הוספה או הסרה של מספרי שורות

Microsoft Word יכול לספור באופן אוטומטי את השורות במסמך ולהציג את המספר המתאים ליד כל שורת טקסט. זו אפשרות שימושית כאשר עליך לאזכר שורות מסוימות במסמך, כגון תסריט או חוזה משפטי.

דוגמה למספור שורות

כברירת מחדל, Word ממספר כל שורה במסמך (למעט אלה בטבלאות, הערות שוליים, הערות סיום, תיבות טקסט וכותרות עליונות ותחתונות). עם זאת, באפשרותך לבחור במספרי השורות שיוצגו. לדוגמה, באפשרותך להציג מספרי שורות בכל המסמך או בחלק ממנו. לחלופין, באפשרותך להציג מספרי שורות במרווחים, כגון בכל שורה עשירית (10, 20, 30 וכן הלאה).

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת מספרי שורות

הסרת מספרי שורות

הוספת מספרי שורות

באפשרותך להוסיף מספרי שורות לכל המסמך או לחלק ממנו. כדי להציג מספרי שורות, עליך לעבוד בתצוגת פריסת הדפסה (הכרטיסיה הצג, הקבוצה תצוגות מסמך).

הערה: 

 • טבלה נספרת כשורה אחת.

 • איור נספר כשורה אחת.

 • תיבת טקסט נספרת כשורה אחת אם היא ממוקמת בתוך שורה של טקסט בעמוד. אם טקסט בעמוד גולש מסביב לתיבת הטקסט, שורות הטקסט בעמוד נספרות. שורות הטקסט בתוך תיבת טקסט אינן נספרות.

הוספת מספרי שורות למסמך שלם

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מספרי שורות.

  תמונת רצועת הכלים של Word

  הערה: אם המסמך מחולק למקטעים וברצונך להוסיף מספרי שורות למסמך כולו, עליך לבחור תחילה את המסמך. לחץ על בחר בקבוצה עריכה בכרטיסיה בית, ולאחר מכן לחץ על בחר הכל. לחלופין, הקש CTRL+A.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למספר את המסמך ברצף, לחץ על רציף.

  • כדי להתחיל במספר 1 בכל עמוד, לחץ על התחל מחדש בכל עמוד.

  • כדי להתחיל במספר 1 לאחר כל מעבר מקטע, לחץ על התחל מחדש בכל מקטע.

הוספת מספרי שורות למקטע או למקטעים מרובים

 1. לחץ בתוך מקטע‏ או בחר מספר מקטעים.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מספרי שורות.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. לחץ על אפשרויות מספור שורות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסה.

 4. ברשימה החל על, לחץ על המקטעים הנבחרים.

 5. לחץ על מספרי שורות.

 6. בחר את תיבת הסימון הוסף מספור שורות ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות.

לראש הדף

הסרת מספרי שורות

באפשרותך להסיר מספרי שורות מהמסמך כולו, ממקטע או מפיסקה.

 1. לחץ במסמך, או לחץ במקטע או בפיסקה שמהם ברצונך להסיר את מספרי השורות. אם ברצונך להסיר מספרי שורות ממקטעים מרובים, בחר את המקטעים.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מספרי שורות.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר מספרי שורות מהמסמך כולו או ממקטע, לחץ על ללא.

  • כדי להסיר מספרי שורות מפיסקה יחידה, לחץ על העלם עבור הפיסקה הנוכחית.

לראש הדף

שיתוף Facebook Facebook Twitter Twitter שלח בדואר אלקטרוני שלח בדואר אלקטרוני

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×