תחילת השימוש ב- VoiceOver עם אפליקציית SharePoint ב- iPhone

תוכל לגשת בקלות לאתרים שאתה יוצר ב- SharePoint באמצעות יישום SharePoint ב- iPhone. באפשרותך להשתמש במחוות וב- VoiceOver – קורא המסך המוכלל ב- iOS – כדי לפתוח אתרים, לשמוע פרטי פעילות עבור אתרים, לעבוד עם קבצים, לחפש אנשים ועוד.

הערות: 

 • ההליכים בנושא זה נכתבו תוך שימוש באתר SharePoint Online, וייתכן שהוא לא יכלול את כל הפונקציונליות הזמינה באתר שנוצר ב- SharePoint Server.

 • התוכן ורכיבי ממשק המשתמש (UI) הכלולים בעת פתיחת אתר משתנים בהתאם לאתר. התוכן ורכיבי ממשק המשתמש המתוארים בנושא זה משמשים כדוגמה עבור חלק מהתוכן והרכיבים שאתה עשוי להיתקל בהם.

בנושא זה

הפעלת יישום SharePoint וכניסה

 1. כדי לבחור את יישום SharePoint, העבר את המוקד עד לשמיעת "SharePoint" ולאחר מכן הקש על היישום.

 2. כדי לפתוח את היישום שנבחר, הקש עליו פעמיים. בעת פתיחת היישום ובחירת טקסט הסמל SharePoint, תשמע "SharePoint". לאחר שתפתח את יישום SharePoint, ממשק המשתמש מכיל שישה רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • טקסט הסמל SharePoint

  • טקסט הסבר מתחת לטקסט הסמל SharePoint המתחיל במילים "גש לאתרי SharePoint שלך..."

  • הכפתור היכנס ל- SharePoint Online

  • הכפתור היכנס ל- SharePoint Server

  • הקישור לא בטוח באיזה חשבון להשתמש?

  • הקישור תן לנו לעזור לך

 3. כדי להיכנס ל- SharePoint Online, העבר את המוקד לכפתור היכנס ל- SharePoint Online ולאחר מכן הקש פעמיים. תשמע "Sign in to SharePoint Online, Button". הקש פעמיים על הכפתור.

 4. עם פתיחת המסך היכנס באמצעות החשבון שבעבודה או בבית הספר שלך, המוקד עובר לתיבה ולאחר מכן תשמע "Someone@example.com, Text field". ממשק המשתמש מכיל חמישה רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • הכפתור הקודם

  • טקסט הסמל SharePoint

  • טקסט הסבר מתחת לטקסט הסמל SharePoint המתחיל במילים "היכנס באמצעות החשבון שבעבודה..."

  • התיבה 'שם משתמש'

  • הכפתור הבא

 5. בתיבה שם משתמש, השתמש במקלדת על המסך בחלק התחתון או במקלדת חיצונית כדי להקליד את שם המשתמש עבור החשבון שלך, הכולל את שם התחום. תשמע כל אות עם הקלדתה.

 6. כדי לבחור את הכפתור הבא, העבר אליו את המוקד והקש פעמיים. תשמע "Next, Button". המוקד עובר לתיבת הסיסמה ולאחר מכן תשמע "Authenticator, Cancel button". ממשק המשתמש מכיל שמונה רמות של רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • הכפתור ביטול

  • טקסט הסמל Office 365

  • טקסט הסבר מתחת לטקסט הסמל Office 365: חשבון בעבודה או בבית ספר

  • התיבה שם משתמש

  • התיבה סיסמה

  • הכפתור היכנס והכפתור הקודם

  • הקישור לא מצליח לגשת לחשבון שלך?

  • קישורים אחרים של Office 365 בחלק התחתון של המסך ('זכויות יוצרים', 'תנאי שימוש' ו'פרטיות ועוגיות')

 7. בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה עבור החשבון. תשמע כל אות עם הקלדתה.

 8. כדי לבחור את הכפתור היכנס, העבר אליו את המוקד והקש פעמיים. תשמע "Sign-in, Button". המוקד עובר למסך אתרים ותשמע "In progress, Back, Heading".

פתיחת אתר SharePoint

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הפעלת יישום SharePoint וכניסה.

  • אם כבר נכנסת ואתה נמצא באזור אחר של היישום, בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש פעמיים על הכפתור הקודם עד שתחזור למסך אתרים. לחלופין, אם הכפתור אתרים זמין בחלק התחתון של המסך, הקש עליו פעמיים.

 2. המסך אתרים ייפתח ותשמע "SharePoint, Back, Heading" או את שם האתר שפתחת בעבר. ממשק המשתמש מכיל ארבע רמות של רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • שם המסך אתרים והכפתור חיפוש

  • הכרטיסיה תכוף והכרטיסיה במעקב (זו לצד זו)

  • השם של כל אחד מהאתרים (מלמעלה למטה)

  • הכפתור אתרים, הכפתור קישורים, הכפתור אנשים והכפתור הגדרות (בסמיכות זה לזה)

  עצה: כברירת מחדל, בעת כניסה ליישום, נפתחת רשימה של האתרים שנעשה בהם שימוש נפוץ. אם אינך מוצא את האתר הרצוי ברשימה זו, העבר את המוקד לחלק העליון של המסך עד לשמיעת "Following, Pivot" ולאחר מכן הקש פעמיים. הרשימה תשתנה ותכלול אתרים שאתה עוקב אחריהם.

 3. כדי לבחור אתר, הקש עד שתשמע את שם האתר.

 4. כדי לפתוח את האתר, הקש עליו פעמיים. עם פתיחת האתר, המוקד עובר לכפתור הקודם ותשמע "Back, Button". ממשק המשתמש מכיל שבע רמות של רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • הכפתור הקודם והכפתור חיפוש

  • כפתור ברירת המחדל עבור האתר

  • שם האתר

  • הגדרת הפרטיות (כגון 'ציבורי') עבור האתר ומספר החברים באתר

  • כפתור בתפריט

  • הכותרת פעילות (כברירת מחדל, המסך שנפתח עבור האתר כולל את הפעילות העדכנית ביותר של האתר)

  • השם של כל אחד מהקבצים (מלמעלה למטה)

  עצה: התוכן הכלול בעת פתיחת אתר משתנה בהתאם לאתר. לאחר פתיחת אתר, הכפתור אתרים, הכפתור קישורים, הכפתור אנשים והכפתור הגדרות לא יהיו זמינים עוד בחלק התחתון של המסך. כדי לחזור אחורה, בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש פעמיים על הכפתור הקודם עד שתחזור למסך אתרים. תשמע את שם האתר שפתחת קודם לכן.

שמיעת פרטי פעילות עבור האתר

 1. פתח אתר SharePoint.

 2. כדי לבחור קובץ ולשמוע את הפרטים שלו, ברשימת הקבצים שכוללת כברירת מחדל את הפעילות העדכנית ביותר, הקש על קובץ. תשמע את שם הקובץ ואת תאריך השינוי או ההעלאה שלו.

עבודה עם קבצים אחרונים ופופולריים

 1. פתח אתר SharePoint.

 2. כדי לפתוח את תפריט SharePoint, הקש על הכפתור בתפריט. תשמע "Menu, Button". לאחר מכן, הקש עליו פעמיים. עם פתיחת תפריט SharePoint, המוקד עובר לאפשרות שיחות ותשמע "Menu, Heading, Conversations". התפריט מכיל ארבע אפשרויות: פעילות, קבצים אחרונים, שיחות ומחברת.

 3. כדי לבחור את האפשרות קבצים אחרונים, הקש עליה. תשמע "Recent files".

 4. כדי להפעיל את האפשרות קבצים אחרונים, הקש עליה פעמיים. עם פתיחת המסך קבצים אחרונים, המוקד עובר לכפתור הקודם ותשמע "Recent and popular files, Back, Button". ממשק המשתמש מכיל תשע רמות של רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • הכפתור הקודם, שם האתר והכפתור חיפוש

  • הכותרת קבצים אחרונים

  • השם של כל אחד מהקבצים שהשתנו לאחרונה (מלמעלה למטה)

  • הכפתור הצג עוד

  • הכותרת קבצים פופולריים

  • השם של כל אחד מהקבצים הפופולריים (מלמעלה למטה)

  • הכפתור הצג עוד

  • הקישור עיין בכל הקבצים שלך ב- OneDrive

 5. בעת בחירת כל קובץ, תשמע את שם הקובץ, את התאריך והשעה שבהם הוא השתנה או הועלה לאחרונה ואת שם האדם שעבד עליו.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמוע פרטים נוספים לגבי קובץ, הקש פעמיים והחזק. בחלק התחתון של המסך נפתח תפריט שמכיל את הפרטים הבאים: שם הקובץ, הכפתור שתף, הכפתור פרטים והכפתור ביטול. כדי לבחור ולהפעיל את הכפתור פרטים, הקש עליו ולאחר מכן הקש עליו פעמיים.

  • כדי לבחור ולפתוח קובץ, הקש עליו ולאחר מכן הקש עליו פעמיים. ייפתח היישום עבור המוצר שבו נוצר הקובץ.

   עצה: כדי לחזור ליישום SharePoint, בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש על הכפתור חזור אל SharePoint. תשמע "Back to SharePoint, Button". הקש עליו פעמיים.

  • כדי לעיין בכל הקבצים שלך ב- OneDrive, בחלק התחתון של המסך, הקש ולאחר מכן הקש פעמיים על הקישור עיין בכל הקבצים שלך ב- OneDrive.

חיפוש אנשים וזיהוי הפריטים שהם עובדים עליהם

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הפעלת יישום SharePoint וכניסה.

  • אם כבר נכנסת ואתה נמצא באזור אחר של היישום, בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש פעמיים על הכפתור הקודם עד שתחזור למסך אתרים.

 2. המסך אתרים ייפתח ותשמע "SharePoint, Back, Heading" או את שם האתר שפתחת בעבר. ממשק המשתמש מכיל ארבע רמות של רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • שם המסך אתרים והכפתור חיפוש

  • הכרטיסיה תכוף והכרטיסיה במעקב (זו לצד זו)

  • השם של כל אחד מהאתרים (מלמעלה למטה)

  • הכפתור אתרים, הכפתור קישורים, הכפתור אנשים והכפתור הגדרות (בסמיכות זה לזה)

 3. כדי לבחור ולהפעיל את הכפתור אנשים, הקש עליו. תשמע "People, Tab, Three of four". הקש עליו פעמיים. עם פתיחת המסך אנשים, תשמע שוב "People, Tab, Three of four". ממשק המשתמש מכיל ארבע רמות של רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • שם המסך אנשים והכפתור חיפוש

  • הכותרת האנשים שאתה עובד איתם

  • השם של כל אחד מהאנשים שאתה עובד איתם (מלמעלה למטה)

  • הכפתור אתרים, הכפתור קישורים, הכפתור אנשים והכפתור הגדרות (בסמיכות זה לזה)

 4. כדי לבחור שם של אדם, הקש עליו. תשמע את שם האדם והתפקיד שלו. כדי לפתוח את הפרופיל של אדם זה, הקש פעמיים על שמו. עם פתיחת הפרופיל, המוקד עובר לכפתור הקודם ותשמע את שם האדם ואחריו "Back, Button". מלמעלה למטה, תוכל לבחור ולשמוע את הפרטים הבאים לגבי האדם:

  • שם

  • תפקיד

  • מחלקה

  • תאריך העסקה

  • מספר טלפון

  • כתובת דואר אלקטרוני

  • הכותרת עובד/ת עם

  • שמות האנשים שאיתם עובד אדם זה

  • הקישור הצג עוד

  • הכותרת עובד/ת על

  • השם של כל אחד מהקבצים שאדם זה עבד עליהם לאחרונה

הצגה או שינוי של הגדרות החשבון והפרופיל עבור אתר SharePoint

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הפעלת יישום SharePoint וכניסה.

  • אם כבר נכנסת ואתה נמצא באזור אחר של היישום, בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש פעמיים על הכפתור הקודם עד שתחזור למסך אתרים.

 2. המסך אתרים ייפתח ותשמע "SharePoint, Back, Heading" או את שם האתר שפתחת בעבר. ממשק המשתמש מכיל ארבע רמות של רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • שם המסך אתרים והכפתור חיפוש

  • הכרטיסיה תכוף והכרטיסיה במעקב (זו לצד זו)

  • השם של כל אחד מהאתרים (מלמעלה למטה)

  • הכפתור אתרים, הכפתור קישורים, הכפתור אנשים והכפתור הגדרות (בסמיכות זה לזה)

 3. כדי לבחור ולהפעיל את הכפתור הגדרות, הקש עליו. תשמע "Settings, Tab, Four of four". הקש עליו פעמיים. עם פתיחת המסך הגדרות, תשמע שוב "Settings, Tab, Four of four". ממשק המשתמש מכיל 12 רכיבים שבאפשרותך לבחור (בסדר הבא, מלמעלה למטה):

  • שם המסך הגדרות

  • כתובת ה- URL של האתר ושם המשתמש

  • הקישור הפרופיל שלי

  • הקישור נקה מטמון חשבון

  • הקישור צא

  • הקישור הוסף או החלף חשבון

  • הכפתור הדו-מצבי נער כדי לשלוח משוב

  • מספר הגירסה של SharePoint

  • הקישור שלח משוב

  • הקישור הצג עזרה

  • הקישור הצהרת פרטיות

  • הקישור הודעות צד שלישי

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הגדרות הפרופיל שלך, בחר ופתח את הקישור הפרופיל שלי. תחילה, הקש עליו. תשמע "My profile, Button". לאחר מכן, הקש עליו פעמיים. עם פתיחת הפרופיל, המוקד עובר לכפתור הקודם ותשמע את שמך ואחריו "Back, Button".

  • כדי לשנות הגדרות חשבון אחרות, במסך הגדרות, הקש על הכפתור או הקישור ולאחר מכן הקש עליו פעמיים.

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×