תכנון שאילתות חיפוש

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הערה: תוכן זה הוא תוכן ראשוני למהדורה תוכנה ראשוניים. אותו ייתכן אינן מלאות וכפופה שינוי.

במאמר זה

תכנון טווחי חיפוש

תכנון הגדרות רלוונטיות

תכנון מאפיינים עבור חיפוש

תכנון לקראת נתוני שימוש בשאילתות חיפוש

תכנון מיפויי שמות שרתים

תכנון התראות מבוססות חיפוש

תכנון מילות מפתח

השתמש גליונות עבודה של תכנון החיפוש

מנהלי מערכת באפשרותך לשפר את הרלוונטיות וההצגה של תוצאות החיפוש על-ידי תכנון התצורה הנכונה של הגדרות ניהול שמשפיעות על שאילתות חיפוש. בזמן היעילות של שאילתות חיפוש הערכה במהלך פעולות רגילות של כל פריסה של SharePoint Products and Technologies, תכנון טוב לפני פריסה התחלתית יכול ליצור שאילתות חיפוש יעילות מההתחלה ולעזור כדי הפחת עלויות ניהול עתידיות. מנהלי מערכת של ספקי שירותים משותפים (Ssp) יכולים לתכנן מאפיינים מנוהלים עבור חיפוש שישמשו בכל SSP הגדרות רלוונטיות עבור אתרים מסוימים וכן את טווחי חיפוש המשמשת באתרים ברחבי ה-SSP משתמשים כדי לצמצם את התוכן שנכלל בכל שאילתת חיפוש. באפשרותך גם לשנות את הצגת התוצאות באמצעות מיפויי שמות שרתים, והתאמה אישית של אתרים של מרכז החיפוש, בתיבת החיפוש ותכונות אחרות חיפוש מצגת. מנהלי אוסף אתרים יכולים להשלים תוכניות אלה על-ידי תכנון טווחי חיפוש ספציפי ומילות מפתח.

תכנון טווחי חיפוש

טווחי חיפוש הם מסננים שחלים על תוצאות חיפוש כדי לצמצם את תוצאות החיפוש בהתבסס על קבוצות משנה של תוכן שנבחרו עבור טווחים על-ידי מנהלי מערכת. טווחי חיפוש מאפשרים לאנשים המשתמשים Microsoft Office SharePoint Server 2007 לבצע החיפושים רלוונטיים יותר על-ידי חיפוש בתוך קבוצות משנה מסוימים של תוכן בתוך אוסף אתרים.

חיפוש טווחים נוצרים ברמת SSP משותפים. טווחי חיפוש אלה מיועדות להיות רלוונטיים בכל אוספי האתרים אותו ssp ולאחר משותפים עם כל אוספי האתרים.

מנהלי אוסף אתרים להחליט שבו משותפים טווחים לשימוש וכיצד להציג אותם, באפשרותך גם ליצור אוסף אתרים טווחי חיפוש המשמשים רק בתוך אוסף האתרים.

בעת תכנון לשימוש טווחי חיפוש, תביט מארכיטקטורת המידע כדי לזהות מערכי תוכן רחבים שסביר אנשים ברצונך לחפש. חלק ערכות אלה יתפרסו עליהם לארכיטקטורת המידע של אוספי אתרים ולאחר חלק יתפרסו עליהם משנה של מידע בתוך אוספי אתרים. אתה מחליט אם ליישם טווחי חיפוש משותפים או טווחי חיפוש של אוסף אתרים בהתבסס על שבו תוכן מופיע בתוך ארכיטקטורת המידע.

תכנון טווחים משותפים

מנהל ה-SSP מנהל טווחי חיפוש משותפים בכל האתרים שמשתמשים באותם שירותים משותפים. מנהל ה-SSP יכולים גם לנהל טווחי חיפוש עבור אוספי אתרים.

מנהלי SSP יכולים לבצע את המשימות הבאות:

 • יצירה ועריכה של טווחי חיפוש משותפים.

 • מחיקת טווחי חיפוש.

 • ניהול ותזמון אוספים של טווחי חיפוש.

טווחים משותפים הם טווחי חיפוש שהם גלויים וזמינים לשימוש על-ידי מנהלי מערכת עבור כל אוספי האתרים המשתמשים את אותו אוסף של שירותים משותפים. חיפוש לממש טווחי עבור גוף תוכן בהתבסס על עקרונות בארכיטקטורת המידע, מבנה האתר, תכנון דרישות התוכן שהם רלוונטיים לכולם ב- SSP. התוכן רלוונטי רק בתוך אוספי אתרים מסוימים משותפים יש להשאיר עבור טווח חיפוש תכנון ברמת אוסף האתרים.

לדוגמה, ייתכן בארגון גדול ליצור טווח משותף עבור תוכן הקשורות משאבי אנוש, מכיוון משאבי אנוש היא מחלקה גדולה עם תוכן רלוונטי לכל העובדים במספר אתרי SharePoint וקו של יישומים עסקיים המזוהים במהלך תוכן ותכנון מבנה האתר. מנהל אוסף האתרים של אתר משאבי אנוש יכול להשתמש בטווח המשותף הזה ולאחר גם ליצור טווחים נוספים עבור אוסף האתרים עבור מדיניות חברה ומידע חדש לגבי העסקה כי אלה הם מושגי הליבה המזוהים בתור הרלוונטיים עבור אתר אוסף. טווחים אלה של אוסף אתרים לא הגיוני טווחים משותפים, מכיוון אנשים חיפוש באתרים אחרים הם מעוניינים בטווחים הספציפיות כך.

מנהלי מערכת של SSP מחליטים אם הטווחים המשותפים שהם יוצרים חייבים להופיע בקבוצות תצוגה שנוצרות על-ידי מנהלי אתרי פורטל, כגון הרשימה הנפתחת של תיבת חיפוש ודף חיפוש מתקדם. ניתן להוסיף טווחי חיפוש משותפים שאינם נדרשים כדי להציג את הקבוצות שיקול של מנהלי אוספי אתרים.

טווחי חיפוש משותפים הבאים נוצרים כברירת מחדל עבור כל SSP:

 • אנשים

 • כל האתרים

תכנון טווחי חיפוש עבור אוספי אתרים

עבור כל אוסף אתרים, מנהל אוסף אתרים יכולים לבצע את המשימות הבאות הקשורות טווחי חיפוש:

 • השתמש טווחים משותפים שנוצרו על-ידי מנהל ה-SSP.

 • העתקה ושינוי של טווח משותף כדי להשתמש בו כטווח עבור אוסף האתרים.

 • יצירה, עריכה ומחיקה של טווחי חיפוש עבור אוסף האתרים.

 • בחר את אופן ההצגה של טווחי חיפוש.

 • נטר את המצב של טווחי חיפוש.

מנהלי אוסף אתרים אין באפשרותך ליצור או להוסיף כללי התאמה לטווחים משותפים שסופקו על-ידי מנהל ה-SSP, למרות שהם יכולים לשכפל טווח משותף ולשנות את העותק. הם יכולים להוסיף כללי התאמה חדשים עבור טווחים של אוסף אתרים.

מנהלי SSP יכולים לבצע את כל המשימות הניהוליות הללו שמנהל מנהלי אוסף אתרים יכולים לבצע.

במהלך התכנון, כל מנהל מערכת של אוסף אתרים מעוניינים ליצור טווחי חיפוש בהתבסס על ארכיטקטורת המידע בתוך האתר. כברירת מחדל, כל אוסף אתרים שיש להם גישה לאנשים והאנשים טווחים משותפים בכל האתרים. מנהלי מערכת יכולים להוסיף טווחי חיפוש על-ידי בחירת טווחים משותפים השימושיות עבור אנשים המשתמשים באוסף האתרים שלהם, ולאחר מכן השלמה של טווחים אלה על-ידי יצירת טווחי חיפוש עבור אוסף האתרים.

מנהלי אוסף אתרים יכולים להשתמש בקבוצות תצוגה כדי לארגן קבוצות של טווחי חיפוש לפי אופן הופעתם באתר. כברירת מחדל, Office SharePoint Server 2007 מספק קבוצות הצגה עבור התפריט הנפתח של תיבת החיפוש ודף חיפוש מתקדם.

תכנון כללי טווח החיפוש

כללים של טווח חיפוש נוספים אל טווחי החיפוש כדי להגדיר את ההיקף של כל טווח.

כללים מבוססים על מאפיינים, מיקומים ומקורות התוכן של תוכן. כל כלל בודק את כל התוכן עבור מאפיין יחיד, מיקום או מקור תוכן. כל כלל משפיע על תוצאות חיפוש עבור טווחי החיפוש שמכילים אותו באחת משלוש דרכים:

 • כלול    פריטים שמתאימים לכלל זה מופיעים בתוצאות החיפוש אלא אם כלל אחר מסיר אותם. פעולה זו שקולה האופרטור OR לוגי.

 • דרוש    פריטים התואמים לכללים אחרים גם להתאים כלל זה יופיע בתוצאות החיפוש. פעולה זו שקולה באופרטור AND לוגי.

 • אל תכלול    פריטים שמתאימים לכלל זה אינם נכללים תוצאות החיפוש גם אם הם מתאימים לכללים אחרים. פעולה זו שקולה האופרטור הלוגי AND NOT.

טווחי חיפוש מכילים ערך אחד או כללים ותוכן נוסף להתאים כל כללי בטווח החיפוש הנוכחי שנבחר שיש לכלול בתוצאות החיפוש.

שימוש בכללים המבוססים על מאפיינים מנוהלים

ניתן לבסס כללי טווח החיפוש על ערך מסוים עבור מאפיין מנוהל יחיד בסכימת החיפוש. כל פריט של תוכן נבדק לעומת אותו ערך מסוים ונכלל או לא נכלל בהתאם לכלל. ניתן לבדוק כללים שמבוססים על מאפיינים רק לעומת האופרטור הוא בדיוק וולא לעומת אופרטורים היפותטיים אחרים כגון מכיל.

לדוגמה, אתר פורטל מכירות באפשרותך ליצור אוסף אתרים טווחי חיפוש עבור כל אחד המכירות שלו משרדים באמצעות משרד מכירות מנוהל המאפיין והגדרת הערך עבור הכלל בכל טווח כערך עבור המשרד הרלוונטי. מכיוון מאפיין מנוהל זה מבוסס על נתונים מיישום מעקב אחר מכירות, תוצאות החיפוש יכללו רק business נתונים תוצאות חיפוש עבור משרד המכירות בטווח שנבחר.

בעת תכנון המאפיינים המנוהלים עבור SSP שלך, כדאי לחשוב על טווחי חיפוש בבת אחת. כדי ליצור טווח חיפוש עבור קבוצה מסוימת של תוכן, עליך לוודא כי אין מאפיינים של תוכן זה שניתן לכלול בכללי התאמה.

ניתן לבצע כל מאפיין מנוהל ב- SSP לזמין כמאפיין עבור כללים של טווח חיפוש, עבור טווחים משותפים והן טווחים של אוסף אתרים. ניתן להשתמש רק במאפיינים המנוהלים שנעשו באופן ספציפי זמין עבור טווחי חיפוש כללי טווח החיפוש.

שימוש בכללים המבוססים על מיקום

באפשרותך ליצור כללי התאמה בהתבסס על המיקום של תוכן. תרחישי שימוש מסוימים דורשים כללים מסוג זה, כולל:

 • חיפוש בקבוצה של ספריות מסמכים.

 • חיפוש בתוך מערך תיקיות במאגר גדול אחד של מסמכים, בשם בעת חיפוש בארכיון של חברה.

 • חיפוש תוכן באתרים חיצוניים עבור נושא מסוים.

 • חיפוש תוכן בשרתים אחרים בארגון שלך.

כל כלל מכיל מיקום יחיד, המוגדר על-ידי תיקיה יחידה, שם תחום או שם שרת. בהתאם למערך התוכן שברצונך להפוך לזמין בטווח חיפוש, עליך להוסיף כללי התאמה אחד או יותר עד שכל המיקומים הרלוונטיים כלולות בטווח החיפוש. ארכיטקטורת המידע ותכנון מבנה האתר יספקו קווים מנחים להחלטה אלו מיקומים לכלול בכל טווח חיפוש.

שימוש בכללים המבוססים על מקורות תוכן

טווחי חיפוש עשויה גם להכיל כללים המבוססים על תוכן בתוך מקורות תוכן ספציפי. תכנון מקורות התוכן יזהה מערכי תוכן שהם קלים יותר לניהול כשהם נמצאים במקורות תוכן נפרדים.

עבור כל מקור תוכן שאתה מתכנן, שקול שאם התוכן באינדקס על-ידי אותו מקור תוכן הוא משהו שלא יהיה הגיוני מקובצים יחד בטווח חיפוש לאנשים המשתמשים באוסף האתרים. אם כן, באפשרותך להוסיף כלל התאמה עבור מקור תוכן זה.

כמו כן, שקול אם מקור התוכן ניתן לחלק גופי קטן יותר של תוכן אנשים שעמם ברצונך לחפש אנשים. אם כן, באפשרותך לשלב כללי עם כללי התאמה אחרים כדי ליצור טווח מצומצם יותר התאמה של מקור תוכן.

על-ידי שימוש בכללים המבוססים על מקורות תוכן, באפשרותך לאפשר בקלות לאנשים באוסף אתרים מרכזי בארגון גדול לחפש תוכן באוספי אתרים עבור פרוייקטים קטנים יותר או חטיבות. לשם כך, מוסיפים מנהלי SSP כלל התאמה עבור מקור התוכן הרלוונטי. ניתן לשתף טווח חיפוש זה כך שאנשים המשתמשים בכל אוסף אתרים ב- SSP יוכלו לחפש באופן פוטנציאלי בתוכן בכל אוסף אתרים אחר ב- SSP. לדוגמה, אפשרות זו שימושית הוא אוסף האתרים כולו חילוק עם תפריט תיבת חיפוש עבור משאבי אנוש אוסף אתרים.

שימוש בכללים מרובים

טווחי חיפוש יהיו בדרך כלל טווחים פשוטים המבוססים על כלל התאמה אחד. אך קיימות סיבות טובות רבות לשימוש טווחי חיפוש הכוללים כללים מרובים. מה סיבות אלה לשנינו הוא שהן ליצור טווחי חיפוש בהתבסס על נושא מסוים או מערך תוכן שקשור מבחינה קונספטואלית. לשם כך, עליך לכלול מספר מיקומים, מספר מאפיינים או שילוב של מיקומים ומאפיינים שקשורים מבחינה קונספטואלית.

במקום ליצור טווחי חיפוש בסיסי של כלל אחד עבור כל מאפיין אפשרית או המיקום שבו עשויים להיות רלוונטיים, הוא טוב יותר כדי לחשוב במונחים של עקרונות כלליים ולהשתמש בהם כדי ליצור רשימה קצרה של טווחי חיפוש מורכבים עבור כל אתר אוסף. השתמש בטווחים מורכבים בעלי כללים מרובים המיועדים ספריות מסמכים ספציפיים, משותפים של קבצים, שרתי דואר, מקורות נתונים, בהתאם להערכה של ארכיטקטורת המידע שלך.

שימוש בכללים אי-הכללה

כללי התאמה שאינם כוללים תוכן שנוצרו ונבחרו בדיוק כמו כל כלל אחר שמשמש טווחי חיפוש. עם זאת, ייתכן שתרצה לשקול המימוש שלהם בשלב נפרד. סיבות כדי לא לכלול תוכן מתוצאות החיפוש עשויים להשתנות באופן ניכר מהסיבות לכלול תוכן.

ניתן להשתמש את טווח החיפוש כל האתרים כנקודת התחלה כדי לכלול את כל התוכן של אוספי אתרים. לאחר מכן באפשרותך להוסיף כללי התאמה שאינם כוללים תוכן כדי ליצור טווחי חיפוש שהם רחבים אך אינם כוללים מערך מסוים של תוצאות חיפוש. לעתים קל יותר להשתמש כל האתרים התאמת הכלל עם כללים אי-הכללה יוצר טווח חיפוש מורכב המכיל כללים עבור כל מערך משנה של תוכן באתר.

דוגמה של תכנון טווחי חיפוש

קונטוסו יש מחלקה של שירותי IT, פעולת חילוק שירות לקוחות וחלוקה מכירות ושיווק. לכל מחלקה יש את אוסף האתרים שלה, ויש גם אוסף אתרים של פורטל מרכזי עבור חדשות של החברה ומידע משאבי אנוש. מנהל ה-SSP מתכנן להפעיל את שירות החיפוש ב- SSP אחד עבור החברה כולה. כברירת מחדל, חיפושים בארגון יכללו תוכן מכל מחלקה, מכיוון שזוהי טווח החיפוש המהווה ברירת מחדל. מכיוון שהתוכן עבור כל מחלקה הוא ייחודי, סריקת התוכן תהיה בבשלושה מקורות תוכן נפרדים כך שהיא, שירות לקוחות, ומידע מכירות ושיווק יעודכן בזמנים שונים.

תקוה חן, מנהלת SSP, מתכננת ליצור מקורות תוכן נפרדים עבור כל מחלקה, לפי כללים שכוללים מקורות תוכן אלה. היא מתכננת גם ליצור מקור תוכן עבור משאבי אנוש יישומים עסקיים שעוקבים מידע עבור כל העובדים, באמצעות כלל המבוסס על מקור תוכן של נתונים עסקיים. כל מנהל מערכת של אוסף אתרים מחליט לכלול את טווח ברירת המחדל משותף עבור כל התוכן בארגון, אך אף אחת מהן לא מתכנן להשתמש בטווח של משאבי אנוש, למרות שזהו טווח משותף. אפשרות זו רק יהיה זמין מתוך התפריט הנפתח חיפוש באוסף אתרים של פורטל מרכזי. כל מנהל מערכת של אוסף אתרים מחליט גם להוסיף טווחים של אוסף אתרים עבור מערכים חשובים של תוכן בתוך אוספי האתרים שלהם. לדוגמה, מנהל אוסף האתרים עבור תוכניות של אוסף אתרים כדי ליצור טווחי חיפוש עבור תוכן שקשור לכל קו מוצרים, המכירות ושיווק בהתבסס על המאפיינים המנוהלים של נתונים עסקיים, שיווק מסמכים ותוכן אחר, ולחץ המיקום של אתרי צוות קשורים וספריות מסמכים. כל מקורות תוכן, מיקומים ומאפיינים אלה מפורטים בדף גליון העבודה עבור טווח החיפוש הרלוונטיות של תכנון תכונות חיפוש.

טווחי חיפוש משני הסוגים מוגדרים על-ידי כלל אחד או יותר לגבי מאפיינים ומיקום של מסמכים. תוכן או להיכלל או לא נכלל טווחי חיפוש על-ידי כללים אלה.

לראש הדף

תכנון הגדרות רלוונטיות

הגדרות רלוונטיות סדרי עדיפויות של אתרי אינטרנט ומיקומים אחרים במקורות התוכן כך שתוצאות מאתרים אלה סביר יותר או פחות יופיעו בחלק העליון של תוצאות החיפוש. הגדרות של רלוונטיות הן גורם אחד בקביעת סדרי עדיפויות של תוצאות חיפוש, והן אינן גוברות על גורמים אחרים כגון מילות מפתח המנוהל על-ידי מנהלי אוסף אתרים, מאפיינים מנוהלים עבור חיפוש המנוהל על-ידי מנהל ה-SSP, או השקלול האוטומטי שחל תוכן על-ידי טכנולוגיית החיפוש. מנהלי SSP להחיל הגדרות רלוונטיות על כל השאילתות שנעשו באמצעות ה-SSP ולאחר באפשרותך לרענן את הגדרות הרלוונטיות בלי לסרוק מחדש מקורות תוכן. מנהלי SSP יכולים למקם אתרים באחת מתוך ארבע רמות של רלוונטיות:

 • שלוש רמות מוסמכים: ביותר מוסמכים ברמה שניה מוסמכים, ורמה שלישית מוסמכים.

 • רמה אחת של אתרים פחות רלוונטיים.

דפי אינטרנט סמכותיים הם משוקלל בהתבסס על מוסמכים כיצד הם, כאשר כל רמה מקבלת משקל באופן יחסי לרלוונטיות. כברירת מחדל, כל הדפים ברמה העליונה עבור יישומי אינטרנט נוספים בתור מוסמכים ביותר. באפשרותך להעביר דפים אלה לרמות אחרות של רלוונטיות או להסיר אותם מהגדרות הרלוונטיות לחלוטין. באפשרותך גם להוסיף אתרים בכל אחת מרמות.

האתרים הפחות רלוונטיים הם מקבלים עדיפות נמוכה יותר עם אותה מידה של משקל כפי שניתן לאתרים מוסמכים ברמה שלישית.

בעת תכנון הגדרות רלוונטיות, שקול את המטרה של כל אתר ועיין לאתרי המשנה שלו ואת האתרים סרוקים על-ידי מקורות תוכן. לקבץ אתרים סמכותיים שלוש רמות לפי חשיבות להקליט את הגדרות הרלוונטיות המתוכנן עבור כל אחד באתרים אלה בגליון העבודה של תכנון תכונות חיפוש וכן לסמן את כל האתרים האחרים כפי פחות הרלוונטיות.

נהלים שכדאי להשתמש בעת תכנון הגדרות רלוונטיות כוללות:

 • אתרי SharePoint ויישומים עסקיים המרכזי לתהליכים עסקיים בעדיפות גבוהה בדרך כלל יהיה מוסמכים ביותר.

 • אתרים לעודד שיתוף פעולה או פעולה הם עלולים להיות יותר סמכותיים מאתרים שהם אינפורמטיביים בלבד.

 • תהליכים עסקיים משני הם עלולים להיות ברמה השניה או השלישית של אתרים סמכותיים.

 • אתרים חיצוניים בדרך כלל יהיה פחות מוסמכים, מאחר לארגון שלך אין אפשרות לשלוט בתוכן באתרים אלה.

 • אין צורך לאחד את הרלוונטיות של כל אתר. אותו מומלץ לבחור רלוונטיות עבור מספר קטן של אתרים שאתה יודע שהם מוסמכים ביותר או פחות רלוונטיים והתאם את הגדרות הרלוונטיות במהלך פעולות רגילות בהתאם למשוב ממשתמשים ולמידע ביומני השאילתות ויומני סריקה.

ניתן לשנות את תוצאות החיפוש עבור כל אוסף אתרים כדי לקדם תוכן מסוים כך שיופיע באופן בולט יותר בתגובה שאילתות המשתמשות מונחי חיפוש מסוים. למרות מילות מפתח הן מתוכנן מיושמת וכן מנוהל ברמת אוסף האתרים, מומלץ לוודא בתכנון והוא יישום עקביים בכל רחבי הארגון.

לראש הדף

תכנון מאפיינים עבור חיפוש

ב- Office SharePoint Server 2007, הסכימה המשמש אותך לארגון תוכן משפיעות על היעילות של תכונות החיפוש באוספי האתרים שלך. כדי לפרוס ביעילות Office SharePoint Server 2007. התחל בהבנת ארכיטקטורת המידע של הארגון שלך, ולאחר מכן יישם הבנה זו בתכנון מאפיינים מנוהלים לחיפוש תוכן של אוספי אתרים ונתונים עסקיים ללא קשר לסוג הקובץ ולאחר מכן, ליצירת טווחי חיפוש.

פונקציונליות החיפוש enterprise של Office SharePoint Server 2007 משתמש בשילוב של טקסט ומאפיינים אודות כל מסמך כדי לקבוע סדר עדיפויות של תוצאות חיפוש. ניהול נכון של מאפיינים לחיפוש הוא חשוב לצורך יצירת שאילתות חיפוש רלוונטיות. המאפיינים של תוכן המשמשים לעיבוד שאילתות חיפוש, החלת טווחי חיפוש והתאמה אישית של תוכן נקראים לפעמים סכימת החיפוש. על-ידי לחשוב על מאפייני חיפוש כחלק סכימת מאורגן, בכוונתך להשתמש מאפיינים על-פני ספק השירותים המשותפים (SSP) כדי ליצור חוויית חיפוש עקבית בתוכן של הארגון שלך.

בעת סריקת תוכן, אתה סורק את המאפיינים המשויכים לתוכן זה. דוגמאות של מאפיינים סרוקים כוללות את המטה-נתונים של יישומי לקוח של Office, דפי אינטרנט ומסמכים מגירסאות יישומים אחרים בשימוש הארגון, הנתונים המאוחסנים במסדי נתונים ושורה של יישומים עסקיים בשימוש על-ידי הארגון שלך.

בגירסאות קודמות של Microsoft SharePoint Portal Server, כל אחד מהמאפיינים הבאים נעשה שימוש בעת חיפוש אנשים, מסמכים או אתרים. יכולת להפחית שכפול מאפיינים על-ידי מיפוי מאפיינים מסוימים למאפיינים משותפים אחרים, אך מאפיינים רבים מבולבל תוצאות החיפוש מכיוון שהם לא היו רלוונטיים. לכן, מאפיינים רלוונטיים קשה היה למצוא בתוך במאפייני לא רלוונטיים רבים.

Office SharePoint Server 2007 מוריד בלבול זה באמצעות מאפיינים מנוהלים. מאפיינים מנוהלים הם ערכה של מאפיינים שמנהלי SSP יוצרים מכיוון מאפיינים אלה הרלוונטיים עבור תוצאות חיפוש. מנהלי SSP למפות המאפיינים שנסרקו למאפיינים מנוהלים הנמצאות בשימוש של שאילתות חיפוש כדי לקבוע סדר עדיפויות של תוצאות חיפוש על-פני SSP.

מנהלי אוסף אתרים ניתן להוסיף או להציג את הרשימה של מאפיינים מנוהלים, אך ניתן להשתמש מאפיינים מנוהלים אלה במספר משימות ניהוליות עבור אוסף האתרים, כגון ניהול טווחי חיפוש.

באפשרותך להקל את התוכן באתר שלך למצוא על-ידי תכנון זהיר של הסכימה שלך ושל כיצד ליישם מאפיינים מנוהלים,

תכנון מאפיינים מנוהלים בהתבסס על ארכיטקטורת מידע

כחלק מתכנון אתרים, לך לנתח את התוכן ותהליכי מפתח עסקיים של הארגון שלך ולסדר תוכן זה והתהליכים האלה במה שנקרא ארכיטקטורת מידע. קיימות מספר דרכים לעשות זאת ולאחר מכן הפרטים של ארכיטקטורת מידע ואת משך הזמן שנדרש כדי להכין אותו יכול להשתנות במידה רבה מארגון לארגון. דרך מעשית אחת לזהות מושגי מפתח היא לבחון את התוכן הקיים ואת המטה-נתונים שלה בעדיפות גבוהה. אם יש לך גישה אל חוות בדיקה לפני הפריסה בפועל של Office SharePoint Server 2007, באפשרותך לסרוק את התוכן ולראות אלו מאפיינים סרוקים מופיעים, ולהשתמש אלה כדי לזהות חלק מארכיטקטורת המידע. עם זאת, רוב הארגונים ירוויחו מתכנון ארכיטקטורת מידע על הנייר לפני ביצוע פריסה, מכיוון היא יכולה לסייע כדי למקד את התכנון ולזהות תוכן ותהליכים שאינם כתוצאה מאורגן היטב כפי שהם עשוי להיות.

ארכיטקטורת המידע יכולה להיות שימושית בתכנון מאפיינים מנוהלים. כל מושג בארכיטקטורת המידע יכול פוטנציאלית להיות מיוצג על-ידי מאפיין מנוהל. אם אתה מזהה מאפיינים מנוהלים עבור כל מושגי המפתח בארכיטקטורת המידע, תהיה לך סכימה מלאה של מאפיינים מנוהלים שמייצגת במדויק את רוב התוכן החשוב ותהליכים עסקיים בארגון שלך. המפתח ליצירת סכימה שימושית הוא לקבוע את המושגים החשובים ביותר ולחפש מאפיינים בתוכן שלך שבאפשרותך להוסיף לסכימה המאפשרות לך לחפש תוכן רלוונטי בעת חיפוש. להיות מדויק בעת מיפוי מאפיינים סרוקים למאפיינים מנוהלים הביצועים הטובים ביותר ולהגדיל רלוונטיות. מיפוי מאפיינים נוספים מגדילה את הגודל של מסדי נתונים של תוכן ולאחר מקטין את הביצועים בהתאם, כך שהם כדאי למפות מאפיינים רק כאשר אתה בטוח של הרלוונטיות של המיפוי.

באפשרותך לייצג מושגים אלה בדרכים אחרות במהלך יישום גם. מושגים מסוימים משמשים כדי להציע מבנה של אוסף אתרים ותוכן בתוך אוספי אתרים. אחרים משמשים ליצירת מונחים מיוחדים כגון מילות מפתח כדי להבליט תוצאות חיפוש רלוונטיות.

קשה לגלות מאפיינים של תוכן מבלי לסרוק תוכן תחילה. לכן, המתן תכנון המאפיינים המנוהלים עד כבר יש לך כדאי התוכן של כל אוסף אתרים. לאחר מכן, בשרת בדיקות, באפשרותך לסרוק את כל התוכן כך שתהיה לך רשימה של מאפיינים סרוקים להשוואה מול ארכיטקטורת המידע בעת יצירת מאפיינים מנוהלים. דבר אחד ולגלות הוא כי ייתכן שיהיה קשה למפות מאפיינים גם לאחר סריקת התוכן מכיוון שהיא מהווה קשה לזהות את סוג התוכן או היישום המשתמש במאפיין. מומלץ למפות מאפיינים שנראים קשורים, ולאחר מכן לבצע חיפושים רלוונטיים כדי לראות אם יופיעו התוצאות הצפויות.

רבים מהמאפיינים המנוהלים השימושיים ביותר נוצרים באופן אוטומטי כאשר Office SharePoint Server 2007 מותקן. השתמש מאפיינים מנוהלים אלה כנקודת התחלה בעת תכנון האחרים שלך מאפיינים מנוהלים. מאפיינים אלה כוללים, אך אינן מוגבלות ל:

 • מחבר

 • Content

 • תיאור

 • ‎ Container

 • שם האתר

 • Type

 • גודל קובץ

 • תאריך שינוי אחרון

 • URL

 • מזהה מסמך

 • כותרת

לסלק עודפות ומאפייני כפולים באמצעות מיפוי מאפיין

מאפיינים מסוימים הם בסיסיים וייתכן כי יופיעו כמאפיינים שונים בסוגים שונים של תוכן. דוגמאות את מאפייני מחבר וכותרת עבור מסמכים או צוות או מחלקה של מאפיינים עבור אנשים. הוספת כל מאפיין מחבר כפי מאפיין מנוהל נפרד הגיוני, מכיוון שהיא מוסיפה נוספים מנוהל מאפיינים למסד הנתונים מבלי להגדיל את הרלוונטיות. הדבר החשוב ביותר שניתן לבצע עם מאפיינים בסיסיים אלה במהלך התכנון הוא להפחית שכפול על-ידי יצירת ערכה אחת של מאפיינים מנוהלים ומיפוי המאפיינים הסרוקים בעלות משמעות זהה למאפייני הגדר של מאפיינים מנוהלים. במקרה של המאפיין ' מחבר ', באפשרותך למפות כל מראה ייחודי של מאפיין סרוק עבור עורכים מאפיין מנוהל מחבר בודד.

באפשרותך למפות אחת או יותר מאפיינים שנסרקו למאפיינים מנוהלים אחד או יותר. באפשרותך לבחור סדרי עדיפויות של מאפיינים סרוקים מרובים כך אם נמצא יותר ממאפיין אחד במהלך סריקה, רק את הערך של המאפיין העדיפות הגבוהה ביותר נעשה שימוש עבור שאילתות המשתמשות את מאפיין מנוהל או מאפיינים. אם אינך קובע עדיפויות של מאפיינים סרוקים, ערכים עבור כל המאפיינים הסרוקים שמופו למאפיין מנוהל נעשה שימוש עבור שאילתות, כך המאפיין המנוהל יהפוך מרובת ערכים. גישה הגיונית למאפיין ערך יחיד היא לבחור את המאפיין הסרוק הנפוץ ביותר כמאפיין המנוהל ולאחר מכן סדרי עדיפויות של מאפיינים ממופים לפי תדירות התרחשותן. קל לא תמיד לקבוע איזה מאפיין הוא השכיח ביותר, אך אסטרטגיה אפשרית היא לקבוע עדיפויות של מאפיינים שאתה יודע משויכים יישומים הנמצאים בשימוש תכוף.

כאשר אתה ממפה מאפיינים עם סוגי נתונים שונים, סוג הנתונים של המאפיין המנוהל משמש על-ידי חיפוש ברוב המקרים.

היזהר כאשר מיפוי מאפיינים שאינך ממפה לקוי תואם או מאפיינים שאינם רלוונטיים. מיפוי לא מדויק יכול להפחית את מידת הרלוונטיות של תוצאות החיפוש. כמו תמיד, במידת האפשר לבדוק מחפשת מאפיינים מנוהלים לפני פריסה התחלתית, ותכנון לסקור נתוני שימוש עבור שאילתות חיפוש במהלך פעולות רגילות כדי לכוונן את המאפיינים המיפוי.

הוספת מאפיינים לשם הצגת מושגי מפתח בארכיטקטורת המידע

מאפיינים סרוקים אחרים עשויים ימופו בבירור אל מושגים בארכיטקטורת המידע כבר לא נלכדות על-ידי מאפיינים מנוהלים קיימים. עבור כל מושג בארכיטקטורת המידע שלך, שאל את עצמך אם קיים מאפיין סרוק המייצג מושג זה שניתן להפכו למאפיין מנוהל. עבור כל מאפיין סרוק, שאל אם יש לו מקום בארכיטקטורת המידע. אם כן, עדכן את ארכיטקטורת המידע והפוך את המאפיין למאפיין מנוהל.

לדוגמה, ייתכן חברה זהה שירות לקוחות בתור תהליך עסקי מפתח בארכיטקטורת המידע שלה. מושגי מפתח שקשורים לשירות לקוחות בארכיטקטורת המידע עשויה לכלול לקוחות, נציגי שירות לקוחות ואזורים שירות לקוחות. קיימת שורה של יישומים עסקיים שעוקבים נתוני לקוחות ועובדים, ולא המאפיינים של נתונים אלה הם מועמדים למאפיינים מנוהלים לאחר רשום בקטלוג הנתונים העסקיים ולאחר שנסרקו כחלק מקור תוכן של נתונים עסקיים. ייתכן גם שתזהה מאפיינים סרוקים עבור יישומים שיש למפות אל מאפיינים מנוהלים אלה, כגון לקוחות שירות נציג מזהה מאפיין ביישום נתונים נפרד, או מאפיין של עורך עבור סוג יישום שמשמש באופן בלעדי נציגי שירות לקוחות. תוצאות שאילתת חיפוש המשתמשת כי המאפיין או מונח שקשור למאפיין זה תכלול חיפוש עבור כל הפריטים שמכילים כל אחד המאפיינים הסרוקים שמופו על המאפיין המנוהל של מספר מזהה לקוח נציג שירות.

כל תהליך עסקי העיקריים שזוהו בארכיטקטורת המידע יקבל קבוצה של סוגי הקבצים המשויכים או יישומי נתונים עסקיים שניתן להשתמש בהם כדי לזהות ככל הנראה מאפיינים מנוהלים.

שים לב כי למרות מושגים רבים בארכיטקטורת המידע אינם מיוצגים על-ידי מאפיינים, מושגים אלה שימושיים במהלך תכנון מבנה אתר והיישום של תכונות חיפוש אחרות. ארכיטקטורת המידע יכולה לזהות מאפיינים מנוהלים שלא זיהית, אך רק רעיון מופיע בתיבה לארכיטקטורת המידע אין הדבר מציין כי שישנו מאפיין מנוהל עבור מושג זה.

תכנון מאפיינים של נתונים עסקיים בסכימת

כחלק מתכנון חיפוש נתונים עסקיים, חייבים מנהלי SSP למפות את המאפיינים של יישומים עסקיים למאפיינים בסכימת. יש לבחור מאפיינים אלה בתור המאפיינים המנוהלים של נתונים עסקיים עבור יישומים תופיע בתוצאות החיפוש. הדוגמה שירות לקוחות המתוארות קודם היא דוגמה של מיפוי מאפיינים של נתונים עסקיים למאפיינים מנוהלים המשמשים את החיפוש.

השתמש מאפיינים מנוהלים בטווחי חיפוש

כל מאפיין מנוהל לחשיפת כמאפיין עבור כללים של טווח חיפוש. לקבלת מידע נוסף אודות תכנון טווחי חיפוש, עיין בסעיף אודות טווחי חיפוש במאמר זה.

תכנון לשלב מאפיינים עבור סוגי קבצים חדשים באמצעות מסננים

Office SharePoint Server 2007 משתמש בקטגוריות מאפיינים כדי לסרוק מאפיינים לפי מסמכים בתוך כל קטגוריה. קטגוריות מאפיינים כוללות את המטפל בפרוטוקול ואת המסנן המשמשים את החיפוש בעת בניית אינדקס של תוכן. לפני סריקת תוכן, שבה ברצונך לשייך אותו לקטגוריות המאפיינים באופן היעיל ביותר שתחפש את המאפיינים הסרוקים שעליך לפני שאתה יוצר מאפיינים מנוהלים.

כברירת מחדל, Office SharePoint Server 2007 מספק את קטגוריות המאפיינים הבאות:

 • משאבים כלליים

 • Lotus Notes

 • PDF

 • XML

 • Office

 • Exchange

 • אנשים

 • SharePoint

אם אתה מוסיף תוכן שמשתמש מסננים שונים או מטפלים בפרוטוקול, באפשרותך ליצור קטגוריה חדשה של מאפיינים. כחלק מתהליך התכנון הראשוני, עליך לזהות איזה תוכן זקוק מטפלים בפרוטוקול ומסננים חדשים. הדבר עשוי לחייב קוד מותאם אישית, על-פי מטפלים בפרוטוקול ומסננים מסוימות יהיו זמינות.

לראש הדף

תכנון לקראת נתוני שימוש בשאילתות חיפוש

באפשרותך להשתמש את נתוני שימוש עבור שאילתות חיפוש במהלך פעולות רגילות כדי לראות את השאילתות הנפוצות ביותר בארגון שלך, כך שתוכל לתכנן מימוש של תכונות כדי לשפר את היעילות ואת הרלוונטיות של תוצאות החיפוש. בדף ניהול שירותים משותפים, במקטע דיווח שימוש בפורטל, לחץ על דיווח שימוש. רישום שאילתות חיפוש מהווה את אחת משתי ההגדרות בדף. באפשרותך להשתמש שנתוני השימוש במהלך פריסת בדיקה כדי לקבוע סדר עדיפויות של תכונות החיפוש לצורך פריסה במהלך הפריסה ההתחלתית. באפשרותך גם להשתמש בגליונות העבודה של תכנון שפותחו לפני הפריסה ההתחלתית כדי לבדוק שאילתות חיפוש בפועל לעומת התכנון. פעולה זו מאפשרת לך להעריך איזה שאילתות חיפוש הן יעילות ושבו יש לשנות, וגם לממש תכונות חיפוש שתוכננו בעבר שלא השתמשת כחלק הפריסה ההתחלתית.

לראש הדף

תכנון מיפויי שמות שרתים

מיפויי שמות שרתים שינוי אופן התצוגה של ה-URL של המיקום עבור כל פריט בתוצאות החיפוש. מיפויי שמות שרתים מוגדרים ברמת SSP עבור כל התוכן מקורות סרוקים על-ידי ה-SSP ומוחלים בכל פעם מבוצעות שאילתות. ייתכן שתרצה להשתמש מיפויי שמות שרתים בתרחישים הבאים:

 • ברצונך למנוע בעיות גישה הנגרמות עקב קישורים להפנות אל כתובות מקומיות על-ידי מיפוי שלהם אל כתובות בשרת.

 • ברצונך להסתיר כתובות Url מורכבות בתוצאות חיפוש, כך שאתה מחליף אותן בשם תמציתי יותר בשרת.

 • מטעמי אבטחה, ברצונך להסתיר את השם של המקור המקורי של התוכן.

השתמש מיפויי שמות שרתים רק כאשר אתה יש גישה או תצוגה מוכרות בעיות. עבור כל מקור תוכן שאתה מתכנן, שקול אם כתובות ההתחלה שלו מכילות כתובות Url מקומיות, כתובות Url מורכבות שברצונך לפשט עבור המשתמשים שלך, או הצבע על מיקומים שברצונך לסייע בשמירה על אבטחת. ברוב המקרים, תכנון מיפויים של שמות שרתים לפני הפריסה ההתחלתית יהיה מינימלי.

לראש הדף

תכנון התראות מבוססות חיפוש

באפשרותך להחליט אם התראות מבוססות חיפוש יהיו זמינות עבור משתמשים בכל ssp. באפשרותך לבקש לקבל התראה כאשר שהשתנו תוצאות החיפוש אנשים באמצעות התראות מבוססות חיפוש. הפיכת התראות מבוססות חיפוש החיסרון הוא התראות מבוססות חיפוש השתמש במשאבים של שרתי דואר, גם משפיעות על העומס בשרתי שאילתות מאחר השאילתות עבור כל התראה מבוססות חיפוש פועלות בכל פעם התראת מבוססות חיפוש מעובד. בעת תכנון הפריסה ההתחלתית, קח בחשבון את המשאבים הזמינים להתראות ואת הסבירות שאנשים שמשתמשים באתרים שלך ישתמשו בהתראות בצורה יעילה.

במהלך פעולות, התראות מבוססות חיפוש מבוטלות באופן אוטומטי בכל פעם מקורות תוכן יאופסו כדי להימנע משליחת דיווחים עבור כל של התראות מבוססות חיפוש. מנהלי מערכת יש להפעיל מחדש של התראות מבוססות חיפוש.

לראש הדף

תכנון מילות מפתח

מילות מפתח הן מטה-נתונים שבהם נעשה שימוש כדי לקבוע סדר עדיפויות של תוכן במהלך שאילתות חיפוש כדי להציג תוכן בעל רלוונטיות גבוהה באופן בולט יותר בתוצאות החיפוש. כל מילת מפתח מיוצג באמצעות ביטוי מילת מפתח המורכב מילה אחת או יותר, רשימה של מונחי חיפוש נרדפת והגדרה של המונח. חיפושים באמצעות שמשתמשים במונח המדויק או באחת המילים הנרדפות שלו מקדמים תוכן ספציפי שנבחר מראש על-ידי מנהלי אוסף אתרים כך שהן יוצגו בחלק העליון של תוצאות החיפוש. התוצאות המשויכות לכל מילת מפתח נקראות הצעות מומלצות. מילות מפתח משמשות לסימון או לקידום של תוצאות חיפוש שמנהל המערכת קבע שהן יותר רלוונטיות עבור משתמשים של כל אוסף אתרים. מילות מפתח מופיעות ב- Web Part גבוהה-confidence לצד תוצאות החיפוש ולאחר מכן שמשתמשים יכולים ללחוץ על מילת המפתח כדי להציג את ההגדרה המלאה, מילים נרדפות ומומלצות.

מילות מפתח בדרך כלל מעודכן והוא מורחב לצורך רלוונטיות רבה יותר כחלק מפעולות מתמשך. עם זאת, כדי לקדם שיתוף פעולה עבור תוכן מפתח עסקיים נתונים הקשורים תהליכים עסקיים מפתח, ניתן לתכנן קבוצה קטנה של מילות מפתח בעדיפות גבוהה לפני תחילת הפריסה. .

שימוש בארכיטקטורת המידע לזיהוי מילות מפתח

באפשרותך להשתמש בארכיטקטורת המידע שנוצרה על-ידי צוותים תכנון התוכן כדי לזהות תוכן בעדיפות גבוהה ליישם בתור מילות מפתח. ארכיטקטורת המידע היא כבר רשימה הירארכית של מונחים. היא פעולה פשוטה למדי להימשך כמה מהבעיות מונחים אלה ולשייך אותן במהירות עם תוכן מסוים רלוונטיות גבוהה.

תוכן רלוונטי הוא כל מה שברצונך שאנשים יראו תחילה או באופן בולט ביותר כשהם מחפשים באמצעות מונח חיפוש ספציפי. דוגמאות של תוכן רלוונטי עבור כל אזור הרעיון או תוכן העיקריים business כוללות:

 • מסמכים

 • אתרים

 • אנשים

 • הגדרות

 • תנאי שאושרו או רשמיים משמעות זהה, אך שלא נכללו במונחי החיפוש המשמשים את שאילתת החיפוש.

מילות מפתח עבור מסמכים עוזרות לעודד אנשים להציג את מסמכי המפתח הדרושים לשיתוף פעולה בתהליכי מפתח עסקיים. לדוגמה, ייתכן עסק תבנית מיוחדת עבור דוחות הוצאות, ומילת מפתח "דוחות הוצאות" המקדם תבנית זו לחלק העליון של תוצאות החיפוש. ללא מילות מפתח, כל עובד לבזבז מספר דקות מבקש מעמיתים שלו ה-URL המתאימה או גלישה באתר האינטרנט של החברה. באמצעות מילת המפתח, הם יכולים לאתר את התבנית ובמהירות להזין את ההוצאות שלהם.

מילות מפתח עבור אתרים עוזרות בזיהוי המיקום של אתרים עבור מידע רלוונטי בארגון גדול. לדוגמה, "חגים" יכולה להיות מילת מפתח המשויך מומלצת עבור אתר משאבי אנוש לגבי חופשות בתשלום עבור עובדים. מילת המפתח עוזרת לעובדים לדעת במהירות מועדי החגים כדי שהם יוכלו לתכנן את זמני העבודה שלהם בהתאם.

מילות מפתח לסייע לאנשים למצוא אנשים אחרים לעודד שיתוף פעולה בין אנשים ברחבי הארגון שהם בעלי ידע חשוב לשיתוף, או פשוט אודות אנשים חשובים בחברה. לדוגמה, כותרת כגון "מנכ"ל"יכול להיות מילת מפתח המשויך את מנהל כללי של חברה, או אדם היתה אפשרות מומלצת עבור מילת מפתח המתייחסת לארגון או לתחום המומחיות, כגון"מחלקת כימיה."

מילות מפתח בהתבסס על הגדרות הן רעיון טוב עבור מושגים בעדיפות גבוהה בכל אוסף אתרים. עבור כל רעיון מפתח, מנהלי אוסף אתרים באפשרותך ליצור מילת מפתח כך שיופיע ההגדרה של מילת המפתח בסמוך לחלק העליון של תוצאות החיפוש. לדוגמה, פורטל מכירות העוסקת למכירת קו מסוים של מוצרים יכול לספק הגדרות עבור הפריטים הראשיים בקו המוצרים. ניתן להשתמש בהגדרות אלה כדי לעזור לאנשי המכירות להבין טוב יותר את המוצרים שלהם, או ניתן להציג את ההגדרות בתוצאות חיפוש באתר פורטל הפונה לציבור עבור לקוחות.

שימוש במאפייני של מילות מפתח

מילות מפתח מאורגנות ברשימות שכוללות רשימות של צירופי מילת מפתח. המאפיינים הבאים של מילות מפתח עוזרים להדגיש תוכן:

 • ביטוי מילת מפתח    משפט המפתח הוא מחרוזת הטקסט כולו הנמצאים בשימוש בשאילתת חיפוש, והוא מזהה את מילת המפתח. כאשר משתמשים מקלידים צירוף המילים של מילות מפתח, מופיעות תוצאות החיפוש עבור מילת המפתח. כאשר התוצאות מופיעות, צירוף המילים מופיע בחלק העליון של תוצאות החיפוש.

 • מילים נרדפות    כל מילת מפתח ניתן להתקין את תנאי אחד או יותר זיהה כמילים נרדפות, וכן אותן תוצאות חיפוש מופיעות עבור מילה נרדפת כפי מופיעים את המשפט מילת מפתח. מציג צירוף המילים מילת מפתח בחלק העליון של תוצאות החיפוש מכל שאילתה שמשתמשת באחד התנאים נרדפת. פעולה זו שימושית כאשר מספר מונחי חיפוש משמשים עבור אותו מושג המשמש כבסיס ותוכן, כך תוצאות החיפוש הן מאוחדות אינם מפוזרים על-פני מספר מונחי חיפוש. ברשימת מילות המפתח כולל כל המילים הנרדפות נקראת אוצר מילים. אוצר המילים עבור Microsoft Office SharePoint Server 2007 התואמת לאוצר המילים עבור SharePoint Portal Server 2003.

 • הגדרת    לכל מילת מפתח יש הגדרות אחד או יותר ולאחר מכן תוצאות חיפוש עבור מילות מפתח מציגות את ההגדרות ליד צירוף המילים מילת המפתח, לפני כל תוצאות חיפוש אחרות. באפשרותך גם לכלול את הכותרת או כתובת ה-URL של מקור ההגדרה, כך שכדאי לזהות מקורות של הגדרות במהלך התכנון. ייתכן גם שלב נפרד במהלך התכנון של עיצוב מילון מונחים של כל ההגדרות המשמשות את מילות המפתח בכל אוסף אתרים.

 • הצעה מומלצת    שיטות עבודה מומלצות עבור מילת מפתח מקודמים לחלק העליון של תוצאות החיפוש עבור שאילתות המשתמשות במונח חיפוש זה, ממש מתחת ההגדרה עבור מילת המפתח אם קיימת. מסמכים ספציפיים, אתרים, ואנשים בעלי מומחיות ב- הרעיון המשויך מונח חיפוש הם דוגמאות נפוצות של הצעות מומלצות. הצעה מומלצת היא יותר מאשר כתובת URL. חשוב לשקול את הכותרת והתיאור של כל הצעה מומלצת במהלך תכנון תוכן כדי להגביר את הרלוונטיות והשימושיות של כל הצעה מומלצת. באפשרותך לשייך עד 25 הצעות מומלצות לכל מילת מפתח בניהול ממשק המשתמש, ושל רבים במודל האובייקטים, אך כדאי לך לא שימוש יתר מומלצות. תכנון תוכן בעל ארכיטקטורת מידע מאורגנת יסייע לך לזהות את המספר המתאים של הצעות מומלצות עבור כל מילת מפתח בין מספר התוצאות עם רלוונטיות החיפוש.

שים לב לכך שלא כמו בגירסאות קודמות של SharePoint Portal Server, מילות מפתח אינן מושפעות הרשאות אבטחה, הקוראים באוסף האתרים יכולים לראות את כל המומלצות ומילות עבור אוסף אתרים זה מופיעים בתוצאות החיפוש. מילות מפתח מיועדות להיות תוצאות בעדיפות גבוהה עבור כל המשתמשים. אם ברצונך לייעד תוכן למשתמשים מסוימים בהתבסס על ההרשאות שלהם, באפשרותך להשתמש קהלים ורכיבי Web Part ייעודיים במקומות המתאימים באוסף האתרים.

תכנון מילות מפתח

חשוב לתכנן מילות מפתח מראש כדי להבטיח עקביות של מילות מפתח ברחבי הארגון, למרות מילות מפתח ממומשות ברמת אוסף האתרים. באמצעות ארכיטקטורת מידע יחידה לזיהוי מושגי המפתח, שיוך תוכן מסוים לאוספי אתרים מסוימים, ולאחר מכן תכנון מילות מפתח עבור ארכיטקטורת המידע הרלוונטית בתוך כל אוסף אתרים, תוכל להימנע שכפול ו- בלבול של מילות מפתח והצעות העלאה הרלוונטיות של תוצאות חיפוש ברחבי הארגון שלך.

הצעות מומלצות מילת מפתח מופיעות בתוצאות חיפוש אפילו אם התוכן לא סרוקים, כל עוד האדם המציג את התוצאות הוא בעל גישה לתוכן. זוהי סיבה נוספת לתכנן מילות מפתח במהלך הפריסה ההתחלתית, כך תוכן בעדיפות גבוהה עשוי להיות זמין בשלבים המוקדמים של הפריסה לפני כל מקורות תוכן שנסרק. במקרים נדירים שבו אין אפשרות לסרוק תוכן מכיוון החיפוש חסר IFilter רלוונטי או מכל סיבה טכנית אחרת, באפשרותך להשתמש מומלצות של מילות מפתח כדי להקל על איתור למרות לא לסרוק את התוכן.

כפי לחלקים אחרים של תהליך התכנון, יהיו אנשי מפתח בכל רמה של הארגון מתכנן מילות מפתח עבור אוספי האתרים שלהם. אנשים אלה ישתמשו באותה תוכנית התוכן הכללית, המותאמת לתוכן באוספי האתרים שהם מתכננים. בכל שלב של התהליך, אשר מתרחש מדי פעם, כל קבוצה של תוכן מתכננים באפשרותך לתקשר עם מזה כדי לשמור על עקביות בתוכנית הכוללת.

בארגונים קטנים, סביר שצוות תכנון התוכן להיות קטנות ולא מאורגנים סביב אוסף אתרים אחד ולאחר ותכנון מילות מפתח יהיה מאורגן על-ידי אנשים אחד או שניים בלבד. בארגונים גדולים, שברצונך לכלול מתכננים עסקיים ומנהלי מערכת בכל רמה כדי לוודא כל הצרכים העסקיים נמצאים ממוענת, לכן יהיו גדולים יותר צוותים תכנון שימושיים לעתים קרובות.

לא כל מילות המפתח יתוכננו לפני הפריסה. התפקיד של צוותים תכנון התוכן הוא לזהות את המושגים בעדיפות גבוהה הרלוונטיים ביותר לשאילתות חיפוש בארגון שלך, כך שאילתות חיפוש יהיו רלוונטיות למשתמשים מהיום הראשון של הפריסה שלך. לאחר מכן הם יכולים לזהות אנשי קשר עבור כל מילת מפתח אשר עשויים להיות אנשים בצוות תכנון. לאחר הפריסה, מנהלי אוסף אתרים יכולים להרחיב את רשימת מילות החיפוש לאחר זיהוי מונחי חיפוש מקובלים ביומני השאילתות.

בשלב התכנון, מנהלים של רשימות מילות מפתח לשקול כיצד מתאימות מילות מפתח לשאילתות. מילות מפתח חייב להתאים בדיוק למחרוזת המלאה של מונחי חיפוש ואינו יכול להשתמש בתחביר מיוחד כגון + ו-. הדבר מונע החזרה של רשימות מרובות של מילות מפתח עבור אותה שאילתת חיפוש, מה מייעל את תוצאות החיפוש. מסיבה זו, עליך לשקול מילים נרדפות כך מילות מפתח יתאימו בפועל לתוכן הרלוונטי מבלי שיתאימו לתוכן.

עליך גם לשקול כי מילות מפתח תואמים בין שאילתות חיפוש עבור כל אוסף אתרים, לא ניתן לכלול אותן על-ידי טווחי חיפוש לצמצם את תוצאות החיפוש. הדבר יכול להשפיע על תכנון טווחי חיפוש, כך שרוב תוכן מתכננים ומנהלי לתכנן מימוש של תכונות אלה כחלק באותו התהליך.

תכנון יותר לעשות לפני פריסה, ניהול פחות יהיה צורך במהלך פעולות יומיומיות.

תכנון ניהול של מילות מפתח

הפרטים של ניהול מילות מפתח רלוונטיים בעיקר לפעולות יומית של אוספי האתרים שלך, אך ישנם כמה היבטים של ניהול שכדאי לשקול במהלך התכנון.

כל מילת מפתח לחיפוש מכיל את המאפיינים הנוספים הבאים:

 • איש קשר

 • תאריכי התחלה, סקירה ותפוגה

איש הקשר עבור כל מילת מפתח הוא האדם יש לפנות כאשר פג מילת מפתח. ייתכן איש קשר ישירות אחראי לניהול מילות מפתח. תוכן מתכננים עבור כל אוסף אתרים לשקול מי עומד לנהל מילות מפתח לאחר הפריסה ההתחלתית, ולכלול לפחות חלק מאנשים אלה התכנון לעבד ברמת אוסף האתרים.

חשוב לשקול גם מחזור החיים של מילות מפתח. מילות מפתח יכול להיות נדרש כדי לעבור דרך אישור לפני שהם להשפיע על תוצאות החיפוש, באפשרותך גם להגדיר כדי להתחיל או יפוג לאחר פרק זמן מסוים. מילות המפתח בעדיפות גבוהה שזוהו במהלך התכנון הראשוני סביר יהיו זמניות, למעט תוכן שהוא רלוונטי לאנשים המשתמשים באוסף אתרים במהלך הפריסה ההתחלתית. עם זאת, חלק מתהליך התכנון הוא לחזות האנשים שיקבלו החלטות לגבי מילות מפתח בעתיד. קבלת החלטות אלה בתהליך התכנון באפשרותך לשפר את המעבר לפעולות שגרתיות של אוסף האתרים, וקידום שימוש עקבי ויעיל של מילות מפתח בעתיד.

מאחר לכתובות ה-Url עבור מילות מפתח משויכות המומלצת, באפשרותך להשתמש באותה הצעה מומלצת עבור יותר ממילת מפתח אחת. אם כבר קיים המומלצת, באפשרותך להוסיף אותה לכל מילת מפתח ללא צורך להזין שוב מאפיינים ולהוסיף הצעות מומלצות מיותרות. באפשרותך גם לשנות את ה-URL עבור אותה הצעה מומלצת עבור כל מילות המפתח שמשתמשות בבת אחת. הדבר מאפשר העברה קלה של התוכן שלך לאתר חדש. פעולה זו יעילה במיוחד אם אתה משתמש באתר בדיקה במהלך התכנון ולפני הפריסה הראשונית.

באמצעות מודל האובייקטים, באפשרותך גם ייבוא וייצוא מילות מפתח בין אוספי אתרים כגיליון אלקטרוני של Excel, כך שאם מומלצות מסוימות חלות על אוספי אתרים אחרים, באפשרותך לתכנן פעם אחת ולפרוס בכל אוספי האתרים הרלוונטיים. פעולה זו מאפשרת גם למנהלי מילות מפתח עבור אוסף אתרים ברמה של מחלקה או פרוייקט להציע הצעות מומלצות עבור אוסף אתרים מרכזי בסביבה של שירותים משותפים.

לקבלת מידע נוסף אודות ניהול מילות מפתח, עיין במדריך פעולות עבור Office SharePoint Server 2007.

לראש הדף

השתמש גליונות עבודה של תכנון החיפוש

תכונות חיפוש בגליון התכנון כוללת עמודות עבור כל אחת ממשימות הניהול החיפוש העיקריים שאתה מתכנן עבור הפריסה ההתחלתית. עבור כל טווח חיפוש שאתה מתכנן במהלך הפריסה ההתחלתית, רשום את הכללים הרלוונטיים, המפרט את כל מאפיין, מיקום ומקור תוכן בשימוש של כל כלל התאמה עבור טווחי חיפוש. ודא כי כל מקור תוכן מופיע במקטע מקור תוכן של תכונות חיפוש בגליון העבודה של תכנון, כל מיקום המשמשות את כלל כלול מבנה האתר בגליון העבודה של תכנון ומופיע לכל מאפיין נכלל בחיפוש מאפייני תכנון גליון העבודה.

מנהלי מערכת תכנון הפריסה ההתחלתית של Office SharePoint Server 2007 לרשום את המערך ההתחלתי של מאפיינים מנוהלים שתוכננו עבור שירות החיפוש עבור כל SSP שנמצא בשימוש בפריסה. מאפייני החיפוש בגליון העבודה של תכנון כולל רשימה של מאפיינים מנוהלים עבור כל SSP. כאשר המאפיינים הסרוקים ידועים במהלך התכנון, מאפיינים אלה מפורטים בעמודה לצד כל מאפיין מנוהל. ניתן למצוא רבות של מאפיינים סרוקים על-ידי הצגת המאפיינים של יישומי נתונים עסקיים, והמאפיינים המוצגים ביישומים עבור סוגי תוכן, כגון מסמכי Microsoft Word או גליונות אלקטרוניים של Excel. אם יש לך גישה לשרת בדיקה, באפשרותך לסרוק תוכן בעדיפות גבוהה והשתמש המאפיינים הסרוקים שמופיעים כדי לסייע בתכנון ולאחר שמשקף גליון העבודה של תכנון. גליון עבודה שמשקף ביעילות תכנון טוב של מאפייני חיפוש הוא הפניה בעלת ערך רב כשאתה מתחיל בפריסה של החיפוש.

באפשרותך להקליט את רשימת מילות מפתח ואת ביטויי מילת מפתח, מילים נרדפות, תיאורים ותיאור מקורות, ואת הצעות מומלצות עבור מילות מפתח, בסעיף המתאים של גליון העבודה של תכנון תכונות חיפוש. לאחר מכן ניתן להשתמש בגליון עבודה זה במהלך הפריסה ההתחלתית ותצורה כך החלטות התכנון שלך כראוי ממומשות, וכדי באפשרותך לקבוע עדיפות בין תוכניות שונות. מילות מפתח שלא ליישם במהלך הפריסה ההתחלתית עדיין יתועד בגליון העבודה, ניתן לפרוס במהלך חלק פעולות מתמשכות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×