תחילת העבודה עם דוחות SAP ב- Duet Enterprise

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Duet Enterprise עבור Microsoft SharePoint ו- SAP Server 2.0 מוסיף את פונקציונליות SAP לאתרי SharePoint. 2.0 Duet Enterprise משלב שיתוף פעולה של SharePoint עם נתונים ותהליכים עסקיים של SAP. משתמשים עסקיים נהנים מגישה פשוטה לנתונים ולפעולות הדרושים להם כדי לשפר את הפרודוקטיביות שלהם ושל הצוות.

בעזרת Duet Enterprise 2.0, באפשרותך לקבל את דוחות SAP הרצויים מבלי שתצטרך לכתוב קוד או שאילתות דוח במיוחד. כל דוח SAP כולל תבנית דוח המכילה את ההגדרות שבהן משתמש הקצה העורפי של SAP להפעלת הדוח. כאשר הדוח מסתיים, Duet Enterprise מספק את הדוח לאתר הדיווח. משם, תוכל ללחוץ פעמיים על הדוח כדי לפתוח אותו ולהשתמש במידע באופן מיידי.

הערה:  אתר דיווח הוא אתר שבו תכונת הדיווח של Duet Enterprise פעילה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת תכונות דיווח לאתר Duet Enterprise.

הנה כמה מהדברים שניתן לעשות עם דוחות עסקיים של SAP ב- SharePoint:

 • דוחות SAP פתוחה מהדף ' דוחות '    ' דוחות ' באתר הדיווח מציג רשימה של דוחות ש- Duet Enterprise שלח עבורך. הרשימה זו כוללת את הדוחות המבוקש, דוחות כמנוי לולאחר מדווח כי מנהל או מנהל המערכת שהוקצו לך. באפשרותך לקרוא, למחוק ולשתף דוחות האישי. באפשרותך גם לקרוא דוחות משותפת הוענקה לך הרשאה לקרוא.

 • פתיחת דוח מתוך הודעת דואר אלקטרוני    אם נרשמת כמנוי להתראות דוח, Duet Enterprise שולח לך הודעה על שליחת בדואר אלקטרוני שיכולה להכיל קישור לדוח.

 • הירשם כמנוי לדוח משותף    לאחר שנרשמת כמנוי לדוח משותף, תקבל הודעת דואר אלקטרוני בכל פעם Duet Enterprise שולח את הדוח. באפשרותך לפתוח את הדוח מהדף ' דוחות ', או לחץ על קישור בהודעת הדואר האלקטרוני.

 • בקשת דוחות מקטלוג תבניות דוח    הדף הגדרות דוח באתר הדיווח מציג לך רשימה של תבניות דוח שבאפשרותך לבקש.

 • הגדר אפשרויות אישיות עבור תבנית דוח    באפשרותך לערוך את מאפייני תבנית הדוח כדי לשנות את כותרת הדוח או את תבנית הפלט (Excel. PDF או HTML) של הדוח. בהתאם לעיצוב של הדוח בודדים, ייתכן גם תוכל לשנות פרמטרים של דוח ואת לוח הזמנים של הדוח. לאחר מכן באפשרותך לשמור את השינויים שביצעת כתבנית דוח חדשה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בהגדרות דוח מותאמות אישית להפעלת דוח.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הצגת דוח מהדף 'דוחות'

הצגת דוח מהודעת דואר אלקטרוני

הפעלת דוח מרשימת הגדרות הדוח

הצגת דוח מהדף 'דוחות'

הדף דוחות מפרט את הדוחות הקיימים ש- Duet Enterprise שלח לאתר שלך.

 • מתוך הדף דוחות, לחץ על שם הדוח שברצונך להציג כדי לפתוח אותו.

לראש הדף

הצגת דוח מהודעת דואר אלקטרוני

Duet Enterprise 2.0 יכול לשלוח באופן אוטומטי הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני הנכנס שלך כאשר הוא שולח דוח כלשהו עבורך. ההודעה כוללת את הכותרת והתיאור של הדוח, והיא עשויה לכלול מידע נוסף כגון הפרמטרים שבהם השתמש SAP כדי להפעיל את הדוח. כדי לקבל הודעה בדואר אלקטרוני, עליך להירשם כמנוי להתראות דוחות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שלח לי התראה בהמשך מאמר זה.

באפשרותך לפתוח את הדוח ישירות מההודעה או מאתר הדיווח.

כדי לפתוח דוח מהודעת דואר אלקטרוני, בצע שלב זה:

 • לחץ על הקישור פתח קובץ דוח.

לראש הדף

הפעלת דוח מרשימת הגדרות הדוח

הדף דוחות מפרט את הדוחות הקיימים ש- Duet Enterprise שלח לאתר שלך. אם הדוח הרצוי לא מופיע בדף דוחות, באפשרותך להפעיל את הדוח מהדף הגדרות דוח. הדף הגדרות דוח מפרט את תבניות הדוח שבאפשרותך להפעיל. נווט אל הדף הגדרות דוח, אתר את הדוח הרצוי ולאחר מכן הפעל את הדוח. בנוסף, תוכל להתאים אישית את ההגדרות עבור תבנית דוח המופיעה ברשימה בדף הגדרות דוח. כדי ללמוד פרטים נוספים אודות התאמה אישית של הגדרות עבור דוח, ראה שימוש בהגדרות דוחות מותאמות אישית להפעלת דוחות.

כדי להפעיל דוח מרשימת תבניות הדוח ולהגדיר את Duet Enterprise לשלוח את הדוח לדף דוחות, בצע שלבים אלה:

 1. נווט אל הדף הגדרות דוח.

 2. הצבע על דוח ולאחר מכן לחץ על פתיחת תפריט (…)‎ כדי לפתוח את תפריט הקיצור.
  האפשרויות המופיעות בתפריט הקיצור משתנות אם מדובר בדוח אישי מותאם אישית, דוח משותף (זמין באופן ציבורי) או דוח שמנהל מערכת הקצה לך.

כדי ללמוד אודות האפשרויות, הרחב אחד או יותר מהסעיפים הבאים.

הפעלת דוח

באפשרותך להפעיל דוחות ישירות מהרשימה.

כדי להפעיל דוח:

 • מהדף הגדרות דוח, הצבע על דוח שברצונך להפעיל, לחץ על פתיחת תפריט (…)‎ כדי לפתוח את תפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על הפעל דוח.

Duet Enterprise שולח בקשה באופן מיידי למערכת SAP כדי להפעיל את הדוח.

הצג מאפיינים

האפשרות הצג מאפיינים מציגה תיבת דו-שיח של מאפיינים כגון זו שמוצגת באיור הבא. לדוגמה, ייתכן שתרצה לקרוא תיאור של הדוח או ללמוד באילו פרמטרים הוא משתמש.

תיבת הדו-שיח 'מאפיינים'

ניתן גם להפעיל דוח מתיבת דו-שיח זו.

 • כדי להפעיל דוח מהאפשרות הצג מאפיינים, בחר את האפשרות. לאחר מכן, בתיבת הדו-שיח של המאפיינים, לחץ על הפעל דוח.

 • כדי ש- Duet Enterprise ישלח אליך התראת דואר אלקטרוני לאחר שהדוח פועל, לחץ על שלח לי התראה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שלח לי התראה בהמשך מאמר זה.

 • (אופציונלי) כדי לערוך מאפיינים אלה, לחץ על ערוך מאפיינים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עריכה. המאפיינים שבאפשרותך לשנות תלויים ביכולת העריכה שלהם במערכת SAP.

 • (אופציונלי) כדי לעיין במידע אודות דוח זה, לחץ על הצג תיאור של הגדרת דוח זו. לדוגמה, איור זה מציג את התיאור של הדוח הקודם.

  תיאור של הדוח הקודם

ערוך מאפיינים

האפשרות ערוך מאפיינים דומה לאפשרות הצג מאפיינים. היא מציגה תיבת דו-שיח של מאפיינים, כמו זו שמוצגת באיור הבא, אך באמצעות האפשרות ערוך מאפיינים, באפשרותך לשנות את מאפייני הדוח בדף. המאפיינים שבאפשרותך לשנות תלויים ביכולת העריכה שלהם במערכת SAP.

תיבת הדו-שיח 'ערוך מאפיינים'

 1. כדי להפעיל דוח באמצעות אפשרות זו, בחר ערוך מאפיינים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עריכה.

 2. שנה את מאפייני הדוח שברצונך לשנות.

 3. (אופציונלי) כדי לשמור את השינויים, לחץ על שמור כחדש. פעולה זו שומרת הגדרות דוח אלה כתבנית דוח חדשה.

 4. כדי להפעיל את הדוח, לחץ על הפעל דוח. Duet Enterprise שולח בקשה באופן מיידי למערכת SAP כדי להפעיל את הדוח.

שלח לי התראה

באפשרותך לגרום ל- Duet Enterprise לשלוח לך הודעת דואר אלקטרוני כאשר הוא שולח דוח כלשהו על-ידי סימון האפשרות שלח לי התראה.

תיבת הדו-שיח 'שלח לי התראה'

כדי לבקש התראה בדואר אלקטרוני:

 1. מתוך הדף הגדרות דוח, לחץ על הדוח שברצונך לקבל עליו התראה.

 2. בכרטיסיה פריטים, בקבוצה שיתוף ומעקב, לחץ על שלח לי התראה.

 3. בתיבת הדו-שיח שלח לי התראה, סמן את שלח לי התראה בדואר אלקטרוני.

 4. אם ברצונך לציין שורת נושא עבור הדואר האלקטרוני, הקלד שורת נושא בתיבת הטקסט כותרת התראה. אם לא תזין כותרת, Duet Enterprise יספק שורת נושא הכוללת את שם הדוח.

 5. בקבוצה מתי לשלוח התראות, סמן את התיבה שתואמת לתדירות שבה ברצונך לקבל התראות (באופן מיידי, מדי יום או מדי שבוע). באפשרותך לציין יום ושעה לקבלת הודעת ההתראה על-ידי בחירת יום ושעה מהתיבות הנפתחות המשויכות.

הירשם כמנוי

אפשרות זו מופיעה רק בדוחות משותפים. כשאתה נרשם כמנוי לדוח, Duet Enterprise שולח לך הודעת דואר אלקטרוני באופן אוטומטי כאשר הדוח מופעל. בהודעה, אתה מקבל קישור לקובץ הדוח.

כדי להירשם כמנוי לדוח:

מהדף הגדרות דוח, הצבע על דוח שברצונך להירשם אליו כמנוי, לחץ על פתיחת תפריט (…)‎ כדי לפתוח את תפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על הירשם כמנוי.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×