תוספת להצהרת הפרטיות עבור Microsoft Outlook 2010

עדכון אחרון: מרץ 2010

קישור לתמונות ומסמכים אחרים

אם תבחר ליצור קישור לתמונה, לקובץ, למקור נתונים או למסמך אחר בדיסק הקשיח שלך או בשרת, הנתיב לקובץ יישמר בפריט Outlook. במקרים מסוימים, הקישור עשוי לכלול את שם המשתמש שלך או מידע אודות השרתים ברשת שלך. במקרה של חיבור נתונים, באפשרותך לבחור לשמור שם משתמש או סיסמה בתוך הקישור של חיבור הנתונים.

בנוסף, בעת החלת סכימת XML על מסמך, נשמר נתיב לסכימת ה- XML שיצרת במסמך. במקרים מסוימים, נתיב זה עשוי לכלול את שם המשתמש שלך.

הדפסה

בעת הדפסת פריט של Microsoft Outlook 2010 ולאחר מכן שמירת פריט זה, Outlook 2010 שומר את הנתיב למדפסת עם הפריט. במקרים מסוימים, הנתיב עשוי לכלול שם משתמש או שם מחשב.

אתרי סביבת עבודה של מסמכים

Outlook 2010 מאפשר לך לגשת לאתר סביבת עבודה של מסמך באתר של Microsoft SharePoint Foundation 2010. אתר סביבת עבודה של מסמך הוא מקום משותף שבו באפשרותך לשתף פעולה עם חברי צוות אחרים במסמך אחד או יותר.

בעת גישה לאתר סביבת עבודה של מסמך, Outlook 2010 מוריד נתונים מאתר סביבת העבודה של המסמך כדי לספק לך מידע אודות אתר זה. נתונים אלה כוללים:

 • שם אתר הקרן של SharePoint

 • כתובת URL או כתובת של האתר

 • שמות, כתובות דואר אלקטרוני ורמות הרשאה של משתמשי האתר

 • רשימות של מסמכים, משימות ומידע אחר הזמין מהאתר

Outlook 2010 גם מאחסן רשימה של אתרי הקרן של SharePoint שבהם ביקרת במחשב שלך, בצורת קבצי ה-cookie. רשימה זו משמשת לספק לך גישה מהירה לאתרים שביקרת בהם בעבר. Microsoft אינה ניגשת לרשימת האתרים שבהם ביקרת, והיא אינה נחשפת לאינטרנט אלא אם בחרת להגדיר את הרשימה לזמינה באופן רחב יותר.

שירות פקס

שירות הפקס מאפשר לך לשלוח פקס דרך האינטרנט ולארגן את הפקסים ששלחת ב-Outlook 2010. כדי להשתמש בשירות הפקס, עליך להירשם לספק שירותי פקס, המופרד מ-Microsoft, שמעבד את הפקסים ושולח אותם דרך האינטרנט. Microsoft אינה אוספת נתונים על-ידי שירות הפקס.

כאשר אתה נרשם לשירות הפקס, ספק שירותי הפקס יוצר חבילת רישום המאוחסנת על-ידי ספק שירותי הפקס ו-Outlook 2010. החבילה כוללת את הכתובת של אתר האינטרנט של ספק שירותי הפקס ואת "אסימון" אשר את הגישה שלך לספק שירותי הפקס. בעת שליחת פקס מתוכנית Office, מצורף חבילת רישום זו למסמך.

באפשרותך גם להשתמש בשירות הפקס כדי לחשב את מחיר הפקס מבלי לשלוח בפועל את הפקס. אם תבחר לחשב את המחיר של פקס, Outlook 2010 משתמש בחיבור מוצפן כדי לשלוח את אסימון הרישום שלך, את מספר הטלפון שאליו יש לשלוח את הפקס ואת מספר העמודים של הפקס לספק שירותי הפקס. Microsoft אינה מקבלת או מאחסנת מידע זה.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 מספק אתרי סביבת עבודה משותפים, מבוססי אינטרנט, שבהם ניתן לשתף פעולה במסמכים או בפגישות.

בעת גישה לאתר SharePoint, באמצעות דפדפן האינטרנט או כל תוכנית Office, האתר שומר קבצי cookie במחשב שלך אם יש לך הרשאות ליצירת אתר משנה חדש באתר זה. יחדיו, קבצי Cookie אלה יוצרים רשימת אתרים שאליהם יש לך הרשאות. רשימה זו נמצאת בשימוש על-ידי כמה תוכניות Office כדי לספק לך גישה מהירה לאתרים שביקרת בהם בעבר.

Microsoft אינה ניגשת לרשימת האתרים שבהם ביקרת, והיא אינה נחשפת לאינטרנט אלא אם בחרת להגדיר את הרשימה לזמינה באופן רחב יותר.

SharePoint Foundation גם שומר רשימה של חמש אתרי סביבת העבודה של הפגישה שבהם השתמשת לאחרונה ברישום המערכת שלך. ערך הרישום מכיל את שם האתר וכתובת ה-URL של כל אחד מחמשת האתרים, מזהה שפת התבנית, מזהה התבנית, שם התבנית ושם של מארגן הפגישה. פעולה זו מאפשרת לך לעקוב בקלות אחר האתרים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר.

ב-SharePoint Foundation, בעת יצירת אתר אינטרנט או רשימה חדשה, או הוספה או הזמנה של אנשים לאתר אינטרנט קיים או לרשימה קיימת, האתר שומר את הפרטים הבאים עבור כל אדם, כולל:

 • שם מלא

 • כתובת דואר אלקטרוני

מזהה משתמש נוסף לכל רכיב שאתה או המשתמשים האחרים באתר מוסיפים לאתר או משנים אותו. בדומה לכל התוכן באתר SharePoint, רק למנהלי מערכת ולחברים באתר עצמה צריכה להיות גישה למידע זה.

כל הרכיבים של אתר SharePoint כוללים שני שדות: נוצר על-ידיושונה על-ידי. השדה נוצר על-ידי מתמלא בשם המשתמש של האדם שיצר את הרכיב במקור והתאריך שבו הוא נוצר. השדה ' שונה לפי ' מתמלא בשם המשתמש של האדם ששינה לאחרונה את מסמך Outlook 2010 ואת התאריך שבו השתנה לאחרונה.

מנהלי מערכת של השרתים שבהם מתארחים אתרי SharePoint יש גישה לנתונים מסוימים מאתרים אלה, המשמשים לניתוח תבניות השימוש של האתר ושיפור אחוז הזמן שהאתר זמין. נתונים אלה זמינים רק למנהלי השרת ואינם משותפים עם Microsoft אלא אם Microsoft מארחת את אתר SharePoint. הנתונים שנלכדו באופן מפורש כוללים את השמות, כתובות הדואר האלקטרוני וההרשאות של כולם בעלי גישה לאתר.

כל המשתמשים שהם בעלי גישה לאתר SharePoint מסוים יכולים לחפש ולהציג את כל התוכן הזמין באתר זה.

ביקורת

Microsoft SharePoint Foundation 2010 מספק תכונות ביקורת המאפשרות למנהלי מערכת לשמור על שביל ביקורת אמין של האופן שבו משתמשים עובדים עם תוכן מסוים.

כאשר מנהלי מערכת של SharePoint מאפשרים את תכונת הביקורת, השרת מבצע רשומות באופן אוטומטי במסד הנתונים של תוכן SharePoint פעולות מסוימות שבוצעו על-ידי המשתמש. פעולות אלה כוללות הצגה, עריכה, הכנסת קבצים והוצאה. עבור כל פעולה מוקלט, השרת מתעד מידע אודות הקובץ, הפעולה ומזהה SharePoint של המשתמש. לא נשלחים נתונים ל-Microsoft כחלק מתכונה זו.

תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל וזמינה רק למנהלי מערכת של אתרי SharePoint שבהם התוכן מאוחסן.

העברת הודעות והודעות מיידיות

Outlook 2010 מספק לך את היכולת לשלוח הודעות מיידיות מתוך התוכנית עצמה ומספק לך את היכולת לקבל התראה כאשר אנשים מקוונים או כאשר שינויים מסוימים מתבצעים במסמכים או בסביבות עבודה משותפות.

Outlook 2010 יכול להשתמש בלקוח העברת הודעות מיידיות כדי לספק לך את היכולת לראות את הנוכחות המקוונת של אנשים אחרים ולשלוח אליהם הודעות. Outlook 2010 כולל פקד אינטרנט המאפשר להציג נוכחות של העברת הודעות מיידיות בתוך דף אינטרנט. דפי 2010 של microsoft SharePoint Foundation ו-Microsoft SharePoint Server 2010 מאפשרים שימוש בפקד זה. אף אחד מסוגי עמודים אלה אינו מעביר נתוני נוכחות בחזרה לשרת האינטרנט. ניתן להשתמש בפקד אינטרנט זה כדי להעביר נתוני נוכחות מתוכנית העברת הודעות מיידיות לשרת האינטרנט. כברירת מחדל, ניתן לשלוח נתוני נוכחות רק לאתרי אינטרא-נט, אתרים מהימנים ואתרים במחשב המקומי.

הקלטת פקודות מאקרו

הקלטת מאקרו מאפשרת לך להקליט רצף של פעולות כדי שתוכל לשחזר את הפעולות במועד מאוחר יותר. אם תבחר להקליט מאקרו, שם המשתמש שלך יישמר כהערה בקוד כאשר המאקרו ייווצר לראשונה. באפשרותך להסיר את שם המשתמש שלך באופן ידני ממיקום זה.

תכונות של Outlook

כמנהל מידע אישי, Outlook 2010 מאחסן את הדואר האלקטרוני, הפעילויות, אנשי הקשר וערכי פנקס הכתובות, המשימות שלך, כל ההערות שאתה מבצע באמצעות הערות Outlook וערכי יומן שנשמרו ביומן של Outlook.

כברירת מחדל, כל מידע זה נשמר במחשב האישי שלך וניתן לגשת אליו רק עבורך. עם זאת, יש לך אפשרות לשתף מידע זה עם אנשים אחרים באחת מהדרכים הבאות:

 • באפשרותך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני או בקשה לפגישה.

 • באפשרותך לשלוח או לשתף איש קשר או משימה. אם אתה שולח או משתף איש קשר עם מישהו, כל המידע שאחסנת באיש קשר זה משותף עם האדם האחר.

 • באפשרותך לבחור לשתף מידע בלוח השנה עם אנשים אחרים בארגון שלך או עם אנשים אחרים ברשתות אחרות שיוכלו לקיים תקשורת עם מערכת לוח השנה של הארגון שלך, לדוגמה עם אנשים בעלי Microsoft Exchange Server או Windows מאוחדים חשבונות מזהה Live. באפשרותך לבחור עם מי לשתף את לוח השנה שלך וכמה מידע מלוח השנה שלך לשתף. באפשרותך להפסיק לשתף את לוח השנה שלך בכל עת.

 • באפשרותך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני מוצפנת באמצעות חתימה דיגיטלית. אם אתה מוסיף חתימה דיגיטלית להודעה, חתימה זו מאוחסנת עם ההודעה. החתימה הדיגיטלית מכילה אישור דיגיטלי, שיכול לכלול כתובת דואר אלקטרוני. אם אתה משתמש ב-Exchange Server, באפשרותך גם לפרסם מפתחות ציבוריים במחשב Exchange Server זה.

שילוב Outlook עם Exchange server

כאשר אתה עובד עם שרת המשתמש ב-Microsoft Exchange Server, Outlook 2010 אוסף סטטיסטיקות מסוימות של ביצועים אודות שיחות ההליך המרוחק ש-Outlook שלח לשרת זה. המטרה של תכונה זו היא לאפשר למנהלי Exchange server לקבוע כיצד השרתים שלהם מופיעים.

קריאה לפרוצדורה מרוחקת היא שיחה מ-Outlook 2010 לשרת Exchange, שמבקש מ-Exchange server לבצע משימה ולהחזיר את התוצאות ל-Outlook. לדוגמה, Outlook 2010 מנפיק קריאה לפרוצדורה מרוחקת לשרת Exchange כאשר הוא מבקש מ-Exchange server לספק הודעת דואר אלקטרוני חדשה כלשהי.

Outlook 2010 אוסף נתונים סטטיסטיים על מספר שיחות ההליך המרוחק שבוצעו, מספר השיחות המוצלחות והקריאות שנכשלו, מספר הקריאות לפרוצדורה מרוחקת שבוטלו, וכמות הזמן שבה התבצעה כל שיחה מרוחקת של פרוצדורה מרוחקת. נתונים אלה נשמרים בקובץ שנקרא יומן אירועים. לא נשמר מידע אישי ביומני רישום אלה. כברירת מחדל, יומני הרישום זמינים רק במחשב של המשתמש, אך מנהל רשת יכול להעביר יומן זה לזמין למנהל שרת Exchange.

קביעת תצורה אוטומטית של חשבון

Outlook 2010 מספק לך אפשרות לקבוע באופן אוטומטי את תצורת תיבת הדואר שלך ב-Outlook כדי לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני משרת. כדי לקבוע את תצורת החשבון שלך באופן אוטומטי, עליך לספק את שם המשתמש, הסיסמה וכתובת הדואר האלקטרוני שלך בתיבת הדו הוספת חשבון דואר אלקטרוני חדש במהלך ההפעלה הראשונה. כדי לשנות ערכים אלה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הגדרות חשבון.

 3. לחץ על הגדרות חשבוןולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לשנות.

כברירת מחדל, שם המשתמש והסיסמה שלך נשלחים דרך האינטרנט לשרת בשם התחום של כתובת הדואר האלקטרוני שאתה מספק. לחלופין, באפשרותך לבחור לקבוע את תצורת הגדרות שרת הדואר האלקטרוני באופן ידני על-ידי לחיצה על האפשרות קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת בתיבת הדו הוספת חשבון דואר אלקטרוני חדש במהלך ההפעלה כדי לשנות ערכים אלה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הגדרות חשבון.

 3. לחץ על הגדרות חשבוןולאחר מכן בחר את החשבון שברצונך לשנות.

שליחה ומעקב אחר הודעות דואר אלקטרוני

Outlook 2010 מספק לך אפשרות להחיל דגלי המשך טיפול (בעת כתיבת הודעה חדשה, לחץ על המשך טיפול ברצועת הכלים) להודעות הדואר האלקטרוני שלך. דגלים אלה משמשים למעקב אחר הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו והתקבלו ולמעקב בהן. נתוני הדגל מאוחסנים כחלק מהודעת הדואר האלקטרוני ובמקרים מסוימים עשויים להיות זמינים לאנשים אחרים שאליהם אתה מעביר את ההודעה. כברירת מחדל, Microsoft Exchange Server מסיר את נתוני הדגל לפני שליחת ההודעה לנמען.

ניהול זכויות מידע

ניהול זכויות מידע (IRM) מאפשר לך להעניק למשתמשים מסוימים או לקבוצות מסוימות את הזכות לגשת לפריט ולשנות אותו. למרות חלק מהדמיון, IRM אינו זהה להגנת מסמכים. IRM מאפשר לך להגדיר הרשאות לפריט כולו עבור פעולות ספציפיות, כגון הדפסת הפריט או העברת הפריט לאנשים אחרים, וכן לקריאה או עריכה של הפריט.

בעת אחסון פריט באמצעות IRM זמין, Outlook 2010 שומר לפריט רשימה של כל משתמש שיש לו זכויות לפריט זה וההרשאות שלו. מידע זה מוצפן כך שרק בעלי הפריט יוכלו לגשת למידע זה.

בנוסף, פריטים עם IRM המותאם לשימוש ב-IRM מכילים רשיונות תוכן. רשיון תוכן מכיל כתובת דואר אלקטרוני, הרשאה ומידע אימות. בכל פעם שמישהו מנסה לפתוח פריט באמצעות IRM זמין, Outlook 2010 בודק את רשיונות התוכן שנשמרו בפריט כנגד זהות המשתמש. אם המשתמש מעולם לא פתח את המסמך בעבר, Outlook 2010 מקשר לשרת IRM, מאמת את זהות המשתמש, מוריד רשיון תוכן חדש עבור המשתמש (בתנאי שלמשתמש יש את הזכויות הנחוצות) ושומר את רשיון התוכן לפריט.

בעלי הפריט מכילים את האפשרות להימנע משמירת רשיונות תוכן לפריט. עם זאת, אם רשיון תוכן זה אינו נשמר בפריט, Outlook 2010 חייב לפנות לשרת IRM בכל פעם שהפריט נפתח. אם Outlook 2010 אינו מחובר לרשת או שאין לו אפשרות ליצור קשר עם שרת IRM, לא ניתן לפתוח את הפריט.

תוספת לעמית של SharePoint Server

התוספת ייבוא התוספת של Microsoft SharePoint Server עוזרת לגלות את העמיתים והנושאים שאתה משוחח עליהם בדרך כלל ב-Outlook 2010 ולהציג אותם באתר המהימן שלי ב-Microsoft SharePoint Server 2010. כדי ליצור רשימה של העמיתים האפשריים שלך, התוספת סורקת את תיקיית הדואר האלקטרוני של הפריטים שנשלחו כדי לחפש שמות ומילות מפתח יחד עם התדירות של שמות ומילות מפתח אלה. הרשימה מתעדכנת באופן תקופתי ומאוחסנת תחת פרופיל המשתמש במחשב המקומי. הגישה לרשימת העמיתים האפשריים מתבצעת על-ידי האתר שלי ' הוסף עמיתים ' שבו באפשרותך לבחור את העמיתים שברצונך להוסיף לאתר המהימן שלי. תוספת זו מופעלת כברירת מחדל בעת התקנת Outlook 2010. באפשרותך לבחור לבטל את התוספת ' עמית לעבודה ' של SharePoint ולמנוע מהתוספת לסרוק את תיקיית הדואר האלקטרוני של הפריטים שנשלחו וכן להעלות מידע לאתר שלי על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת עזרה, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על מתקדם.

 4. תחת אחר, נקה את תיבת הסימון אפשר ניתוח של הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו כדי לזהות אנשים שאתה מנהל בדרך כלל את הדואר האלקטרוני והנושאים שאתה מדבר עליהם, והעלה מידע זה לאתר שלי ב-Microsoft SharePoint Server .

שיתוף מידע בין חשבונות מרובים

באפשרותך לגשת לחשבונות מרובים באמצעות Outlook 2010. לדוגמה, באפשרותך להשתמש ב-Outlook 2010 כדי לגשת לחשבונות Microsoft Exchange מרובים או לחשבונות Windows Live Hotmail באמצעות מחבר Outlook. כברירת מחדל, חשבונות אלה מאחסנים את הנתונים שלהם בנפרד, אך הם משתפים מידע תצורה כלשהו, כגון ההגדרות המאוחסנות באפשרויות Outlook. בנוסף, הנתונים המאוחסנים בנפרד עשויים להיות משולבים לתצוגה אחת ב-Outlook 2010, לדוגמה רשימת אנשי הקשר שאתה שולח אליהם הודעות דואר אלקטרוני לרוב היא מאוחסנת בנפרד אך מוצגת באופן חזותי ברשימה אחת.

באפשרותך למנוע מ-Outlook 2010 לשתף כל מידע בין חשבונות על-ידי קביעת התצורה של פרופיל Outlook עבור כל חשבון שאליו אתה ניגש.

שירות Outlook Mobile

שירות Mobile של Outlook (OMS) מאפשר לך לשלוח הודעות של שירות הודעות קצרות (SMS) או שירות העברת הודעות מולטימדיה (MMS) דרך האינטרנט באמצעות Outlook 2010. אם אתה משתמש ב-Outlook 2010 עם חשבון Microsoft Exchange 2010 התומך בהעברת הודעות SMS/MMS, הודעות נשלחות באמצעות חשבון Exchange. אם אתה משתמש ב-Outlook 2010 ללא חשבון Exchange או ב-Exchange Server שלך אינו תומך ב-SMS/MMS, עליך להירשם לספק שירותים של ספקים חיצוניים כדי לשלוח הודעות SMS ו-MMS. Microsoft אינה אוספת נתונים מתכונה זו. ספק השירות שלך מעבד את הודעות ה-SMS ו-MMS ושולח אותן דרך האינטרנט בשמך. Microsoft אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של ספקי שירותי SMS או MMS של צד שלישי.

במהלך תהליך ההגדרה של חשבון OMS, באפשרותך להציג רשימה של ספקי השירות התומכים בפרוטוקול OMS ולהציע את שירות העברת ההודעות באזורך. לאחר בחירת ספק שירות שאתה מופנה לאתר האינטרנט של ספק השירות כדי להשלים את ההגדרה של חשבון OMS שלך. רוב ספקי שירותי ה-SMS ו-MMS מציעים את שירותיהם בתשלום, והם מטפלים בכל פרטי החיוב.

Outlook 2010 מאחסן את כתובת שירות האינטרנט עבור ספק שירותי ה-SMS או ה-MMS המשמש לשליחת הודעות OMS. Outlook יכול גם לאחסן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור ספק השירות שלך המשמש להתחברות לשירות. בעת שימוש בתכונות OMS ב-Outlook 2010, הודעות (SMS ו-MMS) נשלחות דרך האינטרנט לכתובת שירות האינטרנט שמספקת ספק השירות עם שם המשתמש והסיסמה למטרות זיהוי, באמצעות חיבור Secure Sockets Layer (SSL). ההודעות היוצאות (SMS ו-MMS) מאוחסנות בתיקיה ' פריטים שנשלחו ' ב-Outlook 2010.

Outlook Social Connector

המחבר החברתי של Outlook מאפשר לך להתקין תוספות כדי להתחבר לרשתות חברתיות. כברירת מחדל, Outlook מאפשר לך להתחבר לתכונות של רשתות חברתיות ב-Microsoft SharePoint Server 2010. באפשרותך להשתמש במחבר חברתי של Outlook אל:

 • שמור את שם המשתמש והסיסמה שלך כדי להתחבר בקלות רבה יותר לרשתות חברתיות. אם אתה שומר את שם המשתמש והסיסמה שלך, הם מאוחסנים במחשב שלך.

 • סינכרון אוטומטי של אנשי קשר בין Outlook לבין רשתות חברתיות. כדי לבטל את הסינכרון של אנשי קשר מרשתות חברתיות ל-Outlook, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה חלונית אנשים , לחץ על הגדרות חשבון.

  2. לחץ על הרשת החברתית שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה.

  3. בתיבת הדו הגדרות עבור הרשת החברתית שבחרת, לחץ על אפשרויות.

  4. נקה את תיבת הסימון הורד אנשי קשר מהרשת החברתית .

 • הצג הזנות פעילות בתוך Outlook ואחסן הזנות אלה ב-Outlook לצורך הצגה לא מקוונת. כברירת מחדל, באפשרותך להציג פריטי הזנת חדשות במצב לא מקוון עבור 30 יום. באפשרותך לשנות את כמות פריטי הזמן שנשמרו להצגה במצב לא מקוון ולמחיקת פריטי פעילות על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה חלונית אנשים , לחץ על הגדרות חשבון.

  2. לחץ על הגדרות.

  3. נקה את תיבת הסימון מחק באופן אוטומטי פריטי פעילות מתיקיית ההזנה אחרי: 30 יום או שנה את מספר הימים למשהו שאינו 30.

לראש הדף

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×