תחילת השימוש בקורא מסך ב- Word

תחילת השימוש בקורא מסך ב- Word

האפליקציה Word 2016 פועלת עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, ועם קוראי מסך של ספקים חיצוניים, כגון JAWS ‏(Job Access with Speech).

הערות: 

בנושא זה

הפעלת Word

 1. כדי להתחיל, הקש על מקש סמל Windows. תשמע "Search box, edit".

  הערה: מקש סמל Windows נמצא בין מקש Ctrl השמאלי למקש Alt השמאלי בלוח מקשים סטנדרטי של Windows.

 2. הקלד Word. תשמע "Desktop app".

 3. הקש Enter. כאשר האפליקציה נפתחת:

  • ב'קורא טקסטים', תשמע "Word window". ב- JAWS, תשמע "Backstage view".

הערה: כדי ללמוד איך נראה ממשק המשתמש וכיצד לנווט באמצעות לוח המקשים ב- Word, ראה נגישות ב- Word 2016.

ביצוע משימות רבות יותר עם Word וקורא מסך

לקבלת מידע נוסף על נגישות במוצרי Office, בקר במרכז הנגישות של Office.

Word עבור Android פועל עם TalkBack, קורא המסך המובנה ב- Android. מאמר זה מסביר כיצד לפתוח את Word ולהיכנס לחשבון שלך באמצעות TalkBack.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

 • אם עדיין לא השגת את האפליקציה Word עבור Android, הורד והתקן אותה מ- Google Play.

בנושא זה

פתיחת Word עבור Android

 1. במסך הבית של מכשיר Android, גרור את האצבע סביב החלק התחתון של המסך עד שתשמע "Apps" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות כדי להגיע אל סוף רשימת האפליקציות הממוינת בסדר אלפביתי ולאחר מכן גרור את אצבעך סביב המסך עד שתשמע: "Word". הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את האפליקציה.

ייתכן שבעת הפעלת Word לראשונה, תצטרך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה כניסה לחשבון Microsoft עם Word.

עצה: אם הפעלת זיהוי קולי של "Ok Google" באפליקציה של Google, תוכל פשוט לומר "Ok Google, open Word".

עבודה עם קורא מסך של TalkBack

Word עבור Android פועל עם קורא המסך המובנה TalkBack. כאשר Android TalkBack מופעל, תשמע תיאור מדובר של כל פריט שאתה נוגע בו, בוחר אותו או מפעיל במכשיר שלך. פריטים אלה כוללים פקודות, מיקומים, טקסט חלופי, וכן את תוכן המסכים, התפריטים והחלונות המוקפצים של Word.

הפעלת TalkBack

ייתכן שתזדקק לעזרה של אדם רואה כדי להפעיל את TalkBack.

 1. במסך הבית של מכשיר Android, הקש על אפליקציות > הגדרות > נגישות > TalkBack.

 2. הקש על הלחצן הדו-מצבי כדי להעבירו למצב פעיל ולאחר מכן הקש על אישור.

 3. כדי לחזור למסך הבית, החלק במהירות כלפי למעלה ואז ימינה.

ניווט עם TalkBack באמצעות מחוות

כאשר TalkBack מופעל, ניתן לגרור את האצבע לאורך המסך כדי למצוא פקודות, מיקומים ותוכן. TalkBack מקריא את שמותיהם של הסמלים, הלחצנים ופריטים אחרים כשאתה גורר את האצבע מעליהם. ניתן גם להחליק שמאלה או ימינה כדי לעבור אל הפריט הבא או הקודם על המסך. כדי לבחור או להפעיל את הפקודה הנוכחית או רכיבים אחרים על המסך, הקש פעמיים על המסך. כדי לגלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה, השתמש בשתי אצבעות על מנת להחליק במהירות בכיוון הרצוי.

עצה: במקום להשתמש בלחצן בית, באפשרותך להחליק במהירות כלפי למעלה ואז ימינה, ובמקום להשתמש בלחצן הקודם, באפשרותך להחליק במהירות כלפי מטה ואז ימינה.

הגדרת העדפות TalkBack

למד להכיר את הרשימה המלאה של מחוות קיצור שאפשר להשתמש בהן כאשר TalkBack מופעל, יחד עם אפשרויות רבות אחרות להתאמה אישית של אופן הפעולה של המכשיר עם TalkBack.

 1. במסך הבית של המכשיר, גרור את האצבע לאורך החלק התחתון של המסך עד שתשמע "Apps, double-tap to activate" והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות כדי להגיע אל סוף רשימת האפליקציות הממוינת בסדר אלפביתי ולאחר מכן גרור את אצבעך סביב המסך עד שתשמע: "Settings." הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Accessibility" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: אם הפעלת זיהוי קולי של "Ok Google" באפליקציה של Google, תוכל פשוט לומר "Ok Google, open Accessibility settings".

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "TalkBack, On". בדרך כלל, זו הפקודה הראשונה בתפריט נגישות. הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "Settings" והקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות כדי לגלול מטה בערך עד מחצית הרשימה. כאשר תעצור את תנועת ההחלקה, TalkBack יאמר לך היכן אתה נמצא. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Manage gestures". בדרך כלל, אפשרות זו נמצאת במחצית השניה של הרשימה. הקש פעמיים על המסך.

 7. החלק שמאלה כדי לסקור את רשימת המחוות הזמינות. TalkBack מקריא את שמה של כל מחווה, ואחריה את הפעולה שהיא מבצעת. כדי לחזור לתפריט הגדרות TalkBack, החלק במהירות כלפי מטה ואז ימינה.

 8. עבור בין חלק מהאפשרויות האחרות הזמינות בתפריט הגדרות:

  • עוצמת קול דיבור

  • השתמש בשינויי גובה צליל

  • הגיית הקלדה

  • נער כדי להתחיל בקריאה רציפה

  • אמירה בקול של טיפים לשימוש

  • משוב ברטט

  • משוב קולי

  • גילוי באמצעות מגע

  • הצג את תפריט ההקשר כרשימה

  • מקש קיצור להשעיה והמשך הפעלה של TalkBack

 9. כדי להפעיל או לבטל אפשרות עם לחצן דו-מצבי, הקש פעמיים על המסך. ניתן לדעת אם יש לאפשרות לחצן דו-מצבי אם TalkBack אומר "On switch" או "Off switch" לאחר שהוא מתאר אותה.

 10. כדי לקבל מידע נוסף אודות אפשרות שאינה כוללת לחצן דו-מצבי, הקש פעמיים על המסך. כדי לחזור לתפריט הגדרות TalkBack, החלק במהירות כלפי מטה ואז ימינה.

עצה: אם תפעיל את האפשרות מקש קיצור להשעיה והמשך הפעלה של TalkBack, תוכל ללחוץ ולהחזיק את לחצן הגברת עוצמת הקול ואת לחצן הנמכת עוצמת הקול כדי להשתיק את TalkBack עד שתזדקק לו שוב; למשל, אם אדם רואה משתמש במכשיר שלך במשך זמן מה. כאשר תשמע "Suspend TalkBack", החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

כיבוי TalkBack

 1. כדי לחזור למסך הבית מתצוגה מסוימת או מתפריט מסוים, החלק במהירות כלפי למעלה ואז ימינה.

 2. במסך הבית של המכשיר, גרור את האצבע לאורך החלק התחתון של המסך עד שתשמע "Apps, double-tap to activate" והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות כדי להגיע אל סוף רשימת האפליקציות הממוינת בסדר אלפביתי ולאחר מכן גרור את אצבעך סביב המסך עד שתשמע: "Settings." הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Accessibility" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: אם הפעלת זיהוי קולי של "Ok Google" באפליקציה של Google, תוכל פשוט לומר "Ok Google, open Accessibility settings".

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "TalkBack, On" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק שמאלה עד שתשמע "On switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Stop TalkBack?"

 7. החלק שמאלה עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

לקבלת מידע נוסף, ראה תחילת העבודה ב- Android עם TalkBack.

עבודה עם תכונות נגישות אחרות

כדי להפוך את העבודה שלך עם מכשיר Android לנגישה יותר, בנוסף להפעלת TalkBack, באפשרותך להגדיר תכונות אחרות במסך נגישות.

 1. במסך הבית של המכשיר, גרור את האצבע לאורך החלק התחתון של המסך עד שתשמע "Apps, double-tap to activate" והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות כדי להגיע אל סוף רשימת האפליקציות הממוינת בסדר אלפביתי ולאחר מכן גרור את אצבעך סביב המסך עד שתשמע: "Settings." הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Accessibility" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: אם הפעלת זיהוי קולי של "Ok Google" באפליקציה של Google, תוכל פשוט לומר "Ok Google, open Accessibility settings".

 4. בתפריט נגישות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "System, heading." הנה כמה מהאפשרויות הזמינות:

  • האפשרות כתוביות מוסיפה כיתובים במרכז החלק התחתון של כל התמונות. לאחר הפעלת כיתובים, תוכל לשנות את גודל הטקסט וסגנון הכיתוב.

  • האפשרות תנועות לשינוי גודל מפעילה תכונה זו כדי שתוכל להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות מחוות מסוימות. החלק שמאלה אל מעבר ללחצן הדו-מצבי כדי לשמוע הסבר לגבי המחוות.

  • האפשרות גודל גופן מאפשרת לך להגדיל את כל הטקסט במכשיר על-ידי העלאת מספר הנקודות.

  • האפשרות גודל תצוגה מאפשרת לך להגדיל את כל הפריטים שעל המסך.

  • האפשרות אמירת סיסמאות מאפשרת לך לומר בקול את הסיסמאות במקום להקליד אותן.

כניסה לחשבון Microsoft עם Word

לאחר הכניסה ל- Word, החשבון שלך זמין גם באפליקציות אחרות של Office.

 1. לאחר פתיחת Word בפעם הראשונה, המתן עד לשמיעת: "Get things done on the go". החלק שמאלה עד שתשמע "Sign in button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תשמע: "Allow Word to access your contacts?" החלק שמאלה עד שתשמע "Allow button" או "Deny button", בהתאם למה שברצונך לעשות. הקש פעמיים על המסך כדי לאשר את הבחירה.

 3. המתן עד שתשמע "Type your email address or phone number" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, החלק שמאלה עד שתשמע "Next, link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Microsoft account" או "Work account", תלוי בסוג החשבון המשמש אותך עבור Word. TalkBack מקריא לך תיאור של שני סוגי החשבונות. הקש פעמיים על המסך כדי לאשר את הבחירה.

 5. המתן עד שתשמע: "Edit box, password." הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן הקלד את הסיסמה שבה ברצונך להשתמש. החלק שמאלה עד שתשמע "Sign in button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. המתן עד שתשמע "You're all set" ולאחר מכן החלק שמאלה עד שתשמע: "Start using Word". הקש פעמיים על המסך כדי לסיים את הוספת החשבון.

למידע נוסף

שימוש בלוח מקשים חיצוני עם Word עבור Android

הגדרת המכשיר לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×