תיקון חוברת עבודה פגומה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כאשר Microsoft Excel מזהה חוברת עבודה פגומה בעת הפתיחה, הוא מפעיל אוטומטית את מצב שחזור קבצים ומנסה לתקן את חוברת העבודה. אם מצב שחזור קבצים אינו מופעל, נסה להשתמש בתהליך ידני זה לשחזור חוברת העבודה:

 1. לחץ על קובץ > פתח.

 2. לחץ על המיקום ועל התיקיה המכילה את חוברת העבודה הפגומה.

 3. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את חוברת העבודה הפגומה.

 4. לחץ על החץ שליד לחצן פתח ולאחר מכן לחץ על פתיחה ותיקון.

  הפקודה 'פתיחה ותיקון'

 5. כדי לשחזר נתונים רבים ככל האפשר מחוברת העבודה, בחר בתקן.

  אם הפקודה תקן אינה מצליחה לשחזר את הנתונים, בחר חילוץ נתונים כדי לחלץ מחוברת העבודה ערכים ונוסחאות.

אם גם תיקון אוטומטי וגם תיקון ידני אינם פועלים, ישנן מספר שיטות שחזור שעשויות להציל את הנתונים. ניתן גם לנקוט מספר פעולות מנע כדי שלא יקרו מקרים של אובדן עבודה, כגון שמירה אוטומטית של עותק גיבוי של חוברת העבודה או יצירת קובץ שחזור מעת לעת.

שחזור נתונים מחוברת עבודה פגומה

שמירה אוטומטית של עותק גיבוי של חוברת עבודה

יצירה אוטומטית של קובץ שחזור במרווחי זמן מוגדרים

שחזור נתונים מחוברת עבודה פגומה

בחר אחת מהשיטות הבאות כדי לסייע בשחזור הנתונים. אם השיטה שבחרת נכשלה, נסה שיטה אחרת. באפשרותך לנסות גם פתרונות תוכנה של ספקים חיצוניים כדי לנסות לשחזר חוברת עבודה.

חשוב: אם שגיאה בדיסק או שגיאת רשת מונעות ממך לפתוח חוברת עבודה, העבר את חוברת העבודה לכונן דיסק קשיח אחר או לדיסק מקומי לפני שתנסה אחת מאפשרויות השחזור הבאות.

שחזור נתונים כאשר חוברת העבודה פתוחה ב- Excel

 • החזרת חוברת העבודה לגירסה האחרונה שנשמרה    אם חוברת עבודה נפגמת בעודך עובד אך לפני ששמרת את השינויים שערכת, תוכל להחזיר אותה לגירסה האחרונה שנשמרה:

  1. לחץ על קובץ > פתח.

  2. לחץ פעמיים על השם של חוברת העבודה הפתוחה ב- Excel.

  3. לחץ על כן כדי לפתוח מחדש את חוברת העבודה.

   חוברת העבודה נפתחת ללא השינויים שביצעת, ושייתכן שהיו הסיבה לפגימה בה.

שחזור נתונים כאשר לא ניתן לפתוח את חוברת העבודה ב- Excel

 • הגדרת אפשרות החישוב ב- Excel לידני    נסה לשנות את הגדרת החישוב מאוטומטי לידני. חוברת העבודה לא תחושב מחדש, ולכן ייתכן שהיא תיפתח.

  1. לחץ על קובץ > חדש.

  2. תחת חדש, לחץ על חוברת עבודה ריקה.

  3. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  4. בקטגוריה נוסחאות, תחת אפשרויות חישוב, בחר ידני ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. לחץ על קובץ > פתח.

  6. אתר את חוברת העבודה הפגומה ולחץ עליה פעמיים כדי לפתוח אותה.

 • שימוש בהפניות חיצוניות לקישור אל חוברת העבודה הפגומה    כדי לאחזר מחוברת העבודה נתונים בלבד, ללא נוסחאות או ערכים מחושבים, נסה להשתמש בהפניות חיצוניות כדי לקשר אל חוברת העבודה הפגומה.

  1. לחץ על קובץ > פתח.

  2. עבור אל התיקיה המכילה את חוברת העבודה הפגומה.

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ של חוברת העבודה הפגומה, לחץ על העתק ולאחר מכן לחץ על ביטול.

  4. לחץ על קובץ > חדש.

  5. תחת חדש, לחץ על חוברת עבודה ריקה.

  6. בתא A1 בחוברת העבודה החדשה, הקלד = File Name! A1, שבה שם הקובץ הוא השם של חוברת העבודה הפגומה שהעתקת בשלב 3 ולאחר מכן הקש Enter.

   הערה: עליך להזין רק את השם של חוברת העבודה — אין צורך להקליד את סיומת שם הקובץ.

  7. אם מופיעה תיבת הדו-שיח עדכון ערכים, בחר בחוברת העבודה הפגומה ולאחר מכן לחץ על אישור .

  8. אם מופיעה תיבת הדו-שיח בחירת גיליון, בחר בגיליון המתאים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  9. בחר בתא A1.

  10. לחץ על בית > העתק, או הקש CTRL+C.

  11. בחר אזור, החל מתא A1, הדומה בגודלו לטווח התאים המכיל את הנתונים בחוברת העבודה הפגומה.

  12. לחץ על בית > הדבק, או הקש CTRL+V.

  13. כאשר אותו טווח תאים עדיין נבחר, לחץ שוב על בית > העתק, או הקש CTRL+C.

  14. לחץ על בית > החץ תחת הדבק ולאחר מכן תחת הדבק ערכים, לחץ על ערכים.

   הדבקת ערכים מסירה את הקישורים אל חוברת העבודה הפגומה ומשאירה את הנתונים בלבד.

 • שימוש במאקרו כדי לחלץ נתונים מחוברת עבודה פגומה    אם מקושר תרשים לחוברת העבודה הפגומה, נסה להשתמש במאקרו כדי לחלץ את נתוני המקור של התרשים.

  1. העתק את קוד המאקרו הבא והדבק אותו בגיליון מודול:

   GetChartValues() משנה

   Dim NumberOfRows כמספר שלם

   Dim X כאובייקט

   מונה = 2

   ' לחשב את מספר השורות של נתונים.

   NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1). ערכים)

   Worksheets("ChartData"). תאים (1, 1) = ערכי"X"

   ' לכתוב את ערכי ה-x לגליון עבודה.

   עם Worksheets("ChartData")

   . טווח (. תאים (2, 1) _

   . תאים (NumberOfRows + 1, 1)) = _

   Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1). XValues)

   מסתיים ב

   ' בלולאה בכל הסדרות בתרשים ולכתוב ערכיהם כדי

   ' גליון העבודה.

   עבור כל X ב- ActiveChart.SeriesCollection

   Worksheets("ChartData"). תאים (1, מונה) = X.Name

   עם Worksheets("ChartData")

   . טווח (. תאים (2, מונה) _

   . תאים (NumberOfRows + 1, מונה)) = _

   Application.Transpose(X.Values)

   מסתיים ב

   מונה = מונה + 1

   הבא

   End Sub

  2. מחק או הוסף גליון עבודה לחוברת העבודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון שלו ולאחר מכן שנה את שמו ל- ChartData.

  3. בחר את התרשים שממנו ברצונך לחלץ את ערכי הנתונים המשמשים כבסיס.

   הערה: ניתן להטביע את התרשים בגליון עבודה או בגיליון תרשים נפרד.

  4. הפעל את המאקרו GetChartValues‏.

  5. הנתונים מהתרשים מוזנים בגליון העבודה ChartData.

לראש הדף

שמירה אוטומטית של עותק גיבוי של חוברת עבודה

עם עותק גיבוי של חוברת העבודה שלך, תמיד תהיה לך גישה לנתונים במקרה שחוברת העבודה תימחק בטעות או תיפגם.

 1. לחץ על קובץ‏ > שמירה בשם.

 2. לחץ על מחשב ולאחר מכן לחץ על לחצן עיון.

  לחצן 'עיון'

 3. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, לחץ על החץ לצד כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות כלליות.

  'אפשרויות כלליות' בתפריט 'כלים'

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות כלליות, סמן את התיבה צור תמיד גיבוי.

  האפשרות 'צור תמיד גיבוי' בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות כלליות'

לראש הדף

שמירה אוטומטית של קובץ שחזור במרווחים מוגדרים

גם קובץ שחזור של חוברת העבודה מסייע לוודא שתהיה לך גישה לנתונים במקרה שחוברת העבודה תימחק בטעות או תיפגם.

 1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

 2. בקטגוריה שמירה, תחת שמירת חוברות עבודה, סמן את התיבה שמור מידע שחזור אוטומטי כל ולאחר מכן הזן מספר דקות. (ברירת המחדל היא 10.)

  האפשרות 'שחזור אוטומטי' בכרטיסיה 'שמירה' בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות Excel'

 3. בתיבה מיקום קבצי שחזור אוטומטי, הזן את המיקום שבו ברצונך לשמור את קובץ השחזור.

 4. ודא שהתיבה הפוך שחזור אוטומטי ללא זמין עבור חוברת עבודה זו בלבד אינה מסומנת.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×