר.

   במקרה זה, אל תזין ערךמינימום ומקסימום.

  • עיצוב ערך מספר, תאריך או שעה     בחר מספר ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומקסימום.

  • עיצוב אחוזים     בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומקסימום.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) עד 100. אל תזין סימן אחוזים.

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

  • עיצוב אחוזון     בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומקסימום.

   אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) עד 100. אינך יכול להשתמש באחוזון אם טווח התאים מכיל יותר מ- 8,191 נקודות נתונים.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג באופן חזותי קבוצה של ערכים גבוהים (כגון 20 האחוזונים העליונים) בפרופורציית דרגת צבע אחת וערכים נמוכים (כגון 20 האחוזונים התחתונים) בפרופורציית דרגת צבע אחרת, משום שהם מייצגים ערכים קיצוניים העשויים להטות את ההצגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומקסימום.

   הנוסחה חייבת להחזיר ערך של מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא שהנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

   הערות  

    • ערכי מינימום ומקסימום הם הערכים המינימליים והמקסימליים לטווח של תאים. ודא שהערך מינימום קטן מהערך מקסימום.

    • באפשרותך לבחור סוגמינימום ומקסימום שונה. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספרמינימום ואחוזמקסימום.

 8. כדי לבחור בסרגל צבעים מינימום ומקסימום, לחץ על צבע עבור כל אחד מהם ולאחר מכן בחר בצבע.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים.

  סרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל תלת-צבעי

סרגלי צבעים הם מדריכים חזותיים העוזרים לך להבין פיזור והשתנות של נתונים. סרגל תלת-צבעי מסייע לך להשוות טווח של תאים על-ידי מעבר הדרגתי בין שלושה צבעים. הגוון של הצבע מייצג ערכים גבוהים יותר, בינוניים או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל צבעים בירוק, צהוב ואדום, באפשרותך לציין שלתאים עם ערכים גבוהים יהיה צבע ירוק, לתאים עם ערכים בינוניים יהיה צבע צהוב ולתאים עם ערכים נמוכים יהיה צבע אדום.

בעיה: איני רואה את העיצוב המותנה שלי עבור תא כלשהו בטווח.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה מוחל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על גווני צבע.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר בסרגל תלת-צבעי. הצבע העליון מייצג ערכים גבוהים יותר, הצבע האמצעי מייצג ערכים בינוניים והצבע התחתון מייצג ערכים נמוכים יותר.

  עצה  רחף מעל סמלי סרגל הצבעים כדי לראות איזה סמל הוא סרגל תלת-צבעי.

עצה  באפשרותך לשנות את שיטת בחירת הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או הדוח המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירה בטווח חדש של תאים בגליון עבודה ולאחר מכן על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את בחירת טווח השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך" עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך".

 5. תחת בחר סוג כלל לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל תלת-צבעי.

 7. בחר סוגמינימום, נקודת אמצע ומקסימום. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערכים הגבוהים ביותר והנמוכים ביותר     בחר נקודת אמצע.

   במקרה זה, אל תזין ערךנמוך ביותר וגבוה ביותר.

  • עיצוב ערך מספר, תאריך או שעה     בחר מספר ולאחר מכן הזן ערךמינימום, נקודת אמצע ומקסימום.

  • עיצוב אחוזים     בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערךמינימום, נקודת אמצע ומקסימום.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) עד 100. אל תזין סימן אחוזים.

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שפיזור הערכים הוא יחסי.

  • עיצוב אחוזון     בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערךמינימום, נקודת אמצע ומקסימום.

   אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) עד 100. אינך יכול להשתמש באחוזון אם טווח התאים מכיל יותר מ- 8,191 נקודות נתונים.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג באופן חזותי קבוצה של ערכים גבוהים (כגון 20 האחוזונים העליונים) בפרופורציית דרגת צבע אחת וערכים נמוכים (כגון 20 האחוזונים התחתונים) בפרופורציית דרגת צבע אחרת, משום שהם מייצגים ערכים קיצוניים העשויים להטות את ההצגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערךמינימום, נקודת אמצע ומקסימום.

   הנוסחה חייבת להחזיר ערך של מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון עבודה כדי לוודא שהנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

   הערות  

    • ערכי מינימום, נקודת אמצע ומקסימום הם הערכים המזעריים, הבינוניים והמירביים עבור טווח תאים. ודא שהערך מינימום קטן מהערך נקודת אמצע אשר בתורו קטן מהערך מקסימום.

    • באפשרותך לבחור סוג שונה עבור מינימום, נקודת אמצע ומקסימום. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספרמינימום, אחוזוןנקודת אמצע ואחוזמקסימום.

    • במקרים רבים, ערך נקודת אמצע המשמש כברירת מחדל של 50 אחוז עובד בצורה הטובה ביותר, אבל באפשרותך להתאים אותו לדרישות ייחודיות.

 8. כדי לבחור בסרגל צבעים מינימום, נקודת אמצע או מקסימום, לחץ על צבע עבור כל אחד ולאחר מכן בחר צבע.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים.

  סרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגלי נתונים

סרגל נתונים מסייע לך לראות את ערכו של תא ביחס לתאים אחרים. אורך סרגל הנתונים מייצג את הערך בתא. סרגל ארוך יותר מייצג ערך גבוה יותר וסרגל קצר יותר מייצג ערך נמוך יותר. סרגלי נתונים מסייעים באיתור מספרים גבוהים יותר ונמוכים יותר, בפרט עם כמויות גדולות של נתונים, כגון הצעצועים בעלי קצב המכירה הגבוה ביותר והנמוך ביותר בדוח מכירות של חג.

בעיה: איני רואה את העיצוב המותנה שלי עבור תא כלשהו בטווח.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו חל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, לחץ על סרגלי נתונים ולאחר מכן בחר סמל שורת נתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

עצה  באפשרותך לשנות את שיטת בחירת הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון עבודה ולאחר מכן על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את בחירת טווח השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך" עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך".

 5. תחת בחר סוג כלל לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל נתונים.

 7. בחר סוגהעמודה הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותר. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערכים הגבוהים ביותר והנמוכים ביותר     בחר את הערך הנמוך ביותר ואת הערך הגבוה ביותר.

   במקרה זה, אל תזין ערךהעמודה הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותר.

  • עיצוב ערך מספר, תאריך או שעה     בחר מספר ולאחר מכן הזן ערךהעמודה הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותר.

  • עיצוב אחוזים     בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערךהעמודה הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותר.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) עד 100. אל תזין סימן אחוזים.

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

  • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערךהעמודה הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותר.

   אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) עד 100. אינך יכול להשתמש באחוזון אם טווח התאים מכיל יותר מ- 8,191 נקודות נתונים.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצה של ערכים גבוהים (כגון 20 האחוזונים העליונים) ביחס אחד של סרגל נתונים וערכים נמוכים (כגון 20 האחוזונים התחתונים) ביחס אחר של סרגל נתונים, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצוניים שעשויים להטות את ההצגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערךהעמודה הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותר.

   הנוסחה חייבת להחזיר ערך של מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבדוק את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא שהנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

   הערות  

    • ודא שערך העמודה הקצרה ביותר קטן מערך העמודה הארוכה ביותר.

    • באפשרותך לבחור סוג שונה עבור העמודה הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותר. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספר עבור העמודה הקצרה ביותר ואחוז עבור העמודה הארוכה ביותר.

 8. כדי לבחור בסרגל צבעים עבור העמודה הקצרה ביותר והעמודה הארוכה ביותר, לחץ על צבע עמודה.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים.

  צבע השורה שאותו אתה בוחר מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

 9. כדי להציג רק את שורת הנתונים ולא את הערך בתא, בחר הצג עמודה בלבד.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות ערכת סמלים

השתמש בערכת סמלים כדי לפרש ולמיין נתונים לשלוש עד חמש קטגוריות המופרדות באמצעות ערך סף. כל סמל מייצג טווח ערכים. לדוגמה, בערכת הסמלים של 3 חצים, החץ הירוק למעלה מייצג ערכים גבוהים יותר, החץ הצהוב לצדדים מייצג ערכים בינוניים והחץ האדום למטה מייצג ערכים נמוכים יותר.

בעיה: איני רואה את העיצוב המותנה שלי עבור תא כלשהו בטווח.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו חל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, לחץ על ערכות סמלים ולאחר מכן בחר ערכת סמלים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

עצה  באפשרותך לשנות את שיטת בחירת הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את בחירת טווח השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך" עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך".

 5. תחת בחר סוג כלל לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר ערכת סמלים.

  1. בחר ערכת סמלים. ברירת המחדל היא 3 אורות רמזור (ללא מסגרת). מספר הסמלים ואופרטורי ההשוואה המשמשים כברירת מחדל וערכי הסף עבור כל סמל עלולים להשתנות עבור כל ערכת סמלים.

  2. אם תרצה, באפשרותך להתאים את אופרטורי ההשוואה ואת ערכי הסף. טווח הערכים המשמש כברירת מחדל עבור כל סמל שווה בגודל, אבל באפשרותך להתאים אותו לדרישותיך הייחודיות. ודא שערכי הסף נמצאים ברצף לוגי החל מהגבוה ביותר ועד לנמוך ביותר, מלמעלה למטה.

  3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • עיצוב ערך מספר, תאריך או שעה     בחר מספר.

   • עיצוב אחוזים     בחר אחוז.

    ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) עד 100. אל תזין סימן אחוזים.

    השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

   • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון.

    אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) עד 100. אינך יכול להשתמש באחוזון אם טווח התאים מכיל יותר מ- 8,191 נקודות נתונים.

    השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצה של ערכים גבוהים (כגון 20 האחוזונים העליונים) ביחס אחד של סרגל נתונים וערכים נמוכים (כגון 20 האחוזונים התחתונים) ביחס אחר של סרגל נתונים, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצוניים שעשויים להטות את התצוגה החזותית של הנתונים שלך.

   • עיצוב תוצאת נוסחה     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן נוסחה בכל תיבת ערך.

    הנוסחה חייבת להחזיר ערך של מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבחון את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא שהנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

  4. כדי שהסמל הראשון ייצג ערכים נמוכים יותר והסמל האחרון ייצג ערכים גבוהים יותר, בחר הפוך את סדר הסמלים.

  5. כדי להציג רק את הסמל ולא את הערך בתא, בחר הצג סמל בלבד.

   הערות  

   1. ייתכן שתצטרך להתאים את רוחב העמודה כדי שתכלול את הסמל.

   2. יש שלושה גדלים של סמלים. גודל הסמל המוצג תלוי בגודל הגופן המשמש בתא זה.

לראש הדף

עיצוב תאים המכילים ערכי תאריך או שעה, טקסט או מספר בלבד

כדי למצוא ביתר קלות תאים ספציפיים בתוך טווח תאים, באפשרותך לעצב תאים ספציפיים אלה בהתבסס על אופרטור השוואה. לדוגמה, בגליון עבודה של רשימת מצאי הממוין לפי קטגוריות, באפשרותך להדגיש בצהוב את המוצרים שזמינים עבורם פחות מעשרה פריטים. לחלופין, בגליון עבודה של סיכום חנות קמעונאית, באפשרותך לזהות את כל החנויות בעלות רווחים הגדולים מ- 10%, נפח מכירות הקטן מ- 100,000 ש"ח ואזור השווה ל"דרום מזרח".

הערה  אין באפשרותך לעצב בצורה מותנית שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי טקסט או תאריך, אלא רק לפי מספר.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון בין, שווה לטקסט המכיל או תאריך המתרחש.

 4. הזן את הערכים הרצויים ולאחר מכן בחר עיצוב.

עצה  באפשרותך לשנות את שיטת בחירת הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירה בטווח תאים חדש בגליון העבודה ולאחר מכן על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את בחירת הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך" עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך".

 5. תחת בחר סוג כלל:, לחץ על עצב רק תאים המכילים.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה עצב רק תאים המכילים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב לפי מספר, תאריך או שעה     בחר ערך תא, בחר אופרטור השוואה ולאחר מכן הזן מספר, תאריך או שעה.

   לדוגמה, בחר בין ולאחר מכן הזן 100 ו-200, או בחר שווה ל ולאחר מכן הזן 1/1/2006.

   באפשרותך גם להזין נוסחה המחזירה ערך של מספר, תאריך או שעה. הזנת נוסחה חייבת להתחיל בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבחון את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא שהנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

  • עיצוב לפי טקסט     בחר טקסט ספציפי, בחר אופרטור השוואה ולאחר מכן הזן טקסט.

   לדוגמה, בחר מכיל ולאחר מכן הזן Silver, או בחר מתחיל ב ולאחר מכן הזן Tri.

   ציטוטים נכללים במחרוזת החיפוש ובאפשרותך להשתמש בתווים כלליים. האורך המקסימלי של מחזורת הוא 255 תווים.

   באפשרותך גם להזין נוסחה המחזירה טקסט. הזנת נוסחה חייבת להתחיל בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לבחון את הנוסחה בגליון העבודה כדי לוודא שהנוסחה אינה מחזירה ערך שגיאה.

  • עיצוב לפי תאריך     בחר תאריכים המתרחשים ולאחר מכן בחר השוואת תאריך.

   לדוגמה, בחר אתמול או שבוע הבא.

  • עיצוב תאים עם רווחים או ללא רווחים     בחר ריקים או לא ריקים.

   הערה  ערך ריק הוא תא שאינו מכיל נתונים והוא שונה מתא המכיל רווח אחד או יותר (הנחשבים לטקסט).

  • עיצוב תאים עם ערכי שגיאה או ללא ערכי שגיאה     בחר שגיאות או לא שגיאות.

   ערכי שגיאה כוללים: #####, #VALUE!‏, #DIV/0!‏, #NAME?‏, #N/A‏, #REF!‏, #NUM! ו- #NULL!.

 7. כדי לציין עיצוב, לחץ על עיצוב.

  מוצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 8. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים המדורגים כעליונים או תחתונים בלבד

באפשרותך למצוא את הערכים הגבוהים ביותר והנמוכים ביותר בטווח תאים בהתבסס על ערך קיצוץ שאתה מציין. לדוגמה, באפשרותך למצוא את 5 המוצרים הנמכרים ביותר בדוח אזורי, המוצרים המהווים את 15% התחתונים בסקר לקוחות או את 25 המשכורות הגבוהות ביותר בבדיקת עובדי מחלקה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון 10 הפריטים העליונים או 10 הפריטים התחתונים.

 4. הזן את הערכים הרצויים ולאחר מכן בחר עיצוב.

עצה  באפשרותך לשנות את שיטת בחירת הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את שדות הטווח באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי:

  • בחירה, לחץ על רק תאים אלה.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך" עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך".

 5. תחת בחר סוג כלל:, לחץ על עצב רק ערכים המדורגים עליונים או תחתונים.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה עצב ערכים המדורגים בין:, בחר העליונים או התחתונים.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין מספר עליון או תחתון, הזן מספר ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון % מהטווח שנבחר. ערכים חוקיים הם ערכים בין 1 ל-1,000.

  • כדי לציין אחוז עליון או תחתון, הזן מספר ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון % מהטווח שנבחר. ערכים חוקיים הם ערכים בין 1 ל-100.

 8. באופן אופציונלי, שנה את אופן החלת התבנית עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable הנכללים בטווח על-ידי שדה מתאים.

  כברירת מחדל, העיצוב המותנה מבוסס על כל הערכים הגלויים. עם זאת, בעת בחירת טווח על-ידי שדה מתאים, במקום שימוש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

  • עמודה ושדה שורת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת טור.

  • שורה ושדה העמודה האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת שורה.

 9. כדי לציין עיצוב, לחץ על עיצוב.

  מוצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 10. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים הגבוהים או נמוכים מהממוצע בלבד

באפשרותך למצוא ערכים מעל או מתחת לממוצע או סטיית תקן בטווח תאים. לדוגמה, באפשרותך למצוא את בעלי הביצועים מעל לממוצע בסקירת ביצועים שנתית או למקם חומרים מיוצרים הנמצאים מתחת לשתי סטיות תקן בדירוג איכות.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון מעל הממוצע או מתחת לממוצע.

 4. הזן את הערכים הרצויים ולאחר מכן בחר עיצוב.

עצה  באפשרותך לשנות את שיטת בחירת הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך" עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך".

 5. תחת בחר סוג כלל:, לחץ על עצב רק ערכים מעל או מתחת לממוצע.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה עצב ערכים שהם:, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעצב תאים שהם מעל או מתחת לממוצע עבור כל התאים בטווח, בחר מעל או מתחת.

  • כדי לעצב תאים שהם מעל או מתחת לאחת, שתיים או שלוש סטיות תקן עבור כל התאים בטווח, בחר סטיית תקן.

 7. באופן אופציונלי, שנה את האופן שבו מוחל עיצוב על השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable שממוקדים על-ידי שדה מתאים.

  כברירת מחדל, העיצוב המותנה מבוסס על כל הערכים הגלויים. עם זאת, בעת בחירת טווח על-ידי השדה המתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

  • עמודה ושדה שורת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת עמודה.

  • שורה ושדה עמודת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת שורה.

 8. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 9. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד

הערה  אין באפשרותך לעצב באופן מותנה שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי ערכים ייחודיים או משוכפלים.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר ערכים כפולים.

 4. הזן את הערכים הרצויים ולאחר מכן בחר עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שהטבלה או גליון העבודה המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש של תאים בגליון העבודה ולאחר מכן על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת בחר סוג כלל:, לחץ על עצב רק ערכים ייחודיים או כפולים.

 5. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה עצב הכל, בחר ייחודי או כפול.

 6. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 7. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

שימוש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב

אם צרכי העיצוב המותנה שלך מורכבים יותר, באפשרותך להשתמש בנוסחה לוגית כדי לציין את קריטריוני העיצוב. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשוות ערכים לתוצאה המוחזרת על-ידי פונקציה או להעריך נתונים בתאים מחוץ לטווח שנבחר.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  מוצגת תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   מוצגת תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן.

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 3. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך" עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים "שדה ערך".

 4. תחת בחר סוג כלל, לחץ על השתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב.

  1. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה עצב ערכים כאשר נוסחה זו נכונה:, הזן נוסחה.

   עליך להתחיל את הנוסחה עם סימן שוויון (=) ועל הנוסחה להחזיר ערך לוגי של TRUE (1)‎ או FALSE (0)‎.

   דוגמה 1: שימוש בעיצוב מותנה אחד עם קריטריונים מרובים והפניות לתא מחוץ לטווח התאים

   בנוסחה זו, עיצוב מותנה אחד עם קריטריונים מרובים מוחל על הטווח A1:A5 מעצב את התאים בירוק, אם הערך הממוצע עבור כל התאים בטווח גדול מהערך בתא F1, ולכל תא בטווח יש ערך מינימלי הגדול מהערך ב-G1 או שווה לו. התאים F1 ו-G1 נמצאים מחוץ לטווח התאים שעבורו מוחל העיצוב המותנה. הפונקציה AND משלבת קריטריונים מרובים והפונקציות AVERAGE ו-MIN מחשבות את הערכים.

   נוסחה

   עיצוב אובייקט

   ‎=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

   צבע תא ירוק

   דוגמה 2: שינוי גוון של השורות לסירוגין באמצעות הפונקציות MOD ו-ROW

   נוסחה זו משנה את הגוון של השורות לסירוגין בטווח תאים לצבע תא כחול. הפונקציה MOD מחזירה את השארית לאחר מספר (הארגומנט הראשון) המחולק על-ידי מחלק (הארגומנט השני). הפונקציה ROW מחזירה את מספר השורה הנוכחי. כאשר אתה מחלק את מספר השורה הנוכחי ב-2, אתה מקבל תמיד שארית 0 עבור מספר זוגי או שארית 1 עבור מספר אי זוגי. משום ש-0 הוא שקר ו-1 הוא אמת, כל שורה שמספרה הוא אי זוגי מעוצבת.

   נוסחה

   עיצוב אובייקט

   ‎=MOD(ROW(),2)=1

   צבע תא כחול

  2. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

  3. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

   באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

   הערה  באפשרותך להזין הפניה לתא בנוסחה על-ידי בחירה ישירה של תאים בגליון עבודה. בחירת תאים בגליון העבודה מוסיפה הפניית תא מוחלטת. אם ברצונך ש-Microsoft Office Excel יתאים את ההפניות לכל תא בטווח שנבחר, השתמש בהפניה יחסית.

לראש הדף

ניקוי עיצובים מותנים

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  גליון עבודה    

  1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על נקה כללים.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  2. לחץ על הגיליון כולו.

   טווח תאים, טבלה או PivotTable    

  3. בחר בטווח תאים, טבלה או PivotTable שעבורם ברצונך לנקות עיצובים מותנים.

  4. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על נקה כללים.

  5. בהתאם לבחירה שלך, לחץ על תאים שנבחרו, טבלה זו או PivotTable זה.

לראש הדף

חל על: Excel 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

שנה שפה