הוספה, מחיקה או עריכה של הערות שוליים והערות סיום

ב- Word 2010, באפשרותך להשתמש בכרטיסיות המעודכנות של רצועת הכלים כדי לנווט ולארגן את הפקודות החשובות ביותר שלך.

הערות שוליים והערות סיום משמשות במסמכים מודפסים למתן הסברים, הערות או הפניות לטקסט במסמך. באפשרותך להשתמש בהערות שוליים עבור הערות מפורטות ובהערות סיום עבור אזכור מקורות.

הערה: אם ברצונך ליצור ביבליוגרפיה, תוכל למצוא פקודות ליצירה ולניהול של מקורות ואזכורים בכרטיסיה הפניות בקבוצה אזכורים וביבליוגרפיה.

במאמר זה

אודות הערות שוליים והערות סיום

הוספת הערת שוליים או הערת סיום

שינוי תבנית המספר של הערות שוליים או הערות סיום.

יצירת הודעת המשך בהערות השוליים או בהערות הסיום

מחיקה של הערת שוליים או הערת סיום

אודות הערות שוליים והערות סיום

הערת שוליים או הערת סיום מורכבת משני חלקים מקושרים  — סימון הפניה להערה וטקסט ההערה התואם.

דוגמה להערת שוליים ולהערת סיום במסמך

1. סימוני הפניה של הערות שוליים והערות סיום

2. קו מפריד

3. טקסט הערת שוליים

4. טקסט הערת סיום

לראש הדף

הוספת הערת שוליים או הערת סיום

Microsoft Office Word ממספר באופן אוטומטי הערות שוליים והערות סיום, לאחר ציון שיטת מספור. באפשרותך להשתמש בשיטת מספור בודדת במסמך כולו או להשתמש בשיטות מספור שונות בתוך כל מקטע‏ במסמך.

בעת הוספה, מחיקה או העברה של הערות הממוספרות באופן אוטומטי, Word ממספר מחדש את סימוני ההפניה להערות השוליים ולהערות הסיום.

הערה: אם מספור הערות השוליים במסמך שלך שגוי, ייתכן שהמסמך מכיל שינויים מסומנים. קבל את השינויים המסומנים כדי ש- Word ימספר את הערות השוליים והערות הסיום באופן תקין.

 1. בתצוגת פריסת הדפסה, לחץ במקום בו ברצונך להוסיף את סימון ההפניה להערה.

 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות שוליים, לחץ על הוסף הערת שוליים או הוסף הערת סיום.

  Word Ribbon Image

  קיצור מקשים  כדי להוסיף הערת שוליים עוקבת, הקש CTRL+ALT+F. כדי להוסיף הערת סיום עוקבת, הקש CTRL+ALT+D.

  כברירת מחדל, הערות שוליים ממוקמות ב- Word בסוף כל עמוד והערות סיום ממוקמות בסוף המסמך.

 3. כדי לבצע שינויים בעיצוב של הערות השוליים או של הערות הסיום, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הערות שוליים ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה תבנית מספר, לחץ על התבנית הרצויה.

  • כדי להשתמש בסימון מותאם אישית במקום בתבנית מספר מסורתית, לחץ על סימן לצד סימון מותאם אישית ולאחר מכן בחר סימון מתוך הסימנים הזמינים.

 4. לחץ על הוסף.

  הערה: פעולה זו לא תשנה את הסימנים הקיימים. היא תוסיף סימנים חדשים בלבד.

  Word מוסיף את מספר ההערה וממקם את נקודת הכניסה לצד מספר ההערה.

 5. הקלד את טקסט ההערה.

 6. לחץ פעמיים על מספר הערת השוליים או הערת הסיום כדי לחזור אל סימון ההפניה במסמך.

לראש הדף

שינוי תבנית המספר של הערות שוליים או הערות סיום.

 1. מקם את נקודת הכניסה במקטע‏ שבו ברצונך לשנות את תבנית הערות השוליים או הערות הסיום. אם המסמך אינו מחולק למקטעים, מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו במסמך.

 2. בכרטיסיה הפניות, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום.

 3. לחץ על הערות שוליים או על הערות סיום.

 4. בתיבה תבנית מספר, לחץ על האפשרות הרצויה.

 5. לחץ על החל.

לראש הדף

יצירת הודעת המשך בהערות השוליים או בהערות הסיום

אם הערת שוליים או הערת סיום ארוכה מכדי להתאים לעמוד, באפשרותך ליצור הודעת המשך שתיידע את הקוראים כי הערת השוליים או הערת הסיום ממשיכה בעמוד הבא.

 1. ודא כי אתה נמצא בתצוגת טיוטה על-ידי לחיצה על טיוטה לצד תצוגה בשורת המצב.

 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות שוליים, לחץ על הצג הערות.

  Word Ribbon Image

 3. אם המסמך שלך מכיל הן הערות שוליים והן הערות סיום, מופיעה הודעה. לחץ על להציג את אזור הערות השוליים או על להציג את אזור הערות הסיום ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. ברשימת חלונית ההערות, לחץ על הודעת המשך הערות שוליים או על הודעת המשך הערות סיום.

 5. בחלונית ההערות, הקלד את הטקסט בו ברצונך להשתמש עבור הודעת ההמשך. לדוגמה, הקלד הערות הסיום ממשיכות בעמוד הבא.

לראש הדף

מחיקת הערת שוליים או הערת סיום

כאשר ברצונך למחוק הערה, עליך לעבוד עם סימון ההפניה להערה בחלון המסמך ולא עם הטקסט בהערה.

סימון הפניה להערה במסמך

1. סימון הפניה להערה

אם תמחק סימון הפניה להערה הממוספרת באופן אוטומטי, Word ימספר את ההערות מחדש בהתאם לסדר החדש.

מחיקת הערה

 • במסמך, בחר את סימון ההפניה להערה של הערת השוליים או הערת הסיום שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×