תבניות ודיאגרמות מוצגים ב-Visio

באפשרותך לגשת לתבניות המובילות של Visio ולדיאגרמות לדוגמה כאן. כדי לראות את מאות התבניות ודיאגרמות המדגם הזמינות, באפשרותך לפתוח תבנית ביישום visio או ב-visio Online.

תבנית תרשים זרימה חוצה ארגון עבור תהליך אישור זיכוי

תהליך אישור זיכוי

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תרשים זרימה חוצה ארגון עבור תהליך אישור זיכוי.

תבנית עבור תרשים זרימה לקניית מאפיין

זרימה של רכישת מאפיינים

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תבנית דיאגרמה בסיסית עבור תרשים זרימה לקניית מאפיין.

תבנית דיאגרמה בסיסית עבור תמהיל שיווק

תמהיל שיווק

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תבנית דיאגרמה בסיסית עבור תמהיל שיווק

תבנית של דיאגרמת רשת מפורטת עבור דיאגרמת רשת כוכבים.

דיאגרמת כוכב רשת

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תבנית רשת מפורטת עבור דיאגרמת רשת כוכבים.

תבנית רשת בסיסית עבור תוכנית רשת של office.

תוכנית Office network

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תבנית רשת בסיסית עבור דיאגרמת רשת קטנה של office או צוות.

תבנית דיאגרמת תהליך עבור תהליך מפל SDLC.

תהליך מפל SDLC

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

דיאגרמת תהליך עבור מודל תהליך של מפל מים של מחזור חיים של פיתוח תוכנה.

תבנית דיאגרמת בלוק של מחשב.

דיאגרמת בלוק מחשב

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תבנית של דיאגרמת בלוק עבור דיאגרמת בלוק של מחשב

תבנית דיאגרמת SDL עבור תהליך משחק של SDL.

תהליך משחק SDL

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תבנית דיאגרמת SDL עבור תהליך משחק של SDL.

תבנית עבור דיאגרמות תכלת (שחזור אתר תכלת)

שחזור אתר תכלת

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תבנית של דיאגרמת תכלת עבור דיאגרמה של ארכיטקטורת שחזור אתרים של ' תכלת '.

הורד תבנית של תהליך הזמנת תיאטרון

תהליך הזמנת תיאטרון

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תבנית תרשים זרימה זו מציגה את השלבים לרכישת כרטיסי תיאטרון משירות מקוון וכיצד פעולות שונות משפיעות על חוויית האינטרנט של המשתמש.

צור תרשימי זרימה, דיאגרמות מלמעלה למטה, דיאגרמות מעקב אחר מידע, דיאגרמות תכנון תהליכים ודיאגרמות חיזוי מבנה.

תרשים זרימה בסיסי

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תרשים זרימה אנכי המשמש בצורה הטובה ביותר עבור תהליכים מלמעלה למטה או מערכות הכוללות הירארכיות או בעלי תהליכי רכיבים רבים.

תרשים זרימה חוצה ארגון המשמש בצורה הטובה ביותר עבור תהליך הכולל משימות משותפות בין תפקידים או פונקציות.

תרשים זרימה חוצה ארגון

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

תרשים זרימה חוצה ארגון המשמש בצורה הטובה ביותר עבור תהליך הכולל משימות משותפות בין תפקידים או פונקציות.

התרשים הארגוני המשמש בצורה הטובה ביותר להצגה של רמות הירארכיה וקשרי גומלין של דיווח, בתבנית מודרנית ואטרקטיבית.

תרשים ארגוני

בקשת תבנית זו עבור Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

התרשים הארגוני המשמש בצורה הטובה ביותר להצגה של רמות הירארכיה וקשרי גומלין של דיווח, בתבנית מודרנית ואטרקטיבית.

צור דיאגרמות ביקורת עבור חשבונאות, ניהול פיננסי, מעקב אחר מידע פיסקלי, ניהול כספים, תרשימי זרימה של החלטות ורשימות מלאי פיננסיות.

ביקורת בסיסית

בקשת תבנית זו עבור Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

דיאגרמת ביקורת בסיסית המשמשת בצורה הטובה ביותר לתהליך פשוט שחייב לספק נקודת החלטה להשלמה.

תבנית דיאגרמה בסיסית עבור רשת ביתית.

רשת ביתית בסיסית

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

השימוש הטוב ביותר הוא לעצב רשת ביתית עם מכשירים קוויים ואלחוטיים בחדרים שונים.

דיאגרמת רשת מפורטת המשמשת בצורה הטובה ביותר להצגה של רשת של חברה עבור ארגון בגודל בינוני.

רשת מפורטת

לחץ כדי לפתוח את התבנית ב-Visio Online. לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

דיאגרמת רשת מפורטת המשמשת בצורה הטובה ביותר להצגה של רשת של חברה עבור ארגון בגודל בינוני.

צור דיאגרמות ודיאגרמות של שורה אחת ודיאגרמות ושרטוטי חיווט. מכיל צורות עבור מתגים, ממסרים, נתיבי שידור, מוליכים למחצה, מעגלים וצינורות.

חשמל בסיסי

בקשת תבנית זו עבור Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

דיאגרמת חשמל בסיסית המשמשת בצורה הטובה ביותר לשרטוט מעגל אלקטרוני שיכול לכלול מכשירים מוליכים למחצה.

תבנית דיאגרמה עבור ציר זמן של בלוק מורחב

ציר זמן של חסימות מורחבות

בקשת תבנית זו עבור Visio Online https://visio.uservoice.com/forums/368199-visio-onlineלחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.https://omextemplates.content.office.net/support/templates/en-us/tf55727920.vstx

מומלץ לעקוב אחר אבני דרך, אירועים, משימות ושלבים לאורך פרק זמן.

מומלץ להשתמש בו כדי להראות מערכת שבה הכיתה כוללת קשרי גומלין של קומפוזיציה וצבירה

מחלקת UML עם ממשק

בקשת תבנית זו עבור Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

דיאגרמת מחלקה של UML המשמשת בצורה הטובה ביותר להצגה של מערכת שבה הכיתה כוללת קשרי גומלין של קומפוזיציה וצבירה

שימוש מיטבי כדי להראות כיצד חלקים ממערכת פשוטה מקיימים אינטראקציה זה עם זה

רצף UML בסיסי

בקשת תבנית זו עבור Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

דיאגרמת רצף UML בסיסית המשמשת בצורה הטובה ביותר כדי להראות כיצד חלקים ממערכת פשוטה מקיימים אינטראקציה זה עם זה

שימוש מיטבי כדי להראות אינטראקציות של משתמש באמצעות אירועים ותהליכים.

מקרה בסיסי לשימוש ב-UML

בקשת תבנית זו עבור Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

דיאגרמה בסיסית של מקרה שימוש של UML המשמשת בצורה הטובה ביותר להצגה של אינטראקציות של משתמש באמצעות אירועים ותהליכים.

הורד את תבנית זרימת העבודה BPMN Cross-פונקציונלית

זרימת עבודה של BPMN חוצה ארגון

תבנית זו זמינה כעת מבית Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

הציגו את קשר הגומלין בין תהליך לבין היחידות הארגוניות או הפונקציונליות בזרימת תהליך של משאבי אנוש. זוהי זרימת עבודה של רמה 2 של BPMN.

הורד את הארגון ההירארכי ChartTemplate

תרשים ארגוני הירארכי

תבנית זו זמינה כעת מבית Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

צור תרשים ארגוני עם הירארכיה מרובת רמות.

הורד את התבנית ' דיאגרמת LAN של Ethernet '

דיאגרמת Ethernet LAN

תבנית זו זמינה כעת מבית Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio.

צור דיאגרמות מפורטות של ארכיטקטורות פיזיות, לוגיות וארכיטקטורות רשת באמצעות קבוצה מקיפה של צורות של ציוד רשת ומחשב.

הורד את התבנית ' תוכנית קומה ' https://omextemplates.content.office.net/support/templates/en-us/tf16393871.vstx

תוכנית קומה

תבנית זו זמינה כעת מבית Visio Online לחץ כדי להוריד את התבנית עבור יישום שולחן העבודה של Visio. https://omextemplates.content.office.net/support/templates/en-us/tf16393871.vstx

השתמש בתבנית זו כדי ליצור תוכניות קומה מפורטות.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×