הדפסת טבלת Excel

אם הנתונים שברצונך להדפיס נמצאים בטבלת Microsoft Office Excel, באפשרותך להדפיס רק את טבלת ה- Excel.

  1. לחץ על תא בתוך הטבלה כדי להפעיל את הטבלה.

  2. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הדפס.

    קיצור מקשים  באפשרותך גם להקיש CTRL+P.

  3. תחת הדפס, לחץ על טבלה.

חל על: Excel 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

משאבי תמיכה

שנה שפה