תבניות קובץ עבור שמירה וייצוא של מצגות ב- PowerPoint for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת שמירת מצגת PowerPoint, התיבה תבנית קובץ מציע מגוון של תבניות קובץ תואמות לבחירה, מלבד שתבנית רגיל. pptx. האפשרויות כוללות תבניות מיועדת לתאימות לאחור עם גירסאות קודמות של PowerPoint, PowerPoint תבניות תבנית, תבניות השקופיות ותבניות המותאמת לשימוש במאקרו.

באפשרותך גם לשמור שקופיות של PowerPoint כקבצי תמונה בודדים, כגון JPEG או PNG.

שמירת JPEG או סוג אחר של התמונה

בעת שמירת מצגת כ- JPEG או כסוג קובץ תמונה אחר, כל שקופית הופכת לתמונה ונשמרת כקובץ נפרד בתיקיה חדשה.

  1. לחץ על קובץ > ייצוא.

  2. בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את הקבצים ולאחר מכן, בתיבה תבנית קובץ, לחץ על אפשרות: JPEG,‏ TIFF,‏ PNG,‏ GIF או BMP.

  3. לחץ על שמור.

שמור כסוג קובץ אחר ב- PowerPoint

להלן סוגי הקבצים הסטנדרטיים הזמינים בעת לחיצה על קובץ > שמור בשם.

סוג

מה תפקידו?

PowerPoint Presentation ‏(‎.pptx)

שומר את המצגת כתבנית מבוססת ה- XML המהווה ברירת מחדל עבור PowerPoint.

PowerPoint 97-2003 Presentation ‏(‎.ppt)

שומר את המצגת בתבנית התואמת ל- PowerPoint 98 עד PowerPoint 2004 עבור Mac ול- PowerPoint 97 עד PowerPoint 2003 עבור Windows.

odp)‎ OpenDocument Presentation.)

שומר את המצגת בתבנית התואמת עם תוכניות אחרות המשתמשים בתבנית OpenDocument Presentation. כמה מידע או במאי עיצוב יאבדו בעת שמירת קובץ OpenDocument Presentation.

PowerPoint Template ‏(‎.potx)

שומר את התוכן והעיצוב של המצגת כתבנית מבוססת XML שבה תוכל להשתמש כדי להתחיל מצגות חדשות.  אין אפשרות לאחסן קוד מאקרו של VBA.

עצה:    כדי לפתוח את תבנית קובץ זו בתצוגה רגילה כך שלא ניתן לערוך את המצגת, פתח PowerPoint. בתפריט קובץ, לחץ על פתח ולאחר מכן בחר את הקובץ.

PowerPoint 97-2003 Template ‏(‎.pot)

שומר את התוכן והעיצוב של המצגת כתבנית שבה תוכל להשתמש כדי להתחיל מצגות חדשות.  תואם ל- PowerPoint 98 עד PowerPoint 2004 עבור Mac ול- PowerPoint 97 עד PowerPoint 2003 עבור Windows.

עצה:    כדי לפתוח את תבנית קובץ זו בתצוגה רגילה כך שלא ניתן לערוך את המצגת, פתח PowerPoint. בתפריט קובץ, לחץ על פתח ולאחר מכן בחר את הקובץ.

PDF

שומר את תוכן המצגת במסמך הניתן לקריאה אך לא לעריכה. לאחר שמירת מסמכים בתבנית קובץ זו, יהיה עליך להשתמש ב- Adobe Reader כדי להציג אותם.

PowerPoint Show ‏(‎.ppsx)

שומר כמצגת מבוססת XML שנפתחת באופן אוטומטי בתצוגת הצגת שקופיות. תואם ל- PowerPoint 2016 עבור Mac, PowerPoint for Mac 2011‏, PowerPoint 2008 for Mac,‏ PowerPoint 2010 עבור Windows ו- PowerPoint 2007 עבור Windows.

עצה:    כדי לפתוח את תבנית קובץ זו בתצוגה רגילה כך שלא ניתן לערוך את המצגת, פתח PowerPoint. בתפריט קובץ, לחץ על פתח ולאחר מכן בחר את הקובץ.

PowerPoint 97-2003 Show‏ (‎.pps)

שומר כמצגת שנפתחת באופן אוטומטי בתצוגת הצגת שקופיות. תואם ל- PowerPoint 98 עד PowerPoint 2004 עבור Mac ול- PowerPoint 97 עד PowerPoint 2003 עבור Windows.

עצה:    כדי לפתוח את תבנית קובץ זו בתצוגה רגילה כך שלא ניתן לערוך את המצגת, פתח PowerPoint. בתפריט קובץ, לחץ על פתח ולאחר מכן בחר את הקובץ.

PowerPoint Macro-Enabled Presentation‏ (‎.pptm)

שומר את המצגת בתבנית מבוססת XML שמשמרת קוד מאקרו של Microsoft Visual Basic for Applications‏ (VBA).

PowerPoint Macro-Enabled Template‏ (‎.potm)

שומר את התוכן והעיצוב של המצגת כתבנית מבוססת XML שמשמרת קוד מאקרו של VBA.

PowerPoint Macro-Enabled Show‏ (‎.ppsm)

שומר את המצגת בתבנית מבוססת XML שנפתחת באופן אוטומטי בתצוגת הצגת שקופיות ומשמרת קוד מאקרו של VBA.

תבנית אחרת שבה באפשרותך לשמור הוא הנושא PowerPoint (. thmx). אך תבנית זו אינה זמינה מתוך קובץ > שמירה בשם. במקום זאת, שמירת בתבנית זו באמצעות הכרטיסיה עיצוב ברצועת הכלים. ראה התאמה אישית ושמירה של ערכת נושא ב- PowerPoint for Mac לקבלת פרטים.

עצה: כדי לפתוח את עיצוב ערכת הנושא בתצוגה רגילה, כך שלא ניתן לערוך את המצגת, פתח PowerPoint ובחר קובץ >פתח, ולאחר מכן בחר את הקובץ.

למידע נוסף

דחיסת הגודל של תמונה ב- PowerPoint for Mac

שמירת קובץ ב- Office for Mac

נושא זה מציג רשימה של סוגי הקבצים שניתן לבצע כדי לשמור מצגות PowerPoint שלך.

סוג

מה תפקידו?

PowerPoint Presentation ‏(‎.pptx)

ברירת המחדל, תבנית מצגת מבוססת-XML עבור PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft PowerPoint 2010 עבור Windows ו- PowerPoint 2007 עבור Windows.

עצה: לקבלת מידע נוסף אודות אופן פתיחת תבנית קובץ זו בגירסאות קודמות של PowerPoint, ראה שיתוף מסמכים עם גירסאות אחרות של Office.

מצגת PowerPoint 97-2004 (. ppt)

תבנית מצגת התואמת ל- PowerPoint 98 באמצעות PowerPoint 2004 for Mac ו- PowerPoint 97 באמצעות PowerPoint 2003 עבור Windows.

PowerPoint Template ‏(‎.potx)

שומר את התוכן והעיצוב של המצגת כתבנית מבוססת XML שבה תוכל להשתמש כדי להתחיל מצגות חדשות.  אין אפשרות לאחסן קוד מאקרו של VBA.

עצה: לקבלת מידע נוסף אודות אופן פתיחת תבנית קובץ זו בגירסאות קודמות של PowerPoint, ראה שיתוף מסמכים עם גירסאות אחרות של Office.

PowerPoint 97-2004 Template (. pot)

שומר את התוכן והעיצוב של המצגת כתבנית שבה תוכל להשתמש כדי להתחיל מצגות חדשות.  תואם ל- PowerPoint 98 עד PowerPoint 2004 עבור Mac ול- PowerPoint 97 עד PowerPoint 2003 עבור Windows.

סרט (. mov)

מייצא את המצגת לקובץ סרט שבאפשרותך להפעיל בנגן QuickTime.

PDF

מייצא את המצגת כקובץ PDF, שנראה זהה במחשבי Macintosh ו- Windows.

PowerPoint Show ‏(‎.ppsx)

שמירה כתבנית מצגת מבוססת-XML שפותחת בתצוגת הצגת שקופיות. תואם ל- PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint 2008 for Mac, PowerPoint 2010 עבור Windows ו- PowerPoint 2007 עבור Windows.

עצות: 

  • לקבלת מידע נוסף אודות אופן פתיחת תבנית קובץ זו בגירסאות קודמות של PowerPoint, ראה שיתוף מסמכים עם גירסאות אחרות של Office.

  • כדי לפתוח תבנית קובץ זו בתצוגה רגילה במטרה לערוך את המצגת, פתח את PowerPoint. בכרטיסיה קובץ, לחץ על פתח ולאחר מכן בחר את הקובץ.

הצגת PowerPoint 97-2004 (. pps)

שומר כמצגת שנפתחת באופן אוטומטי בתצוגת הצגת שקופיות. תואם ל- PowerPoint 98 עד PowerPoint 2004 עבור Mac ול- PowerPoint 97 עד PowerPoint 2003 עבור Windows.

עצה: כדי לפתוח תבנית קובץ זו בתצוגה רגילה במטרה לערוך את המצגת, פתח את PowerPoint. בכרטיסיה קובץ, לחץ על פתח ולאחר מכן בחר את הקובץ.

PowerPoint Macro-Enabled Presentation‏ (‎.pptm)

תבנית מצגת מבוססת-XML שמשמרת קוד מאקרו של Microsoft Visual Basic for Applications‏ (VBA). פקודות מאקרו של VBA פועלות ב- PowerPoint 2011, אך הן אינן פועלות ב- PowerPoint 2008.

PowerPoint Macro-Enabled Template‏ (‎.potm)

שומר את התוכן והעיצוב של המצגת כתבנית מבוססת-XML שמשמרת קוד מאקרו של VBA.  פקודות מאקרו של VBA פועלות ב- PowerPoint 2011, אך הן אינן פועלות ב- PowerPoint 2008.

PowerPoint Macro-Enabled Show‏ (‎.ppsm)

תבנית מצגת מבוססת-XML שנפתחת באופן אוטומטי בתצוגת הצגת שקופיות ומשמרת קוד מאקרו של VBA. פקודות מאקרו של VBA פועלות ב- PowerPoint 2011, אך הן אינן פועלות ב- PowerPoint 2008.

חלוקה לרמות / עיצוב טקסט עשיר (. rtf)

ייצוא טקסט החלוקה לרמות של המצגת בתבנית התואמת יישומים אחרים, כולל תוכניות Microsoft תואמות, באפשרותך לקרוא ופירוש.

Office Theme ‏(‎.thmx)

שמירת מצגת העיצוב — כגון ערכת צבעים, ערכת גופנים, רקעים וגרפיקה — משלימים זה לזה ויצירת מראה אחיד בין כל השקופיות. כמו כן, משמר אחד או יותר לשקופיות ובפריסות השקופיות המתאים.

PowerPoint Add-in ‏(‎.ppam)

תבנית תוספת מבוססת-XML שמשמרת קוד מאקרו של VBA. פקודות מאקרו של VBA פועלות ב- PowerPoint 2011, אך הן אינן פועלות ב- PowerPoint 2008.

PowerPoint 98 - 2004 Add-In‏ (‎.ppa)

שומר את התוספת בתבנית שמשמרת קוד מאקרו של VBA. תואם ל- PowerPoint 98 עד PowerPoint 2004 עבור Mac ול- PowerPoint 97 עד PowerPoint 2003 עבור Windows.

JPEG

ייצוא כל שקופית בקובץ גרפיקת יכול לפתוח יישומים אחרים.

PNG

ייצוא כל שקופית בקובץ גרפיקת יכול לפתוח יישומים אחרים.

GIF

ייצוא כל שקופית בקובץ גרפיקת יכול לפתוח יישומים אחרים.

BMP

ייצוא כל שקופית בקובץ גרפיקת יכול לפתוח יישומים אחרים.

TIFF

ייצוא כל שקופית בקובץ גרפיקת יכול לפתוח יישומים אחרים.

למידע נוסף

תבניות קובץ הפועלים עם Visual Basic

שמירת קובץ ב- Office for Mac

שמירה ושחזור אוטומטיים של קבצים

הקטן את גודל הקובץ

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×