תכונות שהופסקו ופונקציונליות ששונתה ב- SharePoint Server 2010

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

התכונות והפונקציונליות הבאות הופסקו או שונו ב- SharePoint Server 2010.

בנושא זה

הוספת תיבת הדו-שיח של אוסף תמונות

תבנית ספריה של אתר

תבניות SharePoint אחרות

מחווני Kpi של SharePoint

ערכות נושא

תצוגת גליון נתונים

כניסה יחידה

מערכות הפעלה של 32 סיביות

שדרוג הדרגתי

ספריית ניהול תרגום

דיוני אינטרנט

אתרי משנה של רמות הרשאה

הוספת כל המשתמשים המורשים

רכיבי אינטרנט של office

דף ניהול אחסון

פונקציונליות bot אינטרנט

דואר אלקטרוני זמין קבוצות ושירות ניהול ספריות (DMS)

כרטיס ניקוד יצא ל- Reporting Services

מקורות נתונים של SQL Server 2000

ספק שירותים משותפים (SSP)

שירותי PerformancePoint

תיבת הדו-שיח ‘הוספת פריט אוסף תמונות'

ב- SharePoint Server 2010, תיבת הדו-שיח 'הוספת פריט אוסף תמונות' מחפשת אחר פריטי אוסף תמונות רק באופן מקוון וכבר אינה מחפשת בתיקיית התמונות המקומית. באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח 'הוספת פריט אוסף תמונות' בעת עריכת מסמך Microsoft Office בחלון הדפדפן של SharePoint Server 2010.

אם ברצונך לחפש אחר אוסף תמונות בתיקיית התמונות המקומית, בחר 'תמונה' בכרטיסיה 'הוספה' במקום לבחור 'אוסף תמונות'.

לראש הדף

תבנית ספריה של אתר

התבנית מדריך האתרים אינה זמינה ב- SharePoint Server 2010, למרות מכיל שאוחסן לשמר את הפונקציונליות שלו עבור האתרים המשודרגים. פתרון מותאם אישית משחזרת את עצמה ממשי אותה פונקציונליות זמין ב- מדריך האתרים ב- CodePlex.

לראש הדף

תבניות SharePoint אחרות

תבניות אתר מסוימות, כגון של חדשות, סביבת עבודה של מסמך, תבניות הפורטל של שיתוף פעולה, אינן זמינות ב- SharePoint Server 2010. הם הוחלפו פתרונות ניהול תוכן ארגוני (ECM).

השתמש בתבניות אתרי הפרסום כדי להחליף את תבנית החדשות ותבנית פורטל השיתוף. לחלופין, השתמש בתכונות התיוג החברתי ב- SharePoint Server 2010 כדי לקבל חלק ניכר מהפונקציונליות שמספקות תבניות אלה.

מרכז החיפוש ומרכז חיפוש עם כרטיסיות תבניות שלא החלפת על-ידי Search Server 2010.

תבנית האתר 'מרכז דיווח' הוחלפה בתבנית האתר 'מרכז בינה עסקית'. התבנית 'Web Part של לוח מחוונים' הוסרה.

לראש הדף

מחווני KPI של SharePoint

שמן של התכונות של המחוונים לביצועי מפתח של SharePoint שונה וכעת הוא מתמקד במצב.

המחוונים לביצועי מפתח (KPI) של SharePoint נקראים כעת 'מחווני מצב'.

'פרטי KPI' של SharePoint נקראים כעת 'פרטי מחוון'.

כמו כן, בשירותי PerformancePoint, באפשרותך להשתמש במחווני KPI שנוצרים באמצעות מעצב לוח המחוונים ובדוח 'פרטי KPI' החדש שנוצר באמצעות מעצב לוח מחוונים, וזוהי פונקציונליות נפרדת מ'פרטי המחוונים' של SharePoint.

לקבלת רשימה מלאה, ראה מה קרה ה-Kpi של SharePoint 2007?

לראש הדף

ערכות נושא

ערכות הנושא ב- SharePoint 2010 עוצבו מחדש כדי לפשט את תהליך יצירת ערכות הנושא. ערכות נושא שנוצרו ב- Windows SharePoint Services 3.0 אינן תואמות ל- SharePoint Foundation 2010. אם אתה משדרג מ- Windows SharePoint Services 3.0 ל- SharePoint Foundation 2010, באפשרותך להשתמש בשדרוג חזותי כדי להמשיך להשתמש באתרים בממשק המשתמש הישן. עם זאת, אנו ממליצים שתשתמש בממשק המשתמש החדש ב- SharePoint Foundation 2010 כדי ליצור ערכות נושא ולהחילן על האתרים שלך.

לראש הדף

תצוגת גליון נתונים

Access Web Datasheet דורש כי הדפדפן שלך להיות שהוגדרה כך שתתמוך פקדי ActiveX, ושיש לך את גירסת 32 הסיביות של Microsoft Office 2010 מותקן במחשב שלך. כברירת מחדל, ערוך בתצוגת גליון נתונים אינו נתמך בהתקנות של 64 סיביות של Microsoft Office. לקבלת מידע אודות אופן העבודה עם תצוגת גליון נתונים ב- 64 סיביות של Office, ראה בתצוגת גליון נתונים של שימוש ב- 64 סיביות של Office 2010.

לראש הדף

כניסה יחידה (SSO)

שיטת האימות כניסה יחידה (SSO) הוסרה מ- SharePoint 2010 והוחלפה בשירות אחסון מאובטח. שירות אחסון מאובטח הוא שירות מתן הרשאות התומך בדרישות והכולל מסד נתונים מאובטח לאחסון אישורים המשויכים למזהי יישומים. ניתן להשתמש במזהי יישומים אלה כדי להרשות גישה למקורות נתונים חיצוניים.

לראש הדף

מערכות הפעלה של 32 סיביות

SharePoint Server 2010 דורש מערכת הפעלה של 64 סיביות. מאחר ש- SharePoint Server 2010 כולל תכונות רבות המפיקות תועלת מהביצועים שמספקות מערכות הפעלה של 64 סיביות, האפשרות להפעלת SharePoint Server 2010 במערכות הפעלה של 32 סיביות כבר אינה נתמכת. (הערה: באפשרותך להפעיל את Microsoft Office 2010 במצב 32 סיביות כאשר SharePoint Server 2010 פועל במצב 64 סיביות.)

לראש הדף

שדרוג הדרגתי

תכונת השדרוג ההדרגתי כבר אינה נתמכת ב- SharePoint 2010. לא קיימות אפשרויות בממשק המשתמש המציעות שדרוג הדרגתי.

תכונת השדרוג ההדרגתי איפשרה לארגון ליצור התקנה בו-זמנית של גירסת SharePoint החדשה ובמקביל להמשיך להשתמש בגירסה הישנה המוחלפת. כך התאפשר לארגון להעביר אתרים ואוספי אתרים באופן הדרגתי להתקנה החדשה של SharePoint. מאחר שהתקנות בו-זמניות עלולות להסוות בעיות תאימות שניתן לאתר ולפתור בשלב מוקדם יותר על-ידי ביצוע שדרוג המחליף גירסה בגירסה, אין עוד תמיכה בשדרוג הדרגתי ב- SharePoint Server 2010.

לראש הדף

ספריית ניהול תרגום

ספריית ניהול תרגום הוסרה מ- ממשק המשתמש של SharePoint Server 2010, אך ניתן להפעיל אותה באמצעות פקודות stsadm.

ספריית ניהול תרגום מורכב שתי תכונות. תכונה אחת מופעלת כברירת מחדל בתבנית מרכז המסמכים ולאחר השני להיות באופן ידני מופעל באמצעות פקודת stsadm מהספריה סל SharePoint 2010:

activatefeature – o stsadm – filename TransMgmtLib\feature.xml – כתובת url < שלך כתובת url של אתר >

דיוני אינטרנט

SharePoint 2010 אינו תומך בדיוני אינטרנט. למשתמשים אין אפשרות ליצור, לערוך או להציג דיוני אינטרנט.

לראש הדף

רמות הרשאה באתר משנה

לא ניתן להתאים אישית רמות הרשאה של אתר משנה דרך ממשק המשתמש ב- SharePoint 2010. רמות הרשאת אתר מוגדרות ונשלטות דרך האתר ברמה העליונה באוסף האתרים.

הערה: מנהלי אתרים יכולים להתאים אישית רמות הרשאה של אתר משנה באמצעות הניהול המרכזי.

אתרים שכבר יש להם רמות הרשאה ייחודיות ישמרו על ההרשאות שלהם. מפתחים עדיין יכולים להקצות רמות הרשאה שונות של אתרי משנה חדשים באופן תכנותי.

לראש הדף

הוספת כל המשתמשים המאומתים

הקישור אל 'הוסף את כל המשתמשים המאומתים' שהופיע בדף עריכת קבוצה בגירסאות קודמות הוסר ב- SharePoint Foundation 2010.

באפשרותך להעניק הרשאות לכל המשתמשים המאומתים בסביבות שאומתו על-ידי Windows על-ידי הקלדת NT Authority\authenticated users בשדה 'בחירת משתמשים' בתיבת הדו-שיח 'הענקת הרשאות', אך זכור שפעולה זו מעניקה גישה לכל חברי התחום שלך, כולל ספקים, שותפים ואנשים אחרים מחברות אחרות.

לראש הדף

רכיבי אינטרנט של Office

SharePoint Server 2010 אינו תומך עוד ברכיבי אינטרנט של Office ‏(OWC). ארבעת סוגי הדוחות הבאים אינם זמינים עוד במעצב לוח המחוונים של PerformancePoint:

  • PivotChart

  • PivotTable

  • ניתוח מגמות

  • גיליון אלקטרוני

לעורכי לוח המחוונים יש אפשרות להשתמש בתרשימים/רשתות אנליטיים, בדוחות Excel Services ובדוחות של SQL Server Reporting Services כסוגי דוחות חלופיים.

לראש הדף

הדף 'ניהול אחסון'

הדף 'ניהול אחסון' הוסר והקישור לדף 'ניהול אחסון' הוסר מהדף 'מנהל אתר' כדי לצמצם את מקרי ההאטה בביצועים.

לראש הדף

פונקציונליות של Web Bot

למפתחים אין אפשרות להשתמש בנקודות כניסה מסוג Web Bot ולמשתמשים אין אפשרות להוסיף רכיבי Web Bot לאתרי SharePoint 2010. מידע מרכיבי Web Bot קיימים יוצג כקוד HTML.

לראש הדף

קבוצות המותאמות לשימוש בדואר אלקטרוני ושירות ניהול ספריה (DMS)

אם חוות SharePoint משתמשת בשירות ניהול ספריה (DMS) גירסה 2, למשתמשים אין אפשרות לאפשר לקבוצות SharePoint להשתמש בדואר אלקטרוני. סוג האימות המשמש ב- DMS מוחלף באימות דרישות.

לראש הדף

ייצוא כרטיס ניקוד ל- Reporting Services

מעצב לוח המחוונים של PerformancePoint אינו תומך עוד בייצוא כרטיסי ניקוד ל- SQL Server Reporting Services.

לראש הדף

מקורות נתונים של SQL Server 2000

מקורות נתונים של SQL Server 2000 אינם נתמכים עוד ב- SharePoint Server 2010. השתמש במקורות נתונים הנמצאים ב- SQL Server 2005 או ב- SQL Server 2008.

לראש הדף

ספק שירותים משותפים (SSP)

ספקי שירותים משותפים (Ssp) אינן קיימות ב- SharePoint Server 2010. פונקציונליות זו מוחלפת יישומי שירות בודדים, שכל אחד מהם משתמש מסד נתונים משלו וניתן לקבוע תצורה של הניהול המרכזי. השתמש יישומי שירות עבור רבים תכונות נתמכות ומוגדר ב- Ssp.

לראש הדף

שירותי PerformancePoint

שירותי PerformancePoint זמינים רק ב- SharePoint Server, לא ב- SharePoint Foundation. פירוש הדבר שאין באפשרותך לפרוס לוח מחוונים של PerformancePoint ב- SharePoint Foundation.

(בגירסה הקודמת, PerformancePoint Server 2007 פעל עם Windows SharePoint Services 3.0 (שנקרא SharePoint Foundation ב- 2010) או עם Microsoft Office SharePoint Server 2007 (שנקרא SharePoint Server ב- 2010.))

לראש הדף

לקבלת מידע כיצד להחליף את הפונקציונליות המפורטים במאמר זה, ראה מה חדש ב- SharePoint Server 2013.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×