תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint

תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint

המלצות וידאו

PowerPoint 2010:‏ ‎.wmv

PowerPoint 2013,‏ PowerPoint 2016, ‏PowerPoint 2016 עבור Mac: קבצי ‎.mp4 המקודדים עם וידאו H.264 ושמע AAC

המלצות שמע

PowerPoint 2010:‏ ‎.wav‏, ‎.wma

PowerPoint 2013, ‏PowerPoint 2016, ‏PowerPoint 2016 עבור Mac: קבצי ‎.m4a המקודדים עם שמע AAC

שמות ותבניות אלה נשמעים מסובכים, אך ניתן להמיר בקלות לתבניות אלה ולהשתמש בהן מבלי לדעת מידע נוסף מעבר לשם.

התבניות הנתמכות

תבניות קבצי וידאו נתמכות

תבנית קובץ

סיומת

קובץ וידאו של Windows (ייתכן שקבצי ‎.avi מסוימים ידרשו רכיבי Codec נוספים)

‎.asf

קובץ וידאו של Windows (ייתכן שקבצי ‎.avi מסוימים ידרשו רכיבי Codec נוספים)

‎.avi

קובץ וידאו MP4*

‎.mp4, ‏‎.m4v, ‏‎.mov

קובץ סרט

‎.mpg או ‎.mpeg

Adobe Flash Media**

‎.swf

קובץ וידאו של Windows Media

‎.wmv

*PowerPoint 2013 ואילך בלבד. גירסת 32 הסיביות של PowerPoint 2010 יכולה להפעיל קובץ ‎.mp4 או קובץ ‎.mov רק אם נגן QuickTime מותקן במחשב (לקבלת מידע נוסף, קרא את המאמר הורדת QuickTime עבור Windows באתר של Apple).

**Adobe Flash אינו זמין ב- Office במחשב Windows RT. האם ברצונך לראות באיזו גירסה של Office אתה משתמש?

תבניות קבצי שמע נתמכות

תבנית קובץ

סיומת

קובץ שמע AIFF

‎.aiff

קובץ שמע AU

‎.au

קובץ MIDI

‎.mid או ‎.midi

קובץ שמע MP3

‎.mp3

קידוד שמע מתקדם - קובץ שמע של MPEG-4*

‎.m4a,‏ ‎.mp4

קובץ Windows Audio

‎.wav

קובץ שמע של Windows Media

‎.wma

*PowerPoint 2013 ואילך בלבד. גירסת 32 הסיביות של PowerPoint 2010 יכולה להפעיל קובץ ‎.mp4 או קובץ ‎.mov רק אם נגן QuickTime מותקן במחשב (לקבלת מידע נוסף, קרא את המאמר הורדת QuickTime עבור Windows באתר של Apple).

מידע נוסף

 • אם אתה נתקל בהפעלה איטית, בהשהיה בין שמע ווידאו, בגמגום בשמע או במסגרות שהולכות לאיבוד, ראה עצות לשיפור הפעלת וידאו ושמע ותאימות.

 • PowerPoint עשוי לתמוך גם בסוגי קבצים נוספים, אם תתקין רכיבי Codec נוספים במחשב שלך. אם ברצונך לקבל מידע נוסף על חיפוש רכיבי Codec עבור המחשב שלך, ראה האם אתה נתקל בבעיות הפעלה (ב- PowerPoint)?

  כדי לקרוא דיון ארוך יותר בנושא רכיבי Codec.

 • ייתכן שתבניות קבצי וידאו ישנות מסוימות לא יוכלו לדחוס או לייצא כראוי ב- Office במחשב Windows RT. במקום זאת, השתמש בתבניות מדיה מודרניות כגון H.264 ו- Advanced Audio Coding‏ (AAC), שבהן PowerPoint 2013 RT תומך. ‏PowerPoint 2010 תומך בתבנית AAC אם מותקן רכיב ה- Codec הנכון (כגון ffDShow). האם ברצונך לראות באיזו גירסה של Office אתה משתמש?

ייתכן ששמע מ- iTunes Store לא יופעל בעת שיתוף

קבצי מוסיקה שנרכשו ב- iTunes Store ניתנים להפעלה במחשבים מורשים בלבד, ולכן ייתכן שהאנשים שעמם אתה משתף מצגות לא יוכלו להפעיל קבצי iTunes.

PowerPoint 2016 עבור Mac

תבניות קבצי הווידאו הנתמכות ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

תבנית קובץ

סיומת

סרט AVI (ייתכן שקבצי ‎.avi מסוימים ידרשו רכיבי Codec נוספים)

‎.avi או ‎.vfw

סרט MPEG-4

‎.mp4‏, ‎.mpg4

סרט MPEG-4 של Apple

‎.m4v

סרט MPEG

‎.mpg‏, ‎.mpeg‏, ‎.mpe‏, ‎.m75‏, ‎.m15

וידאו MPEG-2

‎.m2v

MPEG-2 Transport Stream

‎.ts

סרט QuickTime

‎.mov או ‎.qt

סרט DV

‎.dv או ‎.dif

תבניות קבצי השמע הנתמכות ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

תבנית קובץ

סיומת

קובץ שמע AIFF

‎.aiff או ‎.aif

קובץ שמע AU

‎.au או ‎.snd

קובץ שמע MP3

‎.mp3 או ‎.mpga

שמע MP2

‎.mp2

קובץ שמע MPEG-4

‎.mp4 או ‎.mpg4

קובץ שמע Waveform

‎.wav‏, ‎.wave‏, ‎.bwf

שמע Audible.com

‎.aa או ‎.aax

שמע MPEG-4 של Apple

‎.m4a

קידוד שמע מתקדם - קובץ שמע של MPEG-2

‎.aac או ‎.adts

תבנית CoreAudio של Apple

‎.caf

שמע Adaptive Multi-rate

‎.amr

רינגטון

‎.m4r

שמע AC-3

‎.ac3

שמע AC-3 משופר

‎.eac3‏, ‎.ec3

קבצי Windows Media ‏(‎.wmv,‏ ‎.wma) אינם נתמכים ב- PowerPoint 2016 עבור Mac. עם זאת, אם Flip4Mac מותקן במחשב ה- Mac שלך והוספת כבר קובץ ‎.wmv או ‎.wma לשקופית, PowerPoint 2016 עבור Mac יציע להמיר אותו לקובץ ‎.mp4 או ‎.mp3 במקום. קרא את דף ההורדה של Flip4Mac כדי לברר אם תוסף זה תומך בגירסת Mac OS X שברשותך.

PowerPoint for Mac 2011

תבניות קבצי הווידאו הנתמכות ב- PowerPoint for Mac 2011

תבנית קובץ

סיומת

סרט AVI

‎.avi,‏ ‎.vfw

סרט DVI

‎.dv,‏ ‎.dif

סרט MPEG

‎.mpg‏, ‎.mpeg‏, ‎.mpe‏, ‎.m75‏, ‎.m15

וידאו MPEG-2

‎.m2v

MPEG-2 Transport Stream

‎.ts

סרט MPEG-4

סרט MPEG-4 של Apple

‎.mp4‏, ‎.mpg4

‎.m4v

סרט QuickTime

‎.mov‏, ‎.qt

קובץ וידאו של Windows Media*

‎.wmv*

* תבנית Windows Media‏ (‎.wmv) דורשת התקנת תוסף בשם Flip4Mac להפעלה ב- Mac OS X. קרא את דף ההורדה של Flip4Mac כדי לברר אם תוסף זה תומך בגירסת Mac OS X שברשותך.

תבניות קבצי השמע הנתמכות ב- PowerPoint for Mac 2011

תבנית קובץ

סיומת

שמע AC-3

שמע AC-3 משופר

‎.ac3

‎.eac3‏, ‎.ec3

שמע Adaptive Multi-Rate

‎.amr

Apple Lossless Audio

‎.m4a

שמע AU

‎.au‏, ‎.snd

שמע Audible.com

‎.aa‏, ‎.aax

תבנית קובץ חילוף שמע

‎.aif‏, ‎.aiff‏, ‎.aifc

QuickTime Movie Sound‏^

‎.mov‏, ‎.moov‏, ‎.qt

קובץ שמע Core

‎.caf

MPEG Audio Layer-2

‎ .mp2

MPEG Audio Layer-3

‎.mp3‏, ‎.mpga

שמע MPEG-4

‎.mp4‏, ‎.mpg4‏, ‎.m4a

רינגטון

‎.m4r

Windows Media Audio‏*

‎.wma‏, ‎.asf

קובץ שמע Windows Waveform

‎.wave‏, ‎.wav‏, ‎.bwf

^ קבצי QuickTime Virtual Reality ‏(QTVR), הכוללים גם הם את סיומת הקובץ ‎.mov או ‎.qt, אינם פועלים במצגות של PowerPoint for Mac 2011.

* תבנית Windows Media‏ (‎.wmv) דורשת התקנת תוסף בשם Flip4Mac להפעלה ב- Mac OS X. קרא את דף ההורדה של Flip4Mac כדי לברר אם תוסף זה תומך בגירסת Mac OS X שברשותך.

הוספת הקובץ לשקופית

לאחר המרת קובץ מדיה לתבנית מתאימה עם הקידוד הנכון, חזור אל השקופית של PowerPoint 2016 עבור Mac שבה ברצונך להוסיף את קובץ הווידאו או קובץ השמע. בכרטיסיה הוספה בסרט, לחץ על שמע או על וידאו (לקבלת הפרטים המלאים אודות הוספת קובץ המדיה, עיין בנושא הוספת וידאו למצגת PowerPoint 2016 עבור Mac או הוספת שמע להצגת השקופיות).

ייתכן ששמע מ- iTunes Store לא יופעל בעת שיתוף

קבצי מוסיקה שנרכשו ב- iTunes Store ניתנים להפעלה במחשבים מורשים בלבד, וייתכן שהאנשים שעמם אתה משתף מצגות לא יוכלו להפעיל קבצי iTunes.

תבניות קבצי וידאו נתמכות

תבנית קובץ

סיומת

קובץ MP4 Video

‎.mp4, ‏‎.m4v, ‏‎.mov

קובץ סרט

‎.mpg או ‎.mpeg

תבניות קבצי שמע נתמכות

תבנית קובץ

סיומת

קובץ שמע AIFF

‎.aiff

קובץ שמע AU

‎.au

קובץ שמע MP3

‎.mp3

קידוד שמע מתקדם - קובץ שמע MPEG-4

‎.m4a,‏ ‎.mp4

תבניות קבצי וידאו נתמכות

תבנית קובץ

סיומת

קובץ MP4 Video

‎.mp4

VP8,‏ VP9

‎.mkv

תבניות קבצי שמע נתמכות

תבנית קובץ

סיומת

קובץ שמע MP3

‎.mp3

קובץ Windows Audio

‎.wav

MIDI (ממשק דיגיטלי לכלי נגינה)

‎.mid‏, ‎.midi

באפשרותך להפעיל את תבניות השמע והווידאו ב- PowerPoint Mobile וב- PowerPoint עבור Windows Phone 10 שלהלן, אך אינך יכול להפעיל סרטונים של YouTube.

תבניות קבצי וידאו נתמכות

תבנית קובץ

סיומת

קובץ Windows Media

‎.asf

קובץ וידאו של Windows (ייתכן שקבצי ‎.avi מסוימים ידרשו רכיבי Codec נוספים)

‎.avi

קובץ MP4 Video

‎.mp4, ‏‎.m4v, ‏‎.mov

קובץ סרט

‎.mpg או ‎.mpeg

Adobe Flash Media

‎.swf

קובץ וידאו של Windows Media

‎.wmv

תבניות קבצי שמע נתמכות

תבנית קובץ

סיומת

קובץ שמע AIFF

‎.aiff

קובץ שמע AU

‎.au

קובץ MIDI

‎.mid או ‎.midi

קובץ שמע MP3

‎.mp3

קידוד שמע מתקדם - קובץ שמע של MPEG-4*

‎.m4a,‏ ‎.mp4

קובץ Windows Audio

‎.wav

קובץ שמע של Windows Media

‎.wma

תבנית שגויה? המר והוסף מחדש את הקובץ

אם PowerPoint אינו מאפשר לך להוסיף קובץ וידאו או שמע, המר אותו לתבנית המומלצת:

 1. עבור אל אתר האינטרנט CloudConvert.com.

 2. לחץ על Select Files. תיבת הדו-שיח Open מופיעה. נווט אל התיקיה המכילה את קובץ הווידאו או השמע שברצונך להמיר.

  בתיבת הדו-שיח, בחר את קובץ המדיה שברצונך להמיר

  לחלופין, כדי לבחור קובץ המאוחסן בענן, בחר את החץ לצד Select Files ובחר את מערכת הענן (Box‏, Dropbox‏, Google Drive או OneDrive) שבה קובץ המדיה שלך מאוחסן.

 3. בחר את קובץ המדיה ולאחר מכן לחץ על Open.

 4. השם של קובץ המדיה שבחרת והתבנית שלו מוצגים בדף.

  בחירת הקובץ שלך מוצגת בדף
 5. לחץ על לחצן התבנית ( לחצן התבנית ) ובחר את התבנית המתאימה עבור קובץ המדיה.

  האפשרויות תחת לחצן התבנית מאפשרות לך לציין לאיזו תבנית מדיה ברצונך להמיר
 6. לחץ על לחצן Conversion Options:‏ לחצן Conversion Options

 7. בחר רכיב Codec של וידאו בתיבה Video Codec ו/או רכיב Codec של שמע בתיבה Audio Codec.

  תיבת הדו-שיח Conversion Options כוללת אפשרויות עבור רכיב ה- Codec של הווידאו ורכיב ה- Codec של השמע

  (יש אפשרויות זמינות נוספות בתיבת הדו-שיח המיועדות לאנשים בעלי מומחיות רבה יותר בקבצי מדיה.)

 8. לחץ על Okay.

  דף האינטרנט מסכם כעת את ההמרה: השם של התבנית ההתחלתית מופיע בצד שמאל, והשם של התבנית שאליה תתבצע המרה מופיע בצד ימין.

 9. לחץ על הלחצן האדום Start Conversion בחלק התחתון של הדף.

  לחצן Start Conversion

  כשההמרה מסתיימת, לחצן Download ירוק מופיע בדף.

 10. לחץ על Download.

  כשתהליך ההמרה מסתיים, מופיע לחצן הורדה ירוק כדי שתוכל להעתיק את קובץ המדיה שהומר בחזרה למחשב שלך

  הקובץ מועתק לתיקיית ההורדות של Windows. לאחר מכן, תוכל להעביר אותו לכל תיקיה אחרת. ניתן להוסיף אותו למצגת PowerPoint.

  הקובץ המומר מועתק לתיקיית ההורדות של המחשב שלך

(CloudConvert.com אינו תלוי ב- Microsoft.‏ Microsoft אינה מביעה כל אחריות, משתמעת או אחרת, לגבי הביצועים או המהימנות של שירות זה.)

חזור לשקופית של PowerPoint שבה ברצונך להוסיף את קובץ הווידאו או השמע. ברצועת הכלים, בכרטיסיה הוספה של הקבוצה מדיה, בחר את החץ תחת שמע או וידאו ולאחר מכן בחר את הפקודה המתאימה להוספת הקובץ.

בכרטיסיה 'הוספה' ברצועת הכלים של PowerPoint, בחר 'שמע' או 'וידאו'

לקבלת פרטים מלאים לגבי הוספת קובץ המדיה, ראה:

למידע נוסף

הוספת שמע למצגת

הוספה והפעלה של וידאו במצגת

הוספה או קישור לווידאו ב- YouTube

תבניות קובץ הנתמכות ב- PowerPoint

סרטוני וידאו של PowerPoint 2016 אינם פועלים בצג משני

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×