תכונות נגישות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת עבודה עם אתר SharePoint Foundation 2010, באפשרותך לבצע את רוב המשימות באמצעות תכונות נגישות כגון קיצורי מקשים. בנוסף לתכונות הנגישות ולכלי ב- Microsoft Windows, התכונות המתוארות במאמר זה הופכות את אתרי לנגיש יותר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

הערה: המידע בנושא זה חל רק על משתמשים בעלי רשיון למוצרי Microsoft בארצות הברית. אם רכשת מוצר זה מחוץ לארצות הברית, החבילה שלך מכילה כרטיס מידע אודות החברה-הבת וכתובות של מספרי טלפון של שירותי התמיכה של Microsoft. באפשרותך לפנות הסניף שלך כדי לברר אם סוג המוצרים והשירותים המתוארים כאן זמינים באזורך. לקבלת מידע נוסף הזמינה בשפות אחרות, כולל יפנית וצרפתית, ראה http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

בנושא זה

מצב נגיש יותר

קיצורי מקשים

ניווט

כותרות

תמונות, טקסט חלופי והגדרות תצוגה

שימוש בטכנולוגיות מסייעות

שימוש בעזרה

תכונות שמסופקות על-ידי דפדפן האינטרנט שלך

קבלת מידע נוסף אודות נגישות

מצב נגיש יותר

באתר SharePoint, רוב הרכיבים של ממשק המשתמש (UI), כגון קישורים, פקדי טפסים ולחצנים מיועדים להשתמש ב- Microsoft Active Accessibility ‏(MSAA). ‏MSAA מאפשר לאנשים בעלי מגבלות לקיים אינטראקציה עם התוכן על-ידי שימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון קוראי מסך, מכשירים המספקים דיבור סינתטי או תיאור באותיות ברייל של הפריטים שאדם עיוור או בעל קושי בראייה אינו יכול לראות במסך מחשב או באתר אינטרנט. מאחר שרכיבים מסוימים של ממשק משתמש אינם משתמשים במאפייני MSAA, באפשרותך להפעיל את 'מצב נגיש יותר'. מצב זה מעבד פקדים מותאמים אישית כפקדי HTML רגילים השקולים להם. עיבוד זה מבטיח שלאנשים המשתמשים בטכנולוגיות מסייעות תהיה אפשרות לקיים אינטראקציה עם הפקדים המותאמים אישית.

הערה: 'מצב נגיש יותר' אינו הופך גירסאות חלופיות של כל רכיב ממשק משתמש לזמינות. לדוגמה, אם אדם כלשהו בארגון שלך מתאים אישית אתר של SharePoint על-ידי הוספת פקד מותאם אישית, הפיכת 'מצב נגיש יותר' לזמין אינו מביא באופן אוטומטי ליצירת גירסה חלופית של אותו פקד.

הפעל מצב נגיש יותר או ביטול על-ידי הקשה על מקש TAB מיד לאחר מיקום המוקד בדף בדפדפן. הקש על מקש TAB עד שתגיע הקישור הפעל מצב נגיש יותר או בטל את מצב נגיש יותר, ולאחר מכן הקש ENTER. אף על פי שהקישור להפעלת מצב נגיש יותר הוא הרכיב הראשון בסדר המעבר באמצעות מקש טאב — בה היא האפשרות הראשונה עמה אתה מקיים אינטראקציה בדף — ייתכן שתצטרך להקיש על מקש TAB יותר מפעם אחת כדי להפעיל את התכונה. הסיבה לכך היא מהתפריטים דפדפן או סרגלי כלים עשויים להכיל בתחילה שהמוקד הפעיל. מצב נגיש יותר משנה את האופן שבו הדף מעובד עבורך, לא עבור משתמשים אחרים של האתר. מאחר שהוא הגדרה מקומית, אף אחד מלבד לך ידע שהפכת הגדרה זו. מצב נגיש יותר יישאר זמין עד שתבטל אותו או סגור את הדפדפן. מצב נגיש יותר ' הופך את הפריטים הבאים עיבוד באופן מיטוב אותם כדי לעבוד בצורה טובה יותר בעזרת טכנולוגיות מסייעות כגון קוראי מסך:

 • תפריטים    במקום להציג תפריט נפתח של אפשרויות עבור קבצים בספריית מסמכים, נפתח חלון דפדפן חדש המכיל את כל פריטי התפריט בתור היפר-קישורים. לטכנולוגיות מסייעות קל יותר לתרגם תבנית זו.

 • שדות ממוטבים    לטכנולוגיות מסייעות קשה לתרגם שדות מסוימים. כאשר 'מצב נגיש יותר' זמין, שדות אלה מוחלפים בשדות שממוטבים עבור טכנולוגיות מסייעות. לדוגמה, רשימות SharePoint מסוימות תומכות בשדות טקסט משופר המאפשרים למשתמשים להוסיף טקסט מעוצב, תמונות, טבלאות והיפר-קישורים. בשל אופן העיבוד של שדות אלה בדפדפן, לטכנולוגיות מסייעות מסוימות אין אפשרות לקרוא אותם. כאשר 'מצב נגיש יותר' זמין, שדות אלה מוחלפים בשדות עם טקסט רגיל התואמים לטכנולוגיות מסייעות.

  בנוסף לשדות עם טקסט משופר, כמה סוגים אחרים של שדות מוחלפים בשדות חלופיים ב'מצב נגיש יותר'.

  רשימת שדות ושדות חלופיים ב'מצב נגיש יותר

  שדה במצב רגיל

  שדה חלופי ב'מצב נגיש יותר'

  שדה עם טקסט משופר

  שדה עם טקסט בעל שורות מרובות

  תרשימי סיכום גרפי (עבור סקרים)

  טבלה בעלת כותרות טבלה

  תרשים גנט (ברשימת פרוייקטים)

  טבלה בעלת כותרות טבלה

  טבלה עם כותרות טבלה מופיעה גם מתחת לתרשים גנט במצב רגיל.

  בורר אנשי קשר

  שדה טקסט

הערה: 'מצב נגיש יותר' אינו מגביל את הפונקציונליות, אך במקום זאת הופך שיטות עיבוד חלופיות לזמינות עבור רכיבי דף כדי שיתאימו לטכנולוגיות מסייעות.

לראש הדף

קיצורים באמצעות לוח המקשים

תכונות ופקודות רבות זמינות ישירות באמצעות לוח המקשים. באפשרותך להקיש על מקש TAB ו- SHIFT + TAB כדי לעבור הלוך ושוב בין רכיבים בכל דף. באפשרותך גם למצוא קיצורי מקשים עבור פקודות רבות. לקבלת מידע נוסף, ראה קיצורי מקשים.

לראש הדף

ניווט

רכיבי הדף ורכיבי הניווט באתר, לרבות רצועת הכלים, מבוססים על סדר הגיוני ואינטואיטיבי של מעבר באמצעות מקש טאב. סדר המעבר באמצעות מקש טאב הוא הסדר שבו אתה מעביר את המוקד מרכיב ממשק משתמש אחד לשני על-ידי הקשה על מקש TAB. בנוסף, שלוש אפשרויות חשובות - הקישורים הפעל מצב נגיש יותר, דלג על פקודות של רצועת הכלים ודלג לתוכן ראשי - הן שלוש האפשרויות הראשונות בסדר המעבר באמצעות מקש טאב. אם ברצונך להפעיל את 'מצב נגיש יותר', באפשרותך לעשות זאת על-ידי הקשה על מקש TAB כאשר המוקד הפעיל נמצא בדף בדפדפן ולאחר מכן הקשה על ENTER כדי להפעיל את הפקודה. בנוסף, אם ברצונך לדלג על רצועת הכלים ולעבור ישירות לקישורי הניווט, או לדלג על קישורי הניווט ולעבור ישירות לאזור התוכן הראשי של הדף, באפשרותך לעשות זאת על-ידי הקשה על מקש TAB עד שתגיע לקישורים דלג על פקודות של רצועת הכלים או דלג לתוכן הראשי , בהתאמה ולאחר מכן הקשה על ENTER כדי להפעיל כל אחד מהפקודות.

בנוסף, בדפים באתר של SharePoint יש תפריט מיקום דפים, המופעל בעת לחיצה על לחצן נווט למעלה ברצועת הכלים, כדי להציג את מיקומך בתוך הירארכיית האתר או אוסף האתרים. לחצן נווט למעלה מופיע לצד החלק העליון של רוב הדפים, לצד תפריט פעולות אתר. לדוגמה, אם תנווט לתיקיה ששמה דוחות בספריה 'מסמכים משותפים' עבור האתר של Contoso, תפריט המיקום עשוי להציג את שם החברה Contoso בחלק העליון, כאשר הספריה מסמכים משותפים מופיעה בשורה הבאה והתיקיה דוחות מופיעה בשורה הבאה אחריה.

לראש הדף

כותרות

כותרות טבלה    עבור טבלאות עם נתונים טבלאיים, נעשה שימוש בתאי כותרות של טבלה (תגיות TH). לדוגמה, בדף 'הודעות', בתצוגת ברירת המחדל 'כל הפריטים', כותרות העמודות כותרת והשתנה כלולות בתאי כותרת של טבלה. תאי כותרת של טבלה מסייעים למשתמשים להבין את מבנה הטבלה ומשפרים את חוויית הקריאה עבור אנשים שמשתמשים בטכנולגיות מסייעות.

תגי כותרת    תגים משמשים באתרים כדי לסייע להעביר את מבנה הדף למשתמשים של טכנולוגיות מסייעות. תגי הכותרת (H1, H2, H3 ו- H4) בונים חלוקה לרמות לוגי של התוכן בדף. אם אתה משתמש כלי נגישות כגון קורא מסך, באפשרותך להגדיר אותו לקריאה בלבד תגי הכותרת בדף. חלוקה לרמות וירטואלית זו של תגי כותרת מסייעת לשפר את הבהירות של תוכן הדף. לדוגמה, דף הבית עבור אתר מכיל תג H1 אחד המכיל את כותרת האתר, תג H2 אחד המכיל את כותרת הדף, תג h3 המקיף הקישור הצג את כל תוכן האתר ותגיות H3 סביב הכותרת של כל Web Part. משתמשים מסוימים טכנולוגיות מסייעות ניתן לאחזר חלוקה לרמות המבוססת על תגים אלה ולהשתמש בו כדי להבין את הפריסה של הדף ודלג בקלות על הכותרת הרצויה.

לראש הדף

תמונות, טקסט חלופי והגדרות תצוגה

טקסט חלופי וכותרות עבור תמונות    אנשים בעלי מגבלות ראייה אינם יכולים לראות תמונות (כגון תמונות בתבניות JPEG, ‏GIF או PNG) והם נסמכים על השימוש בטקסט חלופי עבור תמונות באתר. טקסט חלופי עבור תמונות מוגדר באמצעות התכונה ALT בתוך תג ה- IMG. ללא טקסט חלופי אינפורמטיבי המנוסח היטב, אין אפשרות למשתמשים לקויי ראייה להבין את משמעות התמונות בדף. הטקסט החלופי מופיע גם בדפדפנים חזותיים אם התמונה אינה נטענת או אם עיבוד התמונות אינו זמין עבור הדפדפן. אתרי SharePoint משתמשים בטקסט ALT תיאורי עבור תמונות בעלות משמעות או בעלות מידע חשוב למשתמשים. תמונות שנחשבות לתמונות רווח או שאינן מכילות ערך אינפורמטיבי כוללות ALT=""‎. זהו סימן האומר לטכנולוגיות המסייעות שהתמונות אינן מכילות תוכן או מידע.

בנוסף, בעת העלאת קובץ תמונה לאתר באפשרותך להוסיף טקסט חלופי לתמונה זו, אפשרות הכרחית עבור יצירת אתר נגיש. לדוגמה, ה- Web Part 'תמונת אתר' מכיל שדה שבו באפשרותך להקליד טקסט ALT מותאם אישית בעת הוספת תמונה. בעת הוספת תמונות לספריית תמונות, באפשרותך להגדיר טקסט ALT מותאם אישית עבור התמונות.

לפעמים, לחיצה על רכיב פותחת חלון דפדפן חדש. טקסט ה- ALT עבור תמונות הפותחות חלונות חדשים, ותכונות כותרת עבור היפר-קישורים העושים זאת, מכילים מידע נוסף המסייע למשתמש להבין כי ייפתח חלון חדש. לדוגמה, תכונת הכותרת של היפר-קישור הפותח חלון חדש מכילה (חלון חדש).

תמיכה עבור ערכות צבעים בעלות חדות גבוהה    הדפים באתר של SharePoint מתוכננים כך שיוצגו כהלכה אם תחיל ערכת צבעים בעלת חדות גבוהה על המחשב.

לראש הדף

שימוש בטכנולוגיות מסייעות

ייתכן כי טכנולוגיות מסייעות מסוימות לא יפעלו כהלכה עם רכיבים מסוימים בדפים באתר. אם אתה נתקל בבעיות, פנה למידע ולמשאבים שלהלן לקבלת פתרונות אפשריים.

הערה: מומלץ כי משתמשים עם טכנולוגיות מסייעות יפעילו את 'מצב נגיש יותר'. מצב זה מאפשר למשתמשים לקיים אינטראקציה עם הרכיבים של אתר SharePoint על-ידי שימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון קוראי מסך.

עבודה עם 'זיהוי דיבור של Windows' ב- Windows Vista וב- Windows 7

'זיהוי דיבור של Windows' הוא כלי נגישות המבוסס על דיבור והוא זמין ב- Windows Vista. 'זיהוי דיבור של Windows' מאפשר למשתמשים לבצע פעולות על-ידי דיבור במקום על-ידי שימוש בלוח המקשים או בעכבר.

קיימות בעיות מוכרות הקשורות לשימוש של זיהוי דיבור של Windows עם מספר תפריטים בדף SharePoint, כולל התפריטים עבור חדש, העלה, ברוך הבא משתמש ו את התפריט הנפתח של האפשרויות הזמינות עבור קבצים בספריית מסמכים.

כדי לגשת לתפריטים אלה באמצעות זיהוי דיבור של Windows, להפעיל יותר מצב נגיש על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. פתח את דף הבית של האתר בדפדפן ולאחר מכן אמור, "הקש על TAB" עד שיופיע הקישור הפעל את מצב נגיש יותר.

 2. אמור, "הקש ENTER".

 3. כדי להשתמש בתפריט לחצני פיצול כגון הלחצנים חדש או העלה בסרגל כלים של רשימה, או כדי להשתמש בתפריט של אפשרויות עבור מסמך בספריית מסמכים, העבר את המוקד הפעיל לרכיב תחילה על-ידי כך שתגיד, "הקש על TAB," ולאחר מכן אמור, "הקש על ALT וחץ למטה".

  ייפתח חלון דפדפן חדש המכיל קישורים מהתפריט.

הערה: לקבלת תפריטים המכילים יותר מפקודה אחת, אמור, "הקש על ALT וחץ למטה".

לראש הדף

שימוש בעזרה

כמה טכנולוגיות מסייעות כגון קוראי מסך לא יפעלו עם הקישורים הניתנים להרחבה בעזרה המקוונת. אם אתה נתקל בבעיות, נסה להתקין את Microsoft Internet Explorer 7 או ב- Internet Explorer 8. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Internet Explorerאת.

הערה: ההיפר-קישורים בנושא זה מובילים לאינטרנט. באפשרותך לעבור חזרה לעזרה בכל עת.

לראש הדף

תכונות שמספק דפדפן האינטרנט שלך

דפדפן האינטרנט שלך כולל תכונות המשפרות את מדית קריאות הדפים. לקבלת מידע אודות תכונות הנגישות שמספק דפדפן האינטרנט שלך, חפש מידע בעזרה של הדפדפן אודות האופן שבו ניתן להתאים אישית את הדפדפן כך שיציג את הגופנים והצבעים שאתה מעדיף. אם הדפדפן שלך הוא Internet Explorer, חפש את נגישות בתוכן העניינים של העזרה.

לראש הדף

קבלת מידע נוסף אודות נגישות

באתר האינטרנט של נגישות של Microsoft ב- Microsoft Accessibility מספק מידע אודות טכנולוגיה מסייעת לשיפור חייהם של אנשים בעלי מגבלות. המידע באתר זה מועיל לאנשים בעלי מגבלות ושלהם לחברים ולבני משפחה, לאנשים בארגונים סיוע, מורים, ואין תומך.

ידיעון אלקטרוני חודשי ללא תשלום זמין לסייע לך לשמור מעודכן בנושאי נגישות של מוצרי Microsoft. כדי להירשם כמנוי, בקר מנוי חינם לידיעון Accessibility Update.

כדי ללמוד אודות יצירת תוכן נגיש עבור דפי האינטרנט שלך, עיין בתקני הנגישות שפותחו על-ידי World Wide Web Consortium.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×