תוספת להצהרת הפרטיות של Microsoft Lync 2010 עבור Nokia

עדכון אחרון: אוקטובר 2011

תוכן

תוספת להצהרת הפרטיות של Microsoft Lync 2010 עבור Nokia

דיווח הפעלה

הקצאת שיחות (העברת שיחות)

רישום בצד הלקוח

כרטיס איש קשר

שירותי חירום

תמונה אישית

פרטי נוכחות וקשר

מצב פרטיות

שלח כדואר אלקטרוני

שלח מיקום

מאגר אנשי קשר מאוחד

תוספת להצהרת הפרטיות של Microsoft Lync 2010 עבור Nokia

עמוד זה הוא תוספת להצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync‏. כדי להבין את שיטות האיסוף והשימוש בנתונים הרלוונטיות למוצר או לשירות מסוימים של Microsoft Lync, עליך לקרוא הן את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync והן את התוספת הזו.

תוספת להצהרת פרטיות זו עוסקת בפריסה ובשימוש ב- Microsoft Lync 2010 עבור Nokia במכשירים הניידים של הארגון שלך. אם אתה משתמש בתוכנת התקשורת Microsoft Lync Server 2010 כשירות (במילים אחרות, אם ספק חיצוני [לדוגמה, Microsoft] מארח את השרתים שבהם פועלת התוכנה), מידע ישודר לספק חיצוני זה. כדי ללמוד עוד על השימוש בנתונים המשודרים מהארגון שלך אל הספק החיצוני, התייעץ עם מנהל המערכת בארגון שלך או עם ספק השירות שלך.

לראש הדף

דיווח הפעלה

כיצד פועלת תכונה זו: במהלך ההגדרה וקביעת התצורה הראשונית של Lync 2010 עבור Nokia, נתונים מסוימים לגבי החומרה הספציפית והתוכנה הספציפית נאספים ונשלחים ל- Nokia כדי לדווח על הצלחת קביעת התצורה.

המידע הנאסף, מעובד או משודר: לא נאסף בתהליך זה מידע המאפשר זיהוי אישי. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: הנתונים הנאספים בתהליך דיווח ההפעלה משמשים את Nokia כדי לקבל דוח של הצלחת קביעת התצורה של התוכנה. לקבלת פרטים אודות מדיניות הפרטיות של Nokia, עיין במדיניות הפרטיות של Nokia.

בחירה/שליטה: לא ישים.

לראש הדף

הקצאת שיחות (העברת שיחות)

כיצד פועלת תכונה זו: הקצאת שיחות מאפשרת לך להקצות נציג אחד או יותר ולאחר מכן לאפשר לנציגים שלך להתקשר ולענות לשיחות, ולהגדיר פגישות מקוונות או להצטרף אליהן, בשמך. אם אתה משתמש בהקצאת שיחות מהמכשיר הנייד שלך, באפשרותך לבחור רק נציגים שהגדרת מראש בלקוח שולחן העבודה של Microsoft Lync 2010.

המידע הנאסף, מעובד או משודר: כשהנציגים שלך עונים לשיחה בשמך, אתה מקבל דואר אלקטרוני שמודיע לך על אירוע זה. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לעבוד עם הנציגים שלך לצורך ניהול לוח הזמנים והפגישות שלך, לבצע המשך טיפול עם הנציגים לגבי שיחות שהם מבצעים או עונים להן עבורך (או בשמך), או לעשות את שני סוגי הפעולות.

בחירה/שליטה: הקצאת שיחות מבוטלת כברירת מחדל. באפשרותך להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה באמצעות השלבים הבאים:

 1. ב- Lync עבור Nokia, מתפריט האפשרויות של עמוד רשימת אנשי הקשר, הקש על Settings.

 2. בכרטיסיה Voice, החלף את מצב Call Forwarding ל- ON.

 3. הקש על Forward my calls to ולאחר מכן בחר באפשרות My Delegates בתיבה הנפתחת.

 4. בסרגל הכלים התחתון, הקש על Save.

לראש הדף

רישום בצד הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: רישום בצד הלקוח מאפשר לך לבצע רישום של פרטי השימוש ב- Lync במכשיר שלך, בפרופיל המשתמש שלך. המידע יכול לשמש לפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן בתוכנת Lync עבור Nokia.

המידע הנאסף, מעובד או משודר: כאשר רישום בצד הלקוח זמין, פרטים כגון אלה מאוחסנים במכשיר שלך: מזהה המכשיר, כינוי משתמש ותחום, נתוני נוכחות, פרטי הודעות, היסטוריית כניסה, רשימת אנשי קשר ונתוני תצורת הלקוח, כגון כללי העברת שיחות, מצב והערות. התוכן של שיחות Lync 2010 אינו מאוחסן. מידע אינו נשלח ל- Microsoft באופן אוטומטי, אך באפשרותך לבחור לשלוח מידע זה באופן ידני.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש ברישום בצד הלקוח לפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן בעת שימוש ב- Lync עבור Nokia.

בחירה/שליטה: רישום בצד הלקוח מבוטל כברירת מחדל. באפשרותך להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה באמצעות השלבים הבאים:

 1. ב- Lync עבור Nokia, בתפריט האפשרויות של עמוד רשימת אנשי הקשר, הקש על Settings.

 2. בכרטיסיה Preferences, בחר או נקה את תיבת הסימון Enable logging.

 3. בסרגל הכלים התחתון, הקש על Save.

לראש הדף

כרטיס איש קשר

כיצד פועלת תכונה זו: כרטיס איש הקשר אוסף מידע סטטי ודינאמי אודות אנשים אחרים בארגון שלך, ומציג את המידע ב- Lync ועבור אנשי הקשר בגירסאות האחרונות של לקוח העברת ההודעות ושיתוף הפעולה Microsoft Outlook. כרטיס איש הקשר מספק פעולות בלחיצה אחת לשליחת דואר אלקטרוני, ביצוע שיחה, שליחת הודעה מיידית ושליחת הודעות SMS (טקסט) (יכולת SMS אינה זמינה בלקוח שולחן העבודה של Lync).

המידע הנאסף, מעובד או משודר: המידע הסטטי בכרטיס איש הקשר נאסף ממדריך הכתובות הארגוני (כגון Active Directory Domain Services) והוא משותף עם אחרים באמצעות Lync Server 2010. את המידע הדינאמי שנאסף, כגון מספרי טלפון ונוכחות, באפשרותך להזין ולאחר מכן לשתף אותו עם אחרים. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: פרטי כרטיס איש הקשר מוצגים כדי שתוכל לשתף את פרטי הקשר שלך עם אחרים.

בחירה/שליטה: ניתן לנהל אנשי קשר הן מלקוח שולחן העבודה של Lync והן מ- Lync עבור Nokia. באפשרותך לנהל אנשי קשר ב- Lync עבור Nokia באמצעות השלבים הבאים:

כדי להוסיף איש קשר

 1. בכרטיסיה Contacts List במסך הראשי של Lync, הקש על Search.

 2. בתיבת הטקסט Search, הקלד את שם איש הקשר.

 3. מדף תוצאות החיפוש, בחר את איש הקשר שברצונך להוסיף ולאחר מכן הקש על תפריט Options.

 4. הקש על Add Contact ולאחר מכן הקש על קבוצת אנשי הקשר שאליה ברצונך להוסיף את איש הקשר.

כדי להסיר איש קשר

 1. בכרטיסיה Contacts List במסך הראשי של Lync, הקש על קבוצת אנשי הקשר שאליה שייך איש הקשר.

 2. הקש על איש הקשר שברצונך למחוק.

 3. הקש על תפריט Options ולאחר מכן הקש על Remove Contact.

לראש הדף

שירותי חירום

חשוב:  אנו ממליצים לך לא להשתמש ב- Lync עבור Nokia כדי להתקשר לשירותי חירום (כגון 100). Lync עבור Nokia אינו כולל את היכולת לקבוע את מיקומך הפיזי בפועל; לכן, אם תשתמש ב- Lync עבור Nokia כדי לפנות לספקי שירותי חירום, הם לא יוכלו לקבוע את מיקומך. כדי להתקשר לספקי שירותי חירום מהמכשיר שלך, סגור את Lync עבור Nokia והשתמש בלוח החיוג של המכשיר.

לראש הדף

תמונה אישית

כיצד פועלת תכונה זו: תמונה אישית מציגה תמונה שלך ותמונות של אנשים אחרים בארגון.

המידע הנאסף, מעובד או משודר: העדפת השיתוף שלך לגבי התמונה האישית נאספת הן עבור הצגת תמונות והן עבור שיתוף התמונה שלך. ניתן להציג ב- Lync עבור Nokia רק תמונות המאוחסנות ב- Active Directory. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע משמש להתאמה אישית של החוויה שלך ולשיתוף התמונה שלך עם אחרים.

בחירה/שליטה: הגדרות התמונה האישית מנוהלות מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

פרטי נוכחות וקשר

כיצד פועלת תכונה זו: פרטי נוכחות וקשר מאפשרים לך לגשת למידע שפורסם אודות משתמשים אחרים (בארגון שלך ומחוץ לו) ומספקים למשתמשים אחרים גישה למידע שפורסם אודותיך, כגון מצב הנוכחות שלך, תפקיד, מספר טלפון, מיקום והערות. מנהל המערכת יכול גם להגדיר שילוב עם Outlook ועם Exchange Server, כדי שתוכל להציג הודעות 'מחוץ למשרד' ופרטי מצב אחרים (לדוגמה, כאשר יש לך פגישה מתוזמנת בלוח השנה של Outlook).

המידע הנאסף, מעובד או משודר: עליך להשתמש בכתובת הכניסה ובסיסמה כדי להתחבר ל- Lync Server. אתה ומנהל המערכת שלך יכולים לפרסם מידע אודות מצב הנוכחות שלך ופרטי קשר המשויכים לכניסה שלך. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: משתמשים ותוכניות אחרים של Lync יכולים לגשת לפרטי הנוכחות והקשר שלך כדי לקבוע מה המצב והמידע שפורסמו לגביך, כדי לקיים איתך תקשורת בצורה טובה יותר.

בחירה/שליטה: הגדרות פרטי הנוכחות והקשר מנוהלות מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

מצב פרטיות

כיצד פועלת תכונה זו: מצב פרטיות הוא הגדרה המאפשרת לך לשתף את מצב הנוכחות שלך (כגון 'זמין', 'עסוק', 'נא לא להפריע' וכן הלאה) רק עם אנשי קשר שמופיעים ברשימת אנשי הקשר שלך.

המידע הנאסף, מעובד או משודר: הפיכת מצב פרטיות לזמין גורמת ל- Lync להיכנס למצב שבו באפשרותך להחליף הגדרות משתמש כך שפרטי הנוכחות שלך ישותפו רק עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: הגדרת מצב זה קובעת כיצד ישותפו נתוני הנוכחות.

בחירה/שליטה: מצב פרטיות מוגדר כזמין או כלא זמין על-ידי מנהל המערכת של הארגון שלך. אם מצב פרטיות זמין, הוא מנוהל מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

שלח כדואר אלקטרוני

מה עושה תכונה זו: התכונה 'שלח כדואר אלקטרוני' מאפשרת לך לשלוח את היסטוריית השיחות בהודעות מיידיות של Lync 2010 עבור Nokia, המאוחסנת באופן מקומי במכשיר, כקובץ מצורף לכתובת דואר אלקטרוני המיועדת למשתמש.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כל התוכן הנכנס והיוצא בשיחות של הודעות מיידיות מאוחסן באופן מקומי במכשיר באחסון מבודד לזמן בלתי מוגבל אלא אם כן 1) המשתמש מוחק את השיחה, 2) המשתמש מסיר את ההתקנה של היישום או 3) משתמש חדש מבצע כניסה באותו מכשיר. היסטוריית הודעות מיידיות הנשלחת באמצעות התכונה 'שלח כדואר אלקטרוני' נמסרת בצורת הודעת דואר אלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: משתמשים יכולים לשלוח את היסטוריית השיחות בהודעות מיידיות כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני הייעודית שלהם, כך שהשיחות בהודעות מיידיות יהיו זמינות מחוץ למכשיר למטרות כגון אחסון בארכיון או שיתוף.

בחירה/שליטה: היסטוריית השיחות מאוחסנת בהתקן באופן אוטומטי. אין אפשרות להפוך תכונה זו ללא זמינה. היסטוריית השיחות ניתנת למחיקה באופן הבא:

 1. בכרטיסיה שיחות, הקש על לחצן סיים שיחות בסרגל הכלים התחתון.

 2. בחר בתיבות הסימון של השיחות שברצונך למחוק.

 3. הקש על לחצן סיים בסרגל הכלים.

היסטוריית שיחות ניתנת לשליחה באמצעות השלבים הבאים:

 1. בחלון השיחה, הקש על תפריט אפשרויות.

 2. מהתפריט, בחר שלח כדואר אלקטרוני.

לראש הדף

שלח מיקום

מה עושה תכונה זו: תכונה זו משתלבת עם Nokia Maps כדי לקבוע את המיקום שלך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: בהתאם לשיטות המיקום שתבחר, המכשיר שלך עשוי ליצור קשר עם Nokia כדי לקבוע את מיקומך. מידע זה מעובד באופן אנונימי. לקבלת מידע נוסף, ראה מדיניות הפרטיות של Nokia עבור יישומי מפות.

השימוש במידע: ‏Nokia Maps משתמש בנתונים שנאספים באמצעות התכונה 'שלח מיקום' כדי לספק לך נתוני מיקום מהירים יותר ומדויקים יותר.

לראש הדף

מאגר אנשי קשר מאוחד

כיצד פועלת תכונה זו: מאגר אנשי הקשר המאוחד כולל שלוש תכונות עיקריות; רק התכונה הבאה זמינה ב- Lync עבור Nokia:

 • מיזוג חיפוש    מיזוג חיפוש ממזג את רשימת הכתובות הכללית שלך (GAL) עם אנשי הקשר של Lync, כך שכאשר אתה מחפש איש קשר, יש רק ערך יחיד בתוצאות החיפוש.

המידע הנאסף, מעובד או משודר: Lync עבור Nokia צובר פרטי קשר מ- Outlook‏, Active Directory ונוכחות. מידע זה נועד לשימוש פנימי של Lync עבור Nokia.

השימוש במידע: פרטי קשר מ- Outlook‏, Active Directory ונוכחות מוצגים בממשק המשתמש של Lync עבור Nokia.

בחירה/שליטה: הגדרות מאגר אנשי הקשר המאוחד מנוהלות מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×