תחילת העבודה

תחילת העבודה

רשיונות Office 365 Education

באפשרותך ליצור עד 200 טפסים בודדים.

אם אתה שייך לצוות, אתה והאנשים בצוות שלך יכולים ליצור עד 200 טפסים, שיופיעו בכרטיסיה ' טפסי קבוצה ' בדף הפורטל של forms.office.com .

הערה: הטפסים של 200 שאתה והצוות שלך יכולים ליצור בנוסף לטפסים היחידים של 200 שניתן ליצור בתור אדם מסוים.

Office 365 רשיונות מסחריים

באפשרותך ליצור עד 200 טפסים בודדים.

אם אתה שייך לצוות, אתה והאנשים בצוות שלך יכולים ליצור עד 200 טפסים, שיופיעו בכרטיסיה ' טפסי קבוצה ' בדף הפורטל של forms.office.com .

הערה: הטפסים של 200 שאתה והצוות שלך יכולים ליצור בנוסף לטפסים היחידים של 200 שניתן ליצור בתור אדם מסוים.

הענן הקהילתי של קהילת ממשלת ארצות הברית, סביבת משרד התיירות

הערה: Microsoft Forms יהיה זמין עבור סביבת משרד ההגנה על-ידי נובמבר 2019.

באפשרותך ליצור עד 200 טפסים בודדים.

אם אתה שייך לצוות, אתה והאנשים בצוות שלך יכולים ליצור עד 200 טפסים, שיופיעו בכרטיסיה ' טפסי קבוצה ' בדף הפורטל של forms.office.com .

הערה: הטפסים של 200 שאתה והצוות שלך יכולים ליצור בנוסף לטפסים היחידים של 200 שניתן ליצור בתור אדם מסוים.

חשבון אישי של Microsoft (Hotmail, Live או Outlook.com)

באפשרותך ליצור עד 200 טפסים בודדים.

רשיונות Office 365 Education

באפשרותך להוסיף עד 100 שאלות לכל צורה בודדת.

Office 365 רשיונות מסחריים

באפשרותך להוסיף עד 100 שאלות לכל צורה בודדת.

הענן הקהילתי של קהילת ממשלת ארצות הברית, סביבת משרד התיירות

הערה: Microsoft Forms יהיה זמין עבור סביבת משרד ההגנה על-ידי נובמבר 2019.

באפשרותך להוסיף עד 100 שאלות לכל צורה בודדת.

חשבון אישי של Microsoft (Hotmail, Live או Outlook.com)

באפשרותך להוסיף עד 100 שאלות לכל צורה בודדת.

הערה: עבור סוג השאלה סרגל likert , כל אפשרות נחשבת לשאלה אחת.

רשיונות Office 365 Education

טופס יחיד יכול לקבל עד 50,000 תגובות.

Office 365 רשיונות מסחריים

טופס יחיד יכול לקבל עד 50,000 תגובות.

הענן הקהילתי של קהילת ממשלת ארצות הברית, סביבת משרד התיירות

הערה: Microsoft Forms יהיה זמין עבור סביבת משרד ההגנה על-ידי נובמבר 2019.

טופס יחיד יכול לקבל עד 50,000 תגובות.

חשבון אישי של Microsoft (Hotmail, Live או Outlook.com)

טופס יחיד יכול לקבל עד 1,000 תגובות.

הערות: 

  • תגובה מוגדרת כתגובה לטופס שלם, לעצמה ולא לשאלות הבודדות בתוך הטופס. כאשר המשיב משלים טופס ושולח אותו, זה נחשב כתגובה אחת. לדוגמה, אם טופס מכיל 10 שאלות וכל השאלות נענות על-ידי 5 המשיבים, הטופס ייחשב כ-5 תגובות.

  • אם אתה דורש תשובות נוספות, מומלץ לייצא תגובות קיימות לחוברת עבודה של Excel ולאחר מכן לנקות אותן מהסקר או מהבוחן. פעולה זו תאפשר לך לאסוף תגובות נוספות שנמחקו לאחר מכן.

כן, ניתן!

יצירת סקר או בוחן עם אנשים מרובים

באפשרותך ליצור ולשתף קישור כדי לאפשר לאחרים לשתף פעולה בסקר או בבוחן איתך. ראה שיתוף טופס כדי לשתף פעולה כדי לקבל מידע נוסף.

יצירת תבניות מסקר או בוחן קיימים כדי שאחרים יוכלו לעשות בה שימוש חוזר

באפשרותך ליצור ולשתף קישור כדי לאפשר לאחרים לעשות שימוש חוזר בסקרים או בחידונים שיצרת. ראה שיתוף טופס או בוחן כתבנית לקבלת מידע נוסף.

ראה יצירת בוחן כדי ללמוד כיצד להשתמש בתכונה המתמטית ב- Microsoft Forms.

ראה הוספת מקטעים לסקר או לשאלון שלי כדי ללמוד כיצד לארגן את השאלות שלך בדפים מרובים – או מקטעים — שניתן לסדר מחדש ולסדר מחדש בקלות.

אם יש לך טופס בMicrosoft Forms שאינך זקוק לו עוד, באפשרותך להיפטר ממנו. קבל מידע נוסף.

הערה: כל משתמש בטפסים יכול ליצור עד 200 טפסים בודדים, הכוללים אותם בסל המיחזור. (לדוגמה, 150 טפסים בפורטל הMicrosoft Forms + 50 forms בסל המיחזור = 200 forms.

בMicrosoft Forms בכרטיסיה תגובות , לחץ על פתח ב-Excel. התגובות לטפסים ייפתחו בחוברת עבודה של Excel. מExcel, באפשרותך לייצא או לשמור את התגובות לטפסים כקובץ PDF. קבל מידע נוסף על שמירה או המרה של קובץ Excel ל-PDF.

הערות: 

  • אם יצרת את הטופס בטפסים באינטרנט (https://forms.office.com) ולחץ על פתח ב-excel, חוברת עבודה לא מקוונת של excel תיפתח שאין לה קשר גומלין או חיבור לטופס שלך.

  • אם יצרת את הטופס שלך ב- OneDrive For Business ולחץ על פתח ב-excel, חוברת העבודה של excel מאוחסנת באופן אוטומטי בOneDrive for Business ומכילה חיבור נתונים חי לטופס שלך. כל נתוני התגובה החדשים בטופס יבואו לידי ביטוי בחוברת העבודה שלך.

  • אם יצרת את הטופס שלך ב -Excel Online ולחצת על פתח ב-excel, חוברת העבודה של excel מאוחסנת באופן אוטומטי בOneDrive for Business ומכילה חיבור נתונים חי לטופס שלך. כל נתוני התגובה החדשים בטופס יבואו לידי ביטוי בחוברת העבודה שלך.

בעת יצירת טופס ב-OneDrive, SharePoint Online, Excel באינטרנט, Microsoft teams או שימוש ב-web part של Microsoft Forms, באפשרותך ללחוץ על פתח ב-excel כדי לקבל חוברת עבודה של Excel (מאוחסנת באופן אוטומטי ב-OneDrive For Business או ב-SharePoint Online) המכיל חיבור נתונים חי לטופס שלך. כל נתוני התגובה החדשים בטופס יבואו לידי ביטוי בחוברת העבודה שלך.

לעתים, ייתכן שחוברת העבודה אינה מכילה את הנתונים העדכניים ביותר עבור מספר סיבות, כגון מחיקה בשוגג של חוברת עבודה או פגמים בקבצים. במקרה זה, הטפסים יספקו לך התראה ותשאל אם ברצונך ליצור חוברת עבודה חדשה כדי לסנכרן את התגובות האחרונות ביותר לחוברת עבודה חדשה. חוברת עבודה חדשה זו תאוחסן לצד חוברת העבודה המקורית שלך ב-OneDrive for Business או ב-SharePoint Online. פעולה זו תבטיח שהנתונים שלך יהיו עדכניים. קבל מידע נוסף על קבלת נתונים חסרים.

הערה: בעיות סינכרון חוברת העבודה יתרחשו אם תזדקק לאישור תוכן עבור פריטים ב-SharePoint. כדי ללמוד עוד, עבור אל דרישת אישור של פריטים ברשימה או בספריה של אתר, ולאחר מכן לחץ על המקטע, ציין שפריטים בספריה דורשים אישור. סקירת שלב #4. אם תבחר כן עבור ' דרוש אישור תוכן עבור פריטים שנשלחו? ', חוברות העבודה שלך לא יסונכרנו.

כן, אינך צריך לגשת לטופס שלך ב- https://forms.office.com כדי לקבל עדכונים חיים.

OneDrive, SharePoint Online, Excel באינטרנט, Microsoft teams או Microsoft Forms web part

בעת יצירת טופס ב-OneDrive, SharePoint Online, Excel באינטרנט, Microsoft teams או שימוש ב-web part של Microsoft Forms, באפשרותך ללחוץ על פתח ב-excel כדי לקבל חוברת עבודה של Excel (מאוחסנת באופן אוטומטי ב-OneDrive For Business או ב-SharePoint Online) המכיל חיבור נתונים חי לטופס שלך. כל נתוני התגובה החדשים בטופס יבואו לידי ביטוי בחוברת העבודה שלך.

קבוצת Office 365

בעת יצירת טופס בתוך קבוצת Office 365 או העברת הבעלות על טופס שאתה יוצר לקבוצה של office 365, באפשרותך לפתוח את חוברת העבודה ישירות כדי לראות תגובות מעודכנות בזמן אמת.

זרימת עבודה שנבנתה באמצעות Power אוטומטיות

בעת יצירת זרימת עבודה אוטומטית עבור הטופס באמצעות Power אוטומציה, באפשרותך גם לפתוח את חוברת העבודה שלך ישירות כדי לראות תגובות מעודכנות בזמן אמת.

אם יצרת סקר, בוחן או תשאול, באפשרותך להעביר אותו בקלות לקבוצה כדי שכולם בקבוצה יהפכו לבעלים של טפסים אלה. קבל מידע נוסף.

נשמח לשמוע ממך! בקר באתר UserVoice של Microsoft Forms כדי לספק הצעות ולהצביע לרעיונות שאנשים אחרים שלחו כבר.

נשמח גם לקבל את המשוב שלך על שאלות נפוצות אלה. בצע סקר קצרזה. תודה!

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×