הוספה ועיצוב של מספרי עמודים

אם המסמך כולל כמה עמודים, באפשרותך להציג את מספר העמוד בכל עמוד. ברוב המסמכים, מספרי העמודים מופיעים בכותרת העליונה או התחתונה של כל עמוד. Microsoft Office Word 2007 כולל עיצובים מוכנים רבים של מספרי עמודים, כך שניתן להוסיף במהירות כותרות עליונות או תחתונות המציגות את מספר העמוד.

באפשרותך גם ליצור כותרות עליונות או תחתונות המכילות את מספר העמוד ותוכן נוסף, כגון גרפיקה, כותרת המסמך, שם המחבר או התאריך.

הערה: אם ברצונך למקם את מספר העמוד בצד אחד של העמוד עבור עמודים אי-זוגיים ובצד השני של העמוד עבור עמודים זוגיים, ראה הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות.

יצירת כותרת עליונה או תחתונה המכילה רק את מספר העמוד

מיקום מספר העמוד בשוליים הצדדיים של הדף

יצירת כותרת עליונה או תחתונה המכילה את מספר העמוד וכן תוכן, כגון טקסט וגרפיקה

אם המסמך שלך כבר כולל תוכן בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה, באפשרותך להוסיף את מספר העמוד לכותרת העליונה או התחתונה.

אם ברצונך להשתמש באחד מהעיצובים המוכנים של מספר עמוד, אך ברצונך לקבל בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה מידע נוסף מאשר את מספר העמוד בלבד, הדרך הקלה ביותר היא להתחיל עם מספר עמוד ולאחר מכן להוסיף את שאר התוכן לכותרת העליונה או התחתונה.

הוספת מספר עמוד לכותרת עליונה או תחתונה קיימת

 1. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. מקם את הסמן במקום שבו אתה מעוניין להוסיף את מספר העמוד.

  • ייתכן שתצטרך להקיש על מקש TAB, להתאים את יישור הפיסקה או לבצע שינויים אחרים בתוכן של הכותרת העליונה או התחתונה כדי למקם את הסמן במקום הרצוי.

  • עיצובים רבים של כותרות עליונות וכותרות תחתונות ערוכים בטבלה, והקשה על TAB מזיזה את הסמן מבלי להוסיף עצירת טאב. כדי להוסיף עצירת טאב בתוך תא בטבלה, הקש CTRL+TAB. כדי לקבוע אם הכותרת העליונה או התחתונה שעמה אתה עובד ערוכה בטבלה, חפש את הכרטיסיה ההקשרית כלי טבלאות בחלק העליון של רצועת הכלים כאשר הסמן נמצא בכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

  • עיצובים רבים של כותרות עליונות וכותרות תחתונות מכילים פקדי תוכן לאחסון תוכן, כגון כותרת המסמך והתאריך. בעת לחיצה לצורך עריכה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, הסמן עשוי לבחור באופן אוטומטי את פקד התוכן. להרחקת הסמן מפקד התוכן (כדי שתוכל להוסיף את מספר העמוד בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה מבלי למחוק את התוכן של פקד התוכן), הקש על מקש חץ שמאלה או חץ ימינה.

 3. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 4. לחץ על מיקום נוכחי.

 5. בחר עיצוב של מספר עמוד מגלריית העיצובים.

  הערה: אם אינך רואה גלריה של עיצובי מספר עמוד, ייתכן שקיימת בעיה בתבנית 'אבני בניין' במחשב שלך. ראה איני רואה גלריות של מספרי עמודים, כותרות עליונות וכותרות תחתונות, עמודי שער או משוואות לקבלת מידע על פתרון בעיה זו.

הוספת תוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה לעיצוב מעוצב מראש של מספר עמוד

 • בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 • לחץ על ראש העמוד, על תחתית העמוד או על שולי העמוד, בהתאם למקום שבו תרצה שמספרי העמודים יופיעו במסמך.

 • בחר עיצוב של מספר עמוד מגלריית העיצובים.

  בחר עיצוב הממקם את מספר העמוד במקום הרצוי. לדוגמה, אם אתה מעוניין שתוכן מסוים של הכותרת התחתונה יהיה מיושר לשוליים הימניים ושמספר העמוד יהיה מיושר לשוליים השמאליים, בחר עיצוב מספר עמוד המיושר לשמאל.

  הערה: אם אינך רואה גלריה של עיצובי מספר עמוד, ייתכן שקיימת בעיה בתבנית 'אבני בניין' במחשב שלך. ראה איני רואה גלריות של מספרי עמודים, כותרות עליונות וכותרות תחתונות, עמודי שער או משוואות לקבלת מידע על פתרון בעיה זו.

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם בחרת עיצוב מתוך העיצובים של שולי עמוד, לחץ על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה והוסף את התוכן הרצוי.

  • כדי להוסיף תוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה לפני מספר העמוד, הקלד את התוכן ולאחר מכן הקש TAB כדי למקם את התוכן.

  • כדי להוסיף תוכן של כותרת עליונה או כותרת תחתונה אחרי מספר העמוד, הקש על מקש END, הקש TAB ולאחר מכן הזן את התוכן.

   הערה: ייתכן שתצטרך להקיש על TAB כמה פעמים, להתאים את יישור הפיסקה או לבצע שינויים אחרים בתוכן של הכותרת העליונה כדי למקם את רכיבי הכותרת העליונה או התחתונה במקום הרצוי.

הוספה של שם המחבר, כותרת המסמך או מאפייני מסמך אחרים

כאשר הסמן נמצא באזור הכותרת העליונה או התחתונה, בצע את הפעולות הבאות:

 • תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה , בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספה, לחץ על חלקים מהירים, הצבע על מאפיין מסמך ולאחר מכן לחץ על מאפיין המסמך הרצוי.

הוספת שם הקובץ או הנתיב

כאשר הסמן נמצא באזור הכותרת העליונה או התחתונה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספה, לחץ על חלקים מהירים ולאחר מכן לחץ על שדה.

 2. ברשימה שמות שדות, לחץ על FileName.

 3. כדי לכלול את הנתיב כחלק משם הקובץ, בחר את תיבת הסימון הוסף נתיב לשם קובץ.

  הערה: עליך לשמור את הקובץ כדי להציג את שם הנתיב. לאחר שמירת הקובץ, לחץ על שם הקובץ ולאחר מכן הקש F9 כדי להציג את הנתיב כחלק משם הקובץ.

מאחר שקודי שדה עשויים להיות גלויים לכל קוראי המסמך, ודא שהמידע שהצבת בהם אינו מידע שברצונך כי יישאר פרטי.

הוספת הכיתוב 'עמוד' או 'עמוד X מתוך Y' למספר העמוד

 • בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 • לחץ על ראש העמוד, תחתית העמוד, שולי העמוד או מיקום נוכחי, בהתאם למקום שבו תרצה שמספרי העמודים יופיעו במסמך.

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לכלול את המילה 'עמוד' עם מספר העמוד, גלול למטה בגלריה ולאחר מכן בחר עיצוב מספר עמוד תחת הכותרת עמוד X.

  • כדי לכלול את מספר העמודים הכולל עם מספר העמוד, גלול למטה בגלריה ולאחר מכן בחר עיצוב מספר עמוד תחת הכותרת עמוד X מתוך Y.

   הערה: אם אינך רואה גלריה של עיצובי מספר עמוד, ייתכן שקיימת בעיה בתבנית 'אבני בניין' במחשב שלך. ראה איני רואה גלריות של מספרי עמודים, כותרות עליונות וכותרות תחתונות, עמודי שער או משוואות לקבלת מידע על פתרון בעיה זו.

קביעת העמוד שבו מתחיל מספור העמודים

במקרים מסוימים, אינך מעוניין שמספר העמוד יופיע בעמוד הראשון – לדוגמה, כאשר העמוד הראשון של המסמך הוא עמוד שער. או שאינך מעוניין לכלול מספרי עמודים במקטע עמודים שלם — לדוגמה, העמוד הראשון שבו יוצג מספר עמוד יכול להיות העמוד שנמצא אחרי עמוד השער, התקציר ותוכן העניינים.

במקרים כאלה, באפשרותך לקבוע שעמוד שאינו העמוד הראשון במסמך יהיה 'עמוד 1'. בנוסף, באפשרותך להתחיל את המספור במספר שאינו 1.

חשוב: אל תשנה את ערך מספר העמוד על-ידי שינוי מספר העמוד ישירות. שינוי המספר על-ידי הקלדת מספר חדש יגרום להצגת מספר זהה בכל העמודים.

אם המסמך כבר כולל מספרי עמודים, מספר העמוד בעמוד השער מוסתר באופן אוטומטי בעת הוספת עמוד שער מתוך גלריית עמודי השער ב- Office Word 2007. לאחר הוספת עמוד שער, העמוד השני ממוספר כ'עמוד 2'.

התחלת המספור בעמוד השני עם המספר 2

אם המסמך אינו כולל עדיין מספרי עמודים, השלבים שעליך לבצע שונים מעט מהשלבים שיש לבצע אם המסמך כבר כולל מספרי עמודים.

מסמכים שאינם כוללים עדיין מספרי עמודים

 1. בצע את השלבים המפורטים במאמר זה להוספת מספרי עמודים.

 2. בעמוד הראשון של המסמך, לחץ פעמיים באזור הכותרת העליונה או התחתונה.

 3. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר את תיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

 4. אם אתה מעוניין שהעמוד הראשון ישתמש בכותרת עליונה או תחתונה שאינה כוללת מספר עמוד, לחץ על האזור כותרת עליונה בעמוד ראשון או כותרת תחתונה בעמוד ראשון והוסף את הכותרת העליונה או התחתונה הרצויה.

  לקבלת מידע נוסף על יצירת כותרות עליונות ותחתונות, ראה הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות.

מסמכים שכבר כוללים מספרי עמודים

 1. בעמוד הראשון של המסמך, לחץ פעמיים באזור הכותרת העליונה או התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר את תיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

  הערה: אם תיבת הסימון עמוד ראשון שונה כבר נבחרה, אל תנקה אותה. במקום זאת, מחק את מספר העמוד באזור כותרת עליונה בעמוד ראשון או כותרת תחתונה בעמוד ראשון.

 3. אם אתה מעוניין שהעמוד הראשון ישתמש בכותרת עליונה או תחתונה שאינה כוללת מספר עמוד, הוסף את הכותרת העליונה או התחתונה הרצויה כאשר הסמן נמצא באזור כותרת עליונה בעמוד ראשון או כותרת תחתונה בעמוד ראשון.

  לקבלת מידע נוסף על יצירת כותרות עליונות ותחתונות, ראה הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות.

התחלת המספור בעמוד השני עם המספר 1

אם המסמך אינו כולל עדיין מספרי עמודים, השלבים שעליך לבצע שונים מעט מהשלבים שיש לבצע אם המסמך כבר כולל מספרי עמודים.

מסמכים שאינם כוללים עדיין מספרי עמודים

 1. בצע את השלבים המפורטים במאמר זה להוספת מספרי עמודים.

 2. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 3. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר את תיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

 4. בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד ולאחר מכן לחץ על עיצוב מספרי עמודים.

 5. בתיבה התחל מ, הקלד 0.

 6. אם אתה מעוניין שהעמוד הראשון ישתמש בכותרת עליונה או תחתונה שאינה כוללת מספר עמוד, הוסף את הכותרת העליונה או התחתונה הרצויה כאשר הסמן נמצא באזור כותרת עליונה בעמוד ראשון או כותרת תחתונה בעמוד ראשון.

  לקבלת מידע נוסף על יצירת כותרות עליונות ותחתונות, ראה הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות.

מסמכים שכבר כוללים מספרי עמודים

 1. בעמוד הראשון של המסמך, לחץ פעמיים באזור הכותרת העליונה או התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, בחר את תיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

  הערה: אם תיבת הסימון עמוד ראשון שונה כבר נבחרה, אל תנקה אותה. במקום זאת, מחק את מספר העמוד באזור כותרת עליונה בעמוד ראשון או כותרת תחתונה בעמוד ראשון.

 3. בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד ולאחר מכן לחץ על עיצוב מספרי עמודים.

 4. בתיבה התחל מ, הקלד 0.

 5. אם אתה מעוניין שהעמוד הראשון ישתמש בכותרת עליונה או תחתונה שאינה כוללת מספר עמוד, הוסף את הכותרת העליונה או התחתונה הרצויה כאשר הסמן נמצא באזור כותרת עליונה בעמוד ראשון או כותרת תחתונה בעמוד ראשון.

  לקבלת מידע נוסף על יצירת כותרות עליונות ותחתונות, ראה הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות.

התחלת המספור אחרי העמוד השני

 1. בצע את השלבים המפורטים במאמר זה להוספת מספרי עמודים.

 2. מקם את הסמן בתחילת העמוד שבו ברצונך להתחיל את מספר העמודים.

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מעברים.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 4. תחת מעברי מקטע, לחץ על העמוד הבא.

 5. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או על כותרת תחתונה ולאחר מכן לחץ על ערוך כותרת עליונה או על ערוך כותרת תחתונה כדי לבצע שינויים באזור הכותרת העליונה או התחתונה.

  הכותרת העליונה או התחתונה המכילה רק את מספר העמוד מסומנת בתווית מקטע 2.

  הערה: אם הכותרת העליונה או התחתונה מסומנת בתווית כותרת עליונה בעמוד ראשון -מקטע 2- או כותרת תחתונה בעמוד ראשון -מקטע 2-, ואתה מעוניין שהכותרת העליונה או התחתונה בעמוד הראשון של מקטע חדש זה תהיה זהה לכותרת העליונה או התחתונה של שאר העמודים במקטע זה, נקה את תיבת הסימון עמוד ראשון שונה בקבוצה אפשרויות.

 6. תחת כותרות עליונות וכותרות תחתונות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ניווט, לחץ על קשר לקודם תמונת לחצן כדי לנתק את החיבור בין הכותרת העליונה או התחתונה במקטע החדש לבין המקטע הקודם.

 7. אם אתה מעוניין שהמספור בעמוד זה יתחיל ב- 1, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד, לחץ על עיצוב מספרי עמודים, הקלד 1 בתיבה התחל מ ולחץ על אישור.

 8. בקבוצה ניווט, לחץ על המקטע הקודם תמונת לחצן ומחק את מספר העמוד בכותרת העליונה או התחתונה המסומנת בתווית מקטע 1.

קביעת תבנית המספור

באפשרותך להציג את מספר העמוד במגוון תבניות אלפאנומריות ולהשתמש בתבניות מספר שונות עבור מקטעים שונים של המסמך, כגון ספרות רומיות קטנות עבור ההקדמה וספרות רגילות עבור שאר המסמך. באפשרותך גם לשנות את המראה של מספרי העמודים על-ידי שינוי מאפייני הגופן.

שינוי התבנית של מספר העמוד

 1. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. תחת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד ולאחר מכן לחץ על עיצוב מספרי עמודים.

 3. ברשימה תבנית מספר, לחץ על סגנון מספור.

עיצוב מספרי עמודים באופן שונה במקטעים שונים של המסמך

 1. בצע את השלבים המפורטים במאמר זה להוספת מספרי עמודים.

 2. בתחילת המסמך, מקם את הסמן בעמוד הראשון שבו ברצונך להציג את מספר העמוד בתבנית שונה.

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מעברים.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 4. תחת מעברי מקטע, לחץ על העמוד הבא.

 5. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או על כותרת תחתונה ולאחר מכן לחץ על ערוך כותרת עליונה או על ערוך כותרת תחתונה כדי לבצע שינויים באזור הכותרת העליונה או התחתונה.

  הכותרת העליונה או התחתונה המכילה רק את מספר העמוד מסומנת בתווית מקטע 2.

  הערה: אם הכותרת העליונה או התחתונה מסומנת בתווית כותרת עליונה בעמוד ראשון -מקטע 2- או כותרת תחתונה בעמוד ראשון -מקטע 2-, ואתה מעוניין שהכותרת העליונה או התחתונה בעמוד הראשון של מקטע חדש זה תהיה זהה לכותרת העליונה והתחתונה של שאר העמודים במקטע זה, נקה את תיבת הסימון עמוד ראשון שונה בקבוצה אפשרויות.

 6. תחת כותרות עליונות וכותרות תחתונות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ניווט, לחץ על קשר לקודם תמונת לחצן כדי לנתק את החיבור בין הכותרת העליונה או התחתונה במקטע החדש לבין המקטע הקודם.

 7. בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד ולאחר מכן לחץ על עיצוב מספרי עמודים.

 8. ברשימה תבנית מספר, לחץ על התבנית הרצויה. אם ברצונך שהמספור בעמוד זה יתחיל ב- 1, הקלד 1 בתיבה התחל מ ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. בקבוצה ניווט, לחץ על המקטע הקודם תמונת לחצן ולחץ על הכותרת העליונה או התחתונה המסומנת בתווית מקטע 1.

 10. בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד ולאחר מכן לחץ על עיצוב מספרי עמודים.

 11. ברשימה תבנית מספר, לחץ על התבנית הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

שינוי מאפייני הגופן של מספרי העמודים

 1. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

  הערה: אם מספר העמוד נמצא בשולי העמוד, לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולאחר מכן לחץ על שולי העמוד, ליד מספר העמוד, כך שתוכל לבחור את מספר העמוד באמצעות הסמן.

 2. בחר את מספר העמוד.

 3. בסרגל הכלים המצומצם, המהווה חלק מהממשק של Microsoft Office Fluent המופיע מעל מספר העמוד שנבחר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הגופן, לחץ על שם של גופן ברשימה תמונת לחצן .

  • כדי להגדיל או להקטין את הגופן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להגדיל את הטקסט, לחץ על הגדל גופן או הקש CTRL+SHIFT+>‎.

   • כדי להקטין את הטקסט, לחץ על כווץ גופן או הקש CTRL+SHIFT+<‎.

    עצה: באפשרותך לציין את גודל הגופן בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן.

  • כדי לשנות את הצבע, לחץ על צבע ברשימה תמונת לחצן .

הסרת מספרי עמודים

באפשרותך להסיר במהירות כותרת עליונה או תחתונה שכוללת מספר עמוד בלבד, ובאפשרותך למחוק רק את מספר העמוד מכותרת עליונה או תחתונה שכוללת תוכן נוסף.

חשוב: אם יצרת כותרת עליונה או תחתונה שונה עבור העמוד הראשון או עבור עמודים זוגיים ואי-זוגיים, או אם קיימים במסמך מקטעים שאינם מקושרים זה לזה, הקפד להסיר את מספרי העמודים מכל אחת מהכותרות העליונות או התחתונות השונות.

הסרת מספר עמוד כאשר מספר העמוד הוא התוכן היחיד בכותרת העליונה או התחתונה

 • בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 • לחץ על הסר מספרי עמודים.

  • הפקודה הסר מספרי עמודים אינה מסירה מספרי עמודים שנוספו בגירסה קודמת של Microsoft Office Word.

  • הפקודה הסר מספרי עמודים אינה מסירה מספרי עמודים שנוספו על-ידי לחיצה על מיקום נוכחי בגלריה מספר עמוד.

  • אם הפקודה הסר מספרי עמודים אינה פועלת, נסה למחוק את מספר העמוד באזור הכותרת העליונה או התחתונה ולבצע את השלבים בסעיף הבא במאמר זה.

הסרת מספר עמוד ושמירה על שאר התוכן של הכותרת העליונה או התחתונה

 1. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. בחר את מספר העמוד והקש DELETE.

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×