תבניות קובץ שיש בהן תמיכה ב- Excel

באפשרותך לשמור קובץ Excel בתבנית קובץ אחרת על-ידי לחיצה על קובץ > שמור בשם. תבניות הקובץ הזמינות בתיבת הדו-שיח שמירה בשם משתנות בהתאם לסוג הגליון הפעיל (גליון עבודה, גליון תרשים או סוג גליון אחר).

הערה: בכל פעם שאתה שומר קובץ בתבנית קובץ אחרת, ייתכן שחלק מהעיצוב, הנתונים והתכונות שלו לא יועברו.

כדי לפתוח קובץ שנוצר בתבנית קובץ אחרת, בגירסה קודמת של Excel או בתוכנית אחרת, לחץ על קובץ > פתח. אם אתה פותח חוברת עבודה של Excel 97-2003, היא נפתחת באופן אוטומטי במצב תאימות. כדי ליהנות מהתכונות החדשות של Excel 2010, באפשרותך לשמור את חוברת העבודה בתבנית קובץ של Excel 2010. עם זאת, באפשרותך גם להמשיך לעבוד במצב תאימות, המשמר את תבנית הקובץ המקורית לתאימות לאחור.

תבניות קובץ של Excel

תבנית

סיומת

תיאור

חוברת עבודה של Excel

‎.xlsx

תבנית הקובץ המבוססת על XML שמהווה ברירת מחדל עבור Excel 2010 ו- Excel 2007. אין אפשרות לאחסן קוד מאקרו של Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)‎ או גליונות מאקרו של Microsoft Office Excel 4.0 ‏(‎.xlm).

חוברת עבודה מותאמת מאקרו של Excel (קוד)

‎.xlsm

תבנית הקובץ המבוססת על XML ומותאמת המאקרו עבור Excel 2016‏, Excel 2013,‏ Excel 2010 ו- Excel 2007. אחסון קוד מאקרו של VBA או גליונות מאקרו של Excel 4.0 ‏(‎.xlm).

חוברת עבודה בינארית של Excel

‎.xlsb

תבנית הקובץ הבינארית (BIFF12) עבור Excel 2010 ו- Excel 2007.

תבנית

‎.xltx

תבנית הקובץ המוגדרת כברירת מחדל עבור תבנית Excel עבור Excel 2010 ו- Excel 2007. אין אפשרות לאחסן קוד מאקרו של VBA או גליונות מאקרו של Excel 4.0 ‏(‎.xlm).

תבנית (קוד)‎

‎.xltm

תבנית הקובץ מותאמת מאקרו עבור תבנית Excel עבור Excel 2010 ו- Excel 2007. אחסון קוד מאקרו של VBA או גליונות מאקרו של Excel 4.0 ‏(‎.xlm).

חוברת עבודה של Excel 97- Excel 2003

‎.xls

תבנית הקובץ הבינארית של Excel 97 - Excel 2003 ‏(BIFF8).

תבנית Excel 97- Excel 2003

‎.xlt

תבנית הקובץ הבינארית של Excel 97 - Excel 2003 ‏(BIFF8) עבור תבניות Excel.

חוברת עבודה של Microsoft Excel 5.0/95

‎.xls

תבנית הקובץ הבינארית של Excel 5.0/95 ‏(BIFF5).

XML Spreadsheet 2003

‎.xml

תבנית הקובץ של XML Spreadsheet 2003 ‏(XMLSS).

נתוני XML

‎.xml

תבנית נתוני XML.

תוספת Excel

‎.xlam

תבנית התוספת מבוססת XML ומותאמת למאקרו עבור Excel 2010 ו- Excel 2007. תוספת היא תוכנית משלימה המיועדת להפעיל קוד נוסף. תומכת בשימוש בפרוייקטים של VBA ובגליונות מאקרו של Excel 4.0 ‏(‎.xlm).

תוספת Excel 97-2003

‎.xla

התוספת Excel 97-2003 Add-In, תוכנית תוספת שנועדה להפעיל קוד נוסף, תומכת בשימוש בפרוייקטים של VBA.

חוברת עבודה של Excel 4.0

‎.xlw

תבנית קובץ של Excel 4.0 אשר שומרת גליונות עבודה, גליונות תרשים וגליונות מאקרו בלבד. באפשרותך לפתוח חוברת עבודה בתבנית קובץ זו ב- Excel 2010, אך לא ניתן לשמור קובץ Excel בתבנית קובץ זו.

גיליון אלקטרוני של Works 6.0-9.0

‎.xlr

גיליון אלקטרוני שנשמר ב- Microsoft Works 6.0-9.0.

הערה: תבנית זו נתמכת ב- Excel Starter בלבד.

תבניות קובץ טקסט

תבנית

סיומת

תיאור

טקסט מעוצב (מופרד באמצעות רווח)‎

‎.prn

תבנית של ערכים מופרדים באמצעות רווח של Lotus. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

טקסט (מופרד באמצעות טאב)‎

‎.txt

שומרת חוברת עבודה בתור קובץ טקסט מופרד באמצעות טאב לשימוש במערכת הפעלה אחרת של Microsoft Windows ומבטיחה שתווי הטאב, מעברי השורה ותווים אחרים מפורשים כראוי. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

טקסט (Macintosh)

‎.txt

שומרת חוברת עבודה בתור קובץ טקסט מופרד באמצעות טאב לשימוש במערכת הפעלה אחרת של Macintosh ומבטיחה שתווי הטאב, מעברי השורה ותווים אחרים מפורשים כראוי. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

טקסט (MS-DOS)

‎.txt

שומרת חוברת עבודה בתור קובץ טקסט מופרד באמצעות טאב לשימוש במערכת הפעלה אחרת של MS-DOS ומבטיחה שתווי הטאב, מעברי השורה ותווים אחרים מפורשים כראוי. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

טקסט Unicode

‎.txt

שומרת חוברת עבודה בתור טקסט Unicode, תקן קידוד תווים שפותח על-ידי Unicode Consortium.

CSV (מופרד באמצעות פסיק)‎

‎.csv

שומרת חוברת עבודה בתור קובץ טקסט מופרד באמצעות פסיק לשימוש במערכת הפעלה אחרת של Microsoft Windows ומבטיחה שתווי הטאב, מעברי השורה ותווים אחרים מפורשים כראוי. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

CSV ‏(Macintosh)

‎.csv

שומרת חוברת עבודה בתור קובץ טקסט מופרד באמצעות פסיק לשימוש במערכת הפעלה של Macintosh ומבטיחה שתווי הטאב, מעברי השורה ותווים אחרים מפורשים כראוי. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

CSV ‏(MS-DOS)

‎.csv

שומרת חוברת עבודה בתור קובץ טקסט מופרד באמצעות פסיק לשימוש במערכת הפעלה של MS-DOS ומבטיחה שתווי הטאב, מעברי השורה ותווים אחרים מפורשים כראוי. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

DIF

‎.dif

תבנית חילוף נתונים. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

SYLK

‎.slk

תבנית Symbolic Link Format. שומרת את הגיליון הפעיל בלבד.

הערה: אם תשמור חוברת עבודה בתבנית טקסט כלשהי, כל העיצוב יאבד.

תבניות קובץ אחרות

תבנית

סיומת

תיאור

DBF 3, ‏DBF 4

‎.dbf

dBase III ו- IV. באפשרותך לפתוח תבניות קובץ אלה ב- Excel, אך לא ניתן לשמור קובץ Excel בתבנית dBase.

OpenDocument Spreadsheet

‏‎.ods

OpenDocument Spreadsheet‏. באפשרותך לשמור קבצים של Excel 2010 כך שיהיה ניתן לפתוח אותם ביישומי גיליון אלקטרוני המשתמשים בתבנית OpenDocument Spreadsheet, כגון Google Docs ו- OpenOffice.org Calc. כמו כן, באפשרותך לפתוח גליונות אלקטרוניים בתבנית ‎.ods ב- Excel 2010. ייתכן שהעיצוב יאבד בעת שמירה ופתיחה של קבצי ‎.ods.‏

PDF

‎.pdf

Portable Document Format ‏‏(PDF). תבנית קובץ זו משמרת את עיצוב המסמך ומאפשרת שיתוף קובץ. כאשר קובץ בתבנית PDF מוצג באופן מקוון או מודפס, הוא שומר על העיצוב שייעדת לו. לא ניתן לשנות נתונים בקובץ בקלות. תבנית ה- PDF יעילה גם עבור מסמכים המשוכפלים באמצעות שיטות הדפסה מסחריות.

הערה: תבנית זו אינה נתמכת ב- Excel 2007.

מסמך XPS

‎.xps

XML Paper Specification ‏(XPS). תבנית קובץ זו משמרת את עיצוב המסמך ומאפשרת שיתוף קובץ. כאשר קובץ ה- XPS מוצג באופן מקוון או מודפס, הוא שומר בדיוק על העיצוב שייעדת לו ולא ניתן לשנות את הנתונים בקובץ בקלות.

הערה: תבנית זו אינה נתמכת ב- Excel 2007.

תבניות קובץ המשתמשות בלוח

באפשרותך להדביק נתונים מהלוח של Microsoft Office ב- Excel באמצעות הפקודה הדבק או הדבקה מיוחדת (הכרטיסיה בית, הקבוצה לוח, לחצן הדבק) אם נתוני הלוח של Office נמצאים באחת מהתבניות הבאות.

תבנית

סיומת

מזהי סוג לוח

תמונה

‎.wmf או ‎.emf

תמונות בתבנית Windows Metafile Format ‏(WMF) או בתבנית Windows Enhanced Metafile Format ‏(EMF).

הערה    אם אתה מעתיק תמונת קובץ Metafile של Windows מתוכנית אחרת, Excel מדביק את התמונה בתור קובץ Metafile משופר.

מפת סיביות

‎.bmp

תמונות המאוחסנות בתבנית של מפת סיביות (BMP).

תבניות קובץ של Microsoft Excel

‎.xls

תבניות קובץ בינאריות עבור Excel בגירסאות ‎5.0/95 (BIFF5)‎, ‏Excel 97-2003 (BIFF8)‎ ו- ‎Excel 2010 (BIFF12)‎.

SYLK

‎.slk

תבנית Symbolic Link Format.

DIF

‎.dif

תבנית חילוף נתונים.

טקסט (מופרד באמצעות טאב)‎

‎.txt

תבנית טקסט מופרד באמצעות טאב.

CSV (מופרד באמצעות פסיק)

‎.csv

תבנית ערכים מופרדים באמצעות פסיק.

טקסט מעוצב (מופרד באמצעות רווח)‎

‎.rtf

Rich Text Format (RTF)‎. מ- Excel בלבד.

אובייקט מוטבע

‎.gif,‏ ‎.jpg,‏ ‎.doc,‏ ‎.xls או ‎.bmp

אובייקטים של Microsoft Excel, אובייקטים מתוכניות שנרשמו כהלכה אשר תומכות ב- OLE 2.0 ‏‏(OwnerLink) ו- Picture או תבנית מצגת אחרת.

אובייקט מקושר

‎.gif,‏ ‎.jpg,‏ ‎.doc,‏ ‎.xls או ‎.bmp

OwnerLink, ‏ObjectLink, ‏Link, ‏Picture או תבנית אחרת.

אובייקט ציור של Office

‎.emf

תבנית של אובייקט ציור של Office או Picture (תבנית קובץ Metafile משופר של Windows, ‏EMF).

טקסט

‎.txt

טקסט תצוגה, טקסט OEM.

דף אינטרנט עם קובץ יחיד

‎.mht, ‎.mhtml

דף אינטרנט עם קובץ יחיד (MHT או MHTML). תבנית קובץ זו משלבת גרפיקה מוטבעת, יישומונים, מסמכים מקושרים ופריטים תומכים אחרים שאליהם קיימות הפניות במסמך.

הערה: תבנית זו אינה נתמכת ב- Excel 2007.

דף אינטרנט

‎.htm, ‎.html

שפת סימון היפר-טקסט (HTML).

הערה: בעת העתקת טקסט מתוכנית אחרת, Excel מדביק את הטקסט בתבנית HTML, ללא קשר לתבנית של הטקסט המקורי.

תבניות קובץ שאינן נתמכות ב- Excel

תבניות הקובץ הבאות אינן נתמכות עוד ב- Excel 2016‏, Excel 2013,‏ Excel 2010, ‏Excel Starter ו- Excel 2007. לא ניתן לפתוח או לשמור קבצים בתבניות קובץ אלה.

תבנית

סיומת

מזהי סוג לוח

תרשים Excel

‎.xlc

תבנית קובץ של Excel 2.0, ‏3.0 ו- 2.x

WK1, ‏FMT, ‏WK2, ‏WK3, ‏FM3, ‏WK4

‎.wk1,‏ ‎.wk2,‏ ‎.wk3,‏ ‎.wk4,‏ ‎.wks

תבניות קובץ של Lotus 1-2-3 (כל הגירסאות)

Microsoft Works

‎.wks

תבנית קובץ של Microsoft Works (כל הגירסאות)

DBF 2

‎.dbf

תבנית קובץ של DBASE II

WQ1

‎.wq1

תבנית קובץ של Quattro Pro עבור MS-DOS

WB1,‎ WB3

.wb1,‎ .wb3

Quattro Pro 5.0 ו-7.0 עבור Windows.

תבניות קובץ שאינן נתמכות ב- Excel Starter

בנוסף, תבניות הקובץ הבאות אינן נתמכות עוד ב- Excel Starter. לא ניתן לפתוח או לשמור קבצים בתבניות קובץ אלה.

תבנית

סיומת

תוספת Excel 97-2003

‎.xla

תוספת Excel

‎.xlam

שם מקור נתונים

‎.dsn

מסד נתונים של Access MDE

‎.mde

חיבור נתונים של Office

‎.odc

קובץ קישור נתונים

‎.udl

פתיחה או הצגה של תבניות קובץ שאינן נתמכות

אם Excel אינו תומך בתבנית קובץ שבה ברצונך להשתמש, באפשרותך לנסות את הפעולות הבאות:

  • חפש באינטרנט אחר חברה שמייצרת ממירי תבניות קובץ עבור תבניות קובץ שאינן נתמכות ב- Excel.

  • שמור בתבנית קובץ שתוכנית אחרת תומכת בה ולאחר מכן ייצא מתוך תוכנית זו לתבנית קובץ ש- Excel תומך בה.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

נושאים קשורים

עיצוב ותכונות ב- Excel שאינם מועברים לתבניות קובץ אחרות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×