תרחישי ניהול משתמשים עבור Office 365 PowerShell

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

השתמש תרחישים אלה PowerShell כדי במהירות הוספת חשבונות משתמשים מתוך קובץ, הקצאת רשיונות, ניהול חברות בקבוצות תפוצה והגדר סיסמאות.

להפוך לאוטומטיות ייבוא של משתמשים מרובים

באפשרותך להפוך לאוטומטיות ייבוא משתמשים מרובים ל- Office 365 ולשמור זמן רב. כדי לייבא מספר רב של משתמשים, עליך תחילה הכן קובץ ערך מופרד באמצעות פסיק (CSV) עם פרטי המשתמש הרלוונטיים. המידע המינימלי הדרוש כדי ליצור חשבון משתמש הוא שם תצוגה, שם הקרן משתמש (UPN).

UPN הוא השם של משתמש בתבנית כתובת דואר אלקטרוני. שם המשתמש (או "שם משתמש") ואחריהם "הסימן" ואחריו את שם התחום באינטרנט של מנוי Office 365. דוגמה UPN היא belindan@contoso.com. באפשרותך גם לספק נתונים עבור כל מאפיין חשבון משתמש לצריבה, כגון מיקום, מספרים של אנשי קשר וכתובות.

עבור מאפייני חשבון משתמש בסיסי, כגון ה-UPN ושם תצוגה, הכן קובץ CSV עם כותרות העמודות שתי הפעולות הבאות:

 • UserPrincipalName, DisplayName

בשלב הבא, הוספת חשבון משתמש חדש בכל שורה של ה-CSV על-ידי הקלדת ה-UPN ולהציג שם, כשהם מופרדים באמצעות פסיק.

הערה: מאחר שאתה מציין לא סיסמה עבור כל חשבון חדש, Office 365 יפיק אותם.

אחסן את קובץ CSV במיקום שתוכל לגשת, כגון C:\O365Admin\NewUsers.CSV. כעת אתה מוכן ליצור חשבונות משתמשים.

כדי להתחיל, יהיה עליך להתחבר לחשבון Office 365 עם במודול Windows Azure Active Directory עבור Windows PowerShell. לקבלת ההוראות, ראה התחברות ל- Office 365 PowerShell .

בשלב הבא, מלא את הנתיב ושם הקובץ בין מרכאות כפולות, הסרת טקסט ההוראה ולחץ < ותווים >.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

הפעל את הפקודות המתקבל מחלון במודול Windows Azure Active Directory עבור Windows PowerShell.

לקבלת מידע מפורט יותר של חשבון משתמש, הכן קובץ CSV עם כותרות העמודות הבאות ולאחר לאכלס את אותו מספר שורות של משתמשים לפי הצורך:

 • UserPrincipalName, DisplayName, שם פרטי, שם משפחה, כותרת, סיסמה, UsageLocation, Office, מחלקה, טלפון נייד, StreetAddress, עיר, PostalCode, מדינה

הערה: כותרות העמודות צריכים להיות ללא רווחים, כאשר כל צרכי אליו תתייחס ההפניה על-ידי $_. רכיב של הפקודה ייבוא-Csv. נדרשים רק את השדות UserPrincipalName ו- DisplayName והמערכת תדלג ערכים ריקים. הקוד UsageLocation הוא קוד ISO שני תווים עבור האזור של המשתמש.

אחסן את קובץ CSV במיקום שתוכל לגשת, כגון C:\O365Admin\NewUsers.CSV. כעת אתה מוכן לייבא אותם חשבונות משתמשים.

מלא את שם הקובץ עבור קובץ ה-CSV, ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

הקצאת רשיונות ב- Office 365

עבור משתמשים לקבל גישה מלאה ל- Office 365, הם צורך להקצות רשיון של Office 365. בתרחיש זה, עליך להקצות רשיונות חשבונות משתמשים.

כדי להתחיל, יהיה עליך להתחבר לחשבון Office 365 עם במודול Windows Azure Active Directory עבור Windows PowerShell. לקבלת ההוראות, ראה התחברות ל- Office 365 PowerShell .

כדי שתוכל להקצות רשיון למשתמש, עליך להגדיר מיקום השימוש של אותו חשבון המשתמש בהתבסס על קוד ISO שני תווים עבור אזור שלהם. מיקום השימוש מציין המדינה שבה השירות ישמש ואת קובע אילו תכונות ברשיון זמינות עבור האזור. לדוגמה, בארצות הברית הוא עבור ארצות הברית של אמריקה. להלן דוגמה של הגדרת מיקום השימוש בהתבסס על UPN של חשבון משתמש:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

כדי להציג את הרשימה של רשיונות זמינים, פריטי ה-Sku החשבון שלהם הכמות הנותרת עבור ההקצאה, הפעל את הפקודה הבאה:

Get-MsolAccountSku

בשלב הבא, מלא את הרשיון ואת UPN של חשבון המשתמש ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל מחלון במודול Windows Azure Active Directory עבור Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

הקצה רשיונות משתמשים מרובים

בתרחיש הקודם, תוכל להקצות רשיון חשבון משתמש אחד. הקצאת רשיונות למשתמשים מרובים דורשת כמה שלבים נוספים אך הזמן שהושקע יהיו שווי אותו עבור מספר גדול של חשבונות משתמשים.

כדי להתחיל, יהיה עליך להתחבר לחשבון Office 365 עם במודול Windows Azure Active Directory עבור Windows PowerShell. לקבלת ההוראות, ראה התחברות ל- Office 365 PowerShell .

תחילה, הצג את הרשימה של רשיונות זמינים, פריטי ה-Sku החשבון שלהם הכמות שנותרו עבור הקצאה עם פקודה זו:

Get-MsolAccountSku

כדי להציג רשימה של משתמשים לא מורשים, השתמש בפקודה הבאה:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

כדי לשמור את הרשימה של משתמשים לא מורשים קובץ CSV שממנו באפשרותך להשתמש כדי לבחור חשבונות משתמשים כדי להקצות רשיונות, מלא את הנתיב ושם הקובץ ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

באפשרותך גם להשתמש בפקודה שבו כדי להציג רשימה של חשבונות משתמשים לא מורשים בהתבסס על קריטריונים ספציפי יותר, כגון אלה בארצות הברית. להלן דוגמה:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

להשתמש בפקודות אלה כדי לציין מאפיין חשבון משתמש והערך נדרש שלו ולהציג קבוצה ספציפית של משתמשים לא מורשים ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

כדי לקבל את הרשימה של מאפייני חשבון משתמש, מלא כל חשבון משתמש UPN ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

הדוגמה הבאה מציגה את כל משתמשים לא מורשים בלונדון העיר:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

לאחר שזיהית את סידרת חשבונות משתמשים, אתה משלב אותו עם ה-cmdlet ערכת-MsolUserLicense כדי להקצות רשיונות כל אחד מהם. מלא את הרשיון, שם המאפיין ואת vale שלו ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

להלן דוגמה מקצה הרשיון של Office 365 E5 של קונטוסו כל חשבונות משתמשים לא מורשים בלונדון העיר:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

ניהול נמענים קבוצת תפוצה

באפשרותך להשתמש בקבוצות תפוצה כדי ליצור רשימות תפוצה של דואר אלקטרוני. ניתן להשתמש בקבוצות תפוצה רק עם יישומי דואר אלקטרוני כגון Microsoft Outlook כדי לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לקבוצת משתמשים. בתרחיש זה, אתה משתמש ב- PowerShell לניהול הנמענים של קבוצת תפוצה.

כדי להתחיל, יהיה עליך להתחבר ל- Exchange Online. כדי להתחבר ל- Exchange Online עם חשבון שם משתמש וסיסמה של, ראה התחברות ל- Exchange Online PowerShell. כדי להתקין את Microsoft Exchange Online Remote PowerShell מודול ליצור קשר עם MFA, ראה התחברות ל- Exchange Online PowerShell באמצעות אימות רב-גורמי.

כדי להוסיף נמען לקבוצת תפוצה, מלא את שם קבוצת תפוצה ואת UPN של חשבון המשתמש ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

כדי להסיר נמען של קבוצת תפוצה, מלא את שם קבוצת תפוצה ואת UPN של חשבון המשתמש שלך ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

הגדר את הסיסמאות עבור חשבונות משתמשים מרובים

השתמש תרחיש זה כדי להגדיר את הסיסמה עבור קבוצה של חשבונות משתמשים. לדוגמה, יש לך קבוצה חדשה של מתנדבים מי מגיעים פעם בשבוע כדי לסייע או שתספק תחנות הדגמה לשימוש ועידה.

שינוי סיסמה בצובר יכולה להיות שימושית כדי לאפס את הסיסמאות בחשבונות הניתן לשימוש חוזר על בסיס קבוע. על-ידי הגדרת קבוצה של משתמשים לפי מחלקה או קריטריונים אחרים, באפשרותך בצובר איפוס סיסמאות בהתבסס על קריטריונים אלה. השלב הראשון הוא כדי לייצא את שמות החשבונות של Office 365 המשתמש לקובץ CSV.

כדי לייצא רשימה בהתבסס על מאפיין של חשבון משתמש וערך ספציפית לקובץ CSV, מלא את שם מאפיין, הערך שלו, ואת שם הקובץ של ה-CSV ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

להלן דוגמה אשר מייצא את כל החברים המחלקה מתנדבים את הקובץ בשם c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

סקור את שמות הכלול בקובץ CSV כדי להבטיח שזיהית המשתמשים הנכונה לפני איפוס סיסמאות. לאחר שקיבלנו רשימת משתמשים מאומתים בתבנית CSV, קיימות שלוש שיטות פשוטות כדי ליצור ולהקצות סיסמה חדשה עבור כל משתמש.

 1. ציין סיסמה חדשה ולהקצות אותה סיסמה לכל המשתמשים בקובץ ה-CSV.

  מלא את הסיסמה החדשה ואת שם הקובץ של ה-CSV ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. הגדר באופן ידני סיסמה חדשה עבור כל משתמש בקובץ ה-CSV.

  עבור אפשרות זו, עליך לשנות את קובץ ה-CSV. הוסף שעמודה בסמוך UserPrincipalName התווית סיסמה ולאחר מכן הקצה סיסמה לכל המשתמשים ברשימה. מלא את שם הקובץ של ה-CSV ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. ש- Office 365 ליצור באופן אוטומטי סיסמה עבור כל חשבון משתמש בקובץ ה-CSV.

  מלא את שם הקובץ של ה-CSV ולאחר מכן הפעל את הפקודות המתקבל.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

הערה: כל שלוש אפשרויות אלה לאכוף שינוי סיסמה בפעם הראשונה שהמשתמש נכנס למערכת עם חשבון המשתמש. כדי למנוע זאת, הסר - ForceChangePassword $True מהפקודה ערכת-MSolUserPassword.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

PowerShell עבור מנהלי מערכת של Office 365

תרחישי office 365 PowerShell

תוכנית ההתקנה תרחישים עבור Office 365 PowerShell

דיווח על תרחישים עבור Office 365 PowerShell

תרחישים פונקציונליות נוסף עבור Office 365 PowerShell

משאבי קהילה PowerShell של office 365

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×