תחילת העבודה עם Project 2010

מבט כולל

תחילת העבודה עם Project 2010

האם עליך לנהל פרוייקט אך אינך בטוח לגבי אופן תחילת העבודה עם Project 2010? למד כיצד להתחיל פרוייקט חדש ריק, ליצור כמה פעילויות פרוייקט ולעצב מבנה לפרוייקט שלך על-ידי חלוקה לרמות וקישור של פעילות אחת לשניה.

לאחר השלמת קורס זה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 • צור פרוייקט חדש במהירות וביעילות.

 • צור פעילות חדשה ושנה תזמון של פעילות מידני לאוטומטי.

 • צור קשרים, או קישורים, בין פעילויות.

 • בצע חלוקה לרמות של פעילויות כדי להוסיף מבנה לפרוייקט שלך.

הקורס כולל:

 • ארבעה שיעורים בקצב אישי ותרגול אחד להתנסות מעשית. לתרגול דרוש Project 2010.

 • מבחן קצר בסיום השיעור. המבחן הוא ללא ציון.

 • כרטיס לעיון מהיר שניתן להדפיס בסוף הקורס.

גירסה לא מקוונת ‏(‎24 MB)

יצירת פרוייקט חדש

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הוספת פעילויות לפרוייקט

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הוספת קישורים בין פעילויות בפרוייקט

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

יצירת חלוקה לרמות עבור פעילויות בפרוייקט

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

תרגול

תרגול תחילת העבודה עם Project 2010

גודל הקובץ להורדה: ‏‎175 KB

תרגול ב- Project 2010

כעת הגיע הזמן לנסות דברים בעצמך בתרגול.

אודות התרגול

כאשר תלחץ על תרגול ב-Project, תתבצע הורדה של פרוייקט לתרגול אל המחשב שלך ולאחר מכן הוא ייפתח ב- Project, ובחלון נפרד יופיעו הוראות התרגול.

הערה    על Project 2010 להיות מותקן במחשב.

בחן את עצמך

בצע את המבחן הבא כדי שתהיה בטוח שהבנת את החומר. התשובות שלך חסויות ותוצאות המבחן אינן כוללות ציונים.

אם אתה מזין ערכי משך עבור פעילויות המתוזמנות באופן ידני, Project יוצר תאריכי התחלה וסיום באופן אוטומטי.

נכון

לא, זו לא התשובה. Project מזין תאריכי התחלה וסיום באופן אוטומטי רק עבור פעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי.

לא נכון

יפה. הזנת ערכי משך עבור פעילויות המתוזמנות באופן ידני אינה גורמת ליצירה אוטומטית של תאריכי התחלה וסיום עבור פעילויות.

פעילויות המתוזמנות באופן ידני כוללות ערכי משך וכן תאריכי התחלה ותאריכי סיום.

נכון

לא, זו לא התשובה. ערכי משך, תאריכי התחלה ותאריכי סיום אינם נדרשים עבור פעילויות המתוזמנות באופן ידני.

לא נכון

יפה. לפעילויות המתוזמנות באופן ידני לא נדרשים ערכי משך או תאריכים. הן יכולות להתקיים כפעילויות ללא כל מידע על תזמון.

פעילויות ערסל מסכמות תמיד את סך כל ערכי המשך של תת-הפעילויות שלהן.

לא נכון

יפה. רק פעילויות ערסל המוגדרות לתזמון אוטומטי מסכמות את סך כל ערכי המשך של תת-הפעילויות שלהן.

נכון

לא, זו לא התשובה. פעילויות ערסל המתוזמנות באופן ידני אינן מסכמות את סך כל ערכי המשך של תת-הפעילויות בכל המקרים. לדוגמה, באפשרותך לגרור מייצג פעילות ערסל כדי להגדיל את המשך שלה מבלי להשפיע על תת-הפעילויות. לא ניתן לשנות באופן ידני את ערכי המשך של פעילויות ערסל המתוזמנות באופן אוטומטי.

אילו מבין ערכי המשך הבאים מותרים בפעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי?

4

נכון מאוד! בפעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי יש להשתמש בערכים מספריים. במקרה זה, באפשרותך להקליד “4י” או “4”.

ארבעה ימים

טעות, תשובה לא נכונה. “ארבעה” אינו ערך מספרי ולכן לא יתקבל כערך משך עבור פעילות המתוזמנת באופן אוטומטי. עבור פעילות המתוזמנת באופן אוטומטי, השתמש ב- “4” או ב- “4י”.

בקרוב

טעות, תשובה לא נכונה. מילה כמו “בקרוב” יכולה לשמש כמשך רק עבור פעילויות המתוזמנות באופן ידני.

פעילויות המתוזמנות באופן ידני יכולות לכלול תאריך התחלה כגון “בקרוב”.

נכון

נכון מאוד! פעילויות המתוזמנות באופן ידני יכולות לכלול ערכי תאריך מסוג מילים, תאריכים או מספרים.

לא נכון

טעות, תשובה לא נכונה. פעילויות המתוזמנות באופן ידני אינן חייבות לכלול ערכי תאריך בתבנית תאריך. הן יכולות לכלול ערכי תאריך מסוג מילים כגון “בקרוב” או “לדבר עם רון.”

משוב

כרטיס לעיון מהיר

למידע נוסף

יצירת פרוייקט חדש

Project נפתח כברירת מחדל עם פרוייקט חדש. כדי ליצור פרוייקטים נוספים, בצע שלבים אלה:

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ. כעת תופיע תצוגת Backstage.

 2. לחץ על חדש.

 3. לחץ על פרוייקט ריק.

 4. לחץ על צור.

קישור 2 פעילויות

קישור פעילויות מאפשר לך ליצור קשרים בין פעילויות. לדוגמה, ייתכן שתרצה שפעילות אחת תתחיל לאחר שפעילות אחרת מסתיימת. לא תרצה ששלב התכנון של הפרוייקט, נניח, יתחיל באותו זמן של שלב הבנייה, אחרת ייווצרו בעיות. במקרה זה, תקשר את שלב התכנון לשלב הבנייה כך שהאחד יתחיל אחרי השני.

 1. בחר את שתי הפעילויות שברצונך לקשר. בחר את הפעילות הראשונה על-ידי לחיצה על שמה בעמודה שם פעילות ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך לחיצה על הפעילות השניה.

 2. לחץ על הכרטיסיה פעילות ולאחר מכן, בקבוצה לוח זמנים, לחץ על קישור פעילות קישור פעילויות .]

 3. כדי לשנות את סוג הקישור, לחץ פעמיים על הפס שבין הפעילויות המקושרות ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • סיום-התחלה (סה)    הפעילות השניה אינה יכולה להתחיל לפני שהפעילות הראשונה מסתיימת. לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "בניית גדר" ו"צביעת גדר", הפעילות "צביעת גדר" אינה יכולה להתחיל לפני שהפעילות "בניית גדר" מסתיימת. זהו הסוג הנפוץ ביותר של תלות.

  • התחלה-התחלה (הה)    הפעילות השניה אינה יכולה להתחיל לפני שהפעילות הראשונה מתחילה. לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "יציקת בטון" ו"יישור בטון", הפעילות "יישור בטון" אינה יכולה להתחיל לפני שהפעילות "יציקת בטון" מתחילה.

  • סיום-סיום (סס)    הפעילות השניה אינה יכולה להסתיים לפני שהפעילות הראשונה מסתיימת. לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "הוספת חיווט" ו"בדיקת חשמל", הפעילות "בדיקת חשמל" אינה יכולה להסתיים לפני שהפעילות "הוספת חיווט" מסתיימת.

  • התחלה-סיום (הס)    הפעילות השניה אינה יכולה להסתיים לפני שהפעילות הראשונה מתחילה. סוג זה של תלות יכול לשמש לתזמון בדיוק-בזמן לפי אבן דרך או לפי תאריך הסיום של הפרוייקט לצמצום הסיכון שפעילות תסתיים באיחור אם הפעילויות התלויות בה יתארכו.

שינוי מצב הפעילות של פעילות

יש שני סוגים של מצבי פעילות: מתוזמנת באופן ידני ומתוזמנת באופן אוטומטי:

 • מתוזמנת באופן ידני     פעילויות המתוזמנות באופן ידני מאפשרות גמישות רבה יותר באופן התזמון של פעילות. לדוגמה, באפשרותך ליצור משך כגון “בקרוב” עבור פעילות המתוזמנת באופן ידני מבלי ש- Project יציג שגיאה.

 • מתוזמנת באופן אוטומטי    פעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי מחייבות סוגים מסוימים של ערכים עבור שדות משך והתחלה. פעילויות אלה משתמשות במידע זה (בנוסף למידע מלוח התאריכים) כדי לסייע בקביעת זמני ההתחלה של פעילויות ביחס לפעילויות אחרות.

כדי לשנות את מצב הפעילות של פעילות, בצע את הפעולות הבאות:

 • בעמודה מצב פעילות של פעילות כלשהי, לחץ על תזמון אוטומטי ( תזמון אוטומטי ) או על תזמון ידני ( פעילות מוצמדת עם סימן שאלה או על פעילות מוצמדת ).

חלוקת פרוייקט לרמות ליצירת שלב הכולל תת-פעילויות

חלוקה לרמות מאפשרת לך לפצל את רשימת הפעילויות שלך כדי שהיא תוצג באופן מסודר וקריא יותר. חלוקה לרמות נוצרת על-ידי הסטה פנימה או העברה של פעילות לרמת חלוקה נמוכה יותר בעמודה שם פעילות. בעת הסטת פעילות פנימה, היא הופכת לתת-פעילות של הפעילות הקודמת הקרובה ביותר ברמת חלוקה גבוהה יותר.) פעילויות ברמת החלוקה הגבוהה ביותר נקראות לעתים שלבים.

 1. בחר את הפעילות שברצונך להסיט פנימה תחת השלב, או פעילות הערסל שלה.

 2. בכרטיסיה פעילות, בקבוצה לוח זמנים, לחץ על הסט פעילות פנימה ( הסטת פעילות פנימה ).

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×