תוספת להצהרת הפרטיות עבור Microsoft Skype for Business

הערה: לקוח שולחן העבודה של Lync 2013 מותג מחדש כ- Skype for Business.

עדכון אחרון: אפריל 2015

תוכן

תוספת להצהרת הפרטיות של Microsoft Skype for Business

אחסון בארכיון

שירות בדיקת שמע

הקצאת שיחות

יומני שיחות

מזהה מתקשר בלוח השיחות של הפגישה

רישום בצד הלקוח

כרטיס איש קשר

היסטוריית שיחות

התוכנית לשיפור חוויית הלקוח

שיתוף של שולחן עבודה ויישומים

בקרת שיתוף של שולחן עבודה ויישומים

שירותי חירום (911)

איחוד

שיתוף מיקום

התוכנית לשיפור Skype for Business

API מנוהל של Lync

תוסף VDI של Lync

קבצים מצורפים לפגישה

חיוג יוצא לפגישה

שילוב OneNote

תוספת פגישות מקוונות עבור Outlook

העברת קבצים מעמית לעמית

צ'אט קבוצתי מתמיד

תמונה אישית

תשאול

שיתוף פעולה של PowerPoint

פרטי נוכחות וקשר

מצב פרטיות

קישוריות ציבורית של הודעות מיידיות (PIC)

איסוף נתונים ודיווח בנושא איכות החוויה (QoE)

הקלטה

חיפוש כישורים

חיתוך חכם

שיחות בכרטיסיות

מאגר אנשי קשר מאוחד

שיפורים באיכות הקול

שיתוף פעולה בלוח הציור

תוספת להצהרת הפרטיות של Microsoft Skype for Business

עמוד זה הוא תוספת להצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync‏. כדי להבין את נוהגי איסוף הנתונים והשימוש בהם הנוגעים למוצר או לשירות מסוים של Microsoft Lync, מומלץ שתקרא הן את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync והן את תוספת זו.

הצהרת פרטיות זו מתייחסת לפריסה של תוכנת התקשורת Microsoft Skype for Business בארגון שלך ולשימוש בה. אם אתה משתמש ב- Microsoft Lync כחלק מפתרון או שירות מקוון (במילים אחרות, אם ספק חיצוני [לדוגמה, Microsoft] מארח את השרתים שבהם התוכנה פועלת או שאליהם היא מתחברת), המידע ישודר לספק חיצוני זה. כדי ללמוד פרטים נוספים אודות השימוש בנתונים המשודרים לספק החיצוני, התייעץ עם מנהל המערכת של הארגון שלך או עם ספק השירות.

אחסון בארכיון

כיצד פועלת תכונה זו: אחסון בארכיון מעניק לארגונים העשויים להיות כפופים לדרישות שמירה המבוססות על דרישות תעשייה או על דרישות תקינה, או לארגונים העשויים לקיים דרישות שמירה ארגוניות משלהם, דרך לאחסון בארכיון של פעילויות תקשורת ונתוני שימוש מסוימים הקשורים ל- Skype for Business לצורך תמיכה בדרישות אלה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אחסון בארכיון מאחסן את התוכן של הודעות מיידיות, תוכן של שיחות ועידה, כולל תוכן שהועלה (לדוגמה, דפי מידע) ותוכן הקשור לאירוע מסוים (לדוגמה, הצטרפות, עזיבה, העלאה, שיתוף ושינויים בניראות), הן מפעילויות תקשורת של עמית לעמית והן מפעילויות תקשורת מרובות משתתפים, בשרת המוגדר על-ידי מנהל הארגון. העברות קבצים מסוג עמית לעמית, שמע/וידאו עבור שיחות מסוג עמית לעמית, שיתוף יישומים במהלך שיחות מסוג עמית לעמית, ביאורים של שיחות ועידה ותשאולים אינם ניתנים לאחסון. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: תכונה זו מאפשרת לארגון לאחסן תוכן בארכיון כדי לעמוד בדרישות שמירה של תעשיה, תקינה או ארגון.

בחירה/שליטה: אחסון בארכיון מבוטל כברירת מחדל. לא קיימים פקדים ברמת המשתמש עבור תכונה זו; מנהל הארגון מנהל אותה.

שירות בדיקת שמע

כיצד פועלת תכונה זו: שירות בדיקת השמע מאפשר למשתמש לבדוק את איכות השיחה על-ידי ביצוע שיחת בדיקה ב- Skype for Business, המאפשרת למשתמש לבדוק כיצד הוא יישמע בשיחה אמיתית. בעת הלחיצה על לחצן 'בדוק את איכות השיחה', שירות בדיקת השמע מבצע שיחה מדומה ומבקש מהמשתמש להקליט דוגמת קול קצרה (כ- 5 שניות), ולאחר מכן משמיע אותה למשתמש. אם ביצועי הרשת אינם במיטבם או שהתקן המשתמש אינו מוגדר כהלכה או שתצורתו לא נקבעה כראוי, זה ישתקף באיכות דוגמת הקול.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: דוגמה קצרה (כ- 5 שניות) של קולך מוקלטת במהלך השיחה של שירות בדיקת השמע. כאשר השיחה של שירות בדיקת השמע מסתיימת, דוגמת הקול נמחקת. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: דוגמת הקול משמשת אותך לבדיקה ו/או אימות של איכות הקול של שיחת Skype for Business בהתבסס על איכות ההקלטה.

בחירה/שליטה: באפשרותך לבדוק את איכות השיחה באמצעות השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business - אפשרויות, לחץ על התקן שמע.

 3. בכרטיסיה התקן שמע, לחץ על לחצן בדוק את איכות השיחה ומלא אחר ההוראות.

 4. לחץ על אישור.

איסוף דוגמת הקול מהווה דרישה לשימוש בתכונה זו.

הקצאת שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: הקצאת שיחות מאפשרת למשתמשים להקצות נציג אחד או יותר לביצוע או לקבלה של שיחות ולקביעת פגישות מקוונות או להצטרפות אליהן בשמם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: בעת הקצאת נציגים, המשתמש חייב לספק את פרטי הקשר של הנציג במהלך תהליך קביעת התצורה. משתמשים המוגדרים כנציגים יקבלו הודעה על כך שמישהו בארגון שלהם קבע אותם כנציגים. כאשר נציגים עונים לשיחה בשם האדם שהקצה אותם כנציגים, אדם זה מקבל הודעה בדואר אלקטרוני המדווחת לו על אירוע זה. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע:: Skype for Business משתמש בפרטי הקשר של הנציג כדי לאפשר לו לבצע או לקבל שיחות ולתזמן פגישות או להצטרף אליהן בשמו של האדם שהוא מייצג.

בחירה/שליטה: הקצאת שיחות מבוטלת כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך הקצאת שיחות לזמינה וללא זמינה עבור הארגון. אם התכונה 'הקצאת שיחות' זמינה, המשתמשים יכולים לקבוע תצורה של נציגים באמצעות השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business - אפשרויות, לחץ על העברת שיחות.

 3. תחת העברת שיחות, בחר העבר את השיחות שלי אל או צלצל בו-זמנית ולאחר מכן לחץ על הנציגים שלי ברשימה הנפתחת.

 4. אם לא נקבעה תצורה של נציגים, בתיבת הדו-שיח העברת שיחות – נציגים, לחץ על הוסף ולאחר מכן בחר אנשים להגדרה כנציגים.

 5. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח 'נציגים'.

 6. לחץ על אישור.

הערה: מנהלי מערכת בארגון יכולים לקבוע את התצורה של נציגי לוח השנה של Exchange לסינכרון עם Lync Server 2010 ואילך. כאשר הם זמינים, נציגי לוח שנה של Exchange עם הרשאות מתאימות (הרשאות מחבר שאינו עורך ומעלה) נוספים באופן אוטומטי כנציגים ב- Skype for Business. עם זאת, פעולה זו אינה משנה את ההגדרות של 'העברת שיחות'.

יומני שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: יומני שיחות מאפשרים למשתמש לאחסן תיעוד של השיחות הקוליות שלו ב- Skype for Business בתיקיית Microsoft Outlook.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מידע על שיחות קוליות, כגון שעת התחלה, שעת סיום, משך זמן ומשתתפים בשיחות, יאוחסן בתיקיה 'היסטוריית שיחות' של Outlook. ניתן גם לתעד את הנושא והמיקום של הפגישה על-ידי בחירת Outlook בתור מנהל המידע האישי בכרטיסיה 'אישי' בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות'. יומני שיחות אינם מאחסנים תוכן של שיחות קוליות. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: המשתמש יכול להשתמש ביומני שיחות כדי לעקוב אחר היסטוריית השיחות שלו ולהציג אותה.

בחירה/שליטה: יומני שיחות מופעלים כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך את התכונה 'יומני שיחות' לזמינה וללא זמינה עבור הארגון. אם מנהל המערכת הפך את התכונה 'יומני שיחות' לזמינה, תוכל להפעיל ולבטל אותה באמצעות השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על אישי.

 3. תחת מנהל מידע אישי, נקה את תיבת הסימון שמור יומני שיחות בתיקיית הדואר האלקטרוני 'היסטוריית שיחות'.

 4. לחץ על אישור.

מזהה מתקשר בלוח השיחות של הפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: מזהה מתקשר בלוח השיחות של הפגישה מציג את מזהה המתקשר של כל המשתתפים בפגישה בלוח השיחות של הפגישה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מזהה המתקשר של כל משתתף בפגישה נאסף. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: בעת ההצטרפות לפגישה, מזהה המתקשר של המשתתף מוצג בלוח השיחות של הפגישה לשאר המשתתפים.

בחירה/שליטה: למשתמש הקצה אין שליטה על תכונה זו; מזהה המתקשר מתקבל מספק שירותי הטלפון. ספקים מסוימים מאפשרים למשתמשים לבטל את מזהה המתקשר. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל המערכת של הארגון או אל ספק שירותי הטלפון שלך.

רישום בצד הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: רישום בצד הלקוח אוסף מידע שצוות התמיכה ברמה השניה יכול להשתמש בו כדי לקבוע את הגורם לבעיה. יומני רישום בצד הלקוח מאוחסנים באופן מקומי במחשב של המשתמש.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כאשר רישום בצד הלקוח זמין, נתוני שימוש ספציפיים נרשמים ומאוחסנים במחשב של המשתמש. לדוגמה, נושאים ומיקומים של פגישות; הודעות של פרוטוקול התחלת הפעלה (SIP); תגובות להזמנות של Skype for Business; מידע על השולח והמקבל של הודעות מיידיות והנתיב שההודעה עברה בו; רשימת אנשי הקשר ופרטי הנוכחות של המשתמש; שמות של יישומים, קבצים מצורפים, קבצי Microsoft PowerPoint,‏ לוחות ציור או תשאולים ששותפו ואינדקס של אופן ההצבעה - כל אלה נרשמים ביומני הרישום בצד הלקוח. התוכן של שיחות ב- Skype for Business אינו מאוחסן (הודעות מיידיות, מצגות של PowerPoint, תוכן של לוחות ציור, הערות, פרטי תשאול וכדומה) ביומני הרישום בצד הלקוח. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

שימוש במידע: ניתן להשתמש במידע שנאסף ביומני הרישום בצד הלקוח בתמיכת הלקוחות של המשתמש או לשלוח אותו ל- Microsoft כדי לפתור בעיות ב- Skype for Business.

בחירה/שליטה: רישום בצד הלקוח מבוטל כברירת מחדל. מנהל המערכת בארגון יכול להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה בארגון. אם מנהל המערכת הפך תכונה זו לזמינה, המשתמשים יכולים לקבוע תצורה של רישום בצד הלקוח באמצעות השלבים הבאים.

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על כללי.

 3. תחת עזור לצוות התמיכה שלך לעזור לך, לחץ על תיבת הרשימה הנפתחת רמת רישום ובחר קל או מלא. המשתמשים יכולים גם להפוך רישום אירועים ביומן של Windows לזמין על-ידי בחירת האפשרות בנוסף, אסוף מידע לפתרון בעיות באמצעות רישום אירועים ביומן של Windows.

 4. לחץ על אישור.

כרטיס איש קשר

כיצד פועלת תכונה זו: כרטיס איש קשר מציג פרטי קשר, נוכחות ומיקום עליך ועל אנשים בארגון שלך, הן ב- Skype for Business והן בגירסאות אחרונות של Outlook. כרטיס איש הקשר גם מספק גישה בלחיצה אחת לניהול תקשורת עם אנשים אחרים. לדוגמה, באפשרותך לשלוח הודעה מיידית, להתחיל שיחה או לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לאדם ישירות מכרטיס איש הקשר שלו.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע הסטטי שנמצא בכרטיס איש הקשר נאסף ממדריך הכתובות של החברה (כגון Active Directory). המידע הדינאמי, כגון מידע לגבי מועדים פנויים/לא פנויים בלוח השנה, מאוחזר מ- Microsoft Exchange Server; מידע לגבי מיקום מאוחזר במספר דרכים (עיין בסעיף 'מיקום'); ניתן לאחזר מספרי טלפון ממדריך הכתובות של החברה או שמשתמש יכול להזין אותם באופן ידני; מידע לגבי נוכחות מנוהל על-ידי Skype for Business באמצעות לוח השנה של Outlook (אם המשתמש הפך אותו לזמין) או מוזן באופן ידני על-ידי המשתמש. שרת Lync משתף מידע זה עם אנשים אחרים בתוך הארגון. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: כרטיס איש הקשר משמש להצגת פרטי הקשר, המיקום והנוכחות של אנשים בתוך הארגון של המשתמש. ניתן לשלוט בכמות המידע המוצג לאנשי קשר של Skype for Business ו- Outlook של המשתמש על-ידי הגדרת "קשרי פרטיות" והפיכת מצב פרטיות לזמין או ללא זמין (עיין בסעיף 'מצב פרטיות').

בחירה/שליטה: קשרי פרטיות מוגדרים באמצעות השלבים הבאים:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש קשר.

 2. לחץ על שנה קשרי הפרטיות.

 3. לחץ על הקטגוריה המתאימה עבור אותו איש קשר.

אף על פי שחלק מהמידע בתוך כרטיס איש הקשר נאסף ממדריך הכתובות של החברה ומוגדר על-ידי מנהל המערכת, גם המשתמש יכול לנהל חלק מנתונים אלה. פריטים אלה הם:

 • פרטי לוח שנה: באפשרותך לקבוע אם משתמשים יראו את פרטי לוח השנה לך באמצעות האפשרות 'שנה את ההרשאות להצגת מידע לגבי מועדים פנויים/לא פנויים' בתפריט האפשרויות של Microsoft Outlook.

 • מיקום: עיין בסעיף 'מיקום' במסמך זה.

 • פרטי נוכחות וקשר: עיין בסעיף 'פרטי נוכחות וקשר' במסמך זה.

 • תמונה אישית: עיין בסעיף 'תמונה אישית' במסמך זה.

היסטוריית שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: היסטוריית שיחות מאפשרת לך לאחסן שיחות קודמות, שיחות אחרונות ושיחות שהוחמצו של הודעות מיידיות וכן סטטיסטיקה של שיחות קוליות (כגון תאריך, שעה, משך זמן ופרטי מתקשר) בתיקיית היסטוריית השיחות של Microsoft Outlook ולאחזר את המידע באמצעות הכרטיסיה 'שיחות' ב- Skype for Business.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: התוכן של שיחות הודעות מיידיות והנתונים הסטטיסטיים אודות שיחות קוליות (כגון תאריך, שעה, משך שיחה ומידע לגבי המתקשר). לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: ניתן להציג היסטוריית שיחות ב- Skype for Business באמצעות כרטיסיית השיחות בממשק המשתמש הראשי, דבר שמאפשר למשתמש להציג ולהמשיך שיחות קודמות.

בחירה/שליטה: היסטוריית שיחות מבוטלת כברירת מחדל. ניתן לשלוט בה באמצעות השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על אישי.

 3. תחת מנהל מידע אישי, בחר או נקה את תיבת הסימון שמור שיחות של הודעות מיידיות בתיקיית הדואר האלקטרוני 'היסטוריית שיחות.

 4. לחץ על אישור.

התוכנית לשיפור חוויית הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: אם תבחר להשתתף, התוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP) אוספת מידע בסיסי לגבי אופן השימוש שלך בתוכניות, במחשב או בהתקן שלך ובהתקנים מחוברים. אנחנו גם אוספים מידע על אופן ההגדרה והביצועים של כל אחד מהם. דוחות אלה נשלחים ל- Microsoft כדי לעזור לשפר את התכונות שהלקוחות שלנו משתמשים בהן לעתים קרובות, וכדי ליצור פתרונות לבעיות נפוצות. תוכנית CEIP גם אוספת מידע על הסוג והמספר של השגיאות שבהן אתה נתקל, ביצועי התוכנה והחומרה ומהירות השירותים. Microsoft אינה אוספת את שמך, כתובתך או פרטי קשר אחרים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע בתוכנית CEIP נשלח באופן אוטומטי ל- Microsoft כאשר התכונה מופעלת. לקבלת מידע נוסף אודות המידע שנאסף, מעובד או משודר על-ידי CEIP, עיין בהצהרת הפרטיות של התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Microsoft.

השימוש במידע: Microsoft משתמשת במידע זה כדי לשפר את האיכות, המהימנות והביצועים של התוכנות והשירותים של Microsoft.

בחירה/שליטה: תוכנית CEIP מבוטלת כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך את תוכנית CEIP לזמינה או ללא זמינה עבור הארגון. אם מנהל המערכת של הארגון לא הגדיר את תוכנית CEIP עבור הארגון, המשתמש יקבל הזדמנות להצטרף במהלך תהליך ההתקנה הראשוני. אם מנהל המערכת של הארגון לא הפך את תוכנית CEIP ללא זמינה, המשתמשים יכולים לשנות את הבחירה לגביה בכל עת באמצעות השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על כללי.

 3. תחת עזור לנו להשתפר, סמן או נקה את תיבת הסימון הירשם לתוכנית לשיפור חוויית הלקוח.

 4. לחץ על אישור.

הערה: אם מנהל המערכת משנה את ההגדרה כדי להפוך את התוכנית CEIP לזמינה או ללא זמינה בזמן שהמשתמש כבר משתמש ב- Skype for Business, ההגדרה החדשה תיכנס לתוקף רק לאחר שהמשתמש ייצא מ- Skype for Business וייכנס אליו בחזרה.

שיתוף של שולחן עבודה ויישומים

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף של שולחן העבודה ויישומים מאפשר למשתמשים לשתף פעולה בצ'אט בווידאו, תוך שיתוף שולחן העבודה או יישום נבחר עם כל המשתתפים בפגישה, מה שמאפשר להם לשתף ולערוך קבצים כאילו היו באותו חדר עם העמיתים שלהם. המשתמשים יכולים גם לספק מצגות של Microsoft PowerPoint ולשתף פעולה עם אנשים אחרים בלוח ציור וירטואלי, דף חדש להערות וציורים שכל המשתתפים בפגישה יכולים להשתמש בו ביחד. כאשר המשתמש משתף לראשונה את שולחן העבודה שלו או יישום כלשהו, יש לו שליטה מלאה. אם המשתמש בוחר בכך, הוא יכול לאפשר למשתמשים אחרים לשלוט בשולחן העבודה או ביישום המשותף, לנווט ולבצע שינויים באמצעות העכבר ולוח המקשים שלהם (עיין בסעיף 'שיתוף של שולחן עבודה ויישומים').

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם הופעל שיתוף, בהתאם לתוכן המשותף, כל המשתתפים בשיחה יכולים לראות את הצגים, שולחן העבודה כולו או יישום שנבחר במסך המחשב שלהם. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בשיתוף של שולחן העבודה ויישומים כדי לשתף פעולה עם המשתתפים בשיחות ובפגישות.

בחירה/שליטה:

כדי להפעיל שיתוף של שולחן עבודה ויישומים (מתוך שיחה או פגישה):

 1. לחץ על לחצן שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה כדי לפתוח את חלון השיתוף.

 2. לחץ שוב על שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה כדי לפתוח את התפריט.

 3. בתפריט המוקפץ, תחת הצג, לחץ על שולחן עבודה, צג כלשהו (אם יש לך יותר מצג אחד) או תוכנית.

 4. (אופציונלי) אם לחצת על תוכנית, בחר בתוכנית שברצונך לשתף מהרשימה הזמינה.

או

 1. רחף מעל לחצן שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה כדי לפתוח את התפריט

 2. בתפריט המוקפץ, תחת הצג, לחץ על שולחן עבודה, צג כלשהו (אם יש לך יותר מצג אחד) או תוכנית.

 3. (אופציונלי) אם לחצת על תוכנית, בחר בתוכנית שברצונך לשתף מהרשימה הזמינה.

כדי להפסיק את השיתוף של שולחן העבודה או היישום:

 • לחץ על הפסק שיתוף מתוך סרגל השיתוף בחלק העליון של המסך.

חשוב: תמונות או מסמכים שנפתחו בשולחן העבודה ומוגנים באמצעות תוכנה של ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים שעמם אתה משתף את שולחן העבודה בשיחת Skype for Business.

בקרת שיתוף של שולחן עבודה ויישומים

כיצד פועלת תכונה זו: בקרת שיתוף של שולחן עבודה ויישומים מאפשרת למשתמשים להעניק שליטה על שולחן העבודה או היישום המשותף שלהם למשתתף אחר בשיחה או בפגישה, המשתמש גם הוא ב- Skype for Business במחשב אחר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: לאחר הענקת השליטה, אדם זה יכול לשלוט בשולחן העבודה או ביישום המשותף ולבצע שינויים כאילו מדובר בשימוש ישיר במחשב המשותף באמצעות לוח המקשים או העכבר שלו. המשתמש המשתף את שולחן העבודה או היישום שלו ומשתתפים אחרים בשיחה או בפגישה ב- Skype for Business יוכלו להציג שינויים אלה עם התרחשותם. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: בקרת שיתוף של שולחן עבודה ויישומים מאפשרת למשתתף בשיחה או בפגישה להשתלט על שולחן עבודה או יישום משותף, בזמן שאתה ומשתתפים אחרים בשיחה רואים מה נעשה.

בחירה/שליטה:

כדי לשתף שליטה בשולחן העבודה או ביישום שלך (אם אינך משתף עדיין, ראה 'שיתוף של שולחן עבודה ויישומים'):

 1. לחץ על הענק שליטה בחלק העליון של המסך.

 2. בחר את המשתמש שתרצה להעניק לו את השליטה.

כדי לבטל את השליטה של גורם מרוחק בשולחן העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הענק שליטה בחלק העליון של המסך.

 2. לחץ על החזר לעצמך את השליטה.

שירותי חירום (911)

כיצד פועלת תכונה זו: כאשר מנהל המערכת של הארגון הופך את התכונה 'שירותי חירום' לזמינה, Skype for Business יכול לשדר מיקום לספק חיצוני של שירות ניתוב שנבחר על-ידי הלקוח. הספק החיצוני של שירות הניתוב ישדר את המיקום למגיבים למצב החירום בעת חיוג למספר חירום (כגון 911 בארצות הברית). כאשר הוא זמין, המידע לגבי המיקום שמשודר אל הצוות של שירותי החירום הוא המיקום שהוקצה לכל משתמש על-ידי מנהל המערכת של הארגון (לדוגמה, בניין ומספר משרד) המוזן במסד הנתונים של המיקומים; לחלופין, אם מיקום זה אינו זמין, מדובר במיקום שהמשתמשים הזינו באופן ידני הוזן בשדה 'מיקום'. אם משתמש מחייג אל שירותי החירום במהלך השימוש ב- Skype for Business דרך חיבור אינטרנט אלחוטי בשעה שהוא עדיין נמצא במיקום שלו בעבודה, המידע לגבי המיקום שישודר למגיבים למצב חירום יתבסס על המיקום המשוער על-פי המיקום המוקצה לנקודת הקצה האלחוטית שהמחשב שלו מקיים עמה תקשורת. יתר על כן, פרטי המיקום של נקודת הקצה האלחוטית מהווים קלט המוזן באופן ידני על-ידי מנהל המערכת של הארגון; לכן, ייתכן שפרטי המיקום המשודרים לצוות שירותי החירום לא יהיו מיקומו של המשתמש בפועל. כדי לתפקד באופן מלא, תכונה זו דורשת שיהיה לארגון שירות ניתוב המסופק על-ידי ספקי פתרונות מאושרים, והשירות זמין רק בתוך ארצות הברית.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: פרטי המיקום שמשיג Skype for Business נקבעים על-ידי פרטי המיקום האוטומטיים שמאכלס שרת פרטי המיקום, או על-ידי פרטי המיקום שהוזנו ידנית בשדה 'מיקום' על-ידי המשתמש. מידע זה מאוחסן בזיכרון של מחשב המשתמש, כך שבעת הזנת מספר של שירותי חירום, פרטי מיקום אלה משודרים עם השיחה לצורך ניתוב לספק המתאים של שירותי החירום ולציון המיקום המשוער של המשתמש. ייתכן שהמיקום גם יישלח בהודעה מיידית לצוות אבטחה מקומי. בשיחות חירום, רשומת פרטי השיחה תכלול את פרטי המיקום. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

שימוש במידע: נעשה שימוש במיקום לצורך ניתוב השיחה לספק שירותי החירום המתאים ולצורך שיגור המגיבים למצב החירום. ניתן לשלוח את המידע הזה גם לצוות האבטחה של הארגון בתור הודעה עם המיקום של המתקשר ועם המידע שבאמצעותו יוכלו לחזור אליו.

בחירה/שליטה: תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון הופך אותה לזמינה. פנה למנהל המערכת של הארגון כדי לברר אם תכונה זו זמינה. אין לך יכולת לקבוע אם מיקום מסוים מתקבל באופן אוטומטי או משודר לצוות החירום כאשר שיחת חירום מתבצעת.

הערה: מנהל המערכת של הארגון יכול להגביל את יכולת הביצוע של שיחות חירום למיקום שלך בעבודה, כך שעליך לברר עם מנהל המערכת שלך מהי מידת הזמינות של הפונקציונליות של שיחות החירום.

איחוד

כיצד פועלת תכונה זו: איחוד מאפשר למשתמשי Skype for Business בתוך הארגון להציג נוכחות, לשלוח הודעות מיידיות ולבצע שיחות קוליות ממחשב למחשב (בתנאי שהמחשב שלך מצויד ברמקולים ומיקרופון או באוזניות) עם משתמשי Skype for Business מארגונים אחרים שאתה מאוחד איתם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מידע של כרטיסי איש קשר כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי נוכחות משותפים בין אנשי קשר מאוחדים. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: כשהתכונה זמינה, משתמשים מארגון אחד יכולים להוסיף משתמשים מארגון אחר לרשימות אנשי קשר, הם יכולים לשלוח להם הודעות מיידיות ולהציג את פרטי הנוכחות שלהם. המשתמשים יכולים לבחור בדרך התקשורת הטובה ביותר עבור המשימה - קול, וידאו ועוד - והם יכולים להסלים הפעלות אישיות לשיחות ועידה מרובות משתתפים בקלות.

בחירה/שליטה: האיחוד מבוטל כברירת מחדל והוא נשלט ומוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. אם האיחוד זמין, המשתמשים יכולים לחפש ולהוסיף אנשי קשר מאוחדים בדומה להוספת אנשי קשר בתוך הארגון שלהם.

הערה: כברירת מחדל, כל אנשי הקשר החיצוניים, אישיים או מאוחדים, יוקצו לקשר הפרטיות 'אנשי קשר חיצוניים', שישתף את השם, התפקיד, כתובת הדואר האלקטרוני, החברה וכן התמונה שלך. אנשי קשר אלה לא יוכלו להציג את 'הערת הנוכחות' שלך. הקצאת אנשי קשר חיצוניים לקשרי פרטיות אחרים, לדוגמה 'קבוצת עבודה', 'חברים' ו'משפחה' וכן הלאה, תאפשר להם לראות את 'הערת הנוכחות' שלך ועשויה לשתף אותם שלא במתכוון במידע שאינם אמורים להיחשף אליו.

שיתוף מיקום

כיצד פועלת תכונה זו: התכונה ׳שיתוף מיקום׳ מציגה את המיקום הגיאוגרפי ואת אזור הזמן הנוכחי של המשתמש בפני משתמשי Skype for Business אחרים באמצעות פונקציונליות הנוכחות של כרטיס איש הקשר (עיין בסעיף 'כרטיס איש קשר'). המשתמשים יכולים לקבוע איזה מידע ישותף עם אחרים על-ידי הפעלת מצב פרטיות בתפריט 'אפשרויות'. (עיין בסעיף 'מצב פרטיות'.)

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מיקום המשתמש מתקבל באחת משתי דרכים. הוא נאסף משרת פרטי המיקום (LIS) של הארגון, המוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון, או שהמשתמש יכול להגדיר את המיקום שלו באופן ידני על-ידי הזנת מיקום מותאם אישית בפקד המיקום בממשק המשתמש של Skype for Business, למשל "בית", "עבודה" או "רחוב הרצל 56, חיפה, 98052". אזור הזמן מתקבל ישירות ממערכת ההפעלה של מחשב המשתמש. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: בהתאם לאופן שבו המשתמש או מנהל המערכת קבע את תצורת הגדרות הפרטיות; מידע על מיקום ואזור זמן משותף על-ידי Skype for Business והוא זמין למשתמשים אחרים באמצעות כרטיס איש הקשר. הכתובת המעוצבת, או הכתובת האזרחית, אינה משותפת באמצעות הנוכחות.

בחירה/שליטה: אם מנהל המערכת של הארגון הפך את שיתוף המיקום לזמין, והגדיר אותו כדי לאפשר למשתמשים לגשת לממשק המשתמש המלא של המיקום, תהיה להם גישה לפריטים הבאים של השדה והתפריט של המיקום שבראש החלון הראשי של Skype for Business:

 • הגדר מיקום: ניתן להגדיר את המיקום באופן ידני על-ידי עריכת הטקסט בתיבת הטקסט של המיקום.

 • הצג את המיקום שלי לאנשים אחרים: הפריט מאפשר למשתמש לקבוע אם נתוני המיקום שלו משותפים עם משתמשים אחרים. אפשרות זו אינה משפיעה על שיתוף המיקום לקבלת שירותי חירום, כלומר ביצוע שיחה ל- 911 (עיין בסעיף 'שירותי חירום').

התוכנית לשיפור Skype for Business

כיצד פועלת תכונה זו: התוכנית לשיפור Skype for Business אוספת מידע אודות חוויית Skype for Business שלך ושולחת אותו ל- Microsoft בכל פעם שאתה משתמש ב- Skype for Business. Microsoft משתמשת במידע זה כדי ליצור פתרונות לבעיות נפוצות ולסייע בשיפור Skype for Business ומוצרים אחרים של Microsoft.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע שנשלח ל- Microsoft יכול לכלול מידע אודות אופן השימוש שלך ב- Skype for Business, הביצועים והמהימנות, תצורת ההתקן ואיכות חיבור הרשת, וכן קודי שגיאה, יומני שגיאות ונתוני חריגה. בנוסף, LIP עשוי לשלוח מידע אודותיך ואודות ההתקן שלך, כגון שם המשתמש או כתובת ה- IP שלך, אך מידע זה הופך לאנונימי לפני שהוא מאוחסן בשרתי Microsoft.

השימוש במידע: המידע ישמש ליצירת פתרונות לבעיות נפוצות ולשיפור Skype for Business ומוצרים אחרים של Microsoft. המידע לא ישמש כדי לזהות אותך או ליצור עמך קשר.

בחירה/שליטה: תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל, ומנהל המערכת של הארגון יכול לנהל אותה. מנהל המערכת יכול לבחור לשלוח תמיד או לעולם לא לשלוח מידע אודות שיפור Skype for Business ל- Microsoft, או לאפשר לך לבחור את ההגדרה שלך.

המשתמש יכול לשנות את העדפותיו באמצעות השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על כללי.

 3. בכרטיסיה כללי, סמן או בטל את הסימון של שלח את מידע התוכנית לשיפור Skype for Business ל- Microsoft.

 4. לחץ על אישור.

הערה: למנהל המערכת של הארגון יש אפשרות להגדיר תכונה זו בשם המשתמשים בארגון שלו באמצעות מדיניות קבוצתית, ובמקרה זה המשתמש לא יראה את תיבת הדו-שיח של הכשל בכניסה, ואף לא יישאל אם ברצונו לשלוח את דוח שגיאת הכניסה ל- Microsoft.

API מנוהל של Lync

כיצד פועלת תכונה זו: API מנוהל של Lync מאפשר לתוכניות חיצוניות לגשת ללקוח Skype for Business ולקיים איתו אינטראקציה בצורה המרחיבה את חוויית המשתמש של Skype for Business. תוכניות חיצוניות כוללות תוכניות שנבנו על-ידי ספקים או על-ידי Microsoft (לדוגמה, Outlook ויישומים אחרים בחבילות Microsoft Office).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע הזמין באמצעות ה- API המנוהל של Lync ליישומים חיצוניים כולל כל מידע אישי שניתן להציג בתוך ממשק המשתמש של Skype for Business. מידע זה עשוי לכלול את מיקום המשתמש, מספרי טלפון, תפקיד בעבודה, רשימת אנשי קשר (כולל מספרי טלפון ופרטים נוספים), הערות אישיות, מצב פעילות, ושיחות נוכחיות והתוכן שלהן.

השימוש במידע: תוכניות המשתמשות ב- API המנוהל של Lync מנצלות את המידע בהפעלה של Skype for Business כדי לספק פונקציונליות משופרת או משלימה למשתמש הקצה. עם זאת, השימוש במידע זה נעשה לפי שיקול דעתה של התוכנית החיצונית, ועליה לספק הצהרת פרטיות משלה בנוגע לאופן שבו היא מתכוונת להשתמש במידע זה.

בחירה/שליטה: תוכניות חיצוניות המשתמשות בממשקי ה- API המנוהלים של Lync נחלקות לשלוש קטגוריות: תוכניות שולחניות (מותקנות מקומית); תוכניות המתארחות באינטרנט; ותוכניות הרחבה של Skype for Business (תוכניות המוטבעות בממשק המשתמש של חלון השיחה של Skype for Business). השליטה בגישה החיצונית למידע שלך משתנה בכל תרחיש באופן הבא:

 • תוכניות שולחניות (מותקנות מקומית): תוכניות שולחניות מותקנות על-ידך או על-ידי מנהל המערכת של המחשב המקומי, ותמיד תהיה להן גישה למידע של המשתמש באמצעות ה- API המנוהל של Lync. כתמיד, אל תתקין תוכניות שאין לך אמון בהן.

 • תוכניות המתארחות באינטרנט: ייתכן שגם לתוכניות המתארחות באינטרנט או באינטרא-נט תהיה גישה למידע של המשתמש באמצעות ה- API המנוהל של Lync. כדי להגן מפני גישה של תוכניות לא רצויות למידע שלך ללא ידיעתך, תוכניות אלה חייבות להתארח בתחום/כתובת URL שנוספו לרשימת האתרים הבטוחים של Internet Explorer על-ידי מנהל המערכת של המחשב המקומי.

 • תוכניות הרחבה של Skype for Business: ב- Skype for Business, מפתחים יכולים להרחיב את חוויית השימוש ב- Skype for Business על-ידי הטבעת תוכניות בתוך חלון השיחה של Skype for Business. גם לתוכניות אלה יכולה להיות גישה למידע של Skype for Business באמצעות ה- API המנוהל של Lync. במקרה זה, מנהל המערכת של המחשב המקומי חייב לרשום את תוכנית ההרחבה בלקוח Skype for Business. פעולת הרישום גם מעניקה לתוכנית גישה ל- API המנוהל של Lync.

שליטה מיוחדת בשם המיקום: בתור אמצעי זהירות נוסף, מנהל המערכת יכול לאפשר, לחסום או להתיר למשתמש הקצה (לך) להחליט אם תוכניות חיצוניות אלה יקבלו גישה לשדה 'שם מיקום' בתוך Skype for Business. כברירת מחדל, הגישה למיקום זמינה לתוכניות חיצוניות. באפשרותך לשלוט בהגדרה זו באופן הבא:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על אישי.

 3. תחת מנהל מידע אישי, שנה את תיבות הסימון כנדרש.

 4. לחץ על אישור.

תוסף VDI של Lync

כיצד פועלת תכונה זו: בארגונים המשתמשים בארכיטקטורת שולחן עבודה מרוחק, תוסף VDI של Lync מאפשר ללקוחות רזים ועבים להתחבר ל- Skype for Business ולנצל את מלוא התכונות והפונקציונליות, בדומה לשימוש ישיר מהתקן הלקוח שלהם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: בעת השימוש ב- Skype for Business בסביבות של שולחן עבודה מרוחק כאשר תוסף VDI של Lync מותקן בהתקן הגישה, אישורי הכניסה לרשת של המשתמש (לדוגמה, שם משתמש וסיסמה) נאספים מהמשתמש ומשותפים בין תוסף VDI ו- Skype for Business. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: אישורי הכניסה לרשת שאוסף תוסף VDI של Lync משמשים את התוסף לחיבור התקן הגישה של המשתמש למופע שולחן העבודה המרוחק של Skype for Business.

בחירה/שליטה: יש לציין את אישורי הכניסה לרשת כדי להיכנס ל- Skype for Business בשולחן העבודה המרוחק. למשתמשים יש אפשרות להזין את האישורים שלהם בכל פעם שהם נכנסים למערכת, או להזין אותם פעם אחת ולשמור אותם על-ידי בחירת האפשרות 'שמור סיסמה' בתיבת הדו-שיח של האישורים.

קבצים מצורפים לפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: קבצים מצורפים לפגישה מאפשרים למארגן פגישה להעלות ולשתף קבצים עם משתתפי הפגישה על-ידי הצגתם בפגישה או הורדה שלהם בשלב מאוחר יותר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מארגן הפגישה מעלה את הקבצים המצורפים לפגישה והם מאוחסנים ב- Lync Server. משך הזמן שהקבצים המצורפים יישארו בשרת מוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. הם זמינים להורדה על-ידי מארגן הפגישה והמשתתפים עד שמארגן הפגישה מוחק אותם, או כשמסתיימת תקופת השמירה שהגדיר מנהל המערכת. בשלב זה הקבצים המצורפים יימחקו. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: קבצים מצורפים לפגישה שהועלו משותפים עם משתתפי הפגישה, והם יכולים גם להוריד אותם. ניתן להגביל את הזמינות של הקבצים המצורפים לתפקידים מסוימים של משתתפים בפגישה (מארגן, מציגים, כולם). אם הגישה לקובץ המצורף נמנעת מתפקיד מסוים, הוא לא יופיע ברשימת הקבצים המצורפים שלו.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל לחצן שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה.

 2. בחר את הכרטיסיה קבצים מצורפים.

 3. לחץ על הוסף קובץ מצורף.

 4. אתר את הקובץ המצורף להוספה ובחר את הקובץ.

 5. לחץ על פתח.

בעלי פגישות יכולים להגביל את הזמינות להורדה לפי תפקיד משתתף (מארגן, מציגים, כולם) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה.

 2. תחת הכרטיסיה קבצים מצורפים, לחץ על ניהול קבצים מצורפים.

 3. בתיבת הדו-שיח קבצים מצורפים, תחת הרשאות, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 4. לחץ על אישור.

הערה: אם קובץ מצורף כלשהו נחסם עבור תפקידים מסוימים, הקובץ המצורף לא יהיה גלוי ברשימת התוכן שלהם והם לא יוכלו לשמור אותו במחשבים שלהם.

חיוג יוצא לפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: חיוג יוצא לפגישה מאפשר למשתמשי Skype for Business הנוכחים בפגישה להוסיף מספר של רשת טלפונים ממותגת ציבורית (PSTN) לשיחה או פגישה קיימת של שמע ווידאו (AV). ניתן להוסיף משתמש PSTN על-ידי התקשרות למספר PSTN מלוח החיוג של Skype for Business. משתמש PSTN יתווסף כשיענה לשיחה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: משתמש PSTN יראה את מזהה המתקשר של מארגן הפגישה או של המשתתף בפגישה בעת קבלת השיחה המזמינה אותו לפגישה.

השימוש במידע: מזהה המתקשר משמש לזיהוי המתקשר בפני האדם המקבל את השיחה.

בחירה/שליטה: למשתמש או למנהל המערכת של הארגון אין שליטה על תכונה זו.

שילוב OneNote

כיצד פועלת תכונה זו: שילוב OneNote מאפשר למשתמשי Skype for Business לשתף מחברות OneNote עם המשתתפים בפגישה או להציג אותן ולתרום למחברות OneNote ששותפו על-ידי משתתפים אחרים בפגישה באמצעות Lync 2010 או גירסת לקוח חדשה יותר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כאשר משתתף בפגישה המשתמש ב- Lync 2010 או בגירסת לקוח חדשה יותר משתף מחברת של Microsoft OneNote, משתמשים אחרים של Skype for Business ו- Lync Web App יכולים להציג את המחברת של OneNote ולתרום לה. כל התוכן הנוסף למחברת יהיה גלוי וזמין לכל המשתתפים בפגישה.

השימוש במידע: תכונה זו מאפשרת למשתמשי Skype for Business לשתף ולהציג תוכן של OneNote ולשתף פעולה בו.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל סמל שיתוף.

 2. מתוך הכרטיסיה הצג, לחץ על ONENOTE.

 3. בחר את מחברת OneNote לפתיחה.

הערה: בעלי הפגישה יכולים להגביל את הזמינות בהתאם לתפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כולם). אם מחברת OneNote חסומה עבור תפקידים מסוימים, המחברת לא תהיה גלויה ברשימת התוכן שלהם כך שהם לא יוכלו לפתוח או לשמור אותה במחשב שלהם.

תוספת פגישות מקוונות עבור Outlook

כיצד פועלת תכונה זו: תוספת הפגישות המקוונות עבור Outlook (הקרויה גם תוספת שיחות הוועידה עבור Outlook) היא תוספת שכאשר היא מותקנת עם Skype for Business, היא מאפשרת למשתמש להשלים כמה משימות קשורות של Skype for Business מתוך Microsoft Outlook. המשימות מפורטות להלן.

 • תזמון פגישה מקוונת

 • הגדרת אפשרויות פגישה

 • תזמון שיחת ועידה

 • התחלת שיתוף מידע באמצעות Skype for Business

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע המפורט להלן יאוחסן במחשב המשתמש בתוך לקוח Microsoft Outlook. ייתכן רישום נוסף של מידע וסטטיסטיקה של שימוש, בהתאם להגדרות הרישום ביומן בצד הלקוח של המשתמש. (עיין בסעיף 'רישום בצד הלקוח') לא נשלח מידע ל- Microsoft.

 • שם המארגן

 • שמות המשתתפים

 • שמות המציגים

 • רשימת כתובות דואר אלקטרוני

 • נושא הפגישה ומידע נוסף אודות הפגישה (כגון שעת התחלה/סיום, מזהה שיחת ועידה, קוד סיסמה ופרטי מערכת ניתוב שיחות ועידה/ספק שיחות ועידה בשמע עבור משתמש)

 • כל כתובות ה- Proxy של המשתמש ב- Microsoft Exchange (כתובות X400-X500, כתובות Exchange Unified Messaging ‏(UM) ומזהי URI של SIP ודואר קולי של טלפון/Exchange UM)

 • מידע על מקום הפגישה

השימוש במידע: המידע המפורט לעיל משמש אך ורק לתזמון פגישות או שיחות ועידה. הוא מאוחסן באופן מקומי במחשב המשתמש ומשותף עם Lync Server. בנוסף, מידע של פגישות ושיחות ועידה משותף עם Lync Server.

הערה: מידע זה גם משותף עם ה- API המנוהל של Lync (עיין בסעיף 'API מנוהל של Lync')‏.

בחירה/שליטה: למשתמש קצה אין שליטה על המידע שנוצר, נאסף, מאוחסן או משודר בעת השימוש בתוספת הפגישות המקוונת עבור Outlook. עם זאת, המשתמש יכול לבחור למחוק תוספת זו או להפוך אותה ללא זמינה.

העברת קבצים מעמית לעמית

כיצד פועלת תכונה זו: העברת קבצים מעמית לעמית מאפשרת למשתמשי Skype for Business להעביר קבצים זה לזה בשיחות של הודעות מיידיות מעמית לעמית (שני משתתפים).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הקובץ מועבר ישירות בין בעלי הקובץ והאדם האחר בשיחה. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: המשתמשים בוחרים ליזום את העברת הקבצים ובוחרים בקובץ להעברה. נמען הקובץ חייב להסכים במפורש לקבל את הקובץ. קבצים המשותפים באמצעות העברת קבצים מעמית לעמית אינם מאוחסנים ב- Lync Server.

בחירה/שליטה: העברת קבצים מעמית לעמית זמינה כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה עבור משתמשים מסוימים או עבור כל המשתמשים בארגון.

צ'אט קבוצתי מתמיד

כיצד פועלת תכונה זו: הצ'אט המתמיד מאפשר למשתמשים לשתף פעולה על-ידי פרסום הודעות בחדרי צ'אט קבועים. הנתונים נשארים בשרת והחברים בחדר יכולים לגשת לנתונים, כולל נתונים היסטוריים. צ'אט קבוצתי מתמיד מאפשר למשתמשים לנהל שיחות קבוצתיות, לחפש שיחות צ'אט קבוצתיות, להצטרף אליהן ולהשתתף בהן, לחפש תוכן בתוך חדרים וביניהם, וליצור מסננים למעקב אחר שיחות בנושאים שונים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: צ'אט קבוצתי מתמיד מאחסן את התוכן של שיחות הצ'אט הקבוצתיות בשרת המוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: צ'אט קבוצתי מתמיד הוא צ'אט קבוע, כמו חדר צ'אט שבו השיחה לעולם לא מסתיימת כאשר המשתתפים בצ'אט מצטרפים לשיחה ויוצאים ממנה. לשם כך, הצ'אט חייב להיות מתמיד.

בחירה/שליטה: מנהל המערכת של הארגון חייב להפוך את הצ'אט הקבוצתי המתמיד לזמין. אם הוא זמין, מנהל המערכת יכול לשלוט בתקופת השמירה ובשרת שבו המידע מאוחסן, הוא יכול לקבוע אם היסטוריית צ'אט קבוצתי מאוחסנת בארכיון לצורך ציות לתקנות או למטרות אחרות, והוא יכול לנהל/לשנות כל מאפיין בחדר. למשתמשים בעלי תפקידים שונים יש גישה שונה לנתונים המתמידים, כמתואר ברשימה הבאה.

 • מנהלי מערכת יכולים למחוק תוכן ישן (לדוגמה, תוכן שפורסם לפני תאריך מסוים) מכל חדר צ'אט כדי למנוע גדילה ניכרת של מסד הנתונים. לחלופין, הם יכולים להסיר או להחליף הודעות הנחשבות לא מתאימות עבור חדר צ'אט מסוים (או נחשבות בלתי הולמות).

 • משתמשי קצה, כולל מחברי הודעות, לא יכולים למחוק תוכן מכל חדר צ'אט.

 • מנהלי חדרי צ'אט יכולים להפוך חדרים ללא זמינים, אבל לא למחוק חדרים. רק מנהלי מערכת יכולים למחוק חדרי צ'אט לאחר שנוצרו.

תמונה אישית

כיצד פועלת תכונה זו: תמונה אישית מאפשרת למשתמשים להציג את התמונה האישית שלהם לאנשים אחרים בתוך הארגון בכרטיס איש הקשר. אם משתמש בוחר להציג את התמונה האישית שלו בכרטיס איש הקשר, משתמשי Skype for Business אחרים יוכלו להציג את התמונה ברשימת אנשי הקשר של Skype for Business שלהם באמצעות האפשרות "הצג תמונות של אנשי קשר". אם משתמשים בוחרים להציג את התמונה האישית שלהם לאחרים, הם יכולים לבחור להציג את תמונת ברירת המחדל המשמשת בארגון שלהם אם יכולת זו הוגדרה כזמינה עבור הארגון, או שבאפשרותם להעלות תמונה מהמחשב.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: העדפות שיתוף של תמונות אישיות וכל תמונה מותאמת אישית שהועלתה. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע מאוחסן ב- Lync Server ומשמש להתאמה אישית של חוויית המשתמש ולשיתוף עם אחרים.

בחירה/שליטה:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על התמונה שלי.

 3. תחת התמונה שלי, בחר הצג את התמונה שלי או הסתר את התמונה שלי.

 4. לחץ על אישור.

ניתן להגדיר תמונה מותאמת אישית על-ידי לחיצה על לחצן ערוך או הסר תמונה.

הערה: מנהל המערכת של הארגון יכול לקבוע את סוגי התמונה המותרים, את גודל התמונה המרבי שניתן להעלות ואת ההגדרה אם תמונות משותפות כברירת מחדל או לא, אבל המשתמש יכול לעקוף הגדרה זו.

תשאול

כיצד פועלת תכונה זו: תשאול מאפשר למארגן הפגישה לאסוף מידע במהירות או לקבוע את ההעדפות של משתתפים בפגישות ובשיחות. ניתן גם לשמור מידע זה ולנתח אותו לאחר הפגישה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הצבעות בודדות הן אנונימיות. תוצאות תשאול מצטברות גלויות לכל המציגים וכל מציג יכול להציג אותן לכל המשתתפים. תשאולים מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה, כפי שהוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: תכונת התשאול משפרת את שיתוף הפעולה משום שהיא מאפשרת למציגים לקבוע במהירות את העדפות המשתתפים.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה כדי לפתוח את התפריט.

 2. מתוך הכרטיסיה הצג, לחץ על תשאול.

 3. הזן את שם התשאול, השאלה והאפשרויות.

 4. לחץ על צור תשאול.

הערה: מתוך התשאול, המציגים יכולים להגביל את זמינות התשאול לפי תפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כולם). אם תשאול אינו זמין למישהו, הוא לא מופיע ברשימת התוכן שלו כשהתשאול אינו משותף, והמשתתף לא יכול לשמור את התשאול במחשב המקומי. בנוסף, מציגים יכולים לפתוח או לסגור תשאול להצבעה ולנקות תוצאות תשאול בכל עת.

שיתוף פעולה של PowerPoint

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף פעולה של PowerPoint מאפשר למשתמשים להציג ולבאר מצגות של PowerPoint במהלך שיחות או פגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: פעולות של משתמשי קצה מניעות את כל השימושים בתכונה זו – אם הם מעלים, מנווטים או מבארים מצגות של PowerPoint. כל קובץ המוצג בשיחה או בפגישה משודר לכל המשתתפים בפגישה, אשר יכולים לאחזר אותו ישירות מתיקיה במחשבים שלהם. בעלי הקובץ או המציג יכול להגביל את שמירת הקובץ על-ידי אחרים, אבל הגבלה זו אינה מונעת מהם לאחזר או לראות אותו. קבצי PowerPoint מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה, המוגדרת על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: שיתוף פעולה עם PowerPoint עוזר למשתתפים בשיחה לנהל מצגות יעילות ולקבל משוב.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל לחצן שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה כדי לפתוח את התפריט.

 2. מתוך הכרטיסיה הצג, לחץ על PowerPoint.

 3. אתר את מצגת PowerPoint להוספה ובחר את הקובץ.

 4. לחץ על פתח.

מציגים יכולים להגביל הרשאות של ביאור בהתאם לתפקיד המשתתף (מציגים בלבד, כולם או אף אחד) באמצעות הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל 'הצג משתתפים'.

 2. לחץ על אפשרויות נוספות (...).

 3. לחץ על אפשרויות פגישה מקוונת.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה מקוונת, תחת מי יכול להשתמש בביאור?, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 5. לחץ על אישור.

מציגים יכולים למנוע מהמשתתפים להציג שקופיות בעצמם בהתאם לתפקיד המשתתף (מציגים בלבד, כולם או אף אחד) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל הצג משתתפים.

 2. לחץ על אפשרויות נוספות (...).

 3. לחץ על אפשרויות פגישה מקוונת.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה מקוונת, תחת מי יכול להציג תוכן בעצמו, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 5. לחץ על אישור.

מציגים יכולים להגביל את הזמינות להורדה לפי תפקיד משתתף (מארגן, מציגים, כולם) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה.

 2. לחץ על נהל תוכן הניתן להצגה.

 3. בתיבת הדו-שיח ניהול תוכן הניתן להצגה, תחת הרשאות, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 4. לחץ על אישור.

הערה: אם מצגת PowerPoint כלשהי חסומה עבור תפקידים מסוימים, המצגת לא תהיה גלויה ברשימת התוכן שלהם והם לא יוכלו לשמור אותה במחשבים שלהם.

פרטי נוכחות וקשר

כיצד פועלת תכונה זו: פרטי נוכחות וקשר מאפשרים למשתמשים להציג פרטי נוכחות וקשר של משתמשים אחרים (בתוך הארגון ומחוצה לו) ולשתף מידע מתפרסם משלהם כגון נוכחות, מצב, תפקיד, מספר טלפון, מיקום והערות. מנהל המערכת של הארגון יכול גם לקבוע תצורה של שילוב עם Microsoft Outlook ו- Microsoft Exchange Server להצגת הודעות 'מחוץ למשרד' ופרטי מצב אחרים של המשתמשים (לדוגמה, כאשר למשתמש נקבעה פגישה בלוח השנה של Outlook).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הכתובת והסיסמה של המשתמש המשמשות למטרות כניסה למערכת ואימות. מספרי טלפון נוספים שהם עשויים להפוך לזמינים, מידע כגון הודעות 'מחוץ למשרד' ופרטי מצב אחרים אם השילוב עם Microsoft Outlook ו- Microsoft Exchange Server הוגדר על-ידי מנהל המערכת והפך לזמין ב- Outlook; כולל הערות או זמינות שייתכן שנקבעו באופן ידני על-ידי המשתמש זמינים בכרטיס איש הקשר. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: הכתובת והסיסמה לכניסה משמשים לכניסה ל- Skype for Business ולהתחברות ל- Lync Server. בהתבסס על האופן שבו המשתמש קבע את תצורת הגדרות הפרטיות שלו, משתמשי Skype for Business אחרים יוכלו לגשת לפרטי נוכחות, קשר ומצב, אם הם פורסמו, כדי שיוכלו לתקשר זה עם זה בצורה טובה יותר.

בחירה/שליטה: המשתמשים יכולים לבחור את המידע שלהם שמתפרסם, או שמנהל המערכת של הארגון יכול לקבוע תצורה של מידע שמתפרסם בשמם. אם מנהל המערכת לא ביטל את יכולת המשתמשים לשלוט במידע שלהם שמתפרסם, המשתמשים יכולים לשנות את ההגדרות שלהם בכל עת על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות:

  1. בכרטיסיה אישי, הזן את כתובת הכניסה שלך. השתמש בלחצן מתקדם כדי להזין את שם השרת להתחברות. מנהל המערכת של הארגון מספק את פרטי השרת.

  2. בכרטיסיה אישי, ניתן גם לבחור את רמת השילוב עם Outlook שברצונך להפוך לזמינה כדי לאפשר למשתמשים אחרים לראות פרטי נוכחות מעודכנים, הודעות 'מחוץ למשרד' ונושא ומיקום של פגישות עבורך.

  3. בכרטיסיה מצב, אם מנהל המערכת של הארגון הפך מצב פרטיות לזמין (עיין בסעיף 'מצב פרטיות'), הבחירה באפשרויות המתאימות תוכל לאפשר לך לשתף את הנוכחות שלך עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר שלך.

  4. בכרטיסיה טלפונים, באפשרותך להציג את המספרים שמנהל המערכת שלך פרסם בשמך, ולהוסיף מספרים נוספים שברצונך שיהיו זמינים למשתמשים אחרים.

 3. לחץ על אישור.

משתמשים יכולים גם לעדכן באופן ידני מידע על מצב ומיקום באמצעות תפריטי המצב והמיקום, וכן להזין הערה מותאמת אישית בממשק המשתמש הראשי של Skype for Business.

מצב פרטיות

כיצד פועלת תכונה זו: מצב פרטיות הוא הגדרה המאפשרת למשתמשים לקבוע את כמות מידע הנוכחות שלהם (כגון זמין, עסוק, נא לא להפריע וכן הלאה) שתשותף עם אנשי קשר המופיעים ברשימת אנשי הקשר שלהם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הפיכת מצב פרטיות לזמין גורמת ל- Skype for Business להיכנס למצב שבו משתמש יכול להתאים הגדרות משתמש כך שפרטי הנוכחות שלו ישותפו רק עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: ההגדרה מאפשרת למשתמש לקבוע כיצד ישותף מידע הנוכחות שלו.

בחירה/שליטה: אם מנהל המערכת של הארגון הפך מצב פרטיות לזמין בארגון, המשתמשים יכולים לבחור אם אם רוצים שכל חברי הארגון יוכלו לראות את הנוכחות שלהם (מצב רגיל) או רק אנשי הקשר שלהם (מצב פרטיות).

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על מצב.

 3. תחת מצב, בחר את האפשרות הרצויה.

 4. לחץ על אישור

הערה: אם מנהל המערכת של הארגון הפך מצב רגיל לזמין בארגון, המשתמשים לא יוכלו לעבור למצב פרטיות. עם זאת, הם יכולים "לבטל הצטרפות מראש" ל'מצב פרטיות' על-ידי בחירת אחת מהאפשרויות הזמינות כך שאם מנהל המערכת יהפוך את 'מצב פרטיות' לזמין בארגון בשלב מאוחר יותר, ההגדרות שלהם לא יוחלפו כשייכנסו ל- Skype for Business.

קישוריות ציבורית של הודעות מיידיות (PIC)

כיצד פועלת תכונה זו: קישוריות ציבורית של הודעות מיידיות (PIC) מאפשר למשתמשי Skype for Business להוסיף משתמשים משירותי העברת הודעות מיידיות ציבוריים אחרים כגון Microsoft Live Messenger כך שיוכלו לנהל תקשורת במהירות וביעילות וכן לשתף את פרטי הנוכחות והקשר שלהם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מידע של כרטיסי איש קשר כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי נוכחות משותפים בין אנשי קשר של PIC. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: כשהתכונה זמינה, המשתמשים יכולים להוסיף את אנשי הקשר שלהם מספקים אחרים של שירותים ציבוריים של הודעות מיידיות לרשימת אנשי הקשר שלהם ב- Skype for Business, לשלוח להם הודעות מיידיות ולראות את פרטי הנוכחות שלהם. המשתמשים יכולים לבחור בדרך התקשורת הטובה ביותר עבור המשימה - קול, וידאו ועוד - והם יכולים להסלים הפעלות אישיות לשיחות ועידה מרובות משתתפים בקלות.

בחירה/שליטה: כאשר מנהל המערכת של הארגון הופך קישוריות ציבורית של הודעות מיידיות (PIC) לזמינה, התכונה יכולה לשלוט בגישה לחיבורים ציבוריים של הודעות מיידיות לפי משתמש או לפי קבוצה, לבחור את ספקי השירותים הציבוריים של ההודעות מיידיות שהמשתמשים יכולים להתחבר אליהם, ולרשום ולאחסן בארכיון הודעות שנשלחו למשתמשים של שירותים ציבוריים של הודעות מיידיות.

הערה: כברירת מחדל, כל אנשי הקשר החיצוניים, אישיים או מאוחדים, יוקצו לקשר הפרטיות 'אנשי קשר חיצוניים', שישתף את השם, התפקיד, כתובת הדואר האלקטרוני, החברה וכן התמונה שלך. אנשי קשר אלה לא יוכלו להציג את 'הערת הנוכחות' שלך. הקצאת אנשי קשר חיצוניים לקשרי פרטיות אחרים, לדוגמה 'קבוצת עבודה', 'חברים' ו'משפחה' וכן הלאה, תאפשר להם לראות את 'הערת הנוכחות' שלך ועשויה לשתף אותם שלא במתכוון במידע שאינם אמורים להיחשף אליו.

איסוף נתונים ודיווח בנושא איכות החוויה (QoE‏)

כיצד פועלת תכונה זו: התכונה 'איסוף נתונים ודיווח בנושא איכות החוויה (QoE)' אוספת ומדווחת על איכות המדיה של תקשורת ופגישות מסוג עמית לעמית באמצעות Skype for Business. נתונים סטטיסטיים אלה כוללים כתובות IP, שיעור אובדן, התקנים בשימוש, אירועים באיכות ירודה שהתרחשו בשיחה, וכן הלאה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם מנהל המערכת של הארגון הופך את התכונה QoE לזמינה, נתוני איכות המדיה של תקשורת ופגישות מסוג עמית לעמית באמצעות Skype for Business מתועדים במסד הנתונים של QoE. יכולת זו אינה מתעדת את התוכן של Skype for Business. נתוני QoE מאוחסנים במסד הנתונים העורפי של שרת הניטור שנפרס בארגון ומדווחים בערכת דוחות סטנדרטיים של שרת הניטור. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

שימוש במידע: למנהל המערכת של הארגון יש גישה למידע זה והוא יכול להשתמש בו כדי לאסוף משוב על איכות המדיה הזורמת במערכת. הדבר כולל כתובות IP‏ של משתמש.

בחירה/שליטה: ‏QoE‏ מופעלת כברירת מחדל, אך מנהל המערכת של הארגון חייב להתקין שרת ניטור, המחובר למסד נתונים עורפי של שרת ניטור, כדי לאסוף את נתוני QoE‏. מנהל הארגון יכול לפרוס את הדוחות הסטנדרטיים של שרת הניטור או ליצור דוחות מותאמים אישית המבצעים שאילתות על מסד הנתונים של שרת הניטור.

הקלטה

כיצד פועלת תכונה זו: הקלטה מאפשרת למשתתפים בפגישה ללכוד כל שמע, של וידאו, הודעות מיידיות (IM), שיתוף יישומים, מצגות של Microsoft PowerPoint, לוח ציור ותשאול המתרחשים במהלך פגישה לאחסון בארכיון או להשמעה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם משתתפים בפגישה בוחרים להקליט הפעלה, ההקלטה תישמר באופן מקומי במחשב שלהם. אם המשתתפים משתפים תוכן במהלך פגישה שמוקלטת, תוכן זה ייכלל בהקלטה של הפגישה. כאשר משתתף מפעיל הקלטה, הודעה על כך שהופעלה הקלטה תשודר לכל המשתתפים שבבעלותם לקוחות ומכשירים תואמים. משתתפים בהפעלה מוקלטת המשתמשים בלקוחות או במכשירים לא תואמים יוקלטו, אך לא יקבלו את ההודעה על ההקלטה. להלן רשימה של לקוחות ומכשירים לא תואמים. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

לקוחות לא תואמים כוללים את:

 • ‎Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • ‎Microsoft Office Communicator Web Access (מהדורת 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access ‏(מהדורת 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant‏

מכשירים לא תואמים כוללים את:

 • ‎Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition‎

 • ‎Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

הערה:  ללא קשר להתקן שבו הוא משתמש, משתתף המשתמש בווידאו במצב מסך מלא במהלך פגישה או שיחה לא יקבל איתות לגבי תחילת ההקלטה עד שיחזור לחלון השיחה.

השימוש במידע: ההקלטה נשמרת באופן מקומי במחשב המשתמש והבעלים עשוי להשתמש בה או לשתף אותה, בדיוק כפי שהוא עשוי לשתף כל סוג קובץ אחר. אם יש כשלים בשלב הפרסום של הקלטה, ייתכן שנתונים שנלכדו במהלך מצב הקלטה מושהה ייכללו בהקלטה באופן בלתי מכוון. אם חלק כלשהו בשלב הפרסום נכשל (עיין במנהל ההקלטה במצב "שגיאה..."), הקלטות לא יופצו לאחרים גם אם ניתן להשמיע אותן בצורה כלשהי.

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, יכולת ההקלטה מבוטלת ומנהל המערכת של הארגון צריך להפוך אותה לזמינה. אם ההקלטה זמינה, כל משתתף בפגישה יכול להתחיל אותה. ניתן להתחיל את ההקלטה על-ידי ביצוע השלבים הבאים.

כדי להתחיל הקלטה:

 1. מתוך הפגישה, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות.

 2. לחץ על התחל הקלטה וההקלטה תתחיל לפעול.

כדי לסיים הקלטה:

 1. מתוך הפגישה, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות.

 2. לחץ על עצור הקלטה וההקלטה תסתיים.

הערה: באזורים מסוימים יש להשיג את הסכמתם המפורשת של כל הצדדים בשיחה לפני הפעלת ההקלטה. על המשתמש לדעת ולהבין את ההתחייבויות המשפטיות שלו.

חיפוש כישורים

כיצד פועלת תכונה זו: חיפוש כישורים מאפשר למשתמשים לחפש אנשים בארגון שלהם באמצעות כל מאפיין המפורט בשירותי Microsoft SharePoint (לדוגמה, שם, דואר אלקטרוני, כישורים, תחום התמחות וכדומה). תכונה זו זמינה רק אם מנהל הארגון פרס את SharePoint והפעיל שילוב של Skype for Business ו- SharePoint.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: שאילתת החיפוש המוזנת ב- Skype for Business תישלח לשרת SharePoint של הארגון. התגובה מ- SharePoint מעובדת באמצעות Skype for Business, ותוצאות החיפוש ומידע קשור מוצגים. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: מידע שהוזן על-ידי המשתמש נשלח ל- SharePoint כדי לקבל תוצאות חיפוש, המוצגות ב- Skype for Business.

בחירה/שליטה: מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך חיפוש כישורים לזמין או ללא זמין בארגון. אם חיפוש כישורים זמין, ניתן לבצע חיפוש כישורים באמצעות השלבים הבאים:

 1. הקלד את הכישורים שברצונך לחפש בתיבת החיפוש.

 2. לחץ על הכרטיסיה כישורים.

 3. הצג את התוצאות.

חיתוך חכם

כיצד פועלת תכונה זו: כאשר המשתמש משתף וידאו במהלך שיחת ועידה בווידאו, חיתוך חכם קובע את המיקום של ראשו של המשתמש בשדה הראייה של מצלמת האינטרנט שלו באמצעות זיהוי פנים. לאחר קביעת מיקום ראש המשתמשים, לקוח Skype for Business מתרגם זאת לקואורדינטות ומוסיף אותן לזרימת הסיביות של הווידאו שהוא שולח. לקוח Skype for Business המקבל את הזרימה משתמש במידע זה כדי לחתוך את זרימת הסיביות של הווידאו הנכנס מיחס הגובה-רוחב המקורי (לרוחב) בהתאם לקואורדינטות מלבניות כדי למרכז את ראשו של המשתמש בווידאו החתוך. ׳חיתוך חכם׳ הוא פונקציה בזמן אמת המנטרת באופן רצוף את תנועות המשתמש, תוך שינוי הקואורדינטות בזרימת הסיביות של הווידאו כדי לאפשר ללקוח Skype for Business המקבל לשנות את חיתוך הווידאו ולשמור את ראשי המשתמשים במרכז תצוגת הווידאו.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הקואורדינטות של ראש המשתמש בשדה התצוגה של המצלמה שלו מתווספות לזרם הסיביות של הווידאו. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: הקואורדינטות ישמשו לחיתוך החלק הנכון של הווידאו הנכנס.

בחירה/שליטה: לא ניתן להפוך תכונה זו ללא זמינה.

הערה: משתמשים של לקוחות Lync מדור קודם ו- Lync למכשירים ניידים יראו את יחס הגובה-רוחב המלא של הווידאו שנשלח.

שיחות בכרטיסיות

כיצד פועלת תכונה זו: שיחות בכרטיסיות מאפשרות למשתמש להציג ולשנות שיחות נוכחיות מרובות בבת אחת בחלון שיחות עם כרטיסיות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להציג את כל השיחות המתבצעות בחלון שיחה אחד.

בחירה/שליטה: שיחות בכרטיסיות מבוטלות כברירת מחדל והמשתמש חייב להפעיל אותן.

מאגר אנשי קשר מאוחד

כיצד פועלת תכונה זו: מאגר אנשי הקשר המאוחד מורכב משלוש תכונות עיקריות:

 • מיזוג חיפוש – תכונה זו ממזגת את רשימת הכתובות הכללית (GAL) עם אנשי הקשר האישיים ב- Outlook של המשתמש כך שכאשר המשתמש מחפש אנשי קשר, תופיע רשומה אחת בלבד בתוצאות החיפוש.

 • מיזוג אנשי קשר – תכונה זו מצרפת פרטי קשר בין רשומות של Outlook ורשימת הכתובות הכללית באמצעות מזהים תואמים של דואר אלקטרוני ו/או כניסה למערכת. לאחר קביעת ההתאמה, Skype for Business מצרף נתונים משלושה מקורות נתונים (Outlook, רשימת הכתובות הכללית ונוכחות). הנתונים הנצברים מוצגים ברכיבים שונים של ממשק המשתמש, כולל תוצאות חיפוש, רשימת אנשי הקשר וכרטיס איש הקשר שלך.

 • יצירת אנשי קשר של Outlook עבור אנשי קשר של Skype for Business (סינכרון אנשי קשר) – Skype for Business ייצור אנשי קשר של Outlook עבור כל אנשי הקשר של המשתמש בתיקיית ברירת המחדל של אנשי הקשר, אם למשתמש יש תיבת דואר ב- Microsoft Exchange Server 2010 ואילך. יצירת איש קשר של Outlook עבור כל איש קשר של Skype for Business מאפשרת למשתמש לגשת לפרטי הקשר של Skype for Business מתוך Outlook,‏ Outlook Web Access ומכשירים ניידים המסנכרנים אנשי קשר עם Exchange.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: Skype for Business צובר פרטי קשר ממידע של נוכחות, Active Directory ו- Outlook. מידע זה מיועד לשימוש פנימי של Skype for Business. בעת יצירת אנשי קשר של Outlook,‏ Skype for Business כותב פרטי קשר של נוכחות, Active Directory ו- Outlook ב- Exchange. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: פרטי קשר ממידע של נוכחות, Active Directory ו- Outlook מוצגים בממשק המשתמש של Skype for Business (רשימת אנשי קשר, כרטיס איש קשר, תוצאות חיפוש וכן הלאה). ניתן גם לכתוב מידע זה ב- Exchange באמצעות סינכרון של אנשי קשר (הפריט השלישי ברשימה הקודמת).

בחירה/שליטה: באפשרותך להפוך סינכרון אנשי קשר לזמין או ללא זמין באופן הבא:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Skype for Business, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Skype for Business – אפשרויות, לחץ על אישי.

 3. תחת מנהל מידע אישי, שנה את תיבות הסימון כנדרש.

 4. לחץ על אישור.

אפשרות משתמש – אפשרות משתמש של Microsoft Exchange או Microsoft Outlook זמינה תחת מנהל מידע אישי, בתיבת הדו-שיח Skype for Business - אפשרויות.

שיפורים באיכות הקול

כיצד פועלת תכונה זו: Skype for Business מספק הודעות למשתמש כדי לעזור לו לשפר את איכות השיחה שלו אם הוא מזהה בעיות במכשיר, ברשת או במחשב במהלך השיחה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: Skype for Business אוסף מידע על הגדרת התקן השמע של משתמש הקצה, הגדרת הרשת וחיבורי מדיה אחרים כדי לקבוע את איכות השמע. אם Skype for Business קובע שמשהו משפיע לרעה על איכות השמע במהלך תקשורת קולית, משתמש הקצה מקבל הודעה על כך שיש בעיה באיכות הקול. המשתתפים האחרים בשיחה רק מקבלים הודעה שמשתמשי הקצה משתמשים בהתקן הגורם לאיכות שמע ירודה. הם אינם יודעים איזה התקן נמצא בשימוש אצל משתמש הקצה. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע הנשלח לאחרים בשיחה עוזר להם לשפר את איכות השיחה.

בחירה/שליטה: מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך הודעות על איכות שיחה לזמינות או ללא זמינות.

שיתוף פעולה בלוח הציור

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף פעולה בלוח הציור מאפשר למשתמשים ליצור ולשתף לוח ציור וירטואלי שבו משתתפי ההפעלה יכולים לרשום הערות, ליצור ציורים ולייבא תמונות לעבודה משותפת במהלך פגישות ושיחות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: ביאורים המתבצעים בלוחות ציור מוצגים לכל המשתתפים. בעת שמירת לוח ציור, לוח הציור וכל הביאורים מאוחסנים ב- Lync Server. לוח הציור יישמר בשרת בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה שהגדיר מנהל המערכת. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: התכונה של לוח הציור משפרת את שיתוף הפעולה משום שהיא מאפשרת למשתתפים בפגישה לדון ברעיונות, לבצע סיעור מוחות, לרשום הערות וכן הלאה.

בחירה/שליטה:

 1. מתוך חלון השיחה, רחף מעל לחצן שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה.

 2. מתוך הכרטיסיה הצג, לחץ על לוח ציור.

בעלי פגישות יכולים להגביל את הזמינות להורדה לפי תפקיד משתתף (מארגן, מציגים, כולם) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. רחף מעל שתף תוכן ונהל פעילויות פגישה.

 2. תחת הצג, לחץ על נהל תוכן הניתן להצגה.

 3. מתיבת הדו-שיח תוכן הניתן להצגה, תחת הרשאות, בחר את האפשרות הרצויה מהרשימה הנפתחת.

 4. לחץ על אישור.

הערה: אם לוח ציור כלשהו חסום עבור תפקידים מסוימים, לוח הציור לא יהיה גלוי ברשימת התוכן שלהם והם לא יוכלו לשמור אותו במחשבים שלהם.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×