תחילת העבודה עם Access 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קיימות מספר דרכים כי שתוכל להתחיל בעבודה עם Microsoft Office Access 2007, בהתאם אם אתה משתמש ב- Access בפעם הראשונה, מעביר נתונים מתוכנית אחרת של מסד נתונים או גיליון אלקטרוני ל- Access או משדרג מגירסה קודמת של Access. מאמר זה דן שאלות שבדרך כלל מתעוררות בכל אחד ממצבים אלה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

תחילת השימוש ב- Access בפעם הראשונה

ייבוא נתונים מגיליון אלקטרוני או לתוכנית אחרת

שימוש מסד נתונים מגירסה קודמת במספר גירסאות של Access

תחילת השימוש ב- Access בפעם הראשונה

תכונות Office Access 2007 מספר שיפורים אשר להפוך את תהליך היצירה של מסד נתונים בקלות רבה יותר מתמיד. משתמשים שיצרו בעבר מסדי נתונים ב- Access לפני יעריכו כיצד תכונות חדשות ומשופרות אלה להאיץ את תהליך היצירה.

כאשר תתחיל Office Access 2007, המסך הראשון שמופיע הוא הדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access (אלא אם כן הפעלת את Access על-ידי לחיצה כפולה על קובץ מסד נתונים ספציפי של Access, ובמקרה זה מסד הנתונים ייפתח במקום זאת הזה). הדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access הוא נקודת ההתחלה שממנו באפשרותך ליצור מסד נתונים חדש, לפתוח מסד נתונים קיים, או להציג תוכן המוצג ב- Microsoft Office Online.

יצירת מסד נתונים באמצעות תבנית

הורד תבנית מ- Microsoft Office Online

יצירת מסד נתונים מאפס

יצירת מסד נתונים ריק

הוספת טבלה

הדבקת נתונים ממקור אחר לטבלה של Access

ייבוא נתונים ממקור אחר

פתיחת מסד נתונים קיים של Access

Access 2010 כוללת כלי רב-עוצמה שמסייעות לעקוב אחר, דוח, ולשתף את הנתונים שלך.

יצירת מסד נתונים באמצעות תבנית

Access מספק לך מגוון רחב של תבניות שבהן באפשרותך להשתמש כדי לזרז את תהליך היצירה של מסד הנתונים שלך. תבנית היא מסד נתונים מוכן לשימוש המכיל את כל הטבלאות, השאילתות, הטפסים והדוחות לצורך ביצוע פעילות ספציפית. לדוגמה, קיימות תבניות שניתן להשתמש בהם כדי לעקוב אחר נושאים, ניהול אנשי קשר או לשמור רשומה של הוצאות. תבניות מסוימות מכילות מספר רשומות לדוגמה כדי להמחיש את השימוש בהם. ניתן להשתמש במסדי נתונים של תבניות כפי שהיא, או להתאים אותן כך שיתאים טוב יותר לצרכיך.

 1. הפעל את Access, אם היא כבר אינה פועלת.

  אם מסד נתונים פתוח כבר, בצע את הפעולות הבאות כדי להציג את הדף ' תחילת העבודה עם Microsoft Office Access:

  • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על סגור מסד נתונים. תמונת לחצן

   הדף 'תחילת העבודה עם Microsoft Office Access'

 2. מספר תבניות מוצגות תחת תבניות מקוונות מוצגות בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, ותבניות נוספות יהפכו לזמינות אם תלחץ על אחת מהקטגוריות תחת קטגוריות תבניות בצד הימני של ה חלון access. עוד עדיין ניתן להוריד מאתר האינטרנט של Microsoft Office (עיין בסעיף הבא, הורד תבנית מ- Microsoft Office Online, לקבלת פרטים).

 3. לחץ על התבנית שבה ברצונך להשתמש.

 4. בחלונית בצד השמאלי של חלון Access, Access מציע שם קובץ עבור מסד הנתונים שלך בתיבה שם הקובץ. באפשרותך לערוך את שם הקובץ ולציין תיקיה אחרת. באופן אופציונלי, ניתן ליצור את מסד הנתונים ולקשר אותו לאתר Windows SharePoint Services 3.0.

 5. לחץ על צור (או לחץ על הורד, עבור תבנית Office Online).

  Access יוצר ולאחר מכן פותח את מסד הנתונים. טופס מוצג, שבו ניתן להתחיל להזין נתונים.

  אם התבנית שלך מכילה נתונים לדוגמה, באפשרותך למחוק כל רשומה באופן הבא:

  • לחץ על כותרת השורה של הרשומה שברצונך למחוק. (כותרת השורה היא תיבת או סרגל לצד הרשומה).

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה רשומות, לחץ על מחק. תמונת לחצן

 6. כדי להתחיל להזין נתונים, לחץ על התא הריק הראשון בטופס ולאחר מכן התחל להקליד. לאחר הזנת מספר רשומות, באפשרותך להשתמש בחלונית הניווט כדי לבדוק אם קיימים טפסים או דוחות שבהן באפשרותך להשתמש אחרים.

הורד תבנית מ- Microsoft Office Online

אם אינך מצליח למצוא תבנית התואמת לצרכיך בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, באפשרותך לסייר באתר האינטרנט של Office Online עבור מגוון גדול יותר.

 1. הפעל את Access, אם היא כבר אינה פועלת.

  אם מסד נתונים פתוח כבר, בצע את הפעולות הבאות כדי להציג את הדף ' תחילת העבודה עם Microsoft Office Access:

  • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על סגור מסד נתונים. תמונת לחצן

 2. בסמוך לתחתית הדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, תחת עוד ב- Office Online, לחץ על ' תבניות '.

  אתר האינטרנט המקוון של Office מופיעה בחלון דפדפן חדש.

 3. השתמש בכלי החיפוש באתר Office Online כדי לחפש ולהוריד את התבנית שהרצויה.

 4. לאחר הורדת תבנית, מסד הנתונים החדש מאוחסנת ברשומה אחת מהתיקיות הבאות:

  • Windows Vista    c:\Users\user name\Documents

  • Microsoft Windows Server 2003 או ב- Microsoft Windows XP    c:\Documents ומסמכים name\My Settings\user

   בפעם הבאה שבה ברצונך לעבוד עם מסד הנתונים, השתמש ב- Access או בסייר Windows כדי לפתוח אותו ממיקום זה.

לראש הסעיף

יצירת מסד נתונים מאפס

אם אף אחת מהתבניות בהתאם לצרכים שלך, או אם יש לך נתונים בתוכנית אחרת שברצונך לייבא ל- Access, ייתכן שתעדיף עדיף ליצור מסד נתונים מאפס. עבור רוב היישומים, הדבר בדרך כלל כרוך אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • יצירת טבלאות חדשות ולאחר מכן הזנה, הדבקה או ייבוא של נתונים אל טבלאות אלה.

 • ייבוא נתונים ממקורות אחרים, פעולה שיוצרת טבלאות חדשות בתהליך.

כדי ללמוד עוד אודות תכנון ועיצוב של מסד נתונים, או אודות יצירת קשרי גומלין, טפסים, דוחות או שאילתות, הפעל את הקישורים בסעיף למידע נוסף במאמר זה.

יצירת מסד נתונים ריק

 1. הפעל את Access.

 2. בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, לחץ על מסד נתונים ריק.

  לחצן מסד נתונים ריק

 3. בחלונית מסד נתונים ריק, הקלד שם קובץ בתיבה שם הקובץ. אם לא תציין סיומת שם קובץ, Access יוסיף אותה עבורך. מיקום קובץ ברירת המחדל היא אחת מהפעולות הבאות:

  • Windows Vista    c:\Users\user name\Documents

  • Microsoft Windows Server 2003 או ב- Microsoft Windows XP    c:\Documents ומסמכים name\My Settings\user

   כדי לשנות את המיקום של הקובץ, לחץ על עיון תמונת לחצן לצד התיבה שם קובץ, דפדף אל וובחר את המיקום החדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. לחץ על צור.

  Access יוצר את מסד הנתונים ולאחר מכן פותח טבלה ריקה (בשם Table1) ב- תצוגת גליון נתונים.

 5. Access מציב את הסמן בתא הריק הראשון בעמודה הוסף שדה חדש.

  טבלה ריקה, חדשה, במסד נתונים חדש

  כדי להוסיף נתונים, התחל להקליד — או שבאפשרותך להדביק נתונים ממקור אחר, כמתואר בסעיף הדבקת נתונים ממקור אחר לטבלה של Access, בהמשך מאמר זה.

  הערות: 

  • הזנת נתונים בתצוגת גליון נתונים מתוכננת באופן דומה מאוד להזנת נתונים בגליון עבודה של Excel‏. ההגבלה היחידה היא שיש להזין את הנתונים בשורות ועמודות רציפות, החל מהפינה הימנית העליונה של גליון הנתונים. אין לנסות לעצב את הנתונים על-ידי הכללת שורות או עמודות ריקות כמו בגליון עבודה של Excel, מפני שהדבר יבזבז מקום בטבלה. הטבלה פשוט מכילה את הנתונים שלך. ההצגה החזותית של נתונים אלה תיעשה בטפסים ובדוחות שתעצב בהמשך.

  • מבנה הטבלה נוצר במהלך הזנת הנתונים. בכל פעם שאתה מוסיף עמודה חדשה לטבלה, מוגדר שדה חדש. Access מגדיר את סוג נתונים של השדה בהתבסס על סוג הנתונים שאתה מזין. לדוגמה, אם יש לך עמודה שבה הזנת ערכי תאריך בלבד, Access יגדיר את סוג הנתונים של השדה תאריך/שעה. אם תנסה להזין ערך שאינם תאריך (כגון שם או מספר טלפון) בשדה זה מאוחר יותר, Access מציג הודעה האומרת כי הערך אינו תואם את סוג הנתונים של העמודה. כאשר הדבר אפשרי, עליך לתכנן את הטבלה כך שכל עמודה מכילה את אותו סוג נתונים, בין אם מדובר טקסט, תאריכים, מספרים או סוג אחר כלשהו. כך קל יותר לבנות שאילתות, טפסים ודוחות לבחור רק את הנתונים הרצויים לך.

  • לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם גליונות נתונים, עיין במאמר פתיחת גליון נתונים ריק.

אם אינך מעוניין להזין נתונים נכון לעכשיו, לחץ על סגור תמונת לחצן .

הוספת טבלה

באפשרותך להוסיף טבלה חדשה למסד נתונים קיים באמצעות הכלים שבקבוצה טבלאות בכרטיסיה יצירה.

תמונת רצועת הכלים של Access

לחץ על טבלה כדי ליצור טבלה ריקה בתצוגת גליון נתונים. באפשרותך להשתמש בתצוגת גליון נתונים כדי להתחיל להזין נתונים באופן מיידי וש -Access ייצור את מבנה הטבלה תוך תעבור, או להשתמש תצוגת עיצוב כדי ליצור תחילה את מבנה הטבלה ולאחר מכן עבור חזרה לתצוגת גליון נתונים כדי להזין את הנתונים. ללא קשר תצוגה תתחיל, באפשרותך תמיד לעבור לתצוגה האחרת באמצעות לחצני התצוגה בשורת המצב של חלון Access.

הוספת טבלה מתצוגת גליון נתונים    בתצוגת גליון נתונים, באפשרותך להזין נתונים באופן מיידי, ואפשר Access לבנות את מבנה הטבלה מאחורי הקלעים. שמות שדות מוקצים באופן מספרי (Field1, Field2 וכן הלאה), ו- Access מגדיר את סוג הנתונים של שדה, בהתאם לסוג הנתונים שאתה מזין.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה. תמונת לחצן

 2. Access יוצר את הטבלה ולאחר מכן מציב את הסמן בתא הריק הראשון בעמודה הוסף שדה חדש.

  הערה: אם אינך רואה עמודה הנקראת הוסף שדה חדש, ייתכן שאתה נמצא בתצוגת עיצוב במקום בתצוגת גליון נתונים. כדי לעבור לתצוגת גליון נתונים, לחץ פעמיים על הטבלה בחלונית הניווט. Access יבקש ממך לבחור שם עבור הטבלה החדשה ולאחר מכן עובר לתצוגת גליון נתונים.

 3. בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה שדות ועמודות, לחץ על שדה חדש. תמונת לחצן

  Access מציג את החלונית ' תבניות שדה ', אשר מכיל רשימה של סוגי השדות הנמצאים בשימוש נפוץ. אם תגרור אחד משדות אלה לתוך גליון הנתונים, Access הוספת שדה בשם זה והגדר את המאפיינים שלו לערך מתאים עבור שדה מסוג זה. באפשרותך לשנות את המאפיינים מאוחר יותר. עליך לגרור את השדה לאזור של בגליון הנתונים המכיל נתונים. שורת הוספה אנכית מופיע ומציג לך היכן ימוקמו השדה.

 4. כדי להוסיף נתונים, התחל להקליד בתא הריק הראשון — או שבאפשרותך להדביק נתונים ממקור אחר, כמתואר בהמשך מאמר זה.

  • כדי לשנות שם של עמודה (שדה), לחץ פעמיים על כותרת העמודה ולאחר מכן הקלד את השם החדש. הגיע עבודה מומלצת כדי לתת שם משמעותי לכל שדה, כך ניתן לדעת מה הוא מכיל כאשר תראה אותה בחלונית רשימת שדות.

  • כדי להזיז עמודה, בחר אותה על-ידי לחיצה על כותרת העמודה ולאחר מכן גרור אותה למיקום הרצוי. באפשרותך גם לבחור מספר עמודות רציפות ולגרור את כולן ביחד למיקום חדש.

הוספת טבלה, החל בתצוגת עיצוב    בתצוגת עיצוב, עליך ליצור תחילה מבנה הטבלה החדשה. לאחר מכן אתה עובר לתצוגת גליון נתונים כדי להזין נתונים, או שאתה מזין את הנתונים שלך באמצעות כל שיטה אחרת, כגון הדבקה או הוספה.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טבלאות, לחץ על עיצוב טבלה. תמונת לחצן

 2. עבור כל שדה בטבלה, הקלד שם בעמודה שם שדה ולאחר מכן בחר סוג נתונים מהרשימה סוג נתונים.

  הערה: אם אינך רואה את העמודות שם שדה וסוג נתונים, ייתכן בתצוגת גליון נתונים במקום בתצוגת עיצוב. כדי לעבור לתצוגת עיצוב, לחץ על לחצן תצוגת עיצוב בשורת המצב של חלון Access. Access יבקש ממך לבחור שם עבור הטבלה החדשה ולאחר מכן עובר לתצוגת עיצוב.

 3. אם תרצה, באפשרותך להזין תיאור עבור כל שדה בעמודה תיאור. התיאור שאתה מזין מוצג בשורת המצב כאשר נקודת הכניסה בשדה זה משמש ככותרת טקסט שורת המצב עבור פקדים שתיצור על-ידי גרירת השדה מהחלונית רשימת שדות לטופס או לדוח , ועבור כל הפקדים הנוצרים עבור שדה זה באמצעות אשף הטפסים או אשף הדוחות.

 4. לאחר שהוספת את כל השדות, שמור את הטבלה:

  • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור, או הקש CTRL+S.

 5. באפשרותך להתחיל להזין נתונים בטבלה בכל עת על-ידי מעבר לתצוגת גליון נתונים, לחיצה על התא הריק הראשון והקלדה. באפשרותך גם להדביק נתונים ממקור אחר, כמתואר בסעיף הבא.

אם, לאחר הזנת נתונים מסוימים, שבה ברצונך להוסיף שדה אחד או יותר לטבלה, באפשרותך להתחיל להקליד בעמודה הוסף שדה חדש בתצוגת גליון נתונים, או באפשרותך להוסיף שדות חדשים באמצעות הפקודות בקבוצה שדות ועמודות בכרטיסיה גליון נתונים כרטיסיה.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת טבלאות, כולל השימוש בתבניות טבלה, עיין במאמר יצירת טבלאות במסד נתונים.

לראש הסעיף

הדבקת נתונים ממקור אחר לתוך טבלת Access

אם הנתונים שלך מאוחסנים כעת בתוכנית אחרת, כגון Office Excel 2007, באפשרותך להעתיק אותם ולהדביקם בטבלה של Access. באופן כללי, שיטה זו פועלת בצורה מיטבית אם הנתונים שלך מופרדים כבר לעמודות, כפי שהדבר נעשה בגליון עבודה של Excel. אם הנתונים נמצאים בתוכנית עיבוד תמלילים, מוטב להפריד את עמודות הנתונים באמצעות טאבים, או להמיר את הנתונים לטבלה בתוכנית עיבוד התמלילים לפני שאתה מעתיק את הנתונים. אם הנתונים שלך מחייבים עריכה או טפלול (לדוגמה, הפרדת שמות מלאים לשמות פרטיים ושמות משפחה), מומלץ שתעשה זאת לפני שתעתיק את הנתונים, בייחוד אם אינך בקי ב- Access.

בעת הדבקת נתונים בטבלה ריקה, Access מגדיר את סוג הנתונים של כל שדה לפי סוג הנתונים שנמצאים שם. לדוגמה, אם שדה מודבק מכיל ערכי תאריכים בלבד, Access מחיל את סוג הנתונים תאריך/שעה על שדה זה. אם השדה המודבק מכיל את המילים "כן" ו"לא" בלבד, Access מחיל את סוג הנתונים כן/לא על השדה.

Access מעניק לשדות שמות בהתאם למה שהוא מאתר בשורה הראשונה של הנתונים המודבקים. אם השורה הראשונה של הנתונים המודבקים דומה בסוגה לשורות הבאות, Access יקבע שהשורה הראשונה היא חלק מהנתונים ויקצה לשדות שמות כלליים (F1‏, F2 וכן הלאה). אם השורה הראשונה של הנתונים המודבקים אינה דומה לשורות הבאות אחריה, Access יקבע שהשורה הראשונה מורכבת משמות של שדות. Access יעניק לשדות שמות בהתאם ולא יכלול את השורה הראשונה כחלק מהנתונים.

אם Access מקצה שמות שדות כלליים, עליך לשנות את שמות השדות בהקדם האפשרי כדי למנוע בלבול. השתמש בהליך הבא:

 1. שמור את הטבלה.

  • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור, או הקש CTRL+S.

 2. בתצוגת גליון נתונים, לחץ פעמיים על כל כותרת עמודה ולאחר מכן הקלד שם שדה חוקי עבור כל עמודה. ייתכן שתקבל את הרושם שאתה מקליד על נתונים, אך שורת כותרות העמודה מכילה שמות שדות, לא נתונים.

 3. שמור את הטבלה שוב.

הערה: באפשרותך לשנות את שמות השדות גם על-ידי מעבר לתצוגת עיצוב ועריכת שמות השדות בתצוגה זו. כדי לעבור לתצוגת עיצוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה בחלונית הניווט ולחץ על תצוגת עיצוב. כדי לעבור בחזרה לתצוגת גליון נתונים, לחץ פעמיים על הטבלה בחלונית הניווט.

לראש הסעיף

ייבוא נתונים ממקור אחר

ייתכן שהנתונים שאספת בתוכנית אחרת וברצונך לייבא ל- Access. או אתה עובד עם אנשים לאחסן את הנתונים שלהם בתוכניות אחרות ולאחר כדאי לך לעבוד עם הנתונים שלהם ב- Access. בכל מקרה, Access מקל עליך לייבוא נתונים מתוכניות אחרות. באפשרותך לייבא נתונים מגליון עבודה של Excel, מטבלה במסד נתונים אחר של Access, מרשימת SharePoint או מכל אחת מגוון של מקורות אחרים. התהליך משתנה במקצת בהתאם למקור שלך, אך ההוראות הבאות יאפשרו לך להתחיל:

 1. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא, לחץ על הפקודה עבור סוג הקובץ שאתה מייבא מ-.

  תמונת רצועת הכלים של Access

  לדוגמה, אם אתה מייבא נתונים מגליון עבודה של Excel, לחץ על Excel. אם אינך רואה את סוג התוכנית המתאים, לחץ על עוד.

  הערה: אם אינך מצליח למצוא את סוג התבנית המתאימה בקבוצה ייבוא, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את התוכנית שבה יצרת את הנתונים במקור ולאחר מכן להשתמש בתוכנית כדי לשמור את הנתונים קובץ נפוצה עיצוב (כגון קובץ טקסט מופרד ) כדי שתוכל לייבא את הנתונים ל- Access.

 2. בתיבת הדו-שיח קבל נתונים חיצוניים, לחץ על עיון כדי לאתר את קובץ נתוני המקור או הקלד את הנתיב המלא של קובץ נתוני המקור בתיבה שם הקובץ.

 3. לחץ על האפשרות הרצויה תחת ציין כיצד והיכן ברצונך לאחסן את הנתונים במסד הנתונים הנוכחי. באפשרותך ליצור טבלה חדשה באמצעות הנתונים המיובאים, לצרף את הנתונים לטבלה קיימת, או ליצור טבלה מקושרת המכילה קישור למקור הנתונים.

 4. לחץ על אישור.

  Access מפעיל את אשף הייבוא.

 5. בצע את ההוראות באשף ייבוא. ההליך המדויק תלוי באפשרות ייבוא או קישור שבחרת.

 6. בעמוד האחרון באשף, לחץ על סיום.

  Access שואל אם ברצונך לשמור את הפרטים של פעולת הייבוא שהשלמת זה עתה.

  • אם לדעתך תבצע שוב את אותה פעולת ייבוא, לחץ על שמור שלבי ייבוא ולאחר מכן הזן את הפרטים.

   לאחר מכן, תוכל לשחזר בקלות את פעולת הייבוא על-ידי לחיצה על פעולות ייבוא שנשמרו בקבוצה ייבוא שבכרטיסיה נתונים חיצוניים, לחיצה על פירוט הייבוא ולחיצה על הפעל.

  • אם אינך מעוניין לשמור את פרטי הפעולה, לחץ על סגור.

Access מייבא את הנתונים לטבלה חדשה ולאחר מכן מציג את הטבלה תחת טבלאות בחלונית הניווט.

כדי ללמוד פרטים נוספים אודות ייבוא נתונים ל- Access, הפעל את הקישורים בסעיף למידע נוסף במאמר זה.

לראש הסעיף

פתיחת מסד נתונים קיים של Access

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. לחץ על קיצור דרך בתיבת הדו-שיח פתיחה — או, בתיבה חפש ב, לחץ על הכונן או התיקיה המכילה את מסד הנתונים הרצוי לך.

 3. ברשימת התיקיות, לחץ פעמיים על התיקיות עד לפתיחת התיקיה המכילה את מסד הנתונים.

 4. לאחר שתמצא את מסד הנתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח את מסד הנתונים במצב הפתיחה המהווה ברירת מחדל, לחץ עליו פעמיים.

  • כדי לפתוח את מסד הנתונים לגישה משותפת בסביבה רבת משתמשים, כך עבורך ועבור משתמשים אחרים יכולים לקרוא ולכתוב במסד הנתונים בו-זמנית, לחץ על פתח.

  • כדי לפתוח את מסד הנתונים לגישת קריאה בלבד, כך שתוכל להציג אותו אך לא לערוך אותו, לחץ על החץ הסמוך ללחצן פתח ולאחר מכן לחץ על פתח לקריאה בלבד.

  • כדי לפתוח את מסד הנתונים לגישה בלעדית, כך שאף אחד אחר לא יוכל לפתוח אותו כשהוא פתוח אצלך, לחץ על החץ הסמוך ללחצן פתח ולאחר מכן לחץ על פתח בלעדית.

  • כדי לפתוח את מסד הנתונים לגישת קריאה בלבד, לחץ על החץ הסמוך ללחצן פתח ולאחר מכן לחץ על פתח בלעדית לקריאה בלבד. משתמשים אחרים עדיין יוכלו לפתוח את מסד הנתונים, אך תהיה להם גישת קריאה בלבד.

אם אינך מצליח למצוא את מסד הנתונים שברצונך לפתוח   

 1. בתיבת הדו-שיח פתיחה, לחץ על קיצור הדרך של המחשב שלי — או, בתיבה חפש ב, לחץ על המחשב שלי.

 2. ברשימת הכוננים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן שעשוי לדעתך להכיל את מסד הנתונים, ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. הזן את קריטריוני החיפוש ולאחר מכן הקש ENTER כדי לחפש את מסד הנתונים.

 4. אם מסד הנתונים נמצא, פתח אותו על-ידי לחיצה כפולה עליו בתיבת הדו-שיח תוצאות חיפוש.

 5. מאחר שהחיפוש החל בתיבת הדו-שיח פתיחה, עליך ללחוץ על ביטול בתיבת דו-שיח זו כדי שמסד הנתונים ייפתח.

הערה: באפשרותך לפתוח קובץ נתונים ישירות בתבנית קובץ חיצוני (כגון dBASE, Paradox, Microsoft Exchange או Excel). באפשרותך גם ישירות לפתוח כל מקור נתונים של ODBC, כגון Microsoft SQL Server או Microsoft FoxPro. גישה באופן אוטומטי יוצר מסד נתונים חדש של Access באותה תיקיה בה נמצא קובץ הנתונים, ומוסיף קישורים לכל טבלה במסד הנתונים החיצוני.

עצות

 • כדי לפתוח את אחד ממסדי הנתונים האחרונים שפתחת, לחץ על שם הקובץ ברשימה פתיחת מסדי נתונים אחרונים בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access. Access פותח את מסד הנתונים, החלת הגדרות אפשרויות זהות שכללה מסד הנתונים בפעם האחרונה שפתחת אותו. אם רשימת הקבצים שהיו בשימוש לאחרונה אינה מוצגת, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access. תיבת הדו-שיח אפשרויות Access מופיעה. לחץ על הקטגוריה מתקדם ולאחר מכן, תחת המקטע הצג, בחר בתיבת הסימון רשימת הקבצים שהיו בשימוש לאחרונה. (באפשרותך גם לציין את מספר הקבצים האחרונים שהיו בשימוש שברצונך להציג ברשימה, עד מספר מרבי של תשעה).

 • אם אתה פותח מסד נתונים על-ידי לחיצה על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ושימוש בפקודה פתח, באפשרותך להציג רשימה של קיצורי דרך למסדי נתונים שפתחת בעבר על-ידי לחיצה על המסמכים האחרונים שלי ב- פתח תיבת הדו-שיח.

לראש הסעיף

לראש הדף

ייבוא נתונים מגיליון אלקטרוני או מתוכנית אחרת

אם אתה יודע לעבוד עם תוכניות אחרות של מסד נתונים או גיליון אלקטרוני, כנראה הבנת היסודות של אופן הפעולה של יישומים אלה ומשמשות במסדי נתונים עבור. Access שונה מיישומי מסדי נתונים רבים אחרים בכך שהיא מאפשרת לך ליצור מסדי נתונים יחסיים. כמו כן, access מספק אפשרויות רבות לעבודה עם תוכניות אחרות של מסד נתונים, כגון SQL Server.

בסעיף זה

ייבוא גליון עבודה של Excel לתוך Access

ייבוא גליון עבודה של Excel כטבלה חדשה במסד נתונים חדש של Office Access 2007

השתמש אשף מנתח הטבלאות כדי לארגן את הנתונים שלך

עבודה עם נתונים מתוכניות אחרות

ייבוא גליון עבודה של Excel ל- Access

אנשים רבים מתחילים לגלות את Access לאחר שבנו תחילה רשימה ב- Excel‏. Excel הוא מקום נהדר להתחיל בבניית רשימה, אך כשהרשימה הולכת וגדלה, נעשה קשה יותר לארגן ולעדכן אותה. בדרך כלל, הצעד ההגיוני הבא הוא העברת הרשימה ל- Access‏.

טבלת מסד נתונים דומה במבנה של גליון עבודה, בכך נתונים מאוחסנים בשורות ובעמודות. כתוצאה מכך, קל בדרך כלל לייבא גליון עבודה לתוך טבלת מסד נתונים. ההבדל העיקרי בין אחסון הנתונים בגליון עבודה לבין אחסון נתונים במסד נתונים נמצא אופן הארגון של הנתונים. ייבוא של כל גליון העבודה כטבלה חדשה במסד נתונים לא יפתור את הבעיות הקשורות לארגון ועדכון של הנתונים שלך, במיוחד אם גליון העבודה שלך מכיל נתונים מיותרים. כדי לפתור בעיות אלה, עליך לפצל את נתוני הגיליון האלקטרוני לטבלאות נפרדות, שכל אחת מהן מכילה נתונים קשורים. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו יש לסדר את הנתונים בטבלאות, עיין במאמר יסודות עיצוב מסדי נתונים.

Access כולל את אשף מנתח הטבלאות, שיכול לסייע לך להשלים תהליך זה. לאחר ייבוא הנתונים לטבלה, האשף מסייע לך לפצל את הטבלה לטבלאות נפרדות, שכל אחת מהן מכילה נתונים שאינם משוכפלים באף אחת מהטבלאות האחרות. האשף גם יוצר את קשרי הגומלין הנחוצים בין הטבלאות.

ייבוא גליון עבודה של Excel כטבלה במסד נתונים Office Access 2007 חדש

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. הקלד שם עבור מסד הנתונים החדש בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על צור.

 3. סגור את טבלה1‏.

  כאשר תישאל אם ברצונך לשמור שינויים בעיצוב של טבלה1, לחץ על לא.

 4. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא, לחץ על Excel. תמונת לחצן

 5. בתיבת הדו-שיח קבל נתונים חיצוניים, לחץ על עיון.

 6. השתמש בתיבת הדו-שיח פתיחת קובץ כדי לאתר את הקובץ שלך.

 7. בחר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על פתח.

 8. בתיבת הדו-שיח קבל נתונים חיצוניים, ודא שהאפשרות יבא את נתוני המקור לתוך טבלה חדשה במסד הנתונים הנוכחי נבחרה.

 9. לחץ על אישור.

  אשף ייבוא גליונות אלקטרוניים מופעל ומציג בפניך כמה שאלות לגבי הנתונים שלך.

 10. בצע את ההוראות ולחץ על הבא או על הקודם כדי לנווט בין העמודים. בעמוד האחרון של האשף, לחץ על סיום.

  הערה: Access שואל אם ברצונך לשמור את פרטי פעולת הייבוא שהשלמת זה עתה. אם לדעתך תבצע שוב את אותה פעולת ייבוא, לחץ על כן ולאחר מכן הזן את הפרטים. תוכל לשחזר בקלות את הפעולה במועד מאוחר יותר על-ידי לחיצה על פעולות ייבוא שנשמרו בקבוצה ייבוא שבכרטיסיה נתונים חיצוניים. אם אינך מעוניין לשמור את פרטי הפעולה, לחץ על סגור.

Access מייבא את הנתונים לטבלה חדשה ולאחר מכן מציג אותה תחת כל הטבלאות בחלונית הניווט.

שימוש באשף מנתח הטבלאות לארגון הנתונים שלך

לאחר ייבוא הנתונים לתוך טבלת Access, באפשרותך להשתמש באשף ניתוח הטבלאות כדי לזהות במהירות נתונים חוזרים. האשף מספק דרך פשוטה לארגון הנתונים החוזרים לטבלאות נפרדות, כך שהוא להיות מאוחסנים הדרך היעילה ביותר. Access שומר את הטבלה המקורית כגיבוי ולאחר מכן יוצר טבלאות חדשות שבהן באפשרותך להשתמש כבסיס ליישום מסד הנתונים שלך.

 1. פתח את מסד הנתונים של Access המכיל את הטבלה שברצונך לנתח.

 2. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה ניתוח, לחץ על נתח טבלה.

  אשף מנתח הטבלאות מופעל.

  אם אינך מכיר הרעיון של נורמליזציה, שני עמודי מבוא באשף מכילים ערכת לימוד קצרה — הכוללת לחצנים שבאפשרותך ללחוץ עליו כדי לראות דוגמאות. אם אינך רואה את עמודי המבוא, אך במקום זאת רואה תיבת סימון עם התווית להציג עמודי מבוא?, בחר את תיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על הקודם פעמיים כדי לראות את המבוא. אם אינך מעוניין לראות את עמודי המבוא אחרי קריאת המבוא, באפשרותך לנקות את תיבת הסימון.

 3. בדף שמתחיל במשפט, איזו טבלה מכילה שדות עם ערכים שחוזרים על עצמם ברשומות רבות?, בחר את הטבלה שברצונך לנתח ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. באפשרותך לתת לאשף לקבוע אילו שדות ימוקמו בטבלאות השונות או להחליט על כך בעצמך. אם תפעל לפי ההצעות של האשף, תוכל עדיין לבצע שינויים בפריסת הטבלה בעמוד הבא של האשף.

  הערה: אם תאפשר לאשף להחליט אילו שדות ימוקמו בטבלאות השונות, ייתכן שהבחירות שלו לא תמיד יתאימו לנתונים שלך, בייחוד אם אין נתונים רבים לעבודה. עליך לבדוק בקפידה את התוצאות של פעולת האשף. מצד שני, ייתכן שהאשף יציע ארגון יעיל יותר ממה שחשבת עליו, כך שכדאי לנסות את ההחלטות של האשף פעם אחת לפחות. אם אינך מרוצה מההצעות, תוכל עדיין לסדר מחדש את השדות באופן ידני, ותמיד תוכל ללחוץ על הקודם ולסדר בעצמך את כל השדות.

 5. לחץ על הבא. בעמוד זה, תוכל לציין אילו טבלאות יכילו שדות מסוימים. אם החלטת לאפשר לאשף לקבוע זאת, אתה אמור לראות כמה טבלאות המחוברות באמצעות קווים של קשרי גומלין. אחרת, Access יוצר רק טבלה אחת המכילה את כל השדות. בכל מקרה, באפשרותך לבצע שינויים בדף זה.

  • באפשרותך לגרור שדות מטבלה לאזור ריק בעמוד, כדי ליצור טבלה חדשה המכילה שדות אלה. Access מבקש ממך לספק שם טבלה.

  • באפשרותך לגרור שדות מטבלה אחת לטבלה אחרת, אם לדעתך הם יאוחסנו בה בצורה יעילה יותר.

  • רוב הטבלאות יקבלו שדה מזהה או מזהה ייחודי מחולל. כדי ללמוד פרטים נוספים אודות שדות המזהה, לחץ על עצות בפינה השמאלית העליונה של האשף.

  • כדי לבטל שינוי, לחץ על לחצן בטל.

  • כדי לשנות שם של טבלה, לחץ פעמיים על פס הכותרת שלה, הקלד את השם החדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לאחר סידור השדות בצורה הרצויה, לחץ על הבא.

 7. אם האשף ימצא רשומות בעלות ערכים דומים מאוד, הוא יזהה ערכים אלה כשגיאות טיפוגרפיות אפשריות ויציג מסך שבו תוכל לאשר את מה שברצונך לעשות ברשומות. גלול ברשימה כדי למצוא רשומות המכילות ערכים בעמודה תיקון ולאחר מכן לחץ על הפריט המתאים ברשימה הנפתחת. בחר באפשרות (השאר כפי שהוא) כדי שהאשף לא יבצע שינויים בערך. כשתסיים, לחץ על הבא.

 8. האשף שואל אם ברצונך ליצור שאילתה הדומה לטבלה המקורית שלך. אם כבר בנית טפסים ודוחות המבוססים על הטבלה המקורית, מומלץ ליצור שאילתה כזו. אם תבחר באפשרות כן, צור את השאילתה, האשף ישנה את השם של הטבלה המקורית על-ידי צירוף "‎_OLD" לשם הטבלה ולאחר מכן ייתן לשאילתה החדשה את השם של הטבלה המקורית. הטפסים והדוחות שהיו מבוססים על הטבלה ישתמשו כעת בשאילתה עבור הנתונים שלהם וימשיכו לפעול כמו קודם.

 9. לחץ על סיום.

  האשף יוצר את הטבלאות החדשות כפי שצוין ולאחר מכן פותח אותן. סגור אותן כאשר תסיים לבדוק את התוצאות.

לראש הסעיף

עבודה עם נתונים מתוכניות אחרות

Office Access 2007 מספק תכונות לעבודה עם נתונים המאוחסנים בתוכניות אחרות.

 • יצירת מסד נתונים חדש של Access המקושר לנתונים בתבנית קובץ אחרת    באפשרותך להשתמש ב- Access כדי לפתוח קובץ בתבנית קובץ אחרת כגון טקסט, dBASE או גיליון אלקטרוני. באופן אוטומטי, access יוצר מסד נתונים של Access וקישורים הקובץ עבורך.

  1. הפעל את Access.

  2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

  3. בתיבת הדו-שיח פתיחה, לחץ על סוג הקובץ שברצונך לפתוח ברשימה. אם אינך בטוח לגבי סוג הקובץ, לחץ על All Files ‎(*.*‎).

  4. במידת הצורך, אתר את התיקיה המכילה את הקובץ שברצונך לפתוח. כשתמצא את הקובץ, לחץ עליו פעמיים כדי לפתוח אותו.

  5. עקוב אחר ההוראות באשף. בעמוד האחרון של האשף, לחץ על סיום.

 • ייבוא או קישור של נתונים למסד נתונים קיים של Access    באפשרותך לאי לייבא נתונים מקורות ותוכניות אחרים לתוך טבלאות של Access כך הנתונים כלולה בתוך הקובץ של Access, או באפשרותך לקשר הנתונים מ- Access כך הנתונים יישארו בקובץ המקורי (מחוץ לקובץ Access).

  ייבוא או קישור של נתונים

  1. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא, לחץ על התבנית שבה ברצונך לאחסן את הנתונים.

   באפשרותך לייבא או לקשר נתונים מבתבניות הבאות:

   • Microsoft Office Access

   • Microsoft Office Excel

   • Microsoft Windows SharePoint Services

   • קבצי טקסט

   • קבצי XML

   • מסדי נתונים של ODBC

   • מסמכי HTML

   • Microsoft Office Outlook

   • dBase

   • Paradox

   • Lotus 1-2-3

    תיבת הדו-שיח קבל נתונים חיצוניים מופיעה.

  2. בצע את ההוראות בתיבת הדו-שיח.

   Access מייבא או מקשר את הנתונים למסד הנתונים שלך. עבור רוב התבניות, עליך לציין את מיקום הנתונים ולאחר מכן לבחור את אופן אחסון המידע במסד הנתונים שלך.

לראש הסעיף

לראש הדף

שימוש במסד נתונים מגירסה קודמת במספר גירסאות של Access

אם מסד הנתונים של Access או פרוייקט של Access שלך נוצר ב- Access 2000 או גירסה מתקדמת יותר, באפשרותך להשתמש במסד הנתונים או הפרוייקט בגירסת Access שבו הוא נוצר או בכל גרסה מתקדמת יותר — גם אם הקובץ נמצא אבטחה זמינה. לדוגמה, ניתן להשתמש בקבצים Access 2000 ב- Access 2000 עד Office Access 2007 וקבצי Access 2002-2003 ניתן להשתמש ב- Access 2002-2003 עד Office Access 2007.

ייתכן מצב שבו ברצונך לשמור את הנתונים בגירסה קודמת של Access, אך יש לך משתמשים בגירסה מתקדמת יותר של Access שברצונך לקשר לנתונים אלה, אך עדיין לנצל חלק מהתכונות של גירסה מתקדמת יותר. הפתרון הוא כדי ליצור מסד נתונים "חזיתי" חדש בגירסה מתקדמת יותר (המכילה טפסים, דוחות, שאילתות, פקודות מאקרו, אך ללא טבלאות) ולקשר אותו לטבלאות בקובץ גירסה קודמת. השתמש באחד מההליכים הבאים, בהתאם מסד הנתונים כלול בקובץ אחד או כבר מפוצל של יישום חזיתי/עורפי.

שימוש מסד נתונים של Access מקובץ אחד במספר גירסאות של Access

שימוש יישום חזיתי-קצה/עורפי במספר גירסאות של Access

שימוש מסד נתונים של Access מקובץ אחד במספר גירסאות של Access

אם כל הטבלאות, טפסים ואובייקטים אחרים של מסד הנתונים של Access כלולים בקובץ mdb אחד, וברצונך להשתמש במסד הנתונים במספר גירסאות של Access, ניתן ליצור מסד נתונים חזיתי חדש בגירסה מתקדמת יותר ולקשר אותו לקובץ המקורי. משתמשים בעלי בגירסה קודמת של Access הם עדיין יוכלו להשתמש במסד הנתונים המקורי. משתמשים בעלי גירסה מתקדמת יותר יכולים להשתמש מסד הנתונים החזיתי החדש כדי לקשר אותם נתונים.

 1. השתמש בהליך הבא כדי להמיר את מסד הנתונים לכל אחת מהתבניות האחרונות: Access 2000, Access 2002-2003 או Access 2007. פקודה זו משמר את מסד הנתונים המקורי בתבנית המקורית שלו ויוצרת עותק בתבנית שתציין.

  • סגור את הקובץ של Access‏. אם הקובץ הוא מסד נתונים מרובה משתמשים של Access שממוקם בשרת או בתיקיה משותפת, ודא שמסד הנתונים אינו פתוח אצל משתמש אחר.

  • הפעל את Access 2007.

  • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

  • עבור אל המיקום של הקובץ שיש להמיר ולאחר מכן לחץ פעמיים כדי לפתוח אותו.

   אם מופיעה תיבת הדו-שיח שיפור מסד נתונים ושואלת אם ברצונך לשפר את מסד הנתונים, לחץ על לא.

  • אם נפתח טופס בעת הפעלת מסד הנתונים, סגור אותו.

  • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על שמירה בשם ולאחר מכן, תחת לשמור את מסד הנתונים בתבנית אחרת, לחץ על תבנית הקובץ שאליו ברצונך להמיר.

  • בתיבת הדו-שיח שמירה בשם , הקלד שם עבור מסד הנתונים החדש.

   הערה: אלא אם כן אתה עומד לשמור את מסד הנתונים החדש במיקום אחר, שמו חייב להיות שונה מזה של מסד הנתונים המקורי. בכל מקרה, מומלץ בדרך כלל להשתמש בשם שונה, כך שתוכל להבדיל בקלות בין מסד הנתונים החזיתי לבין מסד הנתונים העורפי. עם זאת, אם אתה ממיר לתבנית Access 2007, סיומת שם הקובץ משתנה מ-. mdb ל-. accdb, כדי שתוכל להשתמש באותו שם קובץ.

  • לחץ על שמור.

 2. פיצול מסד הנתונים שהומר לתוך יישום חזיתי-קצה/עורפי באמצעות ההליך הבא:

  • בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה העברת נתונים, לחץ על מסד נתונים של Access. תמונת לחצן

  • בתיבת הדו-שיח מפצל מסד נתונים, לחץ על פצל מסד נתונים.

  • הקלד שם עבור מסד הנתונים העורפי ולאחר מכן לחץ על פצל.

 3. מחיקת מסד הנתונים העורפי שכלי פיצול מסד הנתונים יצר — הקפד לא למחוק את מסד הנתונים המקורי.

 4. קישור מסד הנתונים החזיתי החדש לטבלאות במסד הנתונים המקורי: בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה כלי מסד נתונים, לחץ על מנהל הטבלאות המקושרות. תמונת לחצן

 5. לחץ על בחר הכל ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון תמיד בקש מיקום חדש.

 6. לחץ על אישור, אתר את מסד הנתונים מהגירסה הקודמת ולאחר מכן לחץ עליו פעמיים.

  אם הכל פעל כשורה, Access מציג הודעה המציינת שכל הטבלאות המקושרות שנבחרו רועננו בהצלחה.

  כעת באפשרותך לשפר את מסד הנתונים החזיתי כדי לתמוך בתכונות חדשות עבור משתמשים שדרגת ל- Access 2000, Access 2002-2003 או Access 2007. משתמשים בעלי גירסאות קודמות באפשרותך להמשיך להשתמש על מסד נתונים מגירסה קודמת.

  אם תרצה, באפשרותך גם להמיר את מסד הנתונים החזיתי החדש לגירסה נוספת. לדוגמה, אם מסד הנתונים המקורי היה בתבנית Access 2000, באפשרותך ליצור של Access 2002-2003 החזיתי למשתמשים עם גירסה זו ומסד של Access 2007 החזיתי למשתמשים שברשותם גירסה זו. לשתי הגירסאות החזיתי בדרך כלל קישור לנתונים בקובץ Access 2000.

לראש הסעיף

שימוש ביישום חזיתי/עורפי במספר גירסאות של Access

אם מסד הנתונים של Access כבר יישום חזיתי/עורפי, עליך להמיר רק את הקצה הקדמי לתבנית קובץ של Access 2000, Access 2002-2003 או Access 2007. ללא שינויים נחוצים עבור מסד הנתונים העורפי.

הפרוצדורה הבאה מראה לך כיצד להשתמש בפקודה שמור מסד נתונים בשם כדי להמיר את מסד הנתונים החזיתי לכל אחת מהתבניות האחרונות: Access 2000, Access 2002-2003 או Access 2007. פקודה זו שומרת את מסד הנתונים המקורי בתבנית המקורית שלו ויוצרת עותק בתבנית שתציין.

 1. סגור את מסד הנתונים החזיתי. אם הקובץ נמצא רבת משתמשים מסד נתונים של Access הממוקם בשרת או בתיקיה משותפת, ודא כי אף אחד אחר פתח אותו.

 2. הפעל את Access 2007.

 3. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 4. אתר את מיקום מסד הנתונים החזיתי ולחץ עליו פעמיים כדי לפתוח אותו.

  אם מופיעה תיבת הדו-שיח שיפור מסד נתונים ושואלת אם ברצונך לשפר את מסד הנתונים, לחץ על לא.

 5. אם מופיע טופס בעת פתיחת מסד הנתונים, סגור אותו.

 6. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על שמירה בשם ולאחר מכן, תחת לשמור את מסד הנתונים בתבנית אחרת, לחץ על תבנית הקובץ שאליו ברצונך להמיר.

 7. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם , הקלד שם עבור מסד הנתונים החדש.

 8. לחץ על שמור.

כעת באפשרותך לשפר את מסד הנתונים החזיתי כדי לתמוך בתכונות חדשות עבור משתמשים שדרגת ל- Access 2000, Access 2002-2003 או Access 2007.

לראש הסעיף

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×