תצוגה מקדימה של תבניות, גופנים וסגנונות לפני החלתם

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לראות כיצד אפשרויות כגון גופנים וסגנונות מהירים עיצוב ייראה, לפני שמבצעים בהם באמצעות התכונה ' תצוגה מקדימה חיה ' הכלולה במספר תוכניות ב- Microsoft Office system 2007.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

תצוגה מקדימה של גופן עיצוב ב- Word, Excel, Outlook ו- PowerPoint

עיצוב ב- Word, Outlook ו- PowerPoint preview פיסקה

תצוגה מקדימה של סגנונות מהירים ב- Word, Outlook, Excel ו- PowerPoint

תמונת תצוגה מקדימה עיצוב ב- Word, Outlook, Excel ו- PowerPoint

הפעלה או ביטול של תצוגה מקדימה חיה

תצוגה מקדימה של גופן עיצוב ב- Word, Excel, Outlook ו- PowerPoint

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Word

Word

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן:

  • לחץ על גופן תיבת החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל הגופנים.

  • לחץ על החץ למטה בתיבה גודל גופן ולאחר מכן הזז את המצביע מעל גודל הגופן.

  • לחץ על צבע סימון טקסט לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל הצבעים סימון או מילוי.

  • לחץ על צבע גופן לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל צבעי גופן.

 3. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על שם הגופן שנבחר, גודל הגופן או צבע.

 4. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

Excel

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן:

  • לחץ עלגופן תיבת החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל הגופנים.

  • לחץ על גודל הגופן תיבת החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל גודל הגופן.

  • לחץ על צבע מילוי לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל הצבעים סימון או מילוי.

  • לחץ על צבע גופן לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל צבעי גופן.

 3. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על שם הגופן שנבחר, גודל הגופן או צבע מתוך הרשימה.

 4. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

Outlook

 1. צור פריט חדש ב- Outlook, לדוגמה, הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

 2. בגוף ההודעה, בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 3. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה טקסט בסיסי:

  • לחץ על גופן תיבת החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל הגופנים.

  • לחץ על גודל הגופן תיבת החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל גודל הגופן.

  • לחץ על צבע סימון טקסט לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל צבעי הסימון.

  • לחץ על צבע גופן לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל צבעי גופן.

 4. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על שם הגופן שנבחר, גודל הגופן או צבע מתוך הרשימה.

 5. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

PowerPoint

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן:

  • לחץ על גופן תיבת החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל הגופנים.

  • לחץ על גודל הגופן תיבת החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל גודל הגופן.

  • לחץ על צבע גופן לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל צבעי גופן.

 3. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על שם הגופן שנבחר, גודל הגופן או צבע מתוך הרשימה.

 4. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

עיצוב ב- Word, Outlook ו- PowerPoint preview פיסקה

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Word

Word

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה:

  • לחץ על תבליטים לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל סגנונות רשימה עם תבליטים.

  • לחץ על מספור לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל סגנונות רשימה ממוספרת.

  • לחץ על הצללת לחצן החץ למטה ולאחר הזז את המצביע מעל הצבעים הצללה.

 3. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על סגנון הפיסקה הנבחרת או צבע מתוך הרשימה.

 4. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

התכונה הצללה היא רק ב- Word.

לראש הדף

Outlook

 1. יצירת פריט חדש של Outlook (לדוגמה, הודעת דואר אלקטרוני חדשה).

 2. בגוף ההודעה, בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 3. בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה פיסקה:

  • לחץ על תבליטים לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל סגנונות רשימה עם תבליטים.

  • לחץ על מספור לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל סגנונות רשימה ממוספרת.

  • לחץ על הצללת לחצן החץ למטה ולאחר הזז את המצביע מעל הצבעים הצללה.

 4. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על סגנון הפיסקה הנבחרת או צבע מתוך הרשימה.

 5. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

PowerPoint

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה:

  • לחץ על תבליטים לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל סגנונות רשימה עם תבליטים.

  • לחץ על מספור לחצן החץ למטה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל סגנונות רשימה ממוספרת.

 3. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על סגנון הפיסקה הנבחרת או צבע מתוך הרשימה.

 4. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

תצוגה מקדימה של סגנונות מהירים ב- Word, Outlook, Excel ו- PowerPoint

סגנונות מהירים מוגדרים מראש עיצוב שילובים של גופנים, צבעי עיצוב פיסקה שיכולות לעזור לך לחסוך זמן. באפשרותך להחיל סגנון מהיר מגלריית, להתאים אישית את הסגנונות, או ליצור משלך.

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Word

Word

 1. בחר את הטקסט או את הפיסקה שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות:

  • בגלריית הסגנונות המהירים, הזז את המצביע מעל הסגנונות.

   לחץ על החץ תמונת לחצן נוספות לקבלת אפשרויות נוספות.

  • לחץ על שנה סגנונות, הצבע על ערכת סגנון ולאחר הזז את המצביע מעל האפשרויות.

  • כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על הסגנון הנבחר ברשימה.

  • כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

Outlook

 1. צור פריט חדש ב- Outlook, לדוגמה, הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

 2. בגוף ההודעה, בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 3. בכרטיסיה עיצוב טקסט, בקבוצה סגנונות:

  • הזז את המצביע מעל סגנונות בגלריה.

  • לחץ על שנה סגנונות, הצבע על ערכת סגנון ולאחר הזז את המצביע מעל האפשרויות ברשימה.

 4. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על הסגנון הנבחר ברשימה.

 5. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

Excel

 1. בחר את התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות:

  • לחץ על עצב כטבלה ולאחר מכן השתהה מעל הסגנונות השונים.

   הערה: כדי לראות סגנונות שונים חלה על הטבלה, עליך בעבר החלת סגנון טבלה.

  • לחץ על סגנונות תא ולאחר מכן השתהה מעל הסגנונות השונים.

  • כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על הסגנון הנבחר ברשימה.

  • כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

PowerPoint

 1. צור או פתח מצגת.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא:

  • בגלריית הסגנונות המהירים, הזז את המצביע מעל ערכות נושא.

   תצוגת ולתצוגה מקדימה אפשרויות נוספות, לחץ על החץ עוד תמונת לחצן .

  • לחץ על צבעים ולאחר מכן הזז את המצביע מעל סגנון צבע האפשרויות ברשימה.

  • לחץ על גופנים ולאחר מכן הזז את המצביע מעל סגנון גופן האפשרויות ברשימה.

 3. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה מעבר לשקופית זו:

  • בגלריה, הזז את המצביע מעל סגנונות הנפשה.

   תצוגת ולתצוגה מקדימה אפשרויות נוספות, לחץ על החץ עוד תמונת לחצן .

  • כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על הסגנון הנבחר ברשימה.

  • כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

תמונת תצוגה מקדימה עיצוב ב- Word, Outlook, Excel ו- PowerPoint

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Word

Word

 1. בחר תמונה או גרפיקה שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת כלי תמונות, סגנונות תמונה לקבץ:

  אפשרויות עיצוב ב'כלי תמונות'

  • בגלריה, הזז את המצביע מעל סגנונות תמונה.

   תצוגת ולתצוגה מקדימה אפשרויות נוספות, לחץ על החץ עוד תמונת לחצן .

  • לחץ על גבול תמונה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל גבולות תמונה ברשימה.

  • לחץ על אפקטי תמונה, הצבע על קטגוריית אפקטים ולאחר מכן הזז את המצביע מעל האפקטים בחלונית הרשימה.

  • כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על הסגנון הנבחר ברשימה.

  • כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

   תצוגה מקדימה והחלת סגנונות לתמונות משנה את קבצי התמונה המקורית. באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה, החל, שינוי ולאחר להסיר סגנונות תמונה המשנה בכל תדירות שתרצה.

התכונה ' תצוגה מקדימה חיה מתאימה רבים אפשרויות עיצוב אחרות ב- Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007 ו- Office Word 2007, כולל טבלאות, תרשימים, צורות, גרפיקת SmartArt. לקבלת מידע נוסף, ראה גם:

לראש הדף

Outlook

 1. צור פריט חדש ב- Outlook, לדוגמה, הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

 2. בגוף ההודעה, להוסיף את התמונה שברצונך לעצב. Selelct התמונה.

 3. בכרטיסיה עיצוב, תחת כלי תמונות, בקבוצה סגנונות תמונה:

  • בגלריה, הזז את המצביע מעל סגנונות תמונה.

   תצוגת ולתצוגה מקדימה אפשרויות נוספות, לחץ על החץ עוד תמונת לחצן .

  • לחץ על גבול תמונה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל גבולות תמונה ברשימה.

  • לחץ על אפקטי תמונה, הצבע על קטגוריית אפקטים ולאחר הזז את המצביע מעל האפקטים בחלונית הרשימה.

 4. כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על הסגנון הנבחר ברשימה.

 5. כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

לראש הדף

Excel

 1. בחר תמונה או גרפיקה שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת כלי תמונות, סגנונות תמונה לקבץ:

  אפשרויות עיצוב ב'כלי תמונות'

  • בגלריה, הזז את המצביע מעל סגנונות תמונה.

   תצוגת ולתצוגה מקדימה אפשרויות נוספות, לחץ על החץ עוד תמונת לחצן .

  • לחץ על גבול תמונה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל גבולות תמונה ברשימה.

  • לחץ על אפקטי תמונה, הצבע על קטגוריית אפקטים ולאחר הזז את המצביע מעל האפקטים בחלונית הרשימה.

  • כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על הסגנון הנבחר ברשימה.

  • כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

   תצוגה מקדימה והחלת סגנונות לתמונות אינה משנה את קבצי התמונה המקורית. באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה, החל, שינוי ולאחר להסיר סגנונות תמונה המשנה בכל תדירות שתרצה.

לקבלת מידע נוסף אודות עיצוב ב- Excel, ראה הדגמה: התעדכן בחידושי Excel 2007.

לראש הדף

PowerPoint

 1. בחר תמונה או גרפיקה שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת כלי תמונות, סגנונות תמונה לקבץ:

  אפשרויות עיצוב ב'כלי תמונות'

  • בגלריה, הזז את המצביע מעל סגנונות תמונה.

   תצוגת ולתצוגה מקדימה אפשרויות נוספות, לחץ על החץ עוד תמונת לחצן .

  • לחץ על גבול תמונה ולאחר מכן הזז את המצביע מעל גבולות תמונה ברשימה.

  • לחץ על אפקטי תמונה, הצבע על קטגוריית אפקטים ולאחר הזז את המצביע מעל האפקטים בחלונית הרשימה.

  • כדי להחיל את העיצוב בתצוגה מקדימה, לחץ על הסגנון הנבחר ברשימה.

  • כדי לבטל תצוגה מקדימה חיה מבלי להחיל את השינויים, הקש ESC.

   תצוגה מקדימה והחלת סגנונות לתמונות אינה משנה את קבצי התמונה המקורית. באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה, החל, שינוי ולאחר להסיר סגנונות תמונה המשנה בכל תדירות שתרצה.

לראש הדף

הפעלה או ביטול של תצוגה מקדימה חיה

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Word

Word

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח, לחץ על אפשרויות Word.

 2. לחץ על נפוץ ולאחר מכן בחר או נקה את תיבת הסימון אפשר תצוגה מקדימה חיה.

הערה: כברירת מחדל, התכונה ' תצוגה מקדימה חיה מופעלת בכל תוכניות Microsoft Office system 2007 תומכים בה. כל תוכנית זוכר את העדפת תצוגה מקדימה חיה באופן עצמאי מכל התוכניות האחרות.

לראש הדף

Outlook

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולחצו בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח אפשרויות של Outlook.

 2. לחץ על נפוץ ולאחר מכן בחר או נקה את תיבת הסימון אפשר תצוגה מקדימה חיה.

  הערה: כברירת מחדל, התכונה ' תצוגה מקדימה חיה מופעלת בכל תוכניות Microsoft Office system 2007 תומכים בה. כל תוכנית זוכר את העדפת תצוגה מקדימה חיה באופן עצמאי מכל התוכניות האחרות.

לראש הדף

Excel

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח, לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על נפוץ ולאחר מכן בחר או נקה את תיבת הסימון אפשר תצוגה מקדימה חיה.

  הערה: כברירת מחדל, התכונה ' תצוגה מקדימה חיה מופעלת בכל תוכניות Microsoft Office system 2007 תומכים בה. כל תוכנית זוכר את העדפת תצוגה מקדימה חיה באופן עצמאי מכל התוכניות האחרות.

לראש הדף

PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח, לחץ על אפשרויות PowerPoint.

 2. לחץ על נפוץ ולאחר מכן בחר או נקה את תיבת הסימון אפשר תצוגה מקדימה חיה.

  הערה: כברירת מחדל, התכונה ' תצוגה מקדימה חיה מופעלת בכל תוכניות Microsoft Office system 2007 תומכים בה. כל תוכנית זוכר את העדפת תצוגה מקדימה חיה באופן עצמאי מכל התוכניות האחרות.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×