הגדרת עצירות טאב

עצירות טאב משמשות לעיתים קרובות ליצירת מסמכים קלים לעיצוב — אך אפשרויות פריסת המסמך ב- Microsoft Office Word 2007 יכולות לבצע עבורך את העבודה.

לדוגמה, באפשרותך ליצור בקלות תוכן עניינים או אינדקס מבלי להגדיר עצירת טאב בודדת. באפשרותך גם להשתמש באפשרויות הטבלה ובאפשרויות הכותרות העליונות התחתונות המעוצבות מראש ב- Office Word 2007.

בנוסף, Office Word 2007 מספק עמודים מעוצבים מראש, כגון עמודי שער ומגוון אפשרויות פריסת עמוד, ההופכים את עצירות הטאב למיותרות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הגדרת עצירות טאב

שינוי המרווח בין עצירות טאב המשמשות כברירת מחדל

הגדרת עצירות טאב

ייתכן שתרצה להשתמש בסרגל כדי להגדיר עצירות טאב ידניות בצד השמאלי, במרכז ובצד הימני של המסמך.

הערה  אם אינך רואה את הסרגל האופקי הנמתח לרוחב החלק העליון של המסמך, לחץ על לחצן הצג סרגל בראש פס הגלילה האנכי.

באפשרותך להגדיר במהירות טאבים על-ידי לחיצה על בורר הטאבים בקצה השמאלי של הסרגל עד להצגת סוג הטאב הרצוי ולאחר מכן לחיצה על הסרגל במיקום הרצוי. אך באיזה סוג טאב עליך להשתמש?

תמונת טאב

עצירת טאב שמאלי מגדירה את מיקום ההתחלה של טקסט שינוע לימין בעת ההקלדה.

לחצן 'טאב ממורכז'

עצירת טאב ממורכז מגדירה את המיקום של מרכז הטקסט. הטקסט ימורכז במיקום זה בעת ההקלדה.

תמונת טאב

עצירת טאב ימני מגדירה את הקצה הימני של הטקסט. בעת הקלדה, הטקסט יזוז לשמאל.

תמונת טאב

עצירת טאב עשרוני מיישרת מספרים סביב נקודה עשרונית. ללא קשר למספר הספרות, הנקודה העשרונית תישאר באותו מיקום. (באפשרותך ליישר מספרים סביב תו עשרוני בלבד; אין באפשרותך להשתמש בטאב העשרוני כדי ליישר מספרים סביב תו שונה, כגון מקף או סימן אמפרסנד.)

לחצן 'טאב קו'

עצירת טאב קו אינה ממקמת טקסט, אלא מוסיפה פס אנכי במיקום הטאב.

אם ברצונך למקם את עצירות הטאב במיקומים מדויקים שאין באפשרותך לקבוע על-ידי לחיצה על הסרגל, או אם ברצונך להוסיף תו מסוים (מסלול) לפני הטאב, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח טאבים. כדי להציג תיבת דו-שיח זו, לחץ פעמיים על עצירת טאב כלשהי בסרגל.

אודות שימוש בסרגל האופקי לשם הגדרת עצירות טאב

 • כברירת מחדל, אין עצירות טאב בסרגל בעת פתיחת מסמך ריק חדש.

 • שתי האפשרויות הסופיות בבורר הטאבים מיועדות למעשה עבור כניסות. באפשרותך ללחוץ עליהן ולאחר מכן ללחוץ על הסרגל כדי למקם את הכניסות, במקום להזיז את סמני הכניסות לאורך הסרגל. לחץ על כניסת שורה ראשונה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על החצי העליון של הסרגל האופקי במקום בו ברצונך שהשורה הראשונה בפיסקה תתחיל. לחץ על כניסה תלויה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על החצי התחתון של הסרגל האופקי במקום בו ברצונך שהשורה השנייה וכל השורות הבאות בפיסקה יתחילו.

 • בעת הגדרת עצירת טאב קו, יופיע פס אנכי במקום בו תגדיר את עצירת הטאב (אין צורך להקיש על מקש TAB). טאב קו דומה לעיצוב קו חוצה, אך הוא עובר באופן אנכי דרך הפיסקה במיקום של עצירת טאב הקו. בדומה לסוגים אחרים של טאבים, באפשרותך להגדיר עצירת טאב קו לפני או אחרי הקלדת הטקסט בפיסקה.

 • באפשרותך להסיר עצירת טאב על-ידי גרירת העצירה (למעלה או למטה) מחוץ לסרגל. עם שחרור לחצן העכבר, עצירת הטאב נעלמת.

 • באפשרותך גם לגרור עצירות טאב קיימות שמאלה או ימינה לאורך הסרגל למיקום שונה.

 • בעת בחירת פיסקאות מרובות, הטאבים של הפיסקה הראשונה בלבד מוצגים בסרגל.

קטעים ממאמר זה מצוטטים מתוך דף ההכשרה ב- Microsoft Office Online.

לראש הדף

שינוי המרווח בין עצירות טאב המשמשות כברירת מחדל

אם תגדיר עצירות טאב באופן ידני, עצירות הטאב שתגדיר באופן ידני יפריעו לעצירות הטאב המשמשות כברירת מחדל. עצירות טאב המוגדרות באופן ידני בסרגל עוקפות את ההגדרות של עצירות הטאב המשמשות כברירת מחדל.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה.

  מפעיל תיבת הדו-שיח 'פיסקה'

 2. בתיבת הדו-שיח פיסקה, לחץ על טאבים.

 3. בתיבה ברירת מחדל של עצירות טאב, הזן את מידת המרווח הרצויה בין עצירות הטאב המשמשות כברירת מחדל.

  בעת הקשה על מקש TAB, הטאב יעצור לרוחב העמוד במרחק שציינת.

לראש הדף

חל על: Word 2007האם מידע זה היה שימושי?

כן לא

כיצד נוכל לשפר זאת?

255 תווים שנותרו

כדי להגן על הפרטיות שלך, אל תכלול פרטי קשר במשוב. סקור את מדיניות פרטיות.

תודה על המשוב!

שנה שפה