תרשימים ופריטים חזותיים אחרים ב- Power View

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Power View ב- SharePoint 2013 וב- Excel 2013, באפשרותך ליצור במהירות מגוון תצוגות חזותיות של נתונים, החל מטבלאות ומטריצות ועד תרשימי עמודות, טורים ובועות, וכן קבוצות של תרשימים מרובים. עבור כל פריט חזותי שברצונך ליצור, התחל בגליון Power View על-ידי יצירת טבלה, שלאחר מכן תמיר בקלות לפריטים חזותיים אחרים כדי לאתר את זה שממחיש את הנתונים שלך בצורה הטובה ביותר.

יצירת פריט חזותי

 1. צור טבלה בגליון Power View על-ידי סימון טבלה או שדה ברשימת השדות או גרירת שדה מרשימת השדות אל הגיליון. Power View מצייר את הטבלה בגיליון, מציג את הנתונים שלך בפועל ומוסיף כותרות עמודה באופן אוטומטי.

 2. המר את הטבלה לפריט חזותי על-ידי בחירת סוג הפריט החזותי בכרטיסיה עיצוב. בהתאם לנתונים בטבלה קיימים סוגים שונים של פריטים חזותיים כדי לספק לך את הפריט החזותי המתאים ביותר לאותם נתונים.

  עצה: כדי ליצור פריט חזותי אחר, התחל טבלה אחרת על-ידי לחיצה על גיליון ריק לפני בחירת שדות ממקטע השדות של רשימת השדות.

במאמר זה

דוגמאות לפריטים חזותיים זמינים ב- Power View

יצירת טבלה

תרשימים

תרשימי עוגה

תרשימי פיזור ובועות

תרשימי קו, עמודות וטורים

תרשימי עמודות

תרשימי טורים

תרשימי קו

מפות

תרשימים מרובים: קבוצה של תרשימים עם אותם צירים

מטריצות

כרטיסים

אריחים

מידע נוסף

דוגמאות לפריטים חזותיים זמינים ב- Power View

תצוגות חזותיות של נתוני מאפים

 1. כלי הפריסה מסנן את הדוח ללחמים

 2. ניווט בזרימת אריחים, כעת נמצא בקרואסון

 3. כרטיס בגורם מכיל של אריחים, מסונן לאריח הנוכחי (קרואסון)

 4. תרשים קו בגורם מכיל של אריחים, מציג כמויות שנצרכו והוגשו, מסונן לקרואסונים בחודשים ינואר עד דצמבר

 5. תרשימים מרובים, מסוננים ללחמים וממוינים בסדר יורד לפי הכמות שהוגשה

 6. תרשים טורים מסונן ללחמים, מציג כמויות שהוגשו ונצרכו

יצירת טבלה

כל הפריטים החזותיים מתחילים מטבלה. יש דרכים רבות ושונות ליצירת טבלה ב- Power View. קרא עוד אודות טבלאות במאמר טבלאות ב- Power View.

יצירת טבלת Power View

 לראש הדף

תרשימים

Power View מציע מספר אפשרויות לתרשימים: עוגה, טורים, עמודות, קו, פיזור ובועות. תרשימים יכולים להכיל שדות מספריים מרובים וסדרות מרובות. עומדות לרשותך מספר אפשרויות עיצוב בתרשים - הצגה והסתרה של תוויות, מקראים וכותרות.

התרשימים הם אינטראקטיביים: כאשר תלחץ על ערכים בתרשים אחד:

 • תדגיש ערך זה בתרשים זה.

 • תסנן לפי ערך זה בכל הטבלאות, המטריצות והאריחים בדוח.

 • תדגיש ערך זה בכל התרשימים האחרים בדוח.

לקבלת מידע נוסף, ראה סינון, הדגשה וכלי פריסה ב- Power View.

תרשימים הם אינטראקטיביים גם בסביבת תצוגה - לדוגמה, במצב קריאה ובמצב מסך מלא ב- Power View ב- SharePoint או בגיליון של Power View בחוברת עבודה של Excel השמורה ב- Excel Services או מוצגת ב- Office 365.

תרשימי עוגה

תרשימי עוגה יכולים להיות פשוטים או מתוחכמים ב- Power View. באפשרותך ליצור תרשים עוגה שמסתעף בעת לחיצה כפולה על פרוסה, או תרשים עוגה שמציג פרוסות משנה בתוך פרוסות הצבע הגדולות יותר. באפשרותך לבצע סינון צולב של תרשים עוגה עם תרשים אחר. נניח שאתה לוחץ על עמודה בתרשים עמודות. החלק של תרשים העוגה שמתייחס לעמודה זו מסומן, ושאר העוגה מופיע באפור. קרא אודות תרשימי עוגה ב- Power View.

תרשים עוגה של Power View המציג מכירות לפי יבשת, כאשר נבחרו נתונים של 2007

תרשימי פיזור ובועות

תרשימי פיזור ובועות מהווים דרך נהדרת להציג כמות גדולה של נתונים קשורים בתרשים אחד. בתרשימי פיזור ציר ה- x מציג שדה מספרי אחד וציר ה- y מציג שדה מספרי אחר, וכך באפשרותך לראות בקלות את קשרי הגומלין בין שני הערכים עבור כל הפריטים בתרשים.

בתרשים בועות, שדה מספרי שלישי קובע את גודל נקודות הנתונים. ניתן גם להוסיף ציר "הפעלה" לתרשים פיזור או בועות, כדי להציג את השינויים בנתונים לאורך זמן.

עוד אודות תרשימי בועות ופיזור ב- Power View.

תרשימי קו, עמודות וטורים

תרשימי קו, עמודות וטורים שימושיים להשוואת נקודות נתונים בסדרת נתונים אחת או יותר. בתרשימי קו, עמודות וטורים, ציר ה- x מציג שדה אחד וציר ה- y מציג שדה אחר, וכך באפשרותך לראות בקלות את קשרי הגומלין בין שני הערכים עבור כל הפריטים בתרשים.

תרשימי עמודות

בתרשים עמודות, הקטגוריות מסודרות לאורך הציר האנכי והערכים מסודרים לאורך הציר האופקי. שקול להשתמש בתרשים עמודות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • יש לך סדרת נתונים אחת או יותר שברצונך להתוות.

 • הנתונים שלך מכילים ערכים חיוביים, שליליים וערכי אפס (0).

 • ברצונך להשוות את הנתונים עבור קטגוריות מרובות.

 • תוויות הצירים ארוכות.

ב- Power View, באפשרותך לבחור מבין שלושה סוגי משנה של תרשימי עמודות: עמודות מוערמות, עמודות מוערמות 100% ועמודות מקובצות באשכולות.

תרשימי טורים

ניתן להתוות בתרשים טורים נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשימי טורים שימושיים להצגת שינויי נתונים לאורך זמן, או להמחשת השוואות בין פריטים. בתרשימי טורים, הקטגוריות מסודרות לאורך הציר האופקי והערכים מסודרים לאורך הציר האנכי.

ב- Power View, באפשרותך לבחור מבין שלושה סוגי משנה של תרשימי טורים: טורים מוערמים, טורים מוערמים 100% וטורים מקובצים באשכולות.

תרשימי קו

תרשימי קו מפזרים את נתוני הקטגוריות באופן שווה לאורך ציר אופקי (ציר הקטגוריות), וכל נתוני הערכים המספריים מפוזרים לאורך ציר אנכי (ציר הערכים).

תרשים קו ב- Power View

שקול להשתמש בתרשים קו עם סרגל זמן לאורך הציר האופקי. תרשימי קו מציגים תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים או יחידות בסיס ספציפיים, כגון מספר ימים, חודשים או שנים, גם אם התאריכים בגליון העבודה אינם מסודרים לפי הסדר או שאינם מוגדרים לפי אותן יחידות בסיס.

צור תרשים קו ב- Power View.

לראש הדף

מפות

מפות ב- Power View משתמשות באריחי מפה של Bing, כך שתוכל לבצע הגדלה ותנועה פנורמית כפי שהיית עושה בכל מפה אחרת של Bing. הוספת נקודות עבור מיקומים ושדות במפה. ככל שהערך גדול יותר, כך הנקודה גדולה יותר. כשאתה מוסיף סדרה מרובת-ערכים, אתה מקבל תרשימי עוגה במפה, כאשר גודלו של תרשים העוגה מראה את גודל הסכום הכולל. קרא עוד אודות מפות ב- Power View.

מפה של Power View המציגה את ארצות הברית עם תרשימי עוגה

לראש הדף

תרשימים מרובים: קבוצה של תרשימים עם אותם צירים

עם תרשימים מרובים, באפשרותך ליצור סדרת תרשימים עם צירי X ו- Y זהים ולסדר אותם זה לצד זה, כדי לאפשר השוואה נוחה של ערכים שונים רבים בו-זמנית. תרשימים מרובים נקראים לעתים "תרשימי שבכה".

קרא עוד אודות פריטים חזותיים של תרשימים מרובים ב- Power View

לראש הדף

מטריצות

מטריצה דומה לטבלה בכך שהיא מורכבת משורות ועמודות. לעומת זאת, במטריצה קיימות היכולות הבאות, שאינן קיימות בטבלה:

 • הצגת נתונים ללא חזרה על ערכים.

 • הצגת סכומים וסכומי ביניים לפי שורה ועמודה

 • עם הירארכיה, ניתן לבצע כינוס/הסתעפות

 • כיווץ והרחבה של התצוגה

קרא עוד אודות עבודה עם מטריצה ב- Power View

לראש הדף

כרטיסים

באפשרותך להמיר טבלה לסידרת כרטיסים המציגים את הנתונים מכל שורה בטבלה המעוצבת בתבנית כרטיס, כמו כרטיס אינדקס.

כרטיסים עם תמונות דגל ב- Power View

קרא עוד אודות כרטיסים ב- Power View.

לראש הדף

אריחים

באפשרותך להמיר טבלה או מטריצה לאריחים כדי להציג נתונים טבלאיים באופן אינטראקטיבי. אריחים הם גורמים מכילים עם רצועת ניווט דינאמית. האריחים פועלים כמו מסננים - הם מסננים את התוכן שבתוך האריח לערך שנבחר ברצועת הכרטיסיה. באפשרותך להוסיף לאריח יותר מפריט חזותי אחד, וכולם יסוננו לפי אותו ערך. באפשרותך להשתמש בטקסט או בתמונות בתור הכרטיסיות. קרא עוד אודות אריחים ב- Power View.

תמונה זו מציגה את מספר המדליות שבהן זכו מדינות שהתחרו בהחלקה מהירה.

גורם מכיל של אריח עם תמונה של ענף ספורט ב- Power View

לראש הדף

מידע נוסף

Power View: חקירה, המחשה והצגה של הנתונים שלך

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×