תוספת להצהרת הפרטיות עבור Microsoft Office Communicator 2007 R2

עודכן לאחרונה: דצמבר 2008

דף זה מהווה תוספת עבור הצהרות הפרטיות של מוצרי Microsoft Office Communications. כדי להבין את הליכי איסוף הנתונים והשימוש בהם הרלוונטיים למוצר או שירות מסוים של Office Communications, יש לקרוא את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Office Communications ותוספת זו.

אחסון בארכיון

מה תכונה זו עושה: אחסון בארכיון מאפשר למנהל המערכת לאחסן בארכיון מידע כגון שיחות של הודעות מיידיות, פעילויות ותוכן של פגישות ומאפייני שימוש כגון פרטי כניסה של משתמשים והפעלות של שיחות והצטרפות אליהן.

מידע שנאסף, עובד או שודר: האחסון בארכיון מאחסן את התוכן של שיחות הודעות מיידיות ומידע אודות השימוש שלך בהודעות מיידיות בשרת שמגדיר מנהל המערכת. המידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: מנהל המערכת יכול להשתמש במידע זה לניהול השימוש ב- Office Communicator בארגון.

בחירה/שליטה: האחסון בארכיון מבוטל כברירת מחדל ומנהל המערכת של הארגון הוא זה שמפעיל אותו. יש לעיין במדיניות השימוש בנתונים והניטור של החברה כדי לקבוע אם ניתן להפעיל את האחסון בארכיון.

עדכונים אוטומטיים

מה תכונה זו עושה: עדכונים אוטומטיים מורידים עדכונים עבור תוכנת Office Communicator מרשת הארגון ומתקינים אותם במחשב שלך.

מידע שנאסף, עובד או שודר: אם אתה או מנהל המערכת בוחרים להפעיל את העדכונים האוטומטיים, מידע כגון הגירסה של תוכנת Office Communicator שברשותך ומידע סטנדרטי על המחשב נשלח לשרת בארגון. המידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: אם קיימת גירסה עדכנית יותר של תוכנת Office Communicator, העדכונים האוטומטיים מורידים ומתקינים אותה במחשב באופן אוטומטי במועד שצוין בהגדרות העדכונים האוטומטיים. עדכון זה ירד מרשת הארגון.

בחירה/שליטה: אם מנהל המערכת לא ביטל את יכולתך לשלוט בעדכונים האוטומטיים, תוכל לשנות את ההגדרות באמצעות השלבים הבאים:

 1. מתפריט פעולות, בחר אפשרויות.

 2. בכרטיסיה התראות, קבע הגדרות בתפריט עדכונים אוטומטיים.

 3. לחץ על אישור.

יומני שיחות

מה תכונה זו עושה: יומני שיחות מאפשרים לך לאחסן רשומות של השיחות הקוליות שעובדו על-ידי Office Communicator בתיקיה של Microsoft Office Outlook®.

מידע שנאסף, עובד או שודר: מידע אודות השיחות הקוליות כגון שעת התחלה, שעת סיום, משך ומשתתפים בשיחה יאוחסן בתיקיה 'היסטוריית שיחות' של Microsoft Office Outlook. אתה או מנהל המערכת יכולים גם לתעד נושאי פגישות ומיקומים שלהן אם תבחרו להשתמש ב- Microsoft Office Outlook בתור מנהל המידע האישי בכרטיסיה אישי בלוח אפשרויות. יומני השיחות אינם מאחסנים את תוכן השיחות. המידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש במידע זה כדי לסקור את היסטוריית השיחות הקוליות שלך.

בחירה/שליטה: יומני שיחות מופעלים כברירת מחדל. אם מנהל המערכת לא ביטל את יכולתך לשלוט ביומני השיחות, תוכל לשנות את ההגדרות באמצעות השלבים הבאים:

 1. מתפריט פעולות, בחר אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, בטל את הסימון של שמור את יומני השיחות בתיקיה 'היסטוריית שיחות' של Outlook.

 3. לחץ על אישור.

רישום בצד הלקוח

מה תכונה זו עושה: רישום בצד הלקוח מאפשר לך לתעד מידע אודות השימוש שלך ב- Office Communicator במחשב בפרופיל המשתמש שלך. המידע יכול לשמש לפתרון בעיות של Office Communicator.

מידע שנאסף, עובד או שודר: אם אתה או מנהל המערכת מפעילים רישום בצד הלקוח, מידע כגון נושאי פגישות ומיקומים שלהן והודעות ותגובות של פרוטוקול Session Initiation Protocol (SIP) של שיחות Office Communicator יאוחסן במחשב. מידע זה כולל פרטים אודות השולח והנמען של כל הודעת Office Communicator והנתיב שבו עברה ההודעה. בנוסף, מתועדים רשימת אנשי הקשר ומידע נוכחות. עם זאת, התוכן של שיחות Office Communicator אינו מאוחסן. רישום בצד הלקוח אינו שולח מידע כלשהו מהמחשב שלך.

השימוש במידע: רישום בצד הלקוח יכול לשמש לפתרון בעיות של Office Communicator. המידע אינו נשלח ל- Microsoft באופן אוטומטי, אך ניתן לבחור לשלוח אותו באופן ידני.

בחירה/שליטה: רישום בצד הלקוח מבוטל כברירת מחדל ומנהל המערכת של הארגון הוא זה שמפעיל אותו. אם מנהל המערכת לא ביטל את יכולתך לשלוט ברישום, תוכל לשנות את ההגדרות באמצעות השלבים הבאים:

 1. מתפריט פעולות, בחר אפשרויות.

 2. בכרטיסיה כללי, לחץ על הפעל את הרישום ביומן ועל הפעל את הרישום ביומן האירועים של Windows.

 3. לחץ על אישור.

היסטוריית שיחות

מה תכונה זו עושה: היסטוריית השיחות מאפשרת לך לאחסן את התוכן של שיחות הודעות מיידיות בתיקיה של Microsoft Office Outlook.

מידע שנאסף, עובד או שודר: אם תפעיל את היסטוריית השיחות, התוכן של שיחות ההודעות המיידיות יאוחסן בתיקיה 'היסטוריית שיחות' של Microsoft Office Outlook. המידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש במידע זה כדי לסקור את התוכן של שיחות הודעות מיידיות קודמות.

בחירה/שליטה: היסטוריית שיחות מבוטלת כברירת מחדל ומנהל המערכת של הארגון הוא זה שמפעיל אותה. אם מנהל המערכת לא ביטל את יכולתך לשלוט בהיסטוריית השיחות, תוכל לשנות את ההגדרות באמצעות השלבים הבאים:

 1. מתפריט פעולות, בחר אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, סמן את שמור את שיחות ההודעות המיידיות שלי בתיקיה 'היסטוריית שיחות' של Microsoft Office Outlook.

 3. לחץ על אישור.

אם הפעלת את היסטוריית השיחות, עליך להודיע לאנשי הקשר שלך שהפעלות הצ'אט שלהם יישמרו.

התוכנית לשיפור חוויית הלקוח

מה תכונה זו עושה: אם תבחר להשתתף, התוכנית שלנו לשיפור חוויית הלקוח (CEIP) תאסוף מידע בסיסי אודות תצורת החומרה שלך ואודות האופן שבו אתה משתמש בתוכנות ובשירותים שלנו כדי לזהות מגמות ודפוסי שימוש. התוכנית גם אוספת את הסוג והמספר של השגיאות שבהן אתה נתקל, ביצועים של תוכנות וחומרה ומהירות השירותים. לא נאסוף את שמך, כתובתך או מידע אחר ליצירת קשר.

מידע שנאסף, עובד או שודר: מידע של CEIP נשלח באופן אוטומטי ל- Microsoft כאשר התכונה מופעלת. לקבלת מידע נוסף אודות המידע שנאסף, מעובד או משודר באמצעות CEIP, עיין בהצהרת הפרטיות של התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Microsoft.

השימוש במידע: אנו משתמשים במידע זה כדי לשפר את האיכות, האימות והביצועים של התוכנות והשירותים של Microsoft.

בחירה/שליטה: בחירה/שליטה: התוכנית לשיפור חוויית הלקוח מבוטלת כברירת מחדל אלא אם מנהל המערכת בחר להפעיל אותה עבורך. אלא אם מנהל המערכת ביטל את השליטה שלך, תוכל לשנות את ההגדרות של התוכנית בכל עת בצורה הבאה:

 1. מתפריט פעולות, בחר אפשרויות.

 2. בכרטיסיה כללי, סמן או בטל את הסימון של אפשר ל- Microsoft לאסוף מידע אודות אופן השימוש שלי ב- Communicator.

 3. לחץ על אישור.

אם הפעלת את היסטוריית השיחות, עליך להודיע לאנשי הקשר שלך שהפעלות הצ'אט שלהם יישמרו.

שליטה בשולחן העבודה

מה תכונה זו עושה: שליטה בשולחן העבודה מאפשרת לך להעניק שליטה בשולחן העבודה שלך למישהו אחר אשר משתמש גם כן בלקוח של Office Communicator במחשב אחר.

מידע שנאסף, עובד או שודר: ברגע שאתה מעניק את השליטה בשולחן העבודה למישהו אחר, אותו אדם יכול לשלוט במחשב שלך ולבצע שינויים כאילו הוא משתמש במחשב באופן ישיר. אתה ומשתתפים אחרים בשיחות Office Communicator תוכלו להציג שינויים אלה בעת ביצועם. המידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בשליטה בשולחן העבודה כדי לאפשר לאחרים לבדוק, להציג ולעדכן מסמכים או יישומים במחשב בזמן שאתה ומשתתפים אחרים בשיחה צופים.

בחירה/שליטה: לשיתוף שליטה בשולחן העבודה עם גורם מרוחק:

 1. הפעל שיחה של שיתוף שולחן עבודה.

 2. לחץ על סמל שיתוף בחלון השיחה הפעיל.

 3. בחר באחת מאפשרויות שיתוף השליטה.

לשלילת שליטה בשולחן העבודה מגורם מרוחק:

 1. לחץ על סמל שיתוף בחלון השיחה הפעיל.

 2. בחר החזר לעצמך את השליטה.

שיתוף שולחן עבודה

מה תכונה זו עושה: שיתוף שולחן עבודה מאפשר לך לשתף תצוגה של מסך המחשב עם משתתפים אחרים בשיחת Office Communicator.

מידע שנאסף, עובד או שודר: אם תפעיל את שיתוף שולחן העבודה, כל המשתתפים בשיחה יוכלו לראות את כל המופיע על מסך המחשב שלך. המידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בשיתוף שולחן עבודה כדי לשתף פעולה עם משתתפים בשיחה.

בחירה/שליטה: כדי להפעיל שיתוף שולחן עבודה בשיחה חדשה ב- Office Communicator:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המשתמשים שאיתם ברצונך לשתף ברשימת אנשי הקשר.

 2. לחץ על שתף ולאחר מכן לחץ על שתף שולחן עבודה.

כדי להפעיל שיתוף שולחן עבודה במהלך שיחה שכבר החלה ב- Office Communicator:

 1. לחץ על סמל שיתוף.

 2. בחר שתף שולחן עבודה.

להפסקת שיתוף שולחן עבודה:

 1. לחץ על סמל שיתוף.

 2. בחר הפסק שיתוף.

חשוב: תמונות או מסמכים פתוחים בשולחן העבודה, המוגנים על-ידי תוכנת ניהול זכויות דיגיטליות, עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים שאיתם אתה משתף את שולחן העבודה בשיחת Office Communicator.

מידע נוכחות ופרטי קשר

מה תכונה זו עושה: Office Communicator הוא לקוח תקשורת משולבת המאפשר לך לקיים תקשורת עם אנשי קשר בתוך הארגון ומחוצה לו. Office Communicator נועד לאפשר לך גישה למידע שפורסם על משתמשים אחרים ולספק למשתמשים אחרים גישה למידע שפורסם עליך, כגון מצב, תפקיד, מספר טלפון והערות. מנהל המערכת עשוי גם להגדיר שילוב עם Microsoft Office Outlook ו- Microsoft exchange Server כדי להציג הודעות מסוג 'מחוץ למשרד' ומידע מצב אחר כגון מועדי פגישות שנקבעו בלוח השנה של Outlook.

מידע שנאסף, עובד או שודר: עליך להשתמש בכתובת ובסיסמה של הכניסה כדי להתחבר ל- Office Communications Server. אתה ומנהל המערכת יכולים לפרסם מידע על המצב שלך שישויך לפרטי הכניסה שלך.

השימוש במידע: משתמשים ויישומים אחרים של Office Communicator יוכלו לגשת למידע הנוכחות והקשר שלך כדי לקבוע את המצב המפורסם שלך וכדי לנהל תקשורת איתך בצורה טובה יותר.

בחירה/שליטה: באפשרותך לבחור את המידע שיפורסם אודותיך. מנהל המערכת יכול גם להגדיר מידע מפורסם בשמך. אם מנהל המערכת לא ביטל את יכולתך לשלוט במידע המפורסם שלך, תוכל לשנות את ההגדרות בכל עת בצורה זו:

 1. בלחצן תפריט, לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, הזן את כתובת הכניסה שלך תחת החשבון שלי. באפשרותך להשתמש בלחצן מתקדם כדי להזין את שם השרת שאליו יש להתחבר.

 3. בכרטיסיה טלפונים, באפשרותך להציג את המידע אודות מספרי הטלפון שמנהל המערכת פרסם. ניתן גם להזין מספרים נוספים ולהחליט מה לפרסם למשתמשים אחרים.

 4. לחץ על אישור.

ניתן גם להגדיר רמות גישה כדי לקבוע מה כל משתמש יוכל לראות בנוגע לרמה ולמידע של הנוכחות שלך. לשם כך:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש קשר.

 2. בחר את האפשרות שנה את רמת הגישה.

 3. בחר את רמת הגישה המתאימה עבור המשתמש.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×