תוספת להצהרת פרטיות של Microsoft Office OneNote 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עדכון אחרון: אוקטובר 2006

דף זה הוא תוספת הצהרת הפרטיות של Microsoft Office system 2007. כדי להבין את אוסף הנתונים והשימוש הרלוונטיות עבור Office תוכנית או שירות מסוימים, עליך לקרוא הן את הצהרת הפרטיות עבור Microsoft Office system 2007 והן את תוספת זו.

קישור אל תמונות ומסמכים אחרים

אם תבחר ליצור קישור לתמונה, לקובץ או למסמך אחר בדיסק הקשיח או בשרת, הנתיב לאותו קובץ יישמר במסמך שלך. במקרים מסוימים, הקישור עשוי לכלול את שם המשתמש שלך או מידע אודות שרתים ברשת שלך. במקרה של חיבור נתונים, באפשרותך לבחור לשמור שם משתמש או סיסמה בתוך הקישור של חיבור הנתונים.

בנוסף, בעת החלת סכימת XML על מסמך, נתיב לסכימת ה- XML שיצרת נשמר במסמך. במקרים מסוימים, נתיב זה עשוי לכלול את שם המשתמש שלך.

הדפסה

בעת הדפסת מחברת של Microsoft Office OneNote 2007 ושמירת המחברת לאחר מכן, Office OneNote 2007 שומר את הנתיב למדפסת יחד עם המחברת. במקרים מסוימים, הנתיב עשוי לכלול שם משתמש או שם מחשב.

מחקר ועיון

Office OneNote 2007 מאפשר לך לבקש מידע אודות מונח או צירוף מילים מסוים ממספר ספקי תוכן איכותיים. בעת הגשת בקשה לחיפוש אחר מילה מסוימת או צירוף מילים מסוים, Office OneNote 2007 ישתמש באינטרנט כדי לשלוח את הטקסט המבוקש, את מוצר התוכנה הנוכחי שבשימוש, את האזור שהוגדר עבור המערכת שלך ואת מידע ההרשאות המציין כי בידך הזכות להוריד מידע מחקרי, אם תתבקש להציגו על-ידי גורם החיצוני.

Office OneNote 2007 שולח מידע זה לספק החיצוני שבחרת. הספק החיצוני יחזיר מידע אודות המילה או צירוף המילים שביקשת.

לעתים קרובות, המידע שאתה מקבל כולל קישור למידע נוסף מאתר של ספק צד שלישי. אם תלחץ על קישור זה, ייתכן שהספק יוסיף קובץ cookie למחשב שלך כדי לזהות אותך בטרנזקציות עתידיות. Microsoft אינה אחראית על שיטות הפרטיות של אתרי צד שלישי. חברת Microsoft אינה מקבלת ואינה מאחסנת מידע זה, אלא אם הגשת שאילתה לשירות שבבעלות Microsoft.

שירות תרגום

Office OneNote 2007 מאפשר לך לתרגם חלק ממחברת או מחברת שלמה באמצעות מילון דו-לשוני או תרגום מכונה. באפשרותך לבחור את אופן תרגום המסמך. תוכל לבחור או להזין מילה או צירוף מילים שברצונך לתרגם, או לבחור בתרגום של המחברת כולה.

אם תבחר או תזין מילה או צירוף מילים שברצונך לתרגם, תיערך השוואה בין הצירוף שהוזן למילון דו-לשוני. מספר מילונים דו-לשוניים נכללים בתוכנה; אחרים זמינים ב-Microsoft Office Online.

אם תבחר באפשרות של "תרגום מחברת שלמה", המחברת תישלח ללא הצפנה לשירות תרגום חיצוני. כמו לגבי כל מידע אחר הנשלח באינטרנט ללא הצפנה, תהיה לאנשים אחרים אפשרות לראות את המחברת.

אם תבחר להשתמש באחד מהמילונים הזמינים ב- Microsoft Office Online או בשירות תרגום חיצוני, Office OneNote 2007 ישתמש באינטרנט כדי לשלוח את הטקסט המבוקש, את סוג התוכנה שברשותך ואת האזור והשפה שהוגדרו עבור המערכת שלך. עבור שירותי תרגום חיצוניים, Office OneNote 2007 עשוי גם לשלוח מידע אימות שאוחסן במטמון קודם לכן, המציין שנרשמת בעבר לקבלת גישה לאתר האינטרנט.

לעתים קרובות, המידע שאתה מקבל יכלול קישור למידע נוסף מאתר אינטרנט של שירות תרגום של ספק צד שלישי. אם תלחץ על קישור זה, ייתכן שהספק יוסיף קובץ cookie למחשב שלך כדי לזהות אותך בטרנזקציות עתידיות.

אתרים של סביבת עבודה של מסמכים

באמצעות Office OneNote 2007, תוכל לגשת לאתר סביבת עבודה של מסמך באתר של Microsoft Windows SharePoint Services. אתר סביבת עבודה של מסמך הוא שטח משותף בו תוכל לשתף פעולה במהירות ובקלות עם חברי צוות אחרים בעבודה על מסמך או מסמכים.

בעת קבלת גישה לאתר סביבת עבודה של מסמך, Office OneNote 2007 מוריד מאתר סביבת העבודה של המסמך נתונים מסוימים כדי לספק לך מידע אודות אתר זה. באופן ספציפי, Office OneNote 2007 מקבל את הנתונים הבאים:

 • שם של אתר Windows SharePoint Services

 • כתובת URL או כתובת האתר

 • שמות, כתובות דואר אלקטרוני ורמות הרשאה של משתמשי האתר

 • רשימות של מסמכים, משימות ומידע אחר שזמין מהאתר

Office OneNote 2007 גם מאחסן במחשב רשימה של אתרי Windows SharePoint Services בהם ביקרת, בצורת קבצי Cookie. רשימה זו נועדה לספק לך גישה מהירה לאתרים בהם ביקרת בעבר. Microsoft אינה מבקשת גישה לרשימת האתרים בהם ביקרת והרשימה אינה נחשפת באינטרנט, אלא אם בחרת להפכה לזמינה לקהל רחב יותר.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services מספק אתרים משותפים, מבוססי אינטרנט של סביבת עבודה בהם באפשרותך לשתף פעולה בעבודה על מסמכים או פגישות.

כשאתה ניגש לאתר SharePoint, באמצעות דפדפן אינטרנט או כל תוכנית אחרת של Office, האתר ישמור קובץ cookie במחשב שלך במידה ויש לך הרשאות ליצור אתר משנה חדש באתר זה. קבצי Cookie אלה יוצרים יחד רשימת אתרים אליהם יש לך הרשאות. רשימה זו משמשת מספר תוכניות של Office כדי לספק לך גישה מהירה לאתרים שבהם ביקרת קודם לכן.

Microsoft אינה מבקשת גישה לרשימת האתרים בהם ביקרת והרשימה אינה נחשפת באינטרנט, אלא אם בחרת להפכה לזמינה.

ניתן לנקות רשימה זו באמצעות דפדפן האינטרנט, אשר ינקה את מטמון קבצי ה- Cookie.

ב- Windows SharePoint Services, בעת יצירת אתר אינטרנט או רשימה חדשה, או מוסיף או מזמין אנשים לאתר אינטרנט או לרשימה קיימת, האתר שומר את המידע הבא עבור כל אדם, כולל עבורך:

 • שם מלא

 • כתובת דואר אלקטרוני

 • שם כניסת משתמש (כניסת Microsoft Windows NT  — לדוגמה, DOMAIN\user name)

מזהה משתמש יתווסף לכל רכיב שאתה או משתמש אחר מוסיף או משנה באתר. בדומה לכל שאר התוכן באתר של SharePoint, רק למנהלים ולחברי האתר עצמו צריכה להיות גישה למידע זה.

כל הרכיבים באתר ה- SharePoint כוללים שני שדות: נוצר על-ידי ו- שונה על-ידי. בשדה נוצר על-ידי מוזנים שם המשתמש של האדם שיצר את הרכיב במקור והתאריך בו נוצר הרכיב. בשדה שונה על-ידי מוזנים שם המשתמש של האדם האחרון ששינה את מסמך Office OneNote 2007 והתאריך בו שונה המסמך לאחרונה.

למנהלי השרתים בהם מתארחים אתרי SharePoint יש גישה לחלק מהנתונים מאתרים אלה, המשמשים לניתוח דפוסי השימוש באתר ולשיפור אחוזי הזמן בו הוא זמין. נתונים אלה זמינים למנהלי המערכת בלבד ואינם משותפים עם Microsoft אלא אם כן Microsoft מארחת את אתר SharePoint. הנתונים הנלכדים כוללים שמות, כתובות דואר אלקטרוני והרשאות של כל בעלי הגישה לאתר.

כל המשתמשים שהם בעלי גישה לאתר SharePoint מסוים ומציגים את כל התוכן הזמין באתר זה.

ביקורת

Windows SharePoint Services מספק תכונות ביקורת שמאפשרות למנהלי מערכת לבצע ביקורת מהימנה על אופן העבודה של משתמשים עם תוכן חשוב.

כאשר מנהלי מערכת של Windows SharePoint Services הופכים את התכונה 'ביקורת' לזמינה, השרת ירשום באופן אוטומטי במסד הנתונים של התוכן של SharePoint פעולות מסוימות שהמשתמש מבצע. פעולות אלה כוללות הצגה, עריכה, הכנסה והוצאה. עבור כל פעולה שנרשמה, השרת ירשום מידע מזהה אודות הקובץ, הפעולה ומזהה SharePoint וכתובת ה- IP של המשתמש. אף נתונים אינם נשלחים אל Microsoft כחלק מטרנזקציה זו.

תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל וזמינה רק למנהלים של אתרי SharePoint בהם מאוחסן התוכן.

שם מחבר

כל קבצי Office OneNote 2007 מכילים את שם המחבר שיצר את הקובץ או המקטע. כדי להבטיח כי שם זה לא יישמר, בצע את הפעולות הבאות ב- Office OneNote 2007:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על הצג.

 3. תחת התאם אישית את עותק Office שלך, בתיבה שם משתמש, מחק את השם.

 4. בתיבה ראשי תיבות, מחק את ראשי התיבות.

  OneNote גם יאחסן חותמות זמן בקובץ, לרבות זמן יצירת הקובץ וזמן השינוי האחרון.

סינכרון מחברות

Office OneNote 2007 מאפשר לך לערוך מחברת במיקום משותף או באתר של SharePoint ולאחר מכן למזג מעת לעת את השינויים עם שינויים ממשתמשים אחרים. אם מתרחשת התנגשות גירסאות במהלך פעולת מיזוג, שם המחבר מאוחסן בכל עמוד בו קיימת התנגשות ומוצג לצד עמוד זה. שמות המחברים יכולים לשמש לאחר מכן לזיהוי המקורות של ההתנגשויות. כדי לשנות את שם המחבר, עיין בסעיף הקודם הנקרא 'שם מחבר'.

הפעלות משותפות

Office OneNote 2007 מאפשר לך הן ליצור והן להצטרף להפעלות משותפות עם משתמשים אחרים לשם שיתוף פעולה בזמן אמת במקטעים בתוך מחברות משותפות. באפשרותף לשתף מקטע על-ידי הצבעה על שיתוף חי בתפריט שיתוף ולחיצה לאחר מכן על תחילת שיתוף מקטע נוכחי. לחלופין תוכל להצטרף להפעלה קיימת על-ידי הצבעה על שיתוף חי בתפריט שיתוף ולחיצה לאחר מכן על הצטרפות להפעלה קיימת. כתובת ה- IP שלך משמשת ליצירת ההפעלה המשותפת והיא גלויה לכל המשתתפים שהצטרפו להפעלה או שנשלחה להם הזמנה להצטרף אליה. בעת הצטרפות להפעלה, מוצג שם המשתמש שלך לכל המשתתפים האחרים עד לעזיבתך את ההפעלה. במהלך ההפעלה, המידע מכל העמודים שלך בתוך מקטע משותף זה גלוי לכל המשתתפים.

אם אתה מנהל מערכת במחשב שלך, באפשרותך להחיל מדיניות כדי לבטל הפעלות משותפות.

מטה-נתונים המאוחסנים בקבצי OneNote

Office OneNote 2007 מאפשר למפתחים ליצור מקטעים של OneNote ולגשת אליהם באמצעות תוספת. בעת יצירה ושינוי של קבצי OneNote, קיימת אפשרות כי תוספת תוכל להטביע מטה-נתונים מסוימים בתוך הקובץ. מטה-נתונים אלה יכולים לכלול מידע שרירותי שאינו גלוי מתוך תוכנית ה- OneNote. אם אתה משתמש בתוספת עבור Office OneNote 2007, פנה אל מפתח התוספת לקבלת מידע נוסף.

העברת הודעות והודעות מיידיות

Office OneNote 2007 מאפשר לך לשלוח הודעות מיידיות מתוך התוכנית עצמה ולקבל התראות כאשר משתמשים עובדים במצב מקוון או כאשר שינויים מסוימים מתבצעים במסמכים משותפים או בסביבות עבודה משותפות.

Office OneNote 2007 משתמש בלקוח של העברת הודעות מיידיות של Microsoft כדי לספק לך את היכולת לראות את הנוכחות המקוונת של אנשים אחרים ולשלוח אליהם הודעות. Office OneNote 2007 כולל פקד אינטרנט המאפשר הצגה של העברת הודעות מיידית בדף אינטרנט. מטרת תכונה זו היא לאפשר לך להשתמש בדפי אינטרנט כדי לשתף פעולה באופן ישיר עם אחרים העובדים על אותם מסמכים או באותן סביבות עבודה.

קבצי Script של דף אינטרנט שנכתבו תוך התחשבות בפקד אינטרנט זה יכולים לשדר נתוני נוכחות מתוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך אל שרת האינטרנט שמארח את קובץ ה- Script. כברירת מחדל, פונקציונליות זו זמינה רק עבור אתרי אינטרא-נט, אתרים מהימנים ואתרים במחשב המקומי.

הן הדפים של Microsoft Windows SharePoint Services והן הדפים של Microsoft Office SharePoint Server 2007 משתמשים בפקד זה. אף אחד מסוגי דפים אלה אינו משדר נתוני נוכחות בחזרה אל שרת האינטרנט.

בעת ביקור באתר של Microsoft Windows SharePoint Services או באתר של Office SharePoint Server ויצירת התראה, Office OneNote 2007 מוסיף במחשב שלך קובץ cookie עם הנתונים הבאים:

 • שם האתר

 • כתובת ה- URL של האתר

 • האם מקור ההתראה הוא אתר של Windows SharePoint Services או של אתר SharePoint Server

 • כתובת ה- URL המשמשת את האתר לחשיפת שירות ההתראות

הנתונים בקובץ Cookie זה מאפשרים להתראות מהאתר להישלח אליך כראוי. Microsoft אינה ניגשת לקובץ cookie זה אלא אם קובץ ה- cookie נשלח במקור משרת של Microsoft, ובמקרה זה קובץ ה- cookie משמש רק את האתר של Windows SharePoint Services או של SharePoint Server .

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×