הוספה או יצירה של הערות שוליים ושל הערות סיום

הערות שוליים והערות סיום נמצאות בשימוש במסמכים מודפסים כדי להסביר, להוסיף הערות או לספק הפניות לטקסט במסמך. באפשרותך להשתמש בהערות שוליים להוספת הערות מפורטות ובהערות סיום לשם ציטוט מקורות.

הערה:  אם ברצונך ליצור ביבליוגרפיה, תוכל למצוא פקודות ליצירה ולניהול של מקורות וציטוטים בכרטיסיה הפניות, בקבוצה ציטוטים וביבליוגרפיה.

במאמר זה

אודות הערות שוליים והערות סיום

הוספת הערת שוליים או הערת סיום

שינוי תבנית המספר של הערות שוליים והערות סיום

שינוי הערך הפותח עבור הערות שוליים או הערות סיום

יצירת הודעת המשך של הערת שוליים או הערת סיום

שינוי או הסרה של מפריד הערת שוליים או הערת סיום

מחיקת הערת שוליים או הערת סיום

אודות הערות שוליים והערות סיום

הערת שוליים או הערת סיום מורכבת משני חלקים מקושרים – סימון הפניה להערה וטקסט ההערה התואם.

דוגמה להערת שוליים ולהערת סיום במסמך

1. סימוני הפניה להערת שוליים ולהערת סיום

2. קו מפריד

3. טקסט הערת השוליים

4. טקסט הערת הסיום

לראש הדף

הוספת הערת שוליים או הערת סיום

Microsoft Word ממספר עבורך באופן אוטומטי הערות שוליים והערות סיום. באפשרותך להשתמש בערכת מספור בודדת לאורך המסמך כולו או להשתמש בערכות מספור שונות בתוך כל מקטע‏ במסמך.

ניתן למצוא פקודות להוספה ולעריכה של הערות שוליים והערות סיום בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות שוליים.

Word 2010: הקבוצה 'הערות שוליים' בכרטיסיה 'הפניות'

הוספת הערת שוליים

הוספת הערת סיום

מפעיל תיבת הדו-שיח 'הערת שוליים והערת סיום'

כאשר אתה מוסיף, מוחק או מעביר הערות הממוספרות באופן אוטומטי, Word ממספר מחדש את סימוני ההפניה של הערות השוליים והערות הסיום.

הערה:  אם מספור הערות השוליים במסמך שלך שגוי, ייתכן שהמסמך מכיל שינויים מסומנים. קבל את השינויים המסומנים כדי ש- Word ימספר את הערות השוליים והערות הסיום באופן תקין.

 1. בתצוגת פריסת הדפסה, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את סימון ההפניה להערה.

 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות שוליים, לחץ על הוסף הערת שוליים או על הוסף הערת סיום. Word מוסיף את סימון ההפניה להערה ומציב את נקודת הכניסה באזור הטקסט של הערת השוליים או הערת הסיום החדשה.

  קיצור מקשים  כדי להוסיף הערת שוליים, הקש CTRL+ALT+F. כדי להוסיף הערת סיום, הקש CTRL+ALT+D.

  כברירת מחדל, Word ממקם הערות שוליים בסוף כל עמוד והערות סיום בסוף המסמך.

 3. הקלד את טקסט ההערה.

 4. לחץ פעמיים על סימון ההפניה להערת השוליים או הערת הסיום כדי לחזור לסימון ההפניה במסמך.

 5. כדי לשנות את המיקום או העיצוב של הערות שוליים או של הערות סיום, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להמיר הערות שוליים להערות סיום או הערות סיום להערות שוליים, תחת מיקום, בחר באפשרות הערות שוליים או הערות סיום ולאחר מכן לחץ על המרה. בתיבת הדו-שיח 'המרת הערות', לחץ על אישור.

  • כדי לשנות את תבנית המספור, לחץ על התבנית הרצויה בתיבה תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על החל.

  • כדי להשתמש בסימון מותאם אישית במקום בתבנית מספר מסורתית, לחץ על סימן לצד סימון מותאם אישית ולאחר מכן בחר סימון מהסימנים הזמינים. פעולה זו לא תשנה את סימוני ההפניה הקיימים להערות. היא תוסיף סימונים חדשים בלבד.

לראש הדף

שינוי תבנית המספר של הערות שוליים והערות סיום

 1. מקם את נקודת הכניסה במקטע‏ שבו ברצונך לשנות את תבנית הערת השוליים או הערת הסיום. אם המסמך אינו מחולק למקטעים, מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו במסמך.

 2. בכרטיסיה הפניות, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום.

 3. לחץ על הערות שוליים או על הערות סיום.

 4. בתיבה תבנית מספר, לחץ על האפשרות הרצויה.

 5. לחץ על החל.

לראש הדף

שינוי הערך הפותח עבור הערות שוליים או הערות סיום

Word ימספר באופן אוטומטי את הערות השוליים החל מ- "1" ואת הערות הסיום החל מ- "i". לחלופין, באפשרותך לבחור ערך פותח שונה.

הערה:  אם מספור הערות השוליים במסמך שלך שגוי, ייתכן שהמסמך מכיל שינויים מסומנים. קבל את השינויים המסומנים כדי ש- Word ימספר את הערות השוליים והערות הסיום באופן תקין.

 1. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות סיום, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום.

  מפעיל תיבת הדו-שיח 'הערת שוליים והערת סיום' ב- Word 2010

 2. בתיבה התחל מ, בחר את הערך הפותח הרצוי.

 3. לחץ על החל.

לראש הדף

יצירת הודעת המשך של הערת שוליים או הערת סיום

אם הערת שוליים או הערת סיום ארוכה מכדי להתאים לעמוד, באפשרותך ליצור הודעת המשך כדי ליידע את הקוראים שהערת השוליים או הערת הסיום ממשיכה בעמוד הבא.

 1. ודא שאתה נמצא בתצוגת טיוטה על-ידי מעבר לכרטיסיה תצוגה ולחיצה על טיוטה.

 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות שוליים, לחץ על הצג הערות.

 3. אם המסמך מכיל הן הערות שוליים והן הערות סיום, תופיע הודעה. לחץ על הצג אזור הערות שוליים או על הצג אזור הערות סיום ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. ברשימה בחלונית ההערות, לחץ על הודעת המשך הערות שוליים או על הודעת המשך הערות סיום.

 5. בחלונית ההערות, הקלד את הטקסט שבו ברצונך להשתמש עבור הודעת ההמשך.

לראש הדף

שינוי או הסרה של מפריד הערת שוליים או הערת סיום

Word מפריד את טקסט המסמך מהערות שוליים ומהערות סיום באמצעות קו אופקי קצר הנקרא "מפריד הערות". אם הערה גולשת לעמוד הבא, Word מדפיס קו ארוך יותר הנקרא "מפריד המשך הערה". באפשרותך להתאים אישית מפרידים על-ידי הוספת טקסט או גרפיקה.

 1. ודא שאתה נמצא בתצוגת טיוטה על-ידי מעבר לכרטיסיה תצוגה ולחיצה על טיוטה.

 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות שוליים, לחץ על הצג הערות.

 3. ברשימה בחלונית ההערות, לחץ ובחר את סוג המפריד שברצונך לשנות או להסיר.

  1. כדי לשנות את המפריד שמופיע בין טקסט המסמך להערות, לחץ על מפריד הערות שוליים או על מפריד הערות סיום.

  2. כדי לשנות את המפריד עבור הערות שממשיכות מהעמוד הקודם, לחץ על מפריד המשך הערות שוליים או על מפריד המשך הערות סיום.

 4. בחר את המפריד ובצע שינויים:

  • כדי להסיר את המפריד, הקש DELETE.

  • כדי לערוך את המפריד, הוסף קו מפריד מאוסף תמונות או הקלד טקסט.

  • כדי לשחזר את מפריד ברירת המחדל, לחץ על איפוס.

לראש הדף

מחיקת הערת שוליים או הערת סיום

כאשר ברצונך למחוק הערה, עליך לעבוד עם סימון ההפניה להערה בחלון המסמך, ולא עם טקסט ההערה.

סימון הפניה להערה במסמך

1. סימון הפניה להערה

אם אתה מוחק סימון הפניה להערה שמוספר באופן אוטומטי, Word ממספר מחדש את ההערות בסדר החדש.

מחיקת הערה

 • במסמך, בחר את סימון ההפניה להערה של הערת השוליים או הערת הסיום שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×