תיבת הדו-שיח 'הגדרת מדפסת מתקדמת' ב- Publisher

השתמש באפשרויות אלה ב- Publisher כדי לשלוט במגוון רחב של כלי הדפסה, כגון הגדרת המדפסת באמצעות אשף, כך שתוכל להדפיס בקלות מעטפות ופרסומים דו-צדדיים, להדפיס לוחות צבע בנפרד ולכלול סימוני מדפסת.

הכרטיסיה 'הפרדות'

מקטע פלט

בחר את ההגדרות הקובעות אם בכוונתך להדפיס שילוב או הפרדות, אילו לוחות להדפיס ובאיזו רזולוציה להדפיס.

הדפס צבעים כ     בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי לציין את מודל הצבע:

 • RGB משולב     בחר באפשרות זו כדי להדפיס שילוב שהצבעים שלו מוגדרים על-ידי מודל הצבע RGB. זוהי האפשרות המומלצת עבור הדפסה שולחנית.

 • גווני אפור משולבים     בחר באפשרות זו כדי להדפיס שילוב שהצבעים שלו מוגדרים כגווני אפור.

 • CMYK משולב     בחר באפשרות זו כדי להדפיס שילוב שהצבעים שלו מוגדרים על-ידי מודל הצבע CMYK (ציאן, מגנטה, צהוב, שחור).

  • כדי להפעיל את האפשרות CMYK, למחשב שלך צריכה להיות מחוברת מדפסת צבע מסוג PostScript רמה 2 או גירסה מתקדמת יותר.

  • אם לא בחרת מדפסת צבע בתיבת הדו-שיח הדפסה ובחרת באפשרות זו, תופיע הודעה שתזכיר לך לבחור מדפסת צבע.

 • הפרדות     בחר באפשרות זו כדי להדפיס לוח נפרד לכל דיו שנמצא בשימוש בפרסום.

  הערה: אם תבחר הפרדות, האפשרויות אל תדפיס לוחות ריקים ומסך חצאי גוונים יהיו זמינות.

  לוחות אלה     בחר באחת מאפשרויות אלה כדי להגדיר את סוגי הדיו שיהיו בשימוש בתהליך ההדפסה. בהתאם לאפשרות שתבחר ברשימה זו, מסך חצאי גוונים תשתנה.

  הערה: אפשרות זו זמינה רק אם האפשרות הפרדות נבחרה.

  • כל סוגי הדיו המוגדרים     בחר באפשרות זו כדי להדפיס לוח נפרד לכל דיו שהגדרת עבור הפרסום, בין אם הוא נמצא בשימוש ובין אם לאו.

  • סוגי דיו שבשימוש בלבד     בחר באפשרות זו כדי להדפיס לוחות רק לסוגי הדיו שנמצאים בשימוש בפרסום.

  • המר ספוט להדפסת צבע     בחר באפשרות זו כדי להמיר צבעי ספוט שנמצאים בשימוש בפרסום לערכי CMYK שקולים ולהדפיס אובייקטים אלה כחלק מהפרדות הצבע של הדפסת צבע.

   אל תדפיס לוחות ריקים     בחר בתיבת סימון זו כדי למנוע הדפסת לוחות עבור דיו שנעשה בו שימוש בפרסום אך לא בעמוד מסוים. לדוגמה, כאשר תיבה זו מסומנת, Publisher ידפיס לוח דיו שחור רק עבור עמוד שמכיל טקסט שחור בלבד. עבור עמודים שמכילים צילומים צבעוניים, Publisher ידפיס לוחות דיו בצבעי ציאן, מגנטה, צהוב ושחור.

רזולוציה     האפשרויות המוצגות משתנות בהתאם למדפסת שברשותך. לדוגמה, בנוסף לאפשרות (ברירת מחדל), רזולוציות אחרות עשויות לכלול ‎525 x 525‎‏, ‎600 x 600‎‏, ‎1200 x 1200 או ‎1800 x 1800. בדרך כלל הרזולוציות המוצגות ברשימה הן בנקודות לאינץ ' (dpi). הן יכולות להיות גם נקודות לסנטימטר (dpc), בהתאם למדפסת או למכונת הדפוס שברשותך. הרזולוציות הזמינות תלויות במנהל המדפסת שבו אתה משתמש. מדפסות מסוימות כוללות רזולוציות קבועות מראש שאינן ניתנות להתאמה אישית. מדפסות מסוימות מאפשרות הדפסה ברזולוציה אחת בלבד.

המקטע 'מסך חצאי גוונים'

בחר בהגדרות שקובעות את השורות לאינץ ' (lpi). ההגדרות משתנות, בהתאם לאפשרות שבחרת ברשימה לוחות אלה.

הערה: אפשרויות אלה זמינות רק אם האפשרות הפרדות נבחרה.

השתמש בהגדרות המותאמות אישית שלהלן     בחר בתיבת סימון זו כדי להגדיר זוויות ותדרים מותאמים אישית של קווי מסך עבור לוחות של צבע הדפסה בצבע (פרוצס) וצבע ספוט. בהתאם לאפשרות שתבחר: כל סוגי הדיו המוגדרים, סוגי דיו שבשימוש בלבד או המר ספוט להדפסת צבע, האפשרויות לוח הדפסה, תדר וזווית ישתנו. שאל את יצרן המדפסת המסחרית שלך אם עליך לשנות את אפשרויות ברירת המחדל.

לוח הדפסה     בחר בתיבות הסימון עבור לוחות הדיו שברצונך להדפיס.

תדר     הזן תדר קווי מסך מותאם אישית עבור כל המסכים וחצאי הגוונים בכל לוח.

זווית     הזן זווית קווי מסך מותאמת אישית עבור כל המסכים וחצאי הגוונים בכל לוח.

תדירות ברירת המחדל ב- Publisher היא 133 שורות לאינץ' (lpi). זוויות ברירת המחדל ב- Publisher הן:

 • שחור (K): 45 מעלות.

 • ציאן (C): 105 מעלות.

 • מגנטה (M): 75 מעלות.

 • צהוב (Y): 90 מעלות.

 • צבעי ספוט: משתנים בהתאם למספר הצבעים שנמצאים בשימוש. Publisher מדפיס את צבע הספוט הראשון ב- 45 מעלות. צבעי ספוט אחרים מודפסים ב- 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 ו- 0 מעלות.

אפס כרטיסיה זו

לחיצה על לחצן זה מאפסת את כל האפשרויות בכרטיסיה זו להגדרות ברירת המחדל שלהן.

הכרטיסיה 'הגדרות עמוד'

הגדר באילו סימוני מדפסת ברצונך להשתמש. סימונים אלה מודפסים מחוץ לעמוד והם מודפסים רק אם גודל הנייר גדול מגודל העמוד של הפרסום.

המקטע 'פלט הדפסה'

בחר את הכיוון ואת ההדמיה של הפלט. באפשרותך לראות את השפעת הבחירה באפשרויות אלה תחת דוגמה.

הערה: האפשרויות הבאות זמינות במדפסות PostScript בלבד:

 • הפוך אנכית     בחר בתיבת סימון זו כדי להדפיס תמונת מראה אנכית של הפרסום שלך. אפשרות זו נמצאת בשימוש לעתים קרובות בעת הדפסה לסרט במכונת דפוס, כך שהתמונה מתקבלת כראוי כאשר צד האמולסיה של הסרט פונה כלפי מטה (כמו בצריבה של לוח הדפסה).

 • הפוך אופקית     בחר בתיבת סימון זו כדי להדפיס תמונת מראה אופקית של הפרסום שלך. אפשרות זו נמצאת בשימוש לעתים קרובות בעת הדפסה לסרט במכונת דפוס, כך שהתמונה מתקבלת כראוי כאשר צד האמולסיה של הסרט פונה כלפי מטה (כמו בצריבה של לוח הדפסה).

 • תמונת תשליל     בחר תיבת סימון זו כדי להדפיס תמונת שלילי של הפרסום שלך. אפשרות זו נמצאת בשימוש לעתים קרובות בעת הדפסה לסרט במכונת דפוס, כך שהתמונה מתקבלת חיובית כאשר היא נצרבת על לוח הדפסה.

אזור לדוגמה

תיבה זו מציגה דוגמה לאופן שבו האפשרויות שבחרת משפיעות על התמונות ועל הטקסט. לדוגמה, אם תבחר באפשרויות הפוך אופקית ו תמונת תשליל, תמונת הדוגמה תציג חיה לבנה שרצה לכיוון שמאל מעל טקסט המיושר לימין. נייר הרקע יהיה שחור.

המקטע 'סימוני מדפסת'

בחר מתוך מגוון סימוני מדפסת שונים. סימונים אלה מודפסים מחוץ לעמוד וניתן להדפיסם רק אם גודל הנייר גדול מגודל העמוד של הפרסום.

הערה: האפשרויות מידע משימה, סימוני רישום וקווי צפיפות זמינות רק אם בחרת גווני אפור משולבים, הפרדות או CMYK משולב תחת פלט בכרטיסיה הפרדות. הן לא יהיו זמינות אם תבחר באפשרות RGB משולב.

 • סימוני חיתוך     בחר בתיבת סימון זו כדי להדפיס סימונים שמראים היכן עמוד ייחתך לגודל המיועד לפרסום.

 • מידע משימה     בחר בתיבת סימון זו כדי להדפיס מידע על כל לוח אודות משימת ההדפסה. מידע המשימה כולל את שם הקובץ של הפרסום, את תאריך ההדפסה ואת מספר העמוד. אם אתה מדפיס הפרדות, מידע המשימה כולל גם את צבע הדיו שעבורו הלוח מיועד (ציאן, מגנטה, צהוב, שחור או צבע ספוט).

 • סימוני רישום     בחר בתיבת סימון זו כדי להדפיס סימוני רישום שישמשו ליישור (רישום) ההדפסה של שני לוחות דפוס בעמוד בודד.

 • קווי צפיפות     בחר תיבת סימון זו כדי להדפיס קו צפיפות המדורג ממסך של 10 אחוז עד למסך מלא 100 אחוז. בית דפוס מסחרי ישתמש בקו זה כדי לקבוע את זמן החשיפה המתאים לצריבת הלוח ולבדוק את הגברת הנקודות בעמודים המודפסים.

 • קווי צבעים (CMYK והפרדה בלבד)     בחר בתיבת סימון זו כדי להדפיס קווי צבע שנמצאים בשימוש על-ידי מדפסת מסחרית כדי לבדוק כיצד כתם דיו מלא מודפס בעמוד. אפשרות זו זמינה רק אם האפשרות הפרדות או CMYK משולב נבחרה בכרטיסיה הפרדות.

סגנון סימון     לחץ על סמל כדי לבחור סגנון סימון.

המקטע 'סימוני בליד'

בחר אם לאפשר סימוני בליד ולהציג את כמות החיתוך עם סימוני בליד.

הערה: האפשרויות הבאות זמינות במדפסות PostScript בלבד:

 • אפשר סימוני בליד     בחר תיבת סימון זו כדי לאפשר הדפסה של אובייקטים שמתפרסים מעבר לקצה העמוד, עד 1/8 אינץ' מחוץ לגודל העמוד. תיבת הסימון זו נבחרת כברירת מחדל.

 • סימוני בליד     תיבת סימון זו זמינה רק אם האפשרות אפשר סימוני בליד נבחרה. בחר תיבת סימון זו כדי להדפיס סימוני בליד שמציגים את מידת הבליד. סימוני בליד מודפסים 1/8 אינץ' מחוץ לסימוני החיתוך.

הכרטיסיה 'גרפיקה וגופנים'

בחר כיצד גופנים, רזולוציית התמונה, חיתוך התמונה והפחתת הרזולוציה יטופלו במהלך הדפסה.

המקטע 'גופנים'

השתמש בגופני פרסום בלבד     לחץ על אפשרות זו כדי להגביל את המדפסת שלך לשימוש בגירסת הגופן שנמצאת בשימוש בפרסום שלך בלבד.

הערה: קיימות גירסאות שונות של אותו גופן. לדוגמה, גם אם אתה משתמש בגופן Times New Roman הרגיל, ייתכן שזהו לא בדיוק אותו גופן המוכלל במדפסת השולחנית שלך. אם אתה משתמש בגירסאות הגופנים שמסופקות על-ידי Publisher, הדפסת הפרסום תהיה צפויה יותר ובדרך כלל באיכות גבוהה יותר מאשר אם תאפשר החלפת גופנים.

אפשר למדפסת להחליף גופנים     לחץ על אפשרות זו כדי להשתמש בגופנים השוכנים במדפסת - בזיכרון לקריאה בלבד (ROM), בזיכרון הגישה האקראית (RAM) או בכונן דיסק קשיח - שהשם שלהם זהה לגופנים שנמצאים בשימוש פרסום. בחירה באפשרות זו עשויה להדפיס את הקובץ מהר יותר מכיוון שהקובץ יהיה קטן יותר, אך ייתכן שהפרסום ייראה אחרת.

המקטע 'תמונות'

הדפס את כל התמונות ברזולוציה מלאה     לחץ על אפשרות זו כדי להדפיס את התמונות המקושרות כגרפיקה ברזולוציה גבוהה.

הדפס תמונות מקושרות ברזולוציה נמוכה     לחץ על אפשרות זו כדי להדפיס כל תמונה מקושרת באמצעות גרפיקת מציין מיקום ברזולוציה נמוכה המאוחסנת בפרסום.

אל תדפיס כלל תמונות     לחץ על אפשרות זו כדי להדפיס תיבה במקום כל תמונה. אפשרות זו עשויה להיות שימושית כאשר ברצונך להדפיס הגהה מהירה של הפריסה, שמציגה את מיקום התמונות בלבד.

הערה: אפשרות זו מחליפה את כל התמונות שנוספו, בין אם הן מקושרות או מוטבעות, וכן פריטי אוסף תמונות. צורות אוטומטיות וגרפיקת גבול יודפסו תמיד. תמונות המשמשות כמילוי של צורות אוטומטיות, תיבות טקסט ו- WordArt יודפסו אף הן, וכך גם תמונות המשמשות כרקע לעמוד.

המקטע 'חתוך והפחת רזולוציה של תמונות'

אפשרויות אלה אינן זמינות עבור האפשרות המסחרית RGB משולב.

הערה: כדי לבחור CMYK משולב, יש לבחור מדפסת PostScript רמה 2 או מדפסת מתקדמת יותר בתיבת הדו-שיח הדפסה.

תמונות בצבע ובגווני אפור     בחר בתיבת סימון זו להשגת הדפסה איכותית ולאחר מכן הזן את טווח הנקודות לאינץ' (dpi) עבור התמונות בצבע ובגווני אפור. ערכי המינימום והמקסימום המוגדרים כברירת משתנים בכל שיטת הדפסה. לדוגמה, ברירת המחדל של ערך המינימום עבור הדפסה באיכות גבוהה היא ‎300 dpi וברירת המחדל של ערך המקסימום היא ‎450 dpi.

גרפיקה קווית (סיבית 1)     בחר בתיבת סימון זו להדפסה באיכות גבוהה יותר ולאחר מכן הזן את טווח הנקודות לאינץ' (dpi) עבור הגרפיקה הקווית. ברירת המחדל של ערך המינימום היא ‎1200 dpi וברירת המחדל של ערך המקסימום היא ‎1500 dpi.

אפס כרטיסייה זו     לחיצה על לחצן זה מאפסת את כל האפשרויות בכרטיסיה זו להגדרות ברירת המחדל שלהן.

הכרטיסיה 'אשף הגדרת מדפסת'

בחר באפשרויות בכרטיסיה זו כדי להגדיר את המדפסת להדפסה ידנית של מעטפות או פרסומים דו-צדדיים. באפשרותך לבחור באפשרויות תחת הזנה ידנית - דו-צדדי כדי לכוונן את ההגדרות שהאשף אוסף.

הערות: 

 • בפעם הראשונה שתדפיס מעטפה או פרסום דו-צדדי מבלי להשתמש באשף הגדרת המדפסת, תופיע הודעה שבה תישאל אם ברצונך להשתמש באשף כדי לאסוף את הגדרות ההזנה של המדפסת. אם תלחץ כן, האשף יגדיר את המדפסת.

 • אם יש לך כמה מדפסות, הפעל את האשף כדי לאסוף את הגדרות ההדפסה של כל מדפסת לפני שתשתמש במדפסת.

אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית

לחץ על אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית כדי להפעיל אשף בן שישה שלבים שיסייע לך להדפיס כראוי פרסומים דו-צדדיים. שלבים אלה כוללים זיהוי האופן שבו המדפסת מקבלת נייר והפעלת בדיקה כדי לוודא שהפרסום יודפס בדרך שבה אתה מצפה לה. לאחר הפעלת האשף, הוא ישתמש באופן אוטומטי בהגדרות המדפסת לכל משימות ההדפסה הדו-צדדיות.

הערות: 

 • עליך להפעיל האשף עבור כל מדפסת חדשה שתתקין, לפני שתדפיס פרסום דו-צדדי.

 • אם יש לך מדפסת שולחנית שאין לה יכולות הדפסה דו-צדדית, הפעל את 'אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית' ולאחר מכן הדפס באופן ידני את הפרסום הדו-צדדי.

הזנה ידנית - דו-צדדי

לאחר שתפעיל את 'אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית', באפשרותך לכוונן את הגדרות המדפסת שנאספו על-ידי האשף כך שתוכל להדפיס באופן ידני פרסום דו-צדדי.

חשוב: אל תשנה הגדרות אלה, אלא אם אתה משתמש מתקדם. שינוי ההגדרות עלול לגרום לכשל של משימת ההדפסה.

מקור הזנה     

בחר באפשרות זו כדי לציין אם הזנת הנייר במדפסת מתבצעת ממגש בחלק התחתון או העליון של המדפסת.

הזן את הנייר עם ה     

 • צד ארוך     בחר באפשרות זו אם המדפסת מזינה נייר לאורך הצד הארוך (כיוון הדפסה לרוחב).

 • צד קצר     בחר באפשרות זו אם המדפסת מזינה נייר לאורך הצד הקצר (כיוון הדפסה לאורך).

סיבוב גליון עמוד     

 • 0 מעלות     בחר באפשרות זו אם באפשרותך להזין מחדש את הנייר בכיוון זהה לצד הראשון של העמוד הדו-צדדי.

 • 180 מעלות     בחר באפשרות זו אם עליך לסובב את הנייר בכיוון אופקי ב- 180 מעלות לפני שתזין אותו מחדש להדפסה דו-צדדית.

הזנה מהצד הקדמי     

 • פנים למעלה    בחר באפשרות זו אם המדפסת שלך מדפיסה כשהעמוד פונה כלפי מעלה.

 • פנים למטה     בחר באפשרות זו אם המדפסת שלך מדפיסה כשהעמוד פונה כלפי מטה.

הזנה מהצד האחורי     

 • פנים למטה     בחר באפשרות זו אם המדפסת שלך מדפיסה כשהעמוד פונה כלפי מטה.

 • פנים למעלה     בחר באפשרות זו אם המדפסת שלך מדפיסה כשהעמוד פונה כלפי מעלה.

סדר הדפסת צד אחורי     

 • הפוך     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את הפרסום שלך בכיוון ההפוך (אפקט מראה).

 • רגילה     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את הפרסום שלך כרגיל.

תיבת הדו-שיח 'הגדרת מעטפה'

לחץ על לחצן תיבת הדו-שיח 'הגדרת מעטפה' כדי להציג את תיבת הדו-שיח הגדרת מעטפה, שבה תוכל להשתמש להדפסת מעטפות. שים לב שתיבת דו-שיח זו זמינה רק ב- Publisher 2007.

אפס כרטיסיה זו

לחיצה על לחצן זה מאפסת את אפשרויות תיבת הדו-שיח הזנה ידנית - דו-צדדי והגדרת מעטפה בלבד. היא לא מאפסת את האפשרויות של 'אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית'.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×