תצוגת משאבים עומסי העבודה והזמינות

תצוגת משאבים עומסי העבודה והזמינות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כמנהל פרוייקטים, אחד ההיבטים החשובים ביותר של התפקיד שלך הוא לנטר את ההקצאות של כל המשאבים שלך כך באפשרותך לאזן ביעילות את עומסי העבודה שלהם. כמה משאבים עשויים להיות בהקצאת יתר ולאחר אחרים עשויים להיות בהקצאת חסר. באפשרותך לסקור כיצד ביעילות שלך משאבים נמצאים בשימוש בפרוייקט, ואם יש צורך לבצע התאמות, על-ידי הצגת עומסי העבודה והזמינות ב- Microsoft Project.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

סקור את עומס העבודה של משאב על-ידי שימוש במשאבים

סקירת זמינות עבור משאבי ארגון באמצעות Project Online

שימוש בגרף להצגת עומסי עבודה בודדים

הצגת רשימה של משאבים בהקצאת יתר

קבוצת משאבים בהקצאת יתר

חפש משאבים בעלי זמן זמין

סקור את עומס העבודה של משאב על-ידי שימוש במשאבים

 1. בכרטיסיה פעילות או משאב, לחץ על שימוש במשאבים בתפריט הנפתח תצוגה.

 2. סקור את שמות המשאבים ואת הפעילויות שהוקצו להם בחלק טבלה של התצוגה שימוש במשאבים.

 3. סקור את החלק ציר זמן של התצוגה כדי לראות כיצד העבודה מוקצית על-פני תקופת הזמן שנבחר.

בתצוגות משאבים רבות, כולל את התצוגה ' שימוש במשאבים ', הקצאת יתר של משאבים מוצגות באדום. הקצאת יתר מתרחשת כאשר יש חריגה של משאב יחידות מרביות עבור כל פרק זמן. בגליונות משאב, שדה המחוון עבור הקצאת יתר של משאבים כולל גם את המחוון החלקת משאבים, המציינת כי ניתן להחליק את המשאב. בדוק את המחוון וסקור את הקצאות הפעילות כדי להעריך אם מקובלת הקצאת יתר.

לדוגמה, נניח שיש שתי פעילויות משך זמן של ארבע שעות כי הם הן התחלה וסיום באותם זמנים. אם אתה מקצה שתי המשימות יואב, הוא נמצא בהקצאת יתר טכנית, מכיוון במהלך אותו טווח ארבע שעות של שתי פעילויות, יואב עובד ב- 200 אחוזים. עם זאת, אם מוגדרת החלקה על בסיס יום אחר, יואב צורך ניתן להחליק, מאחר במהלך היום כולו שהוא אינו חורג שלו מיכולת שמונה שעות עבודה.

הערה: יחד עם הקצאות משאבים עבור פעילויות בפרוייקט הפתוח כעת, התצוגה שימוש במשאבים מציגה גם הקצאות משאבי ערסל. הקצאות משאבי ערסל מציינים את הכמות הכוללת של עבודה שמוקצה משאב בכל הפרוייקטים האחרים. הקצאות משאבי ערסל מוצגות רק אם אתה מחובר ל- Microsoft Project Server ואם יש לך פרוייקט ארגוני פתוח. אם אינך מעוניין שורות סיכום הקצאה כדי להשפיע על הסכומים הכוללים המוצגים בתצוגה ' שימוש במשאבים ', באפשרותך לבחור את שורות סיכום הקצאה ולאחר מכן הקש DELETE.

באפשרותך גם להציג ולשנות את תצוגת במשאבים כדי לראות את כל הקצאות המשאבים ואחוזים שלהם של הקצאת העבודה בגליון זמנים. תצוגה זו מציגה את כל ההקצאות לפי משאב ומראה כיצד מלא משאבים אלה מוקצים לפעילויות מוקצות לאורך זמן.

 1. בכרטיסיה פעילות או משאב, לחץ על שימוש במשאבים בתפריט הנפתח תצוגה.

 2. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על הוסף פרטים.

 3. ברשימה שדות זמינים, לחץ על אחוז הקצאה ולאחר מכן לחץ על הצג.

 4. סקור את החלק ציר זמן של התצוגה. בשורה % הקצאה שהוספת זה עתה, באפשרותך לראות את האחוז של המשאב הכולל זמין זמן עבודה המוקצה הקצאות במהלך פרק הזמן הנבחר. בנוסף, החלק ציר הזמן של התצוגה מציג עבודה הקצאת יתר של המשאב והן אחוז ההקצאה באדום, וכך מאפשר לך לאתר במדויק בדיוק כאשר המשאב הופך הקצאת יתר.

עצה: באפשרותך להגדיל לתקופת הזמן המוצגת בציר (לדוגמה, באפשרותך לשנות את התצוגה מתוך ימים לשעות) על-ידי לחיצה על התקרב (+) הממוקמת בפינה השמאלית התחתונה של החלון. באופן דומה, באפשרותך להקטין לתקופת הזמן (לדוגמה, באפשרותך לשנות את התצוגה מתוך ימים לשבועות) על-ידי לחיצה על הרחק (-).

סקירת זמינות עבור משאבי ארגון באמצעות Project Online

כדי למצוא משאבים בהקצאת יתר או באיזה בתוך פרוייקט או מצד לצד פרוייקטים, שתוכל לגשת Project Online ולהציג אתר גרף לבין העניינים זמינות משאבים.

 1. Project Online מרכז הפרוייקטים, לחץ על משאבים בתפריט בצד ימין.

 2. בחר את המשאב או את המשאבים שאת המידע זמינות שברצונך להציג על-ידי בחירת תיבת הסימון לצד שמו ולאחר מכן בכרטיסיה משאבים, לחץ על תכנון קיבולת במקטע ניווט.

  כדי לבחור משאבים סמוכים ברשימה, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה הראשון ולאחר מכן על המשאב האחרון. כדי לבחור משאבים שאינם סמוכים, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על כל משאב.

 3. במקטע תצוגות של הכרטיסיה זמינות, בחר תצוגת משאבים.

  • כדי להציג עבודת הקצאות המקובצת תחילה לפי משאבים ולאחר מכן לפי הפרוייקטים בהם מופיע המשאב, בחר לעבוד על-ידי משאבים.

  • כדי להציג עבודת הקצאות המקובצת לפי הפרוייקטים בהם מופיע המשאב, בחר ניצול משאבים לפי פרוייקט.

  • כדי להציג את כמות הזמן למשאב יש זמין לעבודה במהלך פרק זמן שצוין, בחר זמינות נותרת.

  • כדי להציג את כמות העבודה המוקצית למשאב, בחר ניצול משאבים.

 4. אם בחרת במשאבים מרובים בדף הקודם, באפשרותך ללחוץ על מקרא בתרשים כדי לבחור את המשאבים שברצונך להציג בגרף.

  הטבלה פרטים שמתחת לגרף מציגה ציר זמן המציג את כמות העבודה שהוקצתה למשאב במהלך תקופת זמן מסוימת.

עצה: כדי לראות טווח תאריכים שונה בתרשים, לחץ על קבע תאריך טווחים בכרטיסיה זמינות ולאחר מכן בחר תאריכים חדשים בתיבות טווח תאריכים ערכת.

שימוש בגרף להצגת עומסי עבודה בודדים

תצוגת גרף משאבים מציג סרגל תצוגה תרשים של עומס עבודה וזמינות של משאב בודד. תצוגה זו מאפשרת לך לגלות במהירות אם המשאב הנבחר נמצא בהקצאת יתר או בהקצאת חסר פרק זמן מסוים. באפשרותך גם לראות את אחוזי יחידות המוקצות להקצאות, יחד עם זמינות יחידות מרביות של המשאב.

 1. בכרטיסיה משאבים, בחר את התצוגה גרף משאבים במקטע תצוגה.

 2. סקור את שם המשאב הראשון בתצוגה ' גרף משאבים ' על-ידי גלילה שמאלה או ימינה בחלון הימני.

  אם שם המשאב רשום באדום, לאחר מכן המשאב נמצא בהקצאת יתר. משאבים המוצגים בשחור מוקצות בדיוק או מעט מתחת לקיבולת המלאה שלהם.

 3. סקור את תרשים העמודות כדי לראות את הרמה של הקצאת יתר או על הקצאת חסר.

  עמודות כחולות (כברירת מחדל) מציינות את כמות העבודה המוקצית הנמצאת בדיוק או מתחת המרבי יחידה ואת זמן עבודה זמינות המשאב עבור אותה תקופת זמן. עמודות אדומות (כברירת מחדל) מציינות כי המשאב נמצא בהקצאת יתר כיוון המשאב אירעה חריגה שלהם היחידות המרביות וזמינות זמן העבודה לפרק זמן נתון.

 4. סקור את אחוזי ההקצאה הגבוהים ביותר המתרחשים בתקופת הזמן המוצגת — כלומר, מרב יחידות של המשאב בתקופת הזמן.

  מרב יחידות מפורטים בחלק התחתון של התרשים.

 5. כדי להציג את הגרף עבור המשאב הבא, הקש PAGE DOWN או השתמש בפס הגלילה או מקשי החצים.

לראש הדף

הצגת רשימה של משאבים בהקצאת יתר

באפשרותך לראות רשימה של רק משאבים הנמצאים בהקצאת יתר על-ידי הצגת התצוגה גיליון משאבים או התצוגה שימוש במשאבים ולאחר מכן סינון עבור הקצאת יתר של משאבים.

 1. במקטע תצוגה, לחץ על גיליון משאבים או שימוש במשאבים מהרשימה הנפתחת.

 2. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על התפריט הנפתח של המסנן במקטע נתונים ולאחר מכן לחץ על הקצאת יתר של משאבים.

 3. כדי לראות את הרשימה המלאה של משאבי שוב, לחץ על התפריט הנפתח של המסנן ולאחר מכן לחץ על לא מסנן.

הערה: אפילו ללא סינון עבור הקצאת יתר של משאבים, באפשרותך לראות בקלות אילו משאבים נמצאים בהקצאת יתר, מכיוון ששמותיהם מוצגים באדום בכל תצוגת משאבים. כמו כן, בתצוגות ' גיליון משאבים ' שימוש במשאבים ', שדה המחוון תציע כי יש לבצע החלקה של הקצאת יתר של משאבים.

תצוגות פעילות יכולים לשמש גם כדי להציג הקצאות יתר, למרות שהן לא יוצגו הקצאות יתר באדום באותו אופן שבו תצוגות משאבים. אם אתה עובד בתצוגת פעילות, באפשרותך התקדמות הדרגתית עבור כל פעילות בעלת הקצאות יתר של משאבים, למרות תצוגת פעילות לא תציג אילו משאבים (או כמה) הנמצאים בהקצאת יתר.

כאשר אתה נמצא בתצוגת פעילות כלשהי, כגון תרשים גנט או בדיאגרמת רשת, בכרטיסיה משאבים, לחץ על הקצאת יתר הבא במקטע רמה.

קבוצת משאבים בהקצאת יתר

בתצוגה ' גליון משאבים ' או ' שימוש במשאבים ', באפשרותך לנסות קבוצה משאבים בהקצאת יתר. באפשרותך גם לקבץ משאבים לפי שלהם מרב יחידות, המציינות את הקצאות האחוז המרבי של המשאבים בהקצאות במשך הפרוייקט. סקירת משאבים בהקצאת יתר לפי היקף הקצאות יתר שלהם יכולה לסייע לך להתמקד תחילה ביותר נרחב הקצאת יתר של המשאבים.

 1. במקטע תצוגה, לחץ על גיליון משאבים או שימוש במשאבים.

 2. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על התפריט הנפתח קבץ לפי ולאחר מכן לחץ על חדש קיבוץ לפי.

 3. בתיבה שם שדה, בחר הקצאת יתר.

 4. בתיבה ' סדר ', בחר סדר עולה או סדר יורד.

  אם תלחץ על סדר עולה, קבוצת המשאבים ללא הקצאת יתר תופיע ראשונה ומופיעה הקבוצה של הקצאת יתר של משאבים השניה.

 5. כדי ליצור קיבוץ מקונן של מרב יחידות, לחץ על התיבה ולאחר מכן לפי ולאחר מכן לחץ על מרב.

 6. תן שם לקיבוץ ולאחר מכן לחץ על החל.

  התצוגה מקובצת לפי מפרטי שלך. כל משאב בעל כל הקצאה העולה על 100 אחוזים של יחידות שיא בכל עת במהלך הפרוייקט, מקובץ תחת הקצאת יתר: כן. אם ציינת קיבוץ מקונן של יחידות שיא, ייתכן קיבוצים נוספים תחת כותרות כגון מרב: 200%, מרב: 300%, וכן הלאה.

 7. להצגת משאבים בסדר המקורי שלהם בתיבה קבץ לפי, לחץ על [ללא קיבוץ].

חפש משאבים בעלי זמן זמין

אם יש לך משאבים בהקצאת יתר, כדאי לך לזהות משאבים בפרוייקט בעלי זמן זמין, כך ניתן להפיץ את עומס העבודה בצורה שווה יותר. קיבולת זו שימושית גם אם קיימות פעילויות נוספות שלא הוקצו וברצונך לברר מי זמין למלא עבודה נוספת.

זמינות משאבים התקן מחושבת באמצעות הנוסחה הבאה:

זמינות משאבים = הקיבולת של משאב - (הקצאת משאב ערסל + חריגות לוח)

הקצאת המשאבים סיכום היא סכום כל העבודה שבוצעה על-ידי המשאב, והם חריגות לוח החריגים על לוח התאריכים הבסיסי של המשאב.

כדי לחפש משאבים שבאפשרותם לעבוד שעות נוספות על משימה, באפשרותך להציג ולשנות את תצוגת שימוש במשאבים כדי לראות את כמות הזמן (שעות, ימים או שבועות) משאב הזמין עבור הקצאות נוספות. באפשרותך גם להשתמש בתצוגה זו כדי להפיץ מחדש עבודה ממשאבים הקצאת יתר של משאבים כדי חסר.

 1. במקטע תצוגה, לחץ על ' שימוש במשאבים '.

 2. בכרטיסיה עיצוב, במקטע הפרטים, סמן את התיבה זמינות נותרת.

 3. ב- זמינות נותרת. (זמינות נותרת) שורה, סקור את כמות העבודה מייצגת זמינות נותרת או שדה טקסט, עבור כל תקופת זמן.

באפשרותך גם להציג ולשנות גרף המשאבים תצוגה כדי להציג תרשים עמודות של עומס העבודה של משאב בודד, אשר יכולים לסייע לך לגלות מי יכול לעבוד שעות נוספות בפעילות. באפשרותך לסקור מידע אודות משאב באיזה אחד בכל פעם בתצוגה ' גרף משאבים '. באפשרותך לראות את כמות העבודה הזמינות לפי פרק זמן.

 1. במקטע תצוגה, לחץ על ' גרף משאבים '.

 2. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על התפריט הנפתח גרף ולאחר מכן בחר זמינות עבודה.

 3. עבור המשאב שנבחר, סקור את כמות העבודה הזמינה המוצגת בתרשים העמודות. גלול ציר זמן כדי לראות הקצאות חסר במשך תקופות זמן משתנות.

 4. סקור את כמות הזמן הפנוי עבור המשאב הנבחר בתחתית גרף.

 5. כדי לעבור למשאב הבא המכיל את הזמן הפנוי, הקש על PAGE DOWN או השתמש בפס הגלילה או מקשי החצים בחלונית הימנית.

לראש הדף

הוראות אלה ספציפיות ל- Microsoft Project 2007.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

סקור את עומס העבודה של משאב על-ידי שימוש במשאבים

סקירת זמינות עבור משאבי ארגון באמצעות Project Online

שימוש בגרף להצגת עומסי עבודה בודדים

הצגת רשימה של משאבים בהקצאת יתר

קבוצת משאבים בהקצאת יתר

חפש משאבים בעלי זמן זמין

סקור את עומס העבודה של משאב על-ידי שימוש במשאבים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ' שימוש במשאבים '.

 2. סקור את שמות המשאבים ואת הפעילויות שהוקצו להם בחלק טבלה של התצוגה שימוש במשאבים.

 3. סקור את החלק ציר זמן של התצוגה כדי לראות כיצד העבודה מוקצית על-פני תקופת הזמן שנבחר.

בתצוגות משאבים רבות, כולל את התצוגה ' שימוש במשאבים ', הקצאת יתר של משאבים מוצגות באדום. הקצאת יתר מתרחשת כאשר יש חריגה של משאב יחידות מרביות עבור כל פרק זמן. בגליונות משאב, שדה המחוון עבור הקצאת יתר של משאבים כולל גם את מחוון מחוון החלקת משאבים , המציינת כי ניתן להחליק את המשאב החלקת משאבים. בדוק את המחוון וסקור את הקצאות הפעילות כדי להעריך אם מקובלת הקצאת יתר.

לדוגמה, נניח שיש שתי פעילויות משך זמן של ארבע שעות כי הם הן התחלה וסיום באותם זמנים. אם אתה מקצה שתי המשימות יואב, הוא נמצא בהקצאת יתר טכנית, מכיוון במהלך אותו טווח ארבע שעות של שתי פעילויות, יואב עובד ב- 200 אחוזים. עם זאת, אם מוגדרת החלקה על בסיס יום אחר, יואב צורך ניתן להחליק, מאחר במהלך היום כולו שהוא אינו חורג שלו מיכולת שמונה שעות עבודה.

הערה: יחד עם הקצאות משאבים עבור פעילויות בפרוייקט הפתוח כעת, התצוגה שימוש במשאבים מציגה גם הקצאות משאבי ערסל. הקצאות משאבי ערסל מציינים את הכמות הכוללת של עבודה שמוקצה משאב בכל הפרוייקטים האחרים. הקצאות משאבי ערסל מוצגות רק אם אתה מחובר ל- Microsoft Office Project Server ואם יש לך פרוייקט ארגוני פתוח. אם אינך מעוניין שורות סיכום הקצאה כדי להשפיע על הסכומים הכוללים המוצגים בתצוגה ' שימוש במשאבים ', באפשרותך לבחור את שורות סיכום הקצאה ולאחר מכן הקש DELETE.

באפשרותך גם להציג ולשנות את תצוגת במשאבים כדי לראות את כל הקצאות המשאבים ואחוזים שלהם של הקצאת העבודה בגליון זמנים. תצוגה זו מציגה את כל ההקצאות לפי משאב ומראה כיצד מלא משאבים אלה מוקצים לפעילויות מוקצות לאורך זמן.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ' שימוש במשאבים '.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על סגנונות פרטים.

 3. ברשימה שדות זמינים, לחץ על אחוז הקצאה ולאחר מכן לחץ על הצג.

 4. סקור את החלק ציר זמן של התצוגה. בשורה % הקצאה שהוספת זה עתה, באפשרותך לראות את האחוז של המשאב הכולל זמין זמן עבודה המוקצה הקצאות במהלך פרק הזמן הנבחר. בנוסף, החלק ציר הזמן של התצוגה מציג עבודה הקצאת יתר של המשאב והן אחוז ההקצאה באדום, וכך מאפשר לך לאתר במדויק בדיוק כאשר המשאב הופך הקצאת יתר.

עצה: באפשרותך להגדיל לתקופת הזמן המוצגת בציר (לדוגמה, באפשרותך לשנות את התצוגה מתוך ימים לשעות) על-ידי לחיצה על קרב תמונת לחצן . באופן דומה, באפשרותך להקטין לתקופת הזמן (לדוגמה, באפשרותך לשנות את התצוגה מתוך ימים לשבועות) על-ידי לחיצה על הרחק תמונת לחצן .

סקירת זמינות עבור משאבי ארגון באמצעות Project Online

כדי למצוא משאבים בהקצאת יתר או באיזה בתוך פרוייקט או מצד לצד פרוייקטים, שתוכל לגשת Project Online ולהציג אתר גרף לבין העניינים זמינות משאבים.

 1. Project Online מרכז הפרוייקטים, לחץ על משאבים בתפריט בצד ימין.

 2. בחר את המשאב או את המשאבים שאת המידע זמינות שברצונך להציג על-ידי בחירת תיבת הסימון לצד שמו ולאחר מכן בכרטיסיה משאבים, לחץ על תכנון קיבולת במקטע ניווט.

  כדי לבחור משאבים סמוכים ברשימה, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה הראשון ולאחר מכן על המשאב האחרון. כדי לבחור משאבים שאינם סמוכים, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על כל משאב.

 3. במקטע תצוגות של הכרטיסיה זמינות, בחר תצוגת משאבים.

  • כדי להציג עבודת הקצאות המקובצת תחילה לפי משאבים ולאחר מכן לפי הפרוייקטים בהם מופיע המשאב, בחר לעבוד על-ידי משאבים.

  • כדי להציג עבודת הקצאות המקובצת לפי הפרוייקטים בהם מופיע המשאב, בחר ניצול משאבים לפי פרוייקט.

  • כדי להציג את כמות הזמן למשאב יש זמין לעבודה במהלך פרק זמן שצוין, בחר זמינות נותרת.

  • כדי להציג את כמות העבודה המוקצית למשאב, בחר ניצול משאבים.

 4. אם בחרת במשאבים מרובים בדף הקודם, באפשרותך ללחוץ על מקרא בתרשים כדי לבחור את המשאבים שברצונך להציג בגרף.

  הטבלה פרטים שמתחת לגרף מציגה ציר זמן המציג את כמות העבודה שהוקצתה למשאב במהלך תקופת זמן מסוימת.

עצה: כדי לראות טווח תאריכים שונה בתרשים, לחץ על קבע תאריך טווחים בכרטיסיה זמינות ולאחר מכן בחר תאריכים חדשים בתיבות טווח תאריכים ערכת.

שימוש בגרף להצגת עומסי עבודה בודדים

תצוגת גרף משאבים מציג סרגל תצוגה תרשים של עומס עבודה וזמינות של משאב בודד. תצוגה זו מאפשרת לך לגלות במהירות אם המשאב הנבחר נמצא בהקצאת יתר או בהקצאת חסר פרק זמן מסוים. באפשרותך גם לראות את אחוזי יחידות המוקצות להקצאות, יחד עם זמינות יחידות מרביות של המשאב.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ' גרף משאבים '.

 2. סקור את שם המשאב הראשון בתצוגה ' גרף משאבים '.

  אם שם המשאב רשום באדום, לאחר מכן המשאב נמצא בהקצאת יתר. משאבים המוצגים בשחור מוקצות בדיוק או מעט מתחת לקיבולת המלאה שלהם.

 3. סקור את תרשים העמודות כדי לראות את הרמה של הקצאת יתר או על הקצאת חסר.

  עמודות כחולות (כברירת מחדל) מציינות את כמות העבודה המוקצית הנמצאת בדיוק או מתחת המרבי יחידה ואת זמן עבודה זמינות המשאב עבור אותה תקופת זמן. עמודות אדומות (כברירת מחדל) מציינות כי המשאב נמצא בהקצאת יתר כיוון המשאב אירעה חריגה שלהם היחידות המרביות וזמינות זמן העבודה לפרק זמן נתון.

 4. סקור את אחוזי ההקצאה הגבוהים ביותר המתרחשים בתקופת הזמן המוצגת — כלומר, מרב יחידות של המשאב בתקופת הזמן.

  מרב יחידות מפורטים בחלק התחתון של התרשים.

 5. כדי להציג את הגרף עבור המשאב הבא, הקש PAGE DOWN או השתמש בפס הגלילה או מקשי החצים.

לראש הדף

הצגת רשימה של משאבים בהקצאת יתר

באפשרותך לראות רשימה של רק משאבים הנמצאים בהקצאת יתר על-ידי הצגת התצוגה גיליון משאבים או התצוגה שימוש במשאבים ולאחר מכן סינון עבור הקצאת יתר של משאבים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על גיליון משאבים או שימוש במשאבים.

 2. בתצוגה, לחץ על סינון ולאחר מכן לחץ על הקצאת יתר של משאבים.

 3. כדי לראות את הרשימה המלאה של משאבי שוב, לחץ על סינון ולאחר מכן לחץ על כל המשאבים.

הערה: אפילו ללא סינון עבור הקצאת יתר של משאבים, באפשרותך לראות בקלות אילו משאבים נמצאים בהקצאת יתר, מכיוון ששמותיהם מוצגים באדום בכל תצוגת משאבים. כמו כן, בתצוגות ' גיליון משאבים ' שימוש במשאבים ', מחוון מחוון החלקת משאבים מופיעה בשדה מחוון, המציין כי יש לבצע החלקה של הקצאת יתר של משאבים.

תצוגות פעילות יכולים לשמש גם כדי להציג הקצאות יתר, למרות שהן לא יוצגו הקצאות יתר באדום באותו אופן שבו תצוגות משאבים. אם אתה עובד בתצוגת פעילות, באפשרותך התקדמות הדרגתית עבור כל פעילות בעלת הקצאות יתר של משאבים, למרות תצוגת פעילות לא תציג אילו משאבים (או כמה) הנמצאים בהקצאת יתר.

 1. כאשר אתה נמצא בכל תצוגת פעילות, כגון בתרשים גנט או בדיאגרמת רשת, בתפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים ולאחר מכן לחץ על ניהול משאבים.

 2. בסרגל הכלים ניהול משאב, לחץ על עבור להקצאת היתר הבאה תמונת לחצן .

קבוצת משאבים בהקצאת יתר

בתצוגה ' גליון משאבים ' או ' שימוש במשאבים ', באפשרותך לנסות קבוצה משאבים בהקצאת יתר. באפשרותך גם לקבץ משאבים לפי שלהם מרב יחידות, המציינות את הקצאות האחוז המרבי של המשאבים בהקצאות במשך הפרוייקט. סקירת משאבים בהקצאת יתר לפי היקף הקצאות יתר שלהם יכולה לסייע לך להתמקד תחילה ביותר נרחב הקצאת יתר של המשאבים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על גיליון משאבים או שימוש במשאבים.

 2. בתפריט פרוייקט, הצבע על קבץ לפי ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של קבץ לפי.

 3. בתיבה שם שדה, לחץ על הקצאת יתר.

 4. בתיבה סדר, לחץ על סדר עולה או סדר יורד.

  אם תלחץ על סדר עולה, קבוצת המשאבים ללא הקצאת יתר תופיע ראשונה ומופיעה הקבוצה של הקצאת יתר של משאבים השניה.

 5. כדי ליצור קיבוץ מקונן של מרב יחידות, לחץ על התיבה ולאחר מכן לפי ולאחר מכן לחץ על מרב יחידות.

 6. כדי לשמור קיבוץ זה, לחץ על שמור. תן שם לקיבוץ ולאחר אם ברצונך הקיבוץ כדי להציג בתפריט קבץ לפי, בחר את תיבת הסימון הצג בתפריט. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שמירת קבוצה.

  התצוגה מקובצת לפי מפרטי שלך. כל משאב בעל כל הקצאה העולה על 100 אחוזים של יחידות שיא בכל עת במהלך הפרוייקט, מקובץ תחת הקצאת יתר: כן. אם ציינת קיבוץ מקונן של יחידות שיא, ייתכן קיבוצים נוספים תחת כותרות כגון מרב: 200%, מרב: 300%, וכן הלאה.

 7. להצגת משאבים בסדר המקורי שלהם בתיבה קבץ לפי, לחץ על לא קיבוץ.

חפש משאבים בעלי זמן זמין

אם יש לך משאבים בהקצאת יתר, כדאי לך לזהות משאבים בפרוייקט בעלי זמן זמין, כך ניתן להפיץ את עומס העבודה בצורה שווה יותר. קיבולת זו שימושית גם אם קיימות פעילויות נוספות שלא הוקצו וברצונך לברר מי זמין למלא עבודה נוספת.

זמינות משאבים התקן מחושבת באמצעות הנוסחה הבאה:

זמינות משאבים = הקיבולת של משאב - (הקצאת משאב ערסל + חריגות לוח)

הקצאת המשאבים סיכום היא סכום כל העבודה שבוצעה על-ידי המשאב, והם חריגות לוח החריגים על לוח התאריכים הבסיסי של המשאב.

כדי לחפש משאבים שבאפשרותם לעבוד שעות נוספות על משימה, באפשרותך להציג ולשנות את תצוגת שימוש במשאבים כדי לראות את כמות הזמן (שעות, ימים או שבועות) משאב הזמין עבור הקצאות נוספות. באפשרותך גם להשתמש בתצוגה זו כדי להפיץ מחדש עבודה ממשאבים הקצאת יתר של משאבים כדי חסר.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ' שימוש במשאבים '.

 2. בתפריט עיצוב, הצבע על פרטים ולאחר מכן לחץ על זמינות נותרת.

 3. ב- זמינות נותרת. (זמינות נותרת) שורה, סקור את כמות העבודה מייצגת זמינות נותרת או שדה טקסט, עבור כל תקופת זמן.

באפשרותך גם להציג ולשנות גרף המשאבים תצוגה כדי להציג תרשים עמודות של עומס העבודה של משאב בודד, אשר יכולים לסייע לך לגלות מי יכול לעבוד שעות נוספות בפעילות. באפשרותך לסקור מידע אודות משאב באיזה אחד בכל פעם בתצוגה ' גרף משאבים '. באפשרותך לראות את כמות העבודה הזמינות לפי פרק זמן.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ' גרף משאבים '.

 2. בתפריט עיצוב, הצבע על פרטים ולאחר מכן לחץ על זמינות עבודה.

 3. עבור המשאב שנבחר, סקור את כמות העבודה הזמינה המוצגת בתרשים העמודות. גלול ציר זמן כדי לראות הקצאות חסר במשך תקופות זמן משתנות.

 4. סקור את כמות הזמן הפנוי עבור המשאב הנבחר בתחתית גרף.

 5. כדי לעבור למשאב הבא בעל זמינות של זמן, הקש PAGE DOWN או השתמש בפס הגלילה או מקשי החצים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×