תכונות שהופסקו ב- SharePoint Designer 2010

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

להלן רשימה של תכונות של SharePoint Designer 2007 שהשימוש בהן הופסק ב- SharePoint Designer 2010.

בנושא זה

עבודה עם העברת תוכן ואתרים מרוחק

עבודה עם גירסאות קודמות של SharePoint

Microsoft Script Editor (MSE)

' הגדרות משתתף '

כניסה יחידה

טבלאות פריסה

ערכות נושא

תצוגות: דוחות, ניווט, והיפר -קישורים

תצוגת ניווט

תצוגת היפר-קישורים

התצוגה ' דוחות '

תכונות מסד נתונים

FTP

התאמה אישית של דפים

תבניות אינטרנט דינאמיות

קבצי חבילת אינטרנט

עבודה עם אתרים מרוחקים והעברת תוכן

SharePoint Designer 2010 מיועד למשתמשים לעבוד על — לא כדי לעצב ולפרסם — אתרי אינטרנט של SharePoint Foundation 2010 ו- SharePoint Server 2010. זהו שהמעבר במוקד מפעילות הקדם של SharePoint Designer, Microsoft FrontPage, אשר עוצבה ככלי יצירה וניהול של אתר האינטרנט של שרת-agnostic.

השינויים המשמעותיים ביותר ב- SharePoint Designer 2010 קשורים לשינוי מיקוד זה. לדוגמה, תכונות מדור קודם של פרסום וחיבור לאתרי אינטרנט מרוחקים וניהול העברה של אתרי אינטרנט ותוכן אינטרנט הוסרו מ- SharePoint Designer 2010.

  • לא ניתן לייבא אתר אינטרנט משרת או מיקום קבצים אחר ב- SharePoint Designer 2010.

  • לא ניתן ליצור, לערוך או לפרסם אתר אינטרנט מבוסס דיסק או לעבוד עם אתרי אינטרנט מרוחקים ב- SharePoint Designer 2010. רכיבים בממשק המשתמש של SharePoint Designer שתמכו בעבודה עם אתרי אינטרנט מבוססי-דיסק, כגון אפשרות התצוגה המקדימה השתמש בשרת פיתוח של Microsoft ASP.NET, הוסרו.

  • לא ניתן לבצע משימות ניהול שרת כגון גיבוי ושחזור, העברת תוכן או משימות ניהול אחרות שמשפיעות על אתר אינטרנט שלם ב- SharePoint Designer 2010. יש לבצע משימות אלה בניהול המרכזי.

עבודה עם גירסאות קודמות של SharePoint

SharePoint Designer 2010 מיועד לעבודה עם SharePoint Foundation 2010 ו- SharePoint Server 2010. לא ניתן להשתמש בו עם גירסאות קודמות של SharePoint.

אם עליך לפתוח אתר של Windows SharePoint Services 2007 או של Microsoft Office SharePoint Server 2007, באפשרותך לעשות זאת על- ידי התקנת SharePoint Designer 2007. שים לב שהדבר דורש הפעלה של גירסת 32 סיביות של Microsoft Office 2010.

Microsoft Script Editor (MSE)‎

ב- Office SharePoint Designer 2007 ובגירסאות קודמות של Microsoft FrontPage, ניתן היה להשתמש ב- Microsoft Script Editor (MSE)‎ להוספת טקסט, לעריכת תגי HTML ולעריכת קוד של Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)‎ בדף גישה לנתונים. כמו כן, MSE סיפק תכונות IntelliSense ליצירה ועריכה של קבצי Script. בנוסף, ניתן היה להשתמש ב- Script Editor כדי להציג את הדף שלך כפי שיופיע בדפדפן אינטרנט. Microsoft SharePoint Designer 2010 אינו כולל את Microsoft Script Editor.

הגדרות משתתף

התכונה 'הגדרות משתתף' הוסרה מ- Microsoft SharePoint Designer 2010.

ב- Office SharePoint Designer 2007, התכונה 'הגדרות משתתף' שימשה להגדרה והפעלה של מצב משתתף, המהווה מצב גישה מוגבלת. למשתמשים שפתחו אתר לעריכה ב- Office SharePoint Designer 2007 היתה גישה לפקודות או תכונות שונות, בהתאם לקבוצת המשתתפים שאליה הוקצו ובהתאם למגבלות העריכה שהוקצו לקבוצת משתתפים זו.

ב- SharePoint Designer 2010, באפשרותך להשתמש בדף ההגדרות החדש של SharePoint Designer כדי להגביל את הגישה לתכונות מסוימות ב- SharePoint Designer.

כניסה יחידה (SSO)

שיטת האימות כניסה יחידה (SSO) הוסרה מ- SharePoint 2010 והוחלפה בשירות אחסון מאובטח. שירות אחסון מאובטח הוא שירות מתן הרשאות התומך בדרישות והכולל מסד נתונים מאובטח לאחסון אישורים המשויכים למזהי יישומים. ניתן להשתמש במזהי יישומים אלה כדי להרשות גישה למקורות נתונים חיצוניים.

טבלאות פריסה

ב- Office FrontPage 2003 וב- Office SharePoint Designer 2007, היתה לך אפשרות ליצור פריסות דפי אינטרנט באמצעות תאים וטבלאות פריסה.

תכונות פריסה רבות עוצמה של גליונות סגנונות מדורגים (CSS) החליפו את תכונת טבלאות הפריסה ב- Microsoft SharePoint Designer 2010. הכלים הקשורים ליצירה ושינוי של טבלאות פריסה הוסרו מממשק המשתמש של SharePoint 2010 Designer.

אם תפתח דף אינטרנט המכיל טבלת פריסה קיימת ב- SharePoint Designer 2010, טבלת הפריסה תפעל כראוי. לעומת זאת, לא תוכל להשתמש ב- SharePoint Designer 2010 כדי להוסיף טבלת פריסה חדשה.

ערכות נושא

ערכות הנושא ב- SharePoint 2010 עוצבו מחדש כדי לפשט את תהליך יצירת ערכות הנושא. ערכות נושא שנוצרו ב- Windows SharePoint Services 3.0 אינן תואמות ל- SharePoint Foundation 2010. אם אתה משדרג מ- Windows SharePoint Services 3.0 ל- SharePoint Foundation 2010, באפשרותך להשתמש בשדרוג חזותי כדי להמשיך להשתמש באתרים בממשק המשתמש הישן. עם זאת, אנו ממליצים שתשתמש בממשק המשתמש החדש ב- SharePoint Foundation 2010 כדי ליצור ערכות נושא ולהחילן על האתרים שלך.

תצוגות: דוחות, ניווט והיפר-קישורים

SharePoint Designer 2010 כולל שינויים בתצוגות של דוחות, ניווט והיפר-קישורים.

תצוגת ניווט

תצוגת הניווט וחלונית המשימות של הניווט הוחלפו בחלונית הניווט בצדו הימני של החלון, המציגה את הרכיבים המרכיבים את האתר שלך - רשימות, ספריות, סוגי תוכן, מקורות נתונים, זרימות עבודה ועוד. כדי לערוך אחד מהרכיבים, כגון רשימת הודעות, עליך לפתוח את 'רשימות וספריות', ותועבר לדף גלריה המציג את כל הרשימות והספריות. באפשרותך גם להשתמש בסרגל הניווט כדי לראות היכן אתה נמצא בהירארכיית האתר, לעבור קדימה או אחורה או להציג דפים שנעשה בהם שימוש לאחרונה.

תצוגת היפר-קישורים

התצוגה היפר-קישורים יוסר מ- SharePoint Designer 2010. באפשרותך להשתמש בתכונות בדיקת שגיאות ב- SharePoint Designer 2010 כדי לבדוק קישורים מנותקים, דפים שאינם בשימוש, שימוש גליונות סגנונות מדורגים והשימוש דף הבסיס. הפקודה חישוב מחדש של היפר-קישורים הוסרה.

תצוגת דוחות

SharePoint Designer 2010 משנה את אופן הגישה לדוחות והוסרו בו דוחות בחירה.

תכונות מסד נתונים

SharePoint Designer 2010 מספק ערכת כלים חדשה להתחברות לנתונים חיצוניים, ליצירת סוגי תוכן חיצוניים, לפרסום סוגי תוכן חיצוניים אלה בקטלוג נתונים עסקיים בשרת וליצירה אוטומטית של רשימה חיצונית ושל כל הטפסים הדרושים לרשימה החיצונית.

עקב השינויים בניהול נתונים, תכונות מסד הנתונים הבאות של Microsoft FrontPage ושל Office SharePoint Designer 2007 אינן נתמכות ב- SharePoint Designer 2010:

  • אשף ממשק מסדי הנתונים

  • הכרטיסיה 'מסד נתונים' בתיבת הדו-שיח 'הגדרות אתר'.

  • אשף תוצאות מסדי הנתונים

הערה: בעת הצגת דף אינטרנט, או אם אתה משתמש בתצוגת עיצוב ב- SharePoint Designer 2010 כדי לפתוח את דף תוצאות מסד נתונים קיים, WebBot תוצאות מסד הנתונים הוא ככתב הערת HTML.

בחלונית המשימות ' חיפוש ' של מקור נתוניםA הוסרה.

FTP

FrontPage סיפק לקוח FTP מוכלל להתחברות לשרתים ללא Microsoft FrontPage Server Extensions. לקוח ה- FTP המוכלל אפשר למשתמשים לפתוח אתרים באמצעות FTP ולאחר מכן לפרסם אתר אינטרנט שלם או לנהל קבצים בודדים בשרת האינטרנט המרוחק. מאחר ש- SharePoint Designer 2010 נועד לעבוד עם אתרי SharePoint, ובשרתים אלה כבר מותקן קוד הבסיס הנחוץ, לקוח FTP אינו נדרש והוא הוסר.

התאמה אישית של דפים

התאמה אישית של דפים (הידועה גם כ"ביטול שכפול") דורשת כעת הרשאות גבוהות יותר מאשר במהדורה הקודמת: כברירת מחדל, רק מנהלי אוסף אתרים יכולים להתאים אישית דפים, דפי אב ופריסות דף, או להשתמש בתצוגת 'כל הקבצים'. משמעות הדבר היא שבחלונית הניווט, מרבית האנשים לא יראו את הצמתים עבור דפי בסיס,‏ פריסות דף ו'כל הקבצים'. במקום זאת, אנשים יבנו פתרונות על-ידי יצירה ואחסון של Web Part בספריה 'דפי אתר'. כך שיהיה לך קל לשמור על עקביות בהתאמה למותג ובפריסה בין יישומי האינטרנט או אוסף האתרים שלך.

תבניות אינטרנט דינאמיות

הפונקציונליות בתבניות אינטרנט דינאמיות הוחלפה ב- SharePoint Designer 2010 בדפי בסיס.

קבצי חבילת אינטרנט

SharePoint Designer 2010 אינו מייבא קבצי חבילות אינטרנט.

חבילת אינטרנט יכולה להכיל דפי אינטרנט, תבניות, Web רכיבים, ערכות נושא, גרפיקה, גליונות סגנונות ורכיבים אחרים. חבילות אינטרנט הן קבצי CAB (עם סיומות שמות הקבצים .fwp) המשמש אותך לייבוא או לייצוא מתוך אתר אינטרנט.

להלן שתי דרכים חלופיות לפריסת פונקציונליות של חבילה בעת עבודה עם אתר SharePoint:

  • באפשרותך להשתמש בתבנית אתר מותאמת אישית. תבניות אתר מותאמות אישית מאוחסנות כקובץ ‎.stp במסד הנתונים של SharePoint.

  • באפשרותך להשתמש במסגרת הפתרונות של SharePoint Foundation 2010.

הפתרון הוא חבילה ניתנת לפריסה, הניתן לשימוש חוזר המכיל קבוצה של תכונות, הגדרות אתר הרכבות החלות על אתרים, וכי בנפרד ניתן להפעיל או לבטל. באפשרותך להשתמש פתרונות לארוז ולפרוס תכונות מותאמות אישית, הגדרות אתר, תבניות, רכיבי Web part ורשימות הרכבות.

מסגרת הפתרונות של SharePoint Foundation 2010 מאפשרת לך לארוז בחבילה את כל הרכיבים הדרושים להרחבת SharePoint Foundation 2010 בקובץ פתרון. קובץ פתרון הוא קובץ בתבנית Cabinet אך יש לו סיומת ‎.wsp באפשרותך להשתמש בקובץ הפתרון כדי לפרוס את התוכן של חבילת Web Part. הדבר כולל הרכבות, משאבי מחלקה, קבצי ‎.dwp ורכיבי חבילה נוספים.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×