תחילת השימוש בקורא מסך ב- Excel Online

תחילת השימוש בקורא מסך ב- Excel Online

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

באמצעות לוח מקשים וקורא מסך, כגון 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, תוכל לנווט בקלות ב- Excel Online. קיצורי מקשים יסייעו לך לעבור בין אזורים שונים ולבצע משימות במהירות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • למידע על קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Excel Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת השימוש ב- Excel Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Excel Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Excel Online.

בנושא זה

ההבדלים בין גירסה זו לבין תוכנית שולחן העבודה

 • כדי לערוך, עליך לעבור מתצוגת קריאה לתצוגת עריכה. כדי לעבור לתצוגת עריכה:

  1. הקש Ctrl+F6 עד לשמיעת "Excel Online" ולאחר מכן הקש Ctrl+F6 שוב כדי לעבור אל פס הכותרת של חוברת העבודה. תוכל לשמוע את שם התיקיה המכילה את חוברת העבודה.

  2. הקש על Tab עד שתשמע "Edit Workbook button".

  3. הקש Enter. תפריט ערוך חוברת עבודה ייפתח ותשמע "Edit in Excel".

  4. הקש על מקש Tab או על מקש חץ למטה. כאשר תשמע "Edit in Excel Online, Make quick changes right here in your browser" הקש Enter.

 • כדי לעבור בין רצועת הכלים עם פקודות Excel Online (קובץ, בית, הוספה, נתונים, סקירה, תצוגה, ספר לי, ו- פתח ב- Excel) לבין התוכן של חוברת העבודה, השתמש בצירוף המקשים Ctrl+F6 במקום במקש F6.

עצות לניווט מהיר

 • כדי למצוא במהירות פקודה, השתמש בתכונה ספר לי. כדי ללמוד פרטים נוספים על התכונה ספר לי, צפה בסרטון וידאו זה: שימוש בתכונה 'ספר לי' כדי לעשות דברים במהירות באמצעות קורא מסך ולוח מקשים

  כדי להשתמש בתכונה 'ספר לי', בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לבצע בו פעולה.

  2. כדי לדלג אל שדה העריכה ספר לי, הקש Alt+Q.

  3. הקלד את הפקודה הרצויה (זמין בתצוגת עריכה בלבד). לדוגמה, הקלד הוספת הערה.

  4. ברשימה, השתמש במקש חץ למעלה ובמקש חץ למטה כדי לבחור פקודה ולאחר מכן הקש Enter. Excel Online מבצע את הפעולה.

 • כדי לקפוץ לתא מסוים, השתמש בפקודה מעבר אל: הקש Ctrl+G, הקלד את ההפניה לתא (כגון B14) ולאחר מכן הקש Enter.

 • כדי לעבור לתא הראשון (A1), הקש Ctrl+Home.

 • כדי להזין סכום אוטומטי עבור טווח התאים שנבחר, הקש Alt+סימן שוויון (=).

 • כדי לערוך תא, הקש F2.

שימוש בקוראי מסך

להלן כמה דברים שיש לזכור כאשר משתמשים בקורא מסך עם Excel Online:

 • רצועת הכלים. רצועת הכלים היא הקטע בחלק העליון של Excel Online, המאורגנת לפי כרטיסיות. כל כרטיסיה מציגה רצועת כלים שונה, שמורכבת מקבוצות, וכל קבוצה כוללת פקודה אחת או יותר. באפשרותך לנווט ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים בלבד.

  • כדי לנוע אחורה וקדימה בין כרטיסיות הפקודות ברצועת הכלים, הקש על Tab ועל Shift+Tab. כאשר תשמע את שם הכרטיסיה הרצויה לך (קובץ, בית, הוספה, נתונים, סקירה, ספר לי, תצוגה, או פתח ב- Excel), הקש Enter. סרגל הכלים של הכרטיסיה נפתח.

  • כדי לעבור אל פקודה בסרגל הכלים של הכרטיסיה, הקש על מקש Tab. כשתשמע את שם הפקודה הרצויה, הקש Enter.

  • כדי להעביר את המוקד בין כרטיסיות הפקודות לרשת התאים, הקש Ctrl+F6.

 • רשת התאים

  • כדי לעבור מתא אחד לאחר, הקש על Tab או השתמש במקשי החצים.

  • כדי שקורא המסך יקריא תא או טווח תאים, העבר את המוקד לתא והשתמש במקשי החצים כדי לנוע בתוך הטווח.

  • כדי לשמוע קורא מסך שיקריא את עיצוב הטקסט כמו צבע רקע, צבע גופן, גודל וסגנון, בחר את התא ולאחר מכן הקש על Caps Lock+אפס.

 • גליונות: הוספה, מחיקה ושינוי שם של כרטיסיות

  • כדי לעבור ללשוניות הגליונות, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Region, Scroll to the first sheet button" ולאחר מכן עבור באמצעות מקש Tab אל הגיליון הרצוי לך.

  • כאשר המוקד נמצא בלשונית גיליון, כדי לקבל אפשרויות נוספות, כגון הוספה, מחיקה, שינוי שם והסתרה/ביטול הסתרה, הקש Shift+F10. ייפתח תפריט תלוי הקשר ותשמע "Insert". השתמש במקשי החצים כדי לבחור את הפקודה הרצויה והקש Enter.

 • תרשימים: סוג תרשים, כותרת טקסט חלופי ותיאור. קוראי מסך מקריאים תרשימים כתמונות, כולל שם התרשים ותיאור הכלי שלו, אך ללא פרטים אחרים.

 • נוסחאות. כדי להוסיף פונקציה לתא:

  1. בתא, הקש F2 ולאחר מכן הקשה על Ctrl+A. (בקורא הטקסטים, הקש F2 ולאחר מכן הקש פעמיים Shift+F3.)

  2. תיבת הדו-שיח הוספת פונקציה נפתחת כשהמוקד נמצא בקטגוריה 'בשימוש תכוף', והפונקציה Sum נבחרת.

  3. בחר את הפונקציה הרצויה לך.

   • כדי להוסיף את הפונקציה Sum, עבור באמצעות מקש Tab אל לחצן אישור והקש Enter.

   • כדי להוסיף פונקציה אחרת, השתמש במקשי החצים כדי לבחור קטגוריה אחרת, הקש על Tab כדי לעבור לרשימת הפונקציות ולבחור את הפונקציה הרצויה ולאחר מכן לחץ על לחצן אישור.

 • הערות. קוראי מסך מקריאים הערה לאחר הקראת תוכן התא.

 • היפר-קישורים. קוראי מסך מקריאים את טקסט הקישור והיעד שלו לאחר הקראת תוכן התא.

 • טבלאות PivotTable. לא ניתן ליצור PivotTable ב- Excel Online, אך תוכל להציג PivotTable שיצרת ב- Excel.

  • כדי לבחור תא ב- PivotTable, הקש על Tab או השתמש במקשי החצים.

  • כדי לפתוח את החלונית 'שדות PivotTable', הקש Ctrl+F6.

  • כדי לעבור מלחצן שדה אחד לאחר, השתמש במקשי החצים ולאחר מכן, כדי לבחור שדה, הקש Enter.

  • כדי לקפוץ אל המקטע התחתון של החלונית, הקש על מקש Tab, ולאחר מכן, כדי לעבור אל הפקודות תלויות ההקשר, השתמש במקשי החצים.

  • כדי לסגור את תפריטי ההקשר, הקש Esc.

הנה כמה עצות לשימוש בקוראי מסך ספציפיים ב- Excel Online:

JAWS בעת הפעלת Excel Online‏, JAWS מבטל באופן אוטומטי את Virtual Cursor. אם תגלה ש- Virtual Cursor מופעל, הקש Insert+Z כדי לבטל אותו.

Window-Eyes. כדי לבטל את מצב 'עיון', הקש Ctrl+Shift+A.

קורא טקסטים קורא הטקסטים לא מקריא טבלאות, עיצוב מותנה וכלי פריסה וכן פקדי טפסים.

מידע נוסף

לקבלת מידע אודות תכונות הנגישות של הדפדפן שלך, עבור לאתר האינטרנט של הדפדפן.

למידע נוסף

חיפוש והחלפה של טקסט או מספרים ב- Excel Online עם קורא מסך

משימות בסיסיות ב- Excel Online עם קורא מסך

קיצורי מקשים ב- Excel Online

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×