תבניות קבצים ומסננים של גרפיקה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת הוספת תמונה מקובץ בפרסום שלך, באפשרותך לבחור מתוך מספר תבניות קבצים גרפיים מקובלים, כולל מפות סיביות, תמונות סרוקות ותמונות. עבור חלק בתבניות קובץ גרפיקה אלה, עליך להשתמש במסנן גרפיקה נפרד בעת הוספת התמונה שלך. אם אינך מצליח להוסיף תבנית קובץ מסוימת של גרפיקה, תוכל לנסות התקנה, או בדיקה והתקנה מסנן הגרפיקה.

תבניות קובץ שאינן דורשות מסנן גרפיקה

אין צורך במסנן גרפיקה נפרד מותקן כדי להוסיף את תבניות הקובץ הבאות של גרפיקה ישירות לתוך הפרסום שלך:

תבנית חילופי גרפיקה (‎.gif, ‏‎.gfa)

המסנן 'תבנית חילופי גרפיקה' (GIF) ‏(Gifimp32.flt) תומך בגירסאות תבנית קובץ GIF87a (כולל שזירה) וב- GIF89a (כולל שזירה ושקיפות).

המסנן GIF מייבא רק את התמונה הראושנה של קובץ GIF מרובה תמונות.

הערה: 

 • אין צורך שמהסנן GIF ייבא וייצא קבצי GIF, וכן אין צורך שהמסנן ישמור פרסום המכיל תמונות GIF כדף אינטרנט (‎*.htm או ‎*.html).

 • אין צורך שהמסנן GIF יוסיף תמונות GIF מונפשות לפרסומים. בעת שימרת פרסום המכיל תמונת GIF מונפשת כדף אינטרנט, ההנפשה נשמרת. אין באפשרותך לבצע פעולות עריכה מסוימות — כגון חיתוך או שינוי המילוי, הגבול או הצל — על תמונת GIF מונפשת. בצע שינויים אלה בתוכנית לעריכת תמונות GIF עם הנפשה ולאחר מכן הוסף את הקובץ שנית.

JPEG File Interchange Format ‏(‎.jpeg, ‏‎.jpg, ‏‎.jfif ‏‎.jpe)

המסנן Joint Photographic Experts Group ‏(JPEG) ‏(Jpegim32.flt) תומך ב- Version 6.0 של JPEG File Interchange Format ‏(JFIF). המסנן תומך בקבצי JPEG מסוג ציאן-מגנטה-צהוב-שחור (CMYK).

המסנן אינו תומך בקבצי JPEG מסוג Tagged Interchange Format ‏(JTIF).

הערה: עליך להיות בעל מסנן JPEG מותקן כדי להוסיף קובץ JPEG לפרסום מתוך Clip Organizer.

מפת סיביות של Microsoft Windows ‏(‎.bmp, ‏‎.rle, ‏‎.dib, ‏‎.bmz)

מסנן הגרפיקה של מפת סיביות של Windows ‏(Bmpimp32.flt) תומך במפות סיביות של Windows ו- OS/2 bitmaps, מפות סיביות של Run Length Encoded ‏(RLE) ובמפות סיביות שאינן תלויות בהתקן (DIB).

Portable Network Graphics ‏(‎.png)

המסנן Portable Network Graphics ‏(Png32.flt) תומך בתבנית Portable Network Graphics.

Tagged Image File Format ‏(.tiff)

מסנן הגרפיקה Tagged Image File Format (. tif,. tiff) (Tiffim32.flt) תומך בכל סוגי התמונה ואת דחיסות שתואמות TIFF מפרט מהדורה 5.0 ו- 6.0, Part1: TIFF בסיסית. סוגים אלה כוללים בשחור-לבן, בגווני אפור, לוח צבעים ותמונות RGB בצבע מלא. המסנן מטפל 8 סיביות ערוץ אלפא אחד המאוחסן עם תמונת RGB בצבע מלא. המסנן TIFF תומך גם את סיומת TIFF לתמונות CMYK.

רק התמונה הראשונה של קובץ TIFF עם תמונות מרובות (קבצי משנה) תיובא.

Windows Enhanced Metafile ‏(‎.emf)

המסנן גרפיקה של Enhanced Metafile ‏(Emfimp32.flt) ממיר קבצי Enhanced Metafile ‏(‎.emf) לקבצי Windows Metafile ‏(‎.wmf).

Windows Metafile ‏(‎.wmf)

מסנן הגרפיקה Windows Metafile ‏(Wmfimp32.flt) תומך בתבנית Windows Metafile.

תבניות קובץ הדורשות מסנן גרפיקה

עליך להיות בעל מסנן גרפיקה מותקן כדי להוסיף את תבניות הקובץ הבאות של גרפיקה ישירות לתוך הפרסום שלך.

Computer Graphics Metafile ‏(‎.cgm)

מסנן הגרפיקה Computer Graphics Metafile ‏(Cgmimp32.flt) תומך ב- Version 1 של CGM 1992. המסנן מטפל בכל שלושת סוגי הקידוד ומתרגם ותומך בכל הרכיבים, וכן יטפל כשורה בכל קבצי הגרפיקה החוקיים מסוג ‎.cgm.

הפרופילים הראשיים בתעשייה מסוג ATA ‏(Air Transport Association) ו- CALS ‏(Continuous Acquisition and Life Cycle Support) נתמכים במלואם על-ידי מסנן Computer Graphics Metafile. המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה (NIST) בדק ואישר את המסנן כתואם ATA וכתואם CALS.

אם תתקין את המסנן במהלך תוכנית ההתקנה, יותקנו הקבצים הבאים: Cgmimp32.flt‏, Cgmimp32.fnt‏, Cgmimp32.cfg ו- Cgmimp32.hlp.

למסנן זה המגבלה הבאה: הוא אינו תומך ב- CGM 1992 גירסאות 2, 3 ו- 4.

CorelDRAW‎ ‏(‎.cdr)

מסנן הגרפיקה CorelDRAW ‏(Cdrimp32.flt) תומך בקבצים מסוג ‎.cdr‏, ‎.cdt‏, ‎.cmx ו- ‎.pat מ- CorelDRAW גירסאות 3.0 עד 9.0.

מסנן זה כולל את המגבלות הבאות:

 • מילויי מרקם מסוג אובייקט ו- PostScript מוחלפים במילוי אפור מלא.

 • מילויים הדרגתיים מפוצלים לפסים בצבע אחד.

 • אין תמיכה עבור:

  • העדפות CorelDRAW, כגון גודל דף וכיוון, יחידות, רשת וקווים מנחים

  • עדשות ורכיבי Powerclip

  • עמודים, שכבות וקבוצות

  • אובייקטי OLE

  • מפות סיביות מסובבות

  • מילויים וקטוריים

  • טקסט פיסקה מרובה אזורים

Encapsulated PostScript ‏(‎.eps)

מסנן הגרפיקה Encapsulated PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) תומך את גירסאות מערכות Adobe אנקפסולציה מפרט PostScript 3.0 וגירסאות קודמות. המסנן תומך .eps תמונות מתוך Tagged Image File Format (. tif,. tiff) ומוטבעים Windows Metafile (wmf) תצוגות מקדימות.

אם קובץ גרפיקה מסוג EPS מכיל תצוגה מקדימה מוטבעת של TIFF או Windows Metafile, ייצוג של התמונה יופיע על המסך. איכות התצוגה המקדימה תלויה ברזולוציה של התמונה מסוג קובץ TIFF או Windows Metafile שהוטבעה בקובץ EPS בעת יצירתו. רזולוציה נמוכה, בינונית וגבוהה זמינות בדרך כלל ליצירת קובץ EPS. ככל שהרזולוציה של תמונת התצוגה המקדימה גבוהה יותר, כך גודל הקובץ EPS יהיה גדול יותר. כיוון שתצוגות מקדימות כאלה מיועדות בעיקר לשימוש כדי למקם תמונות בדף, הרזולוציה לעתים קרובות נמוכה. תצוגה מקדימה ברזולוציה גבוהה אינה נחוצה משום שהיא נמחקת בעת הדפסת קובץ EPS במדפסת PostScript.

אם תצוגה מקדימה מטובעת מסוג TIFF או Windows Metafile אינה כלולה בגרפיקה מסוג EPS שתייבא, הגרפיקה תציג הודעה במקום תצוגה מקדימה של הגרפיקה בפרסום שלך. עם זאת, הגרפיקה תודפס כראוי במדפסת PostScript. אם תדפיס גרפיקה מסוג EPS במדפסת שאינה PostScript, תמונת התצוגה המקדימה תודפס כפי שהיא מופיעה במסך.

גרפיקה מסוג EPS מעוצבת להדפסה במדפסת PostScript.

Macintosh PICT ‏(‎.pct, ‏‎.pict)

מסנן הגרפיקה Macintosh PICT ‏(Pictim32.flt) משמש לייבוא גרפיקה של Macintosh PICT. שנה את שמם של קבצי Macintosh PICT על-ידי מתן הסיומת ‎.pct בעת העתקתם למחשב בו פועל Microsoft Windows, כך ש- Microsoft Office עבור Windows יוכל לזהותם כקבצי גרפיקה מסוג PICT. לדוגמה, אם ברשותך קובץ גרפיקה ששמו Bear ב- Macintosh, עליך לתת לקובץ את השם Bear.pct לפני שתצרפו לקובץ המיועד ל- Windows.

Compressed Macintosh PICT ‏(‎.pcz)

בקצבי Macintosh PCZ מבוטלת תחילה הדחיסה ולאחר מכן הם מיובאים על-ידי מסנן הגרפיקה Macintosh PICT ‏(Pictim32.flt).

WordPerfect Graphics ‏(‎.wpg)

מסנן הייבוא של WordPerfect Graphics ‏(Wpgimp32.flt) תומך ב- WordPerfect Graphics גירסאות 1.0, 1.0e ו- 2.0, המתאימות ל- WordPerfect גירסה ‎6.x ולגירסאות מוקדמות יותר. עבור תמונות ‎.wpg שנוצרו באמצעות DrawPerfect, גודלה של מסגרת התמונה הוא כגודל המסך.

מסנן זה כולל את המגבלות הבאות:

 • מידע PostScript הולך לאיבוד בתמונות מסוג Encapsulated PostScript המוטבעות בקבצי גרפיקה של WordPerfect.

 • קבצי WordPerfect Graphics בעלי מפות סיביות מוטבעות גדולות עשויים שלא להופיע כשורה במחשבים בהם נעשה שימוש במנהלי מסך מסדרת Mach של ATI. אם אתה סבור כי נתקלת בבעיה זו, נסה להפעיל את תוכנית ההתקנה של Microsoft Windows ולהחליף את מנהל המסך שלך במנהלי ‎8514/a שקיבלת עם Windows.

התקנת מסנן גרפיקה

אם לא התקנת את המסנן הנחוץ בעת התקנת Microsoft Office Publisher 2003 במחשב שלך, באפשרותך להוסיף את מסנן הגרפיקה.

אם התקנת במקור את Publisher מתוך שרת קבצים ברשת או מתוך תיקיה משותפת, עליך להתקין או להסיר רכיבים ממיקום זה. אם התקנת את Publisher מתקליטור ומיפית את כונן התקליטורים לאות כונן חדשה מאז התקנת Publisher, התקן שוב מהתקליטור. אם אתה מפעיל את Publisher מתקליטור, עליך להסיר את Publisher ולאחר מכן להתקין אותו שוב מהתקליטור.

 1. צא מכל התוכניות.

 2. ב'לוח הבקרה' של Windows, לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם התקנת את תוכנית Office כחלק מ- Microsoft Office, לחץ על Microsoft Office בתיבה תוכניות מותקנות ולאחר מכן לחץ על לחצן שינוי.

  • אם התקנת את תוכנית Office שלך בנפרד, לחץ על שם התוכנית שלך בתיבה תוכניות מותקנות ולאחר מכן לחץ על לחצן שינוי.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מצב תחזוקה, בחר באפשרות הוסף או הסר תכונות ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בתיבת הדו-שיח התקנה מותאמת אישית, בחר בתיבת הסימון בחירת התאמה אישית מתקדמת ליישומים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית מתקדמת, לחץ על סימן החיבור (+) ליד תכונות משותפות של Office , לחץ על סימן החיבור (+) ליד ממירים ומסננים ולאחר מכן לחץ על סימן החיבור (+) ליד מסנני גרפיקה .

 7. לחץ על החץ ליד המסנן שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על הפעל מהמחשב שלי .

 8. לחץ על עדכן בתיבת הדו-שיח התאמה אישית מתקדמת.

הערה: Publisher אינו תומך פתוחים לדפוס ממשק OPI עבור ייבוא או ייצוא תמונות מקושרות.

הוספת תמונה לפרסום שלך

 1. פתח או צור את הפרסום שאליו ברצונך להוסיף תמונה.

 2. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על מסגרת תמונה Button Image ולאחר מכן לחץ על תמונה מקובץ.

 3. גרור את העכבר באלכסון עד שמסגרת התמונה תהיה בגודל הרצוי.

 4. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על קובץ התמונה.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להטביע את התמונה, לחץ על הוסף.

  • כדי לקשר את התמונה לקובץ התמונה בדיסק הקשיח של המחשב, לחץ על החץ לצד הוסף ולאחר מכן לחץ על קישור לקובץ.

פתרון בעיות בהוספת גרפיקה

אם נתקלת בבעיות בהוספת גרפיקה באחת מתבניות הקובץ הדורשות מסנן, ייתכן שמסנן הגרפיקה הנכון אינו מותקן בתיקיה הנכונה, או שייתכן שהמסנן פגום. מסנני גרפיקה מאוחסנים כקבצים תחת התיקיה C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. בנוסף מותקנות עם מסנני הגרפיקה תמונות גרפיקה מסוימות לדוגמה כדי לבדוק את המסננים.

בדיקת מסנן גרפיקה

כדי לבדוק מסנן גרפיקה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צור פרסום ריק שאין צורך לשמור אותו.

 2. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על מסגרת תמונה Button Image ולאחר מכן לחץ על תמונה מקובץ.

 3. גרור את העכבר באלכסון עד שמסגרת התמונה תהיה בגודל הרצוי.

 4. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את התיקיה C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. לחץ פעמיים על תמונת הגרפיקה עבור המסנן שברצונך לבדוק, כגון Ms.tif.

אם תמונת הבדיקה צורפה כראוי, ייתכן שיש בעיה עם תמונת הגרפיקה שאת מנסה להוסיף.

אם תמונת הבדיקה לא צורפה כראוי, ייתכן שיש בעיה עם מסנן הגרפיקה עבור תבנית תמונה זו.

התקנה חוזרת של מסנן גרפיקה

כדי להתקין שוב מסנן גרפיקה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. עבור לתיקיה C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt ותן שם חדש לקובץ מסנן הגרפיקה המתאים. לדוגמה, תן לקובץ מסנן גרפיקה של CorelDRAW ‏(Cdrimp32.flt) את השם Cdrimp32.old.

 2. בתפריט עזרה, לחץ על זיהוי ותיקון .

  כדי לשחזר את קיצורי הדרך של התוכנית לתפריט התחלה של Windows, ודא שתיבת הסימון שחזר את קיצורי הדרך שלי במהלך התיקון מסומנת.

 3. לחץ על התחל.

הערה: 

 • הליך זה יזהה ויתקן בעיות כגון קבצים חסרים והגדרות רישום המשויכות לכל תוכניות Microsoft Office המותקנות. הוא לא יתקן קבצים אישים, כגון פרסומים או מסמכים.

 • אם הפקודה זיהוי ותיקון אינה פותרת את הבעיה, ייתכן שתצטרך להתקין מחדש את Publisher.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×