תכונות של שפות מימין לשמאל

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Microsoft Office תומך תכונות ופונקציונליות מימין לשמאל עבור שפות שאינן לעבוד מימין לשמאל או לימין-לשמאל משמאל לימין בסביבה משולבת עבור הזנה, עריכה והצגה של טקסט. בהקשר זה, "שפות מימין לשמאל" מתייחס לכל מערכת כתיבה נכתב מימין לשמאל וכוללת שפות הדורשות הקשריים, כגון ערבית, ושפות שאינן. באפשרותך לשנות את התצוגה כדי לקרוא מימין לשמאל או לשנות קבצים בודדים כדי לקרוא את תוכנם מימין לשמאל.

אם המחשב שלך אינו כולל בגירסת שפה מימין לשמאל של התקנת Office, יהיה עליך להתקין את ערכת השפה המתאימה. עליך גם להפעיל Windows מערכת הפעלה של Microsoft בעלת מימין לשמאל תומך ולאפשר שפת לוח המקשים בשפה מימין לשמאל שבה ברצונך להשתמש.

לפני שתוכל להשתמש בכל התכונות מימין לשמאל ב- Microsoft Office, או אפילו כראוי להציג קבצי script מימין לשמאל, עליך להוסיף שפת קלט ב- Windows את פריסת לוח מקשים לזמינה עבור השפה מימין לשמאל.

אם אתה משתמש Windows XP, עליך לעבור תחילה לדף הבית לוח הבקרה ב- Windows XP כדי להתקין את נדרש Microsoft Windows עברית ושפות. לאחר התקנת התוכנה ושפות, הוספת שפת לוח המקשים. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת Windows XP עבור שפות מרובות.

בהתאם כיצד אתה מעדיף להתאים אישית את המחשב, באפשרותך להשתמש בשפה אחת עבור התצוגה שלך (תפריטים, תיבות דו-שיח ואת אשפים) ולאחר להקליד בשפה אחרת בהתאם לצורך. אם ברצונך להקליד בשפה מימין לשמאל וגם לראות את התפריטים ואת בעזרה המקוונת כי שפה, באפשרותך להגדיר את התצוגה Office העדפת שפה זו. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת שפה או הגדרת העדפות השפה ב- Office.

מספר תכונות מימין לשמאל בתוכניות Office להשתמש שפת התצוגה כדי לקבוע את הפריסה של מסך כיוון והיישור של טקסט בתוך תיבות דו-שיח. בעת ציון שפת תצוגה המשתמש מימין לשמאל בבתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, פריסת תפריטים, תיבות דו-שיח ואת אשפים מימין לשמאל, אך ההגדרות Windows Microsoft יישארו משמאל לימין.

לדוגמה, בעת בחירת ערבית כשפת התצוגה ב- Office (אך לא ב- Windows ), תוכל לראות את התצוגה הבאה:

ממשק משתמש בשפה הערבית

למרות התפריטים מוצגים מימין לשמאל, פס הכותרת נשאר באנגלית ולחץ על סגור, מזער ולחצני הגדל נותרים בפינה השמאלית העליונה כפי שהן פועלות בממשק משמאל לימין. אם התצוגה Windows מוגדר עבור שפה הנכתבת מימין לשמאל, השפה בפס הכותרת מתורגמת גם היא, ולחץ סגור, מזער והגדל יהיה בפינה הימנית העליונה.

אם אתה עובד בעיקר עם שפה משמאל לימין, אך לעתים עליך להוסיף טקסט בשפה הנכתבת מימין לשמאל, באפשרותך לבחור ארצות הברית עבור שפת התצוגה ולאחר להקליד בשפה מימין לשמאל ברוב תוכניות Office כאשר ברצונך לבצע. לשם כך, הגדרת טקסט מימין לשמאל, תבליטים ומספור העריכה האזור ובחר את פריסת לוח מקשים לזמינה.

באפשרותך לשנות את כיוון הטקסט בתוך תוכנית Microsoft Office על-ידי בחירת לחצן פיסקה מימין לשמאל בקבוצה ' פיסקה ' בכרטיסיה ' בית ' (פעולה זו מופיעה רק אם יש לך הנכתבת מימין לשמאל זמינה). גם לאחר שינוי התצוגה שלך יופיע בשפה הנכתבת מימין לשמאל, דרושה לך שפת לוח המקשים המתאים לזמין כדי להזין טקסט בשפה זו.

אם שפת התצוגה הרגילה שלך היא אנגלית אך ברצונך לשנות אותה בדיאלקט בערבית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתיחת קובץ תוכנית Office, כגון מסמך Word.

 2. בכרטיסיה ' קובץ ', בחר אפשרויות > שפה.

 3. הגדרת תיבת הדו-שיח ' העדפות השפה של Office, ברשימה שפת עריכה, בחר את דיאלקט ערבית הרצוי ולאחר מכן בחר באפשרות Add.

 4. בטבלה בחר שפות עריכה, ודא בדיאלקט בערבית החדש שהוספת מסומנת ולאחר מכן בחר קבע כמדפסת ברירת מחדל.

  חשוב: בעת הגדרת שפת העריכה שהוקצו לאחרונה כברירת המחדל, היא תהפוך ברירת המחדל עבור כל התוכניות Microsoft Office שלך.

כדי להקליד שימוש בלוח המקשים המקורי של שפה מסוימת, עליך להתקין את ערכת השפה המתאימה עבור שפה זו. גם עליך להוסיף את פריסת לוח המקשים המתאימה. לאחר הוספת פריסת לוח מקשים עבור שפה אחרת ובחירת סרגל השפה להיות מעוגן בשורת המשימות, מחוון השפה מופיע בשורת המשימות תמונת סרגל השפה ומציג את שפת לוח המקשים הנוכחית. לדוגמה, מחוון השפה עבור ערבית הוא מחוון לוח מקשים של ערבית .

הערה: סרגל השפה מופיע באופן אוטומטי לאחר הוספת לוח מקשים עבור שפה אחת לפחות בנוסף לאנגלית בתיבת הדו-שיח שירותי טקסט ושפות קלט ב- Microsoft Windows.

 • כדי להציג את סרגל השפה כאשר מחוון השפה בשורת המשימות גלוי, בחר את מחוון השפה ולאחר מכן בחר באפשרות הצג את סרגל השפה.

 • כדי להציג את מחוון השפה בשורת המשימות כאשר סרגל השפה גלוי לעין, בחר מזער.

 • כדי לבחור בלוח המקשים עבור שפה אחרת, בחר את שמה של השפה הנוכחית ( סרגל השפה ) או על מחוון השפה, ולאחר מכן בחר את שם השפה אחרים.

לקבלת הוראות להפיכת לוח מקשים ספציפי לשפה לזמין, ראה הפיכת או לשנות את השפה של פריסת לוח המקשים.

בהתאם השפות שבהן אתה זקוק, באפשרותך להזין טקסט באמצעות קודי תווים של מפת תווים או ASCII. כדי ללמוד כיצד להוסיף קודי תווים של ASCII באופן אוטומטי על-ידי שימוש הגלריה סימנים, ראה הוספת סימנים.

אם אתה רק ברצונך להזין מעט טקסט בשפה אחרת אינך רוצה להעביר את לוח המקשים, באפשרותך להשתמש במפת התווים, באחד אביזרי ב- Microsoft Windows. באפשרותך לבחור תו באחת השפה מימין לשמאל או משמאל לימין דפים גופן, להעתיק אותו ללוח ולאחר מכן להוסיף את התו במסמך שלך. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש במפת התווים להזנת טקסט, ראה שימוש בתווים מיוחדים (מפת תווים).

כיוון טקסט מתייחס סדר קריאה, יישור ופריסה כוללת של רכיבי מסך. כאשר הטקסטים מימין לשמאל ומשמאל לימין משמשים יחד באותו משפט, פיסקה או פקד, הטקסט המשולב שמכונה "מעורב".

כאשר התוכנית Office הגדרת וזמינה להצגת סביבת טקסט מימין לשמאל, מראה הסמן משתנה כדי לציין משמאל לימין הפעלה סמן משמאל לימין סמן המציין הפעלה משמאל לימין או מימין לשמאל להפעיל סמן מימין לשמאל . הסמן באפשרותך לנוע בהתאם לכיוון השפה המזוהה (תנועה לוגית) או מעבר לתו הבא הסמוך חזותית (תנועה חזותית).

כאשר זמינות משמאל לימין ושפות מימין לשמאל, משמאל לימיןמימין לשמאל פיסקה הלחצנים זמינים ברצועת הכלים במרבית התוכניות Office. בעת לחיצה על הלחצנים הבאים, באפשרותך לשנות את כיוון הטקסט בעת הזנת הצדדים.

הערה: ב- Microsoft OneNote, הלחצנים משמאל לימיןמימין לשמאל זמינים על-ידי לחיצה על חץ יישור פיסקה.

טקסט תא או שדה יכול להיות מיושר לשמאל, מיושר למרכז או לימין. בתוכניות מסוימות, כגון Access ו- Excel, טקסט גם להנחות את כיוון הטקסט ההקשר.

כאשר יש לטקסט כיוון תלוי הקשר, הטקסט והמספרים מיושרים בהתאם לשפה של התו הראשון שמוזן — לדוגמה, טקסט בתא או בשדה מיושר לימין אם התו הראשון שייך לשפה מימין לשמאל, והוא מיושר לשמאל אם התו הראשון שייך לשפה משמאל לימין. באפשרותך לעקוף כיוון טקסט תלוי הקשר ולעבור לכיוון טקסט לימין, למרכז או לשמאל עבור אובייקטים בודדים.

תוכניות רבות מימין לשמאל או בעלות שילוב מימין לשמאל ומשמאל לימין מחילות כללי הקשר הקובעים את כיוון הטקסט ואת סדר הקריאה של הטקסט. תיבות, רשימות ורכיבים אחרים קובעים את כללי ההקשר עבור הטקסט שהם מכילים.

להלן כללי ההקשר עבור סדר הקריאה וכיוון הטקסט:

 • אם התו החזק הראשון הוא משמאל לימין, סדר הקריאה יהיה גם משמאל לימין, ואת הטקסט מיושר לשמאל.

 • אם התו החזק הראשון הוא מימין לשמאל, סדר הקריאה יהיה גם הוא מימין לשמאל והטקסט יהיה מיושר לימין.

 • אם מוקלדים רק תווים ניטרליים, סדר הקריאה והכיוון ייקבעו על-פי כיוון הפיסקה (שעשוי להיות משמאל לימין או מימין לשמאל) עד להקלדת התו החזק הראשון.

בכל פעם שאתה משנה את התו החזק הראשון משפה משמאל לימין לשפה מימין לשמאל (או להיפך), סדר הקריאה וכיוון הטקסט משתנים בהתאם.

Word ובתוכניות תמלילים אחרות, באפשרותך לבחור, לחפש ולהחליף בודדים סימני ניקוד ותווים בודדים בערבית בין אם הם נמצאים ובין אם לא. כל חיבור וסימן ניקוד כיחידה נפרדת של מילה בשפה מימין לשמאל.

הדוגמה הבאה מציגה את הבחירה במילה בערבית המכילה חיבור של שלושה תווים (כאשר כל תו נבחר).

מילה עם חיבור אחד שנבחר

מילה עם שני חיבורים שנבחרו

מילה עם שלושה חיבורים שנבחרו

באפשרותך לשמור קבצים בתבנית HTML לרישום באינטרנט בכיוון מימין לשמאל או משמאל לימין. דפי אינטרנט בעלי כיוון מימין לשמאל מסומנים באמצעות התכונה HTML DIR רגיל בקובץ ה-HTML. אם לדפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש מזהה את התכונה DIR, הדף מציג בכיוון מימין לשמאל. אם דפדפן האינטרנט אינו מזהה את התכונה DIR, הדף מוצג בכיוון משמאל לימין.

עצה: כדי להציג דפי אינטרנט מימין לשמאל, השתמש בדפדפן מזהה את התכונה DIR, כגון לפחות המזרח התיכון Internet Explorer 3.02 של Microsoft, Microsoft Internet Explorer 4.01 עבור קבצי Script מורכבות, או ב- Microsoft לכל הפחות Internet Explorer 5.

סדר מיון מימין לשמאל מוחל בכל מקום אפשרי. הסדר חל על רשימות נתונים בתצוגת טבלה, בתצוגת כרטיסים ובתצוגת סמלים ועל רשימות 'קבץ לפי', רשימות אנשי קשר, רשימות תיקיות ורשימות כתובות.

הערה: תצוגות מסוימות בצד השרת עשויות לא למיין נתונים בהתאם לסדר מיון מימין לשמאל מאחר שהן פועלות לפי סדרי מיון נתמכים בצד השרת.

ייתכן ששפות הודיות, כגון בנגלית, גוג'ארטי, הינדי, קנאדה, מליאלאם, מאראתי, פונג'אבית, טמילית וטלוגו, לא יהיו תואמות לכל אפשרויות החיפוש ב- Microsoft Office. לדוגמה, האפשרויות התאם רישיות ואתר מילים שלמות בלבד לא יעבדו עם טקסטים בשפות אלה. עם זאת, ניתן עדיין להשתמש באפשרויות אלה כדי למצוא תווים לטיניים תואמים באותו מסמך.

שפות מימין לשמאל

תכונות חיפוש והחלפה חיפוש טקסט לפי הסדר שבו הטקסט מוזן בתיבת החיפוש, במקום הסדר שבו הוא מוצג. לכן, באפשרותך לחפש מחרוזות טקסט מימין לשמאל, ללא קשר כיוון של הפיסקה. באפשרותך גם לחפש התאמות של תווים עם או בלי תווי קשידה (ערבית בלבד), אלף-המזה (ערבית בלבד) או סימני ניקוד, כגון niqqud עברית. לקבלת רשימה של קודי תווים של ASCII ו- Unicode, ראה הוספת ASCII או סימנים המבוססות על לטינית Unicode ותווים.

שפות הודיות

ייתכן ששפות הודיות, כגון בנגלית, גוג'ארטי, הינדי, קנאדה, מליאלאם, מאראתי, פונג'אבית, טמילית וטלוגו, לא יהיו תואמות לכל אפשרויות החיפוש ב- Microsoft Office. לדוגמה, האפשרויות התאם רישיות ואתר מילים שלמות בלבד לא יעבדו עם טקסטים בשפות אלה. עם זאת, ניתן עדיין להשתמש באפשרויות אלה כדי למצוא תווים לטיניים תואמים באותו מסמך.

שפות דרום-מזרח אסיה

ייתכן ששפות דרום-מזרח אסיה, כגון תאילנדית ווייטנאמית, לא יהיו תואמות לכל אפשרויות החיפוש ב- Microsoft Office. לדוגמה, האפשרויות התאם רישיות ואתר מילים שלמות בלבד לא יעבדו עם תווים של שפות דרום-מזרח אסיה. עם זאת, ניתן עדיין להשתמש באפשרויות אלה כדי למצוא תווים לטיניים תואמים באותו מסמך.

תוכניות Microsoft Office תומכות בקידודים הבאים הזמינים בערבית, עברית ומשתמשים וטקסט מעורב:

ערבית

כל דף קוד מזוהה על-ידי מספר קידוד ייחודי. כל קידוד (CP) עבור ערבית הוא CP 1256.

 • UTF-8, ‏ISO 8859-6, ‏DOS-720, ‏ASMO-708

  דארית, פאשטו, פרסית, אויגור ואורדו משתמשות באותם הקידודים כמו ערבית.

עברית

כל דף קוד מזוהה על-ידי מספר קידוד ייחודי. כל קידוד (CP) עבור עברית הוא CP 1255.

 • UTF-8, ‏ISO 8859-8, ‏DOS-86

  יידיש משתמשת באותו הקידוד כמו עברית.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×