תרחישים ההתקנה של Office 365 PowerShell

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השתמש תרחישים אלה PowerShell כדי להתחבר אל שירותי Office 365, קבל עזרה והגדר את מדיניות ביצוע עבור קבצי script.

להתחבר אל שירותי Office 365 באמצעות PowerShell

כדי מתחברים עם שירותי Office 365, עליך להתקין תחילה או לייבא את מודולי PowerShell האחרונים ולאחר מכן צור חיבור מאומת.

התחברות ל- Azure Active Directory עם מודול Azure Active Directory של Windows

כדי להתקין את המודול Directory Windows Azure Active והתחבר באמצעות שם המשתמש בחשבון ואת הסיסמה של או באמצעות אימות רב-גורמי (MFA), ראה התחברות ל- Office 365 PowerShell.

התחברות ל- Azure Active Directory עם מודול Azure V2 Directory פעיל

כדי להתקין את המודול V2 Directory פעיל Azure להתחבר עם הסיסמה ושם שם המשתמש או עם MFA, ראה חיבור עם מודול Azure Active Directory V2 PowerShell.

התחברות ל- Exchange Online

כדי להתחבר ל- Exchange Online עם חשבון שם משתמש וסיסמה של, ראה התחברות ל- Exchange Online PowerShell.

כדי להתקין את Microsoft Exchange Online Remote PowerShell מודול ליצור קשר עם MFA, ראה התחברות ל- Exchange Online PowerShell באמצעות אימות רב-גורמי.

חיבור ל- SharePoint Online

כדי להתקין את מעטפת ניהול SharePoint Online להתחבר עם חשבון את שם המשתמש ואת הסיסמה של או עם MFA, ראה התחברות ל- SharePoint Online PowerShell.

התחברות ל- Skype for Business באופן מקוון

כדי להתחבר ל- Skype for Business Online עם חשבון שם משתמש וסיסמה של, ראה התחברות ל- Skype for Business Online באמצעות Windows PowerShell.

השתמש בשלבים אלה כדי להתחבר ל- Skype for Business Online עם MFA:

 1. להתקנת הנוכחי של Skype for Business Online PowerShell מודול, עבור- Skype for Business Online, מודול Windows PowerShell, לחץ על הורד, ולאחר מכן להפעיל את הקובץ שהורד והתקן אותו.

  כל שעליך לעשות זאת פעם אחת בכל מחשב שממנו אתה מנהל Skype for Business Online.

 2. פתח את שורת הפקודה ב- Windows PowerShell.

 3. מלא את שם החשבון בין מרכאות כפולות, הסרת טקסט ההוראה ולחץ < ותווים >.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  הפעל את הפקודות המתקבל מחלון Windows PowerShell.

 4. הקלד את סיסמת החשבון בתיבת הדו-שיח SkypeForBusinessAuth ולאחר מכן לחץ על היכנס.

 5. בצע את ההוראות בתיבת הדו-שיח SkypeForBusinessAuth לספק מידע אימות נוספים, כגון קוד אימות, ולאחר מכן לחץ על היכנס.

התחברות לאבטחה ומרכז תאימות

כדי לחבר האבטחה ומרכז תאימות עם חשבון שם משתמש וסיסמה של, ראה התחברות ל- Office 365 אבטחה ו- PowerShell מרכז התאימות.

כדי לחבר האבטחה ומרכז תאימות עם MFA, ראה התחברות ל- Office 365 אבטחה ו- PowerShell מרכז תאימות באמצעות אימות רב-גורמי.

התחברות ל- Azure Active Directory ו- Exchange Online

פקודות אלה PowerShell יחבר אותך Azure Active Directory ו- Exchange Online לאחר שהתקנת את המודול Directory Windows Azure Active.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

התחברות לכל עומסי העבודה Office 365

כדי לקבל מחובר עם כל עומסי העבודה Office 365 באותו חלון PowerShell, תחילה עליך לייבא או להתקין את מודולי הרלוונטיות. בלוק פקודה של PowerShell זה מתחבר ל- Azure Active Directory, Skype for Business Online, SharePoint Online ו- Exchange Online.

מלא את שם הארגון ולאחר מכן הפעל זה סדרת הפקודות PowerShell בעת כניסה באמצעות חשבון את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

#Create a Security & Compliance Center session
$SccSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.compliance.protection.outlook.com/powershell-liveid/ -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Security & Compliance Center session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $SccSession

מלא את שם החשבון ולאחר מכן הפעל זה סדרת הפקודות PowerShell בעת כניסה באמצעות אימות רב-גורמי:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.com, the organization name is "contoso".
$orgName= "<organization name>"

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

תתבקש ארבע פעמים כדי לציין את שם חשבון המשתמש ואת הסיסמה ולרוחב MFA מידע, כגון קוד אימות.

עבור Exchange Online ולחץ אבטחה ומרכז תאימות, עיין בנושאים הבאים כדי להתחבר באמצעות אימות רב-גורמי:

שים לב בשני המקרים, עליך להתחבר באמצעות הפעלות נפרד של Exchange Online Remote PowerShell מודול.

קבלת עזרה עם PowerShell

לעתים, עליך לקבל עזרה נוספת עבור PowerShell. למזלך, PowerShell מכיל תוכן עזרה מוכללת כדי להנחות אותך.

הצג את הקבצים עזרה עבור cmdlet של PowerShell

לקבלת מידע נוסף אודות cmdlet ספציפיים, כגון Get-תהליך, באפשרותך להפעיל את הפעולות הבאות.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

להציג במאמר TechNet עבור ה-cmdlet PowerShell

כדי לפתוח את ההפניה תחביר מקוון ב- TechNet עבור cmdlet ספציפיים, כגון Get-תהליך, הפעל את הפקודה הבאה.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

הערה: לשם כך נדרש גישה לאינטרנט כדי שתפעל כהלכה.

הצג דוגמאות עבור פקודה של PowerShell

כדי להציג תחביר דוגמה עבור cmdlet ספציפית בחלון PowerShell, לדוגמה Get-תהליך, הפעל את הפקודה הבאה.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

עדכון קבצי עזרה PowerShell

תוכן עזרה PowerShell מתעדכנת באופן קבוע. כדי לקבל את תוכן העזרה העדכנית ביותר, באפשרותך להפעיל את הפקודה עדכון-עזרה. ייתכן שתראה את ההודעה הבאה לאחר הפעלת פקודה זו: "הפקודה עדכון-עזרה מורידה את קבצי העזרה העדכנית ביותר עבור Windows PowerShell מודולי ומתקין אותם במחשב שלך." הקש על Y ולאפשר המודול לעדכן את הקבצים העזרה שלך. פעולה זו תעביר רק כמה רגעים.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

הגדר את המדיניות ביצוע script

קבצי script של PowerShell הם פקודות PowerShell המופעלות מקבצי טקסט אחת או יותר. קבצי script המאפשרים לך להפוך לאוטומטיות משימות נפוצות ב- Windows, יישומי Microsoft, והשירותים קורס Office 365. מאחר תסריטים יכולים לגרום נזק למחשב שלך על-ידי הפעלת פקודות שלא במתכוון, Microsoft כוללת מוגנים על-ידי הפיכת קבצי script של PowerShell כברירת מחדל. עליך להגדיר את מדיניות ביצוע PowerShell בהתאם לצרכים שלך. הגדרות המדיניות ביצוע הן כדלקמן:

 • מוגבלים

  לא יטען קבצי תצורה או להפעיל קבצי script. "מוגבלות" היא מדיניות ביצוע המהווה ברירת מחדל.

 • RemoteSigned

  דורש כי כל קבצי script וקבצי תצורה שהורדו מלאינטרנט להיות חתום על-ידי מפרסם מהימן.

 • AllSigned

  דורש כל קבצי script וקבצי תצורה להיות חתום על-ידי מפרסם מהימן, כולל קבצי script שאתה כותב במחשב המקומי.

 • ללא הגבלה

  טעינת כל הקבצים תצורת ומפעיל כל קבצי script. אם אתה מפעיל קובץ script לא חתום שהורדה מהאינטרנט, תתבקש לספק הרשאה לפני הפעלת.

 • עקיפת

  דבר חסום וקיימות לא מציג אזהרות או לפי ההנחיות.

 • לא מוגדר

  מסיר את מדיניות ביצוע המוקצים כעת מהטווח הנוכחי. פרמטר זה לא תסיר למדיניות ביצוע המוגדר בטווח מדיניות קבוצתית.

הערה: חשוב רק להוריד או להשתמש קבצי script של PowerShell ממקור מהימן, במיוחד כאשר הגדרת המדיניות כ- 'לא מוגבל'. מומלץ גם משיקולי אבטחה תחזור שינויים מוגבלת אלא אם יש לך צורך מתמשך שיפעילו קבצי script.

ביצוע הפקודה ערכת-ExecutionPolicy ניתן לבצע רק בחלון PowerShell שנפתח באמצעות "הפעל כמנהל". זהו נקרא גם הפעלה של PowerShell עם הרשאות מלאות.

הגדרת מדיניות ביצוע בתור מרוחק מחובר

פקודה זו יחייב כל קבצי script וקבצי תצורה שהורדו מלאינטרנט להיות חתום על-ידי מפרסם מהימן. באפשרותך להחליף RemoteSigned עם שמך מדיניות ביצוע הרצוי כדי לשנות את מדיניות שהוחלו.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

הגדרת מדיניות ביצוע בתור מוגבלת

פקודה זו תגדיר את מדיניות ביצוע להגדרת ברירת המחדל עבור PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

למידע נוסף

PowerShell עבור מנהלי מערכת של Office 365

תרחישי office 365 PowerShell

דיווח על תרחישים עבור Office 365 PowerShell

תרחישי ניהול משתמשים עבור Office 365 PowerShell

תרחישים פונקציונליות נוסף עבור Office 365 PowerShell

משאבי קהילה PowerShell של office 365

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×