תוצאות 'אבחונים של Microsoft Office'

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

אבחונים של Office בדף זה מוסברות התוצאות של 'אבחונים של Microsoft Office' שהפעלת זה עתה. ייתכן שיוצגו גם הצעות לגבי האופן שבו ניתן לשפר את תקינות המחשב וההתקנה של Microsoft Office system 2007. התוכן של מאמר זה חל רק על התוצאות המוצגות לאחר הפעלת 'אבחונים של Microsoft Office'. אם עדיין לא הפעלת את 'אבחונים של Microsoft Office', בצע את ההוראות המפורטות ב'אבחן ופתור בעיות בתוכניות Office שקרסו' באמצעות 'אבחונים של Office'. אם הבעיה אינה נפתרת על-ידי ביצוע השלבים המפורטים להלן, עיין במקטע 'משאבים נוספים' שבתחתית מאמר זה כדי לקבל הפניות למשאבים אחרים שעשויים לעזור לך.

הערה: ייתכן שיהיה יעיל להדפיס או להוסיף סימניות לדף זה לצורך עיון בעתיד.

תוצאות אבחונים

לא נמצאו בעיות על-ידי 'אבחונים של Microsoft Office'.

משאבים נוספים

אבחון התקנה - קובץ פגום או קובץ שהשתנה

הבדיקה 'אבחון התקנה' תיקנה בעיות בהתקנה של Microsoft Office. התוכניות של Microsoft Office אמורות לפעול כעת כהלכה.

אם התוכניות של Microsoft Office ממשיכות לקרוס, ייתכן שמקור הבעיה הוא כשל בחומרה או בעיה בתצורת החומרה. סקור את התוצאות של אבחוני הזיכרון והדיסק כדי לקבוע אם כשל בחומרה משפיע על ההתקנה של מהדורה 2007 של Office.

משאבים נוספים

אבחון התקנה - מדיה חסרה

אבחון ההתקנה לא הושלם מאחר שלא אותר מקור חוקי. ייתכן שמקור ההתקנה המקומי חסר או שהמקור המקורי ששימש להתקנת Microsoft Office אינו זמין עבור תהליך התיקון. ייתכן שיהיה עליך לספק את המקור המקורי כדי לאפשר לאבחון זה לפעול בהצלחה. מקורות חוקיים של מהדורה 2007 של Office כוללים:

 • תקליטור ההתקנה של מהדורה 2007 של Office שברשותך

 • דיסק התקנה או תקליטור תיקון שסיפק ספק המחשב שלך

 • חיבור להתקנת רשת של מהדורה 2007 של Office

לאחר שתשיג גישה למקור חוקי, הפעל שוב את 'אבחונים של Office'.

משאבים נוספים

אבחון דיסק - צפי לכשל בדיסק הקשיח

התכונה 'טכנולוגיה לניתוח ודיווח בפיקוח עצמי' (SMART) של הדיסק הקשיח איתרה שגיאות שעשויות לציין שייתכן שיהיה כשל בדיסק הקשיח. SMART היא תכונה שמספר יצרנים של כונני דיסקים מספקים כדי להודיע למשתמשים מראש על כשל פוטנציאלי של הדיסק הקשיח. ייתכן שחוסר יציבות בתוכניות של Microsoft Office הוא הגורם לשגיאות אלה של הכונן הקשיח.

הערה: תוצאה זו יכולה להצביע על בעיה חמורה, אך ייתכן שדיווח התוצאות של דיסקים קשיחים מסוימים לא יהיה מדויק.

מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

 1. גיבוי מיידי של הנתונים החשובים.

 2. בדיקת התוצאות של אבחונים אחרים וביצוע ההוראות לפתרון בעיות שדווחו על-ידי האבחונים האחרים. לאחר פתרון בעיות אלה, הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office' כדי לבדוק אם בעיית אבחון דיסק זו נפתרה.

 3. אם תמשיך לקבל תוצאה זו, פנה לאדם כלשהו, כגון ספק המחשב או הדיסק הקשיח.

משאבים נוספים

אבחון דיסק - שגיאות ביומן אירועי המערכת

הבדיקה 'אבחון דיסק' איתרה שגיאות חומרה. ייתכן שחוסר יציבות בתוכניות של Microsoft Office הוא הגורם לשגיאות חומרה אלה.

תוצאה זו מתרחשת אם אחת מהנסיבות הבאות אירעה לאחרונה:

 • התכונה 'טכנולוגיה לניתוח ודיווח בפיקוח עצמי' (SMART) של הדיסק הקשיח איתרה בעיות. SMART היא תכונה שמספר יצרנים של כונני דיסקים מספקים כדי להודיע למשתמשים מראש על כשל פוטנציאלי של הדיסק הקשיח.

 • הבדיקה 'אבחוני Microsoft Office' איתרה חלקים חסומים (פגומים) בדיסק הקשיח.

 • ל- Microsoft Office הייתה בעיה בגישה לקבצים מהדיסק הקשיח; דרושים לו קבצים אלה כדי לפעול כהלכה.

מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בדיקת התוצאות של אבחונים אחרים וביצוע ההוראות לפתרון בעיות שדווחו על-ידי האבחונים. לאחר פתרון בעיות אלה, הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office' כדי לבדוק אם בעיית אבחון דיסק זו נפתרה.

 2. אם תמשיך לקבל תוצאה זו, פנה לאדם כלשהו, כגון ספק המחשב או הדיסק הקשיח.

משאבים נוספים

אבחון זיכרון- כשל RAM

הבדיקה 'אבחון זיכרון' איתרה כשל בזיכרון הגישה האקראית (RAM).

מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בדיקת התוצאות של אבחונים אחרים וביצוע ההוראות לפתרון בעיות שדווחו על-ידי האבחונים. לאחר פתרון בעיות אלה, הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office' כדי לבדוק אם בעיית אבחון זיכרון זו נפתרה.

 2. אם אתה ממשיך לקבל תוצאה זו, הפעל את אבחון זיכרון Microsoft Windows. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Microsoft TechNet, הפעל אבחון בדוק במערכת שלך בעיות זיכרון. לחלופין, צור קשר עם אדם כלשהו, כגון ספק המחשב או RAM.

משאבים נוספים

אבחון זיכרון — המשתמש אינו מנהל מערכת

הבדיקה 'אבחון זיכרון' לא פעלה מאחר שאין לך הרשאות ניהול במחשב זה. כדי להפעיל בהצלחה את אבחון הזיכרון, על אדם בעל הרשאות ניהול להתחבר למחשב זה ולהפעיל את 'אבחונים של Microsoft Office'.

משאבים נוספים

אבחון עדכון — ההתקנה אינה עדכנית

אבחון עדכון נקבע כי ההתקנה של Microsoft Office אינה כוללת את חבילות השירות האחרונות. התקנת ערכות service pack משפרת ביציבות. אנו ממליצים שתיכנס לקבל את העדכונים האחרונים של Office 2007.

משאבים נוספים

אבחון תאימות — נמצאו גירסאות מתנגשות של Outlook

הבדיקה 'אבחון תאימות' זיהתה גירסאות מתנגשות של Microsoft Office Outlook. כדי להסיר מהמחשב את הגירסה של Outlook שאינה רצויה, בצע את הפעולות הבאות:

 • Microsoft Windows Vista   

  1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  2. לחץ על הסר התקנת תוכנית.

   הערה: בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על תוכניות ותכונות.

  3. בחר את הגירסה של Outlook שאינה רצויה ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

 • Microsoft Windows XP   

  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  2. לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.

  3. בחר את הגירסה של Outlook שאינה רצויה ולאחר מכן לחץ על הסר.

משאבים נוספים

אבחון התקנה — הבדיקה בוטלה

הבדיקה 'אבחון התקנה' בוטלה לפני שהופעלה בהצלחה. אם ברצונך להפעיל בדיקה זו, הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

הערה: אבחון ההתקנה עשוי לארוך 15 דקות או יותר כדי שיפעל בנסיבות מסוימות.

משאבים נוספים

אבחון זיכרון — לא נמצאו בעיות

הבדיקה 'אבחון התקנה' לא איתרה בעיות בהתקנה של Microsoft Office.

משאבים נוספים

אבחון דיסק — לא נמצאו בעיות

הבדיקה 'אבחון דיסק' לא איתרה בעיות בדיסק הקשיח.

משאבים נוספים

אבחון דיסק — הבדיקה בוטלה

הבדיקה 'אבחון דיסק' בוטלה לפני שהופעלה בהצלחה. אם ברצונך להפעיל בדיקה זו, הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

משאבים נוספים

אבחון דיסק — הבדיקה בוטלה על-ידי מנהל המערכת

הבדיקה 'אבחון דיסק' בוטלה על-ידי מנהל המערכת. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת שלך.

משאבים נוספים

אבחון התקנה — הבדיקה בוטלה על-ידי מנהל המערכת

הבדיקה 'אבחון התקנה' בוטלה על-ידי מנהל המערכת. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת שלך.

משאבים נוספים

אבחון זיכרון — לא נמצאו בעיות

הבדיקה 'אבחון זיכרון' לא איתרה בעיות בזיכרון הגישה האקראית (RAM) של המערכת.

משאבים נוספים

אבחון זיכרון — יותר מידי תוכניות בשימוש

הפעלת הבדיקה 'אבחון זיכרון' נכשלה מאחר שיותר מידי תוכניות אחרות גזלו את משאבי המערכת הדרושים לפעולה תקינה של האבחון. סגור את כל התוכניות האחרות, ולאחר מכן נסה להפעיל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

משאבים נוספים

אבחון זיכרון — הבדיקה בוטלה במערכות שרת

מסיבות של אבטחה, הפעלת הבדיקה 'אבחון זיכרון' בגירסאות שרת של Microsoft Windows מבוטלת כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, בצע את הפעולות הבאות:

משאבים נוספים

אבחון זיכרון — הבדיקה בוטלה

הבדיקה 'אבחון זיכרון' בוטלה לפני שהופעלה בהצלחה. אם ברצונך להפעיל בדיקה זו, הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

משאבים נוספים

אבחון זיכרון — הבדיקה בוטלה על-ידי מנהל המערכת

הבדיקה 'אבחון זיכרון' בוטלה על-ידי מנהל המערכת. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת שלך.

משאבים נוספים

אבחון עדכון — לא נמצאו בעיות

הבדיקה 'אבחון עדכון' וידאה שבמערכת מותקנים כל העדכונים האחרונים של Microsoft Office.

משאבים נוספים

אבחון עדכון — הבדיקה בוטלה

הבדיקה 'אבחון עדכון' בוטלה לפני שהופעלה בהצלחה. אם ברצונך להפעיל בדיקה זו, הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

משאבים נוספים

אבחון עדכון — הבדיקה בוטלה על-ידי מנהל המערכת

הבדיקה 'אבחון עדכון' בוטלה על-ידי מנהל המערכת. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת שלך.

משאבים נוספים

אבחון עדכון — לא ניתן לבצע גישה לקובץ נדרש

הבדיקה 'אבחון עדכון' לא פעלה מאחר שדרוש עבורה קובץ שבחרת לא להוריד. כדי להעניק ל- Microsoft Office הרשאה להוריד קובץ זה, בצע אחת מהפעולות הבאות באחת מתוכניות מהדורה 2007 של Office הבאות:

 • Access, ‏Excel, ‏PowerPoint, או Word

  1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access, אפשרויות Excel, אפשרויות PowerPoint או אפשרויות Word.

  2. לחץ על מרכז יחסי האמון, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על אפשרויות פרטיות.

  3. בחר בתיבת הסימון הורד במועדים קבועים קובץ העוזר לזהות בעיות במערכת.

  4. המתן כשבוע להורדת הקובץ ולאחר מכן הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

 • Visio, ‏Outlook, ‏Publisher או InfoPath

  1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על אפשרויות פרטיות.

  2. בחר בתיבת הסימון הורד במועדים קבועים קובץ העוזר לזהות בעיות במערכת.

  3. המתן כשבוע להורדת הקובץ ולאחר מכן הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

משאבים נוספים

אבחון עדכון — בוצע עדכון ב- Microsoft Office

הבדיקה 'אבחון עדכון' קבעה שההתקנה של מהדורה 2007 של Office עודכנה לאחרונה בהצלחה עם ה- Service Pack העדכני ביותר. התקנת מהדורה 2007 של Office היא כעת עדכנית.

משאבים נוספים

אבחון תאימות — לא נמצאו בעיות

הבדיקה 'אבחון תאימות' לא איתרה בעיות תאימות.

משאבים נוספים

אבחון תאימות — הבדיקה בוטלה על-ידי מנהל המערכת

הבדיקה 'אבחון תאימות' בוטלה על-ידי מנהל המערכת. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת שלך.

משאבים נוספים

איתור פתרונות ידועים — הבדיקה בוטלה

בדיקת האבחון 'איתור פתרונות' בוטלה לפני שהופעלה בהצלחה. אם ברצונך להפעיל בדיקה זו, הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

משאבים נוספים

איתור פתרונות ידועים — הבדיקה בוטלה על-ידי מנהל המערכת

בדיקת האבחון 'איתור פתרונות' בוטלה על-ידי מנהל המערכת. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת שלך.

משאבים נוספים

איתור פתרונות ידועים — לא ניתן להתחבר לשרת

בדיקת האבחון 'איתור פתרונות' לא הצליחה להתחבר לשרת הנדרש כדי לאתר פתרונות.

משאבים נוספים

איתור פתרונות ידועים — לא נמצאו בעיות

בדיקת האבחון 'איתור פתרונות' סרקה בהצלחה את המערכת לאיתור בעיות ובדקה פתרונות ידועים. לא אותרו בעיות שדורשות תשומת לב.

משאבים נוספים

אבחון עדכון — התקנת גירסת הביתא אינה עדכנית

הבדיקה 'אבחון עדכון' קבעה שההתקנה של מהדורה 2007 של Office (ביתא) אינה הגירסה העדכנית ביותר. מומלץ להשיג את הגירסה החדשה יותר.

משאבים נוספים

אבחון התקנה — הבדיקה נחסמה על-ידי תוכניות אחרות

הבדיקה 'אבחון התקנה' לא פעלה מאחר ש- Microsoft Windows Installer כבר היה בשימוש על-ידי תוכנית אחרת. כדי להפעיל בהצלחה את אבחון ההתקנה, נסה את הפעולות הבאות:

 1. סגור את כל התוכניות האחרות, ולאחר מכן הפעל שוב את 'אבחונים של Microsoft Office'.

 2. אם הבדיקה עדיין לא פועלת בהצלחה, הפעל מחדש את Windows ולאחר מכן הפעל שוב את 'אבחונים של Office'.

משאבים נוספים

אבחון התקנה — המשתמש אינו מנהל מערכת

הבדיקה 'אבחון התקנה' לא פעלה מאחר שאין ברשותך הרשאות ניהול במחשב זה. כדי להפעיל בהצלחה את אבחון ההתקנה, על אדם בעל הרשאות ניהול להתחבר למחשב זה ולהפעיל את 'אבחוני Office'.

משאבים נוספים

משאבים נוספים

אם לא נמצאו בעיות או אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, שקול לנסות חלק מהמשאבים הבאים.

אבחונים של Microsoft Office

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הפעולה של 'אבחונים של Microsoft Office', עיין במאמר אבחון תוכניות Office שקורסות ותיקונן באמצעות 'אבחונים של Office'.

בטיחות ואבטחה

מערכות יכולים לפעול באופן לקוי אם הם נמצאים בסכנה על-ידי וירוס, תוכנות ריגול או תוכנות זדוניות אחרות (הנקראים גם תוכנות זדוניות). לקבלת מידע אודות כלים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לסייע בהגנה על המחשב שלך, באפשרותך לבקר באתר Microsoft מאובטח .

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×