תרגום טקסט

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באמצעות התכונה תרגום, ניתן לתרגם מילים, משפטים, או פיסקאות באמצעות מילונים דו-לשוניים או תרגום המסמך כולו באמצעות שירותי תרגום מכונה מבוססי-אינטרנט. כדי לתרגם טקסט משפות מסוימים לשפות אחרות, ייתכן שיהיה גם לעמוד בדרישות מערכת ההפעלה עבור שפות ספציפיות.

התכונה תרגום זמינה רק בתוכניות Microsoft Office system 2007 אלה: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio ו- Word.

באפשרותך גם ליצור מסמך בשפה אחת ולאחר מכן להשתמש בשירות תרגום מכונה לתרגם אותו לשפה אחרת. לקבלת מידע נוסף, ראה תרגום מסמך שלם.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

חיפוש התכונה תרגום

תרגום מילים, משפטים או פיסקאות

תרגום מסמך שלם

הוספת זוגות שפת תרגום

הוסף את שירות תרגום מכונה Microsoft מתרגם

מידע נוסף

חיפוש התכונה תרגום

התכונה תרגום נמצא במיקומים שונים בתוכניות שונות.

Excel

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על תרגם לחצן תרגום .

 2. בצע את השלבים תרגם מילים, משפטים, או פיסקאות או תרגום מסמך שלם.

לראש הדף

OneNote

 1. בתפריט כלים, לחץ על מחקר.

 2. ברשימה כל ספרי העיון, לחץ על תרגום.

  חלונית המשימות 'מחקר'

 3. בצע את השלבים תרגם מילים, משפטים, או פיסקאות או תרגום מסמך שלם.

לראש הדף

Outlook

באפשרותך לתרגם טקסט של הודעת דואר אלקטרוני שקיבלת בגוף ההודעה עצמה או בחלונית הקריאה. בנוסף, באפשרותך להשתמש בתכונה 'תרגם' בעת יצירת הודעת דואר אלקטרוני.

הודעות שאתה מקבל

 1. בהודעת דואר אלקטרוני שקיבלת, בחר את הטקסט בגוף ההודעה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר, לחץ על תרגם בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על תרגם.

 2. בצע את השלבים תרגם מילים, משפטים, או פיסקאות או תרגום מסמך שלם.

הודעות שאתה יוצר

 1. בעת יצירת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את הטקסט בגוף ההודעה, ולאחר מכן, בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הגהה, לחץ על איות ולאחר מכן לחץ על תרגם.

  פקודת תפריט תרגום

 2. בצע את השלבים תרגם מילים, משפטים, או פיסקאות או תרגום מסמך שלם.

לראש הדף

PowerPoint

הערה: ניתן לתרגם תיבת טקסט של שקופית אחת בלבד בכל פעם.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על תרגם לחצן תרגום .

 2. בצע את השלבים תרגם מילים, משפטים, או פיסקאות או תרגום מסמך שלם.

לראש הדף

Publisher

 1. בתפריט כלים, לחץ על מחקר.

 2. ברשימה כל ספרי העיון, לחץ על תרגום.

  חלונית המשימות 'מחקר'

 3. בצע את השלבים תרגם מילים, משפטים, או פיסקאות או תרגום מסמך שלם.

לראש הדף

Visio

 1. בתפריט כלים, לחץ על מחקר ולאחר מכן, ברשימה כל ספרי העיון, לחץ על תרגום.

  חלונית המשימות 'מחקר'

 2. בצע את השלבים תרגם מילים, משפטים, או פיסקאות או תרגום מסמך שלם.

לראש הדף

Word

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על תרגם לחצן תרגום .

  עצה: באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן לחץ על תרגם בתפריט הקיצור.

 2. בצע את השלבים תרגם מילים, משפטים, או פיסקאות או תרגום מסמך שלם.

לראש הדף

תרגום מילים, משפטים או פיסקאות

בפעם הראשונה שתשתמש את שירותי תרגום, ייתכן שיהיה עליך להתקין את המילונים הדו-לשוניים ולהפעיל את שירות התרגום בחלונית המשימות מחקר. כמו כן, באפשרותך להשתמש בתיאורי מסך של תרגום כדי לתרגם מילה בודדת שתצביע על. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בתיאורי מסך של תרגום.

הערה: ב- PowerPoint, ניתן לתרגם שקופית אחת בלבד בכל פעם.

 1. בחר מילה, צירוף מילים או פיסקה הרצוי לתרגם את או הקלד את המילה או צירוף מילים בתיבה חפש.

 2. במקטע תרגום של החלונית מחקר, מתוךכדי ברשימות ו, בחר את השפות הרצויות, כגון גרמנית (גרמניה)רוסית (רוסיה), ולאחר מכן לחץ על התחל בחיפוש תמונת לחצן . כדי למצוא את התכונה תרגום עבור התוכנית Microsoft Office system 2007 שלך, ראה איתור התכונה תרגום.

  תיבת הטקסט תרגום

 3. תרגום התוצאות מופיעות בחלונית תרגום מתחת כדי ורשימות מתוך.

  הערה: אם השפות שבהן אתה מעוניין אינם מפורטים מתוך או על רשימות, ראה הוספה זוגות של שפות תרגום.

עצה: אתה יכול גם הקש ALT ולאחר מכן לחץ על מילה או צירוף מילים כדי לתרגם מילה ספציפית או צירוף מילים. עם זאת, באמצעות לחץ על ALT + אינו נתמך ב- Microsoft Office PowerPoint. במקום זאת, הקלד את המילה או צירוף מילים בתיבה חפש את ולאחר מכן לחץ על התחל בחיפוש תמונת לחצן .

לראש הדף

תרגום מסמך שלם

תרגום מכונה שימושית עבור תקשורת הנושא הבסיסי של התוכן ואישור לגבי אם התוכן רלוונטי עבורך. עם זאת, יש לתרגם מסמכים חשובים או רגישים על-ידי תרגום אנושי כדי לשמר את המשמעות המלאה גוון הטקסט.

כדי למצוא את התכונה תרגום עבור התוכנית Microsoft Office system 2007 שלך, ראה איתור התכונה תרגום.

חשוב: פרטיות התראה אם שתבחר תרגום המסמך כולו, המסמך נשלח ללא הצפנה לשירות תרגום חיצוני. בדומה לכל מידע הנשלח ללא הצפנה באינטרנט, ייתכן שאנשים אחרים יוכלו לראות את המסמך.

 1. במקטע תרגום של החלונית מחקר, מתוךכדי ברשימות ו, לחץ על השפות הרצויות, כגון גרמנית (גרמניה)רוסית (רוסיה), ולאחר מכן לחץ על תרגום המסמך כולו . חלונית מחקר מקטע תרגום

  הערה: אם השפות שבהן אתה מעוניין אינם מפורטים מתוך או על רשימות, ראה הוספה זוגות של שפות תרגום.

 2. בצע את ההוראות המופיעות על המסך. תרגום של המסמך שלך מופיע בדפדפן אינטרנט. תרגום המסמך כולו זמינה רק ב- Microsoft Office Word.

הפיכת תרגם האפשרות המסמך כולו

 1. בחלונית מחקר, לחץ על אפשרויות מחקר.

 2. בתיבת הדו-שיח עדכון או הסרה של שירותים, לחץ על עדכון/הסרה, בחר WorldLingo, לחץ על עדכן ולאחר מכן בצע את ההוראות.

 3. בצע את השלבים כדי תרגום המסמך כולו.

לראש הדף

הוספת זוגות שפת תרגום

אם השפות שבהן עליך תרגום של מסמך או הודעת דואר אלקטרוני אינן מוצגות מתוךרשימות בחלונית תרגום, ייתכן שתוכל להוסיף את השפות.

רשימת השפות הזמינות עבור תרגום תלויות לשפת שלך Microsoft Office system 2007, אם שפה זו מכילה מילונים תרגום, ואם שפה זו כוללת את כל השפות מסייע.

 1. בחלונית תרגום, לחץ על אפשרויות תרגום. אפשרויות תרגום

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות תרגום, בחר את השפות ברשימה זוגות שפה זמינה. תיבת הדו-שיח אפשרויות תרגום

הוספת שירות תרגום המכונה של Microsoft Translator

שהמתרגם Microsoft הוא שירות מתרגמת מילים ומשפטים באמצעות תרגום מכונה ומראה לך את התוצאות בחלונית מחקר. עם זאת כאשר תרגום מסמך שלם, הטקסט המקורי ביוצגו השוואה זה-לצד בטקסט המתורגם בדפדפן אינטרנט יחיד.

הורדת השירות מתרגם Microsoft מאפשר שירות התרגום המועדפת לזוגות שפה המתרגם אותו. אך באפשרותך לשנות את שירות התרגום בקלות על-ידי בחירת שירות אחר מתוך תיבת הדו-שיח ' אפשרויות תרגום.

 1. בדף הוסף שהמתרגם Microsoft בתור שהמתרגם ברירת המחדל עבור חלונית המשימות מחקר , השווה את דרישות המערכת במחשב ולאחר אם המחשב שלך עומד בדרישות המינימליות, לחץ על הורד.

 2. פעל לפי הוראות ההתקנה.

 3. לאחר שהמתרגם Microsoft שירות תרגום מכונה מותקן, הוא מופיע כשירות תרגום נוספים בתיבת הדו-שיח אפשרויות תרגום.

שינוי שירות התרגום

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על מחקר.

 2. בחלונית מחקר, תחת בתיבת הטקסט חיפוש, בחר באפשרות תרגום ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תרגום.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות תרגום, תחת המקטע תרגום מכונה, גלול שמאלה בזוג שפה, לדוגמה, צרפתית (צרפת) לגרמנית (גרמניה), ולאחר מכן בחר את השירות הרצויים.

לראש הדף

מידע נוסף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×