תיקון נתוני אשר נחתך בתאים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הגדר גלישת טקסט, שנה את היישור, הקטן את גודל הגופן או סובב את הטקסט כך שכל מה שתרצה יתאים לגודל התא.

גלישת טקסט בתא

באפשרותך לעצב תא כך שהטקסט יגלוש באופן אוטומטי.

 1. בחר את התאים.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על גלישת טקסט.

  בכרטיסיה 'בית', בחר 'גלישת טקסט'

  הטקסט בתא שנבחר גולשים בהתאם לרוחב העמודה. אם תשנה את רוחב העמודה, גלישת טקסט מתאים באופן אוטומטי.

  הערה: אם כל הטקסט שגלש אינו גלוי, ייתכן שהסיבה לכך היא שהשורה הוגדרה לגובה ספציפי. כדי לאפשר לשורה להתאים את עצמה באופן אוטומטי ולהציג את כל הטקסט שגלש, בתפריט עיצוב, הצבע על שורה, ולאחר מכן לחץ על התאם אוטומטית.

התחלת שורה חדשה בתא

הוספת מעבר שורה עשוי להפוך טקסט בתא לקל יותר לקריאה.

 1. לחץ פעמיים בתא.

 2. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף מעבר שורה, ולאחר מכן הקש CONTROL + OPTION + RETURN.

הקטנת גודל הגופן כך שיתאים לנתונים בתא

Excel באפשרותך להקטין את גודל הגופן כדי להציג את כל הנתונים בתא. אם אתה מזין תוכן נוסף בתא, Excel ימשיך להקטין את גודל הגופן.

 1. בחר את התאים.

 2. באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר עיצוב תאים.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים , בחר בתיבת הסימון לצד כווץ להתאמה.

  הנתונים בתא מצטמצמים כדי להתאים לרוחב העמודה. כאשר אתה משנה את רוחב העמודה או מזין נתונים נוספים, גודל הגופן משתנה באופן אוטומטי.

מיקום מחדש של תוכן התא על-ידי שינוי היישור או סיבוב טקסט

להצגה מיטבית של הנתונים בגיליון שלך, ייתכן שתרצה לשנות את מיקומו של הטקסט בתא. באפשרותך לשנות את היישור של תוכן התא, להשתמש בהגדרות כניסה לריווח טוב יותר, או להציג את הנתונים בזווית אחרת על-ידי סיבובם.

 1. בחר את התא או את טווח התאים שמכיל את הנתונים שאת מיקומם ברצונך לשנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על תאים.

  עיצוב תאים
 3. בתיבה עיצוב תאים ובתצוגת הכרטיסיה יישור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

שינוי היישור האופקי של תוכן התא

בתפריט המוקפץ אופקי, לחץ על היישור הרצוי.

אם תבחר באפשרות מילוי או ממורכז לרוחב הבחירה, סיבוב הטקסט לא יהיה זמין עבור תאים אלה.

שינוי היישור האנכי של תוכן התא

בתפריט המוקפץ אנכי, לחץ על היישור הרצוי.

הסטת תוכן התא

בתפריט המוקפץ אופקי התפריט, לחץ על שמאל (כניסה), ימין, או מבוזרולאחר מכן הקלד את שיעור הכניסה (בתווים) הרצוי בתיבה כניסה.

הצגת תוכן התא אנכית מלמעלה למטה

תחת כיוון, לחץ על התיבה המכילה את הטקסט האנכי.

סיבוב הטקסט בתא

תחת כיוון, לחץ או גרור את המחוון אל הזווית הרצויה, או הקלד זווית בתיבה מעלות.

שחזור יישור ברירת המחדל של תאים נבחרים

בתפריט המוקפץ אופקי, לחץ על כללי.

הערה: אם אתה שומר את חוברת העבודה בתבנית קובץ אחרת, ייתכן שטקסט שסובב לא יוצג בזווית הנכונה. רוב תבניות הקובץ אינן תומכות בסיבוב מלא של 180 מעלות (‎+90 עד ‎-90 מעלות) שאפשרי בגירסאות העדכניות ביותר של Excel. לדוגמה, גירסאות קודמות של Excel יכולות לסובב טקסט רק בזוויות של ‎+90‏, 0 (אפס), או ‎-90 מעלות.

שינוי גודל הגופן

 1. בחר את התאים.

 2. בכרטיסיה ' בית ', בתיבה גודל גופן, הזן מספר אחר, או לחץ על כדי להקטין את גודל הגופן.

  שינוי גודל הגופן בכרטיסיה 'בית'

גלישת טקסט בתא

באפשרותך לעצב תא כך שהטקסט יגלוש באופן אוטומטי.

 1. בחר את התאים.

 2. בכרטיסיה ' בית ', תחת יישור, לחץ על גלישת טקסט   לחצן 'גלישת טקסט' ולאחר מכן לחץ על גלישת טקסט.

  הטקסט בתא גולש כדי להתאים לרוחב העמודה. כאשר אתה משנה את רוחב העמודה, גלישת הטקסט תשתנה באופן אוטומטי.

  הערה: אם כל הטקסט שגלש אינו גלוי, ייתכן שהסיבה לכך היא שהשורה הוגדרה לגובה ספציפי. כדי לאפשר לשורה להתאים את עצמה באופן אוטומטי ולהציג את כל הטקסט שגלש, בתפריט עיצוב, הצבע על שורה, ולאחר מכן לחץ על התאם אוטומטית.

התחלת שורה חדשה בתא

הוספת מעבר שורה עשוי להפוך טקסט בתא לקל יותר לקריאה.

 1. לחץ פעמיים בתא.

 2. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף מעבר שורה, ולאחר מכן הקש CONTROL + OPTION + RETURN.

הקטנת גודל הגופן כך שיתאים לנתונים בתא

Excel באפשרותך להקטין את גודל הגופן כדי להציג את כל הנתונים בתא. אם אתה מזין תוכן נוסף בתא, Excel ימשיך להקטין את גודל הגופן.

 1. בחר את התאים.

 2. בכרטיסיה ' בית ', תחת יישור, לחץ על גלישת טקסט   לחצן 'גלישת טקסט' ולאחר מכן לחץ על כווץ טקסט להתאמה.

  הנתונים בתא מצטמצמים כדי להתאים לרוחב העמודה. כאשר אתה משנה את רוחב העמודה או מזין נתונים נוספים, גודל הגופן משתנה באופן אוטומטי.

מיקום מחדש של תוכן התא על-ידי שינוי היישור או סיבוב טקסט

להצגה מיטבית של הנתונים בגיליון שלך, ייתכן שתרצה לשנות את מיקומו של הטקסט בתא. באפשרותך לשנות את היישור של תוכן התא, להשתמש בהגדרות כניסה לריווח טוב יותר, או להציג את הנתונים בזווית אחרת על-ידי סיבובם.

 1. בחר את התא או את טווח התאים שמכיל את הנתונים שאת מיקומם ברצונך לשנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על תאים

  עיצוב תאים
 3. בתיבה עיצוב תאים ובתצוגת הכרטיסיה יישור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

שינוי היישור האופקי של תוכן התא

בתפריט המוקפץ אופקי, לחץ על היישור הרצוי.

אם תבחר באפשרות מילוי או ממורכז לרוחב הבחירה, סיבוב הטקסט לא יהיה זמין עבור תאים אלה.

שינוי היישור האנכי של תוכן התא

בתפריט המוקפץ אנכי, לחץ על היישור הרצוי.

הסטת תוכן התא

בתפריט המוקפץ אופקי התפריט, לחץ על שמאל (כניסה), ימין, או מבוזרולאחר מכן הקלד את שיעור הכניסה (בתווים) הרצוי בתיבה כניסה.

הצגת תוכן התא אנכית מלמעלה למטה

תחת כיוון, לחץ על התיבה המכילה את הטקסט האנכי.

סיבוב הטקסט בתא

תחת כיוון, לחץ או גרור את המחוון אל הזווית הרצויה, או הקלד זווית בתיבה מעלות.

שחזור יישור ברירת המחדל של תאים נבחרים

בתפריט המוקפץ אופקי, לחץ על כללי.

הערה: אם אתה שומר את חוברת העבודה בתבנית קובץ אחרת, ייתכן שטקסט שסובב לא יוצג בזווית הנכונה. רוב תבניות הקובץ אינן תומכות בסיבוב מלא של 180 מעלות (‎+90 עד ‎-90 מעלות) שאפשרי בגירסאות העדכניות ביותר של Excel. לדוגמה, גירסאות קודמות של Excel יכולות לסובב טקסט רק בזוויות של ‎+90‏, 0 (אפס), או ‎-90 מעלות.

שינוי גודל הגופן

 1. בחר את התאים.

 2. בכרטיסיה ' בית ', תחת גופן, ב- התיבה ' גודל ' לחצן 'גודל', הקבוצה 'גופן' , הזן מספר שונה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

התאמת טקסט נוסף בכותרות עמודות

מיזוג או פיצול תאים או תוכן התא

שינוי עמודה רוחב או גובה של שורה

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×