שמירת קובץ בתבנית XPS

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חשוב: באפשרותך לשמור כקובץ PDF או XPS מתוכנית Microsoft Office system 2007 רק לאחר התקנת תוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת תמיכה עבור תבניות קובץ אחרות, כגון PDF ו- XPS.

ניתן לשמור קבצים אשר נוצרו על-ידי תוכניות Microsoft Office system 2007 רבות במפרט נייר XML‏ (XPS), המהווה תבנית לשיתוף מסמכים.

בנושא זה

מבט כולל על תבנית XPS

שמירת קובץ בתבנית XPS בתוכנית של Office

מבט כולל על תבנית XPS

מפרט נייר XML‏ (XPS) הוא תבנית קובץ אלקטרונית בעלת פריסה קבועה המשמרת את עיצוב המסמך ומאפשרת שיתוף קבצים. תבנית XPS מבטיחה כי בעת תצוגה מקוונת של קובץ או בעת הדפסתו, הוא ישמר בדיוק את התבנית המיועדת לו וכי לא ניתן יהיה לשנות בקלות את הנתונים שבקובץ.

לראש הדף

שמירה כתבנית XPS בתוכנית Office

חשוב: באפשרותך לשמור כקובץ PDF או XPS מתוכנית Microsoft Office system 2007 רק לאחר התקנת תוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת תמיכה עבור תבניות קובץ אחרות, כגון PDF ו- XPS.

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Access

Access

 1. פתח את הטבלה או את הדוח שברצונך לפרסם כ- XPS.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ ליד שמור בשם ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 3. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הקובץ.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XPS Document.

 5. לצד מטב עבור, בצע אחת הפעולות הבאות, בהתאם למה שחשוב לך יותר - גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם הדוח דורש איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה חשובה פחות מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון).

 6. כדי לציין אפשרויות שונות עבור הקובץ, לחץ על אפשרויות. (חפש קישורים למידע נוסף אודות אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף.) לחץ על אישור.

 7. בתיבת הדו-שיח פרסום כ- PDF או XPS, לחץ על פרסם.

Excel

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ ליד שמור בשם ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור חוברת העבודה.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XPS Document.

 4. לצד מטב עבור, בצע אחת הפעולות הבאות, בהתאם למה שחשוב לך יותר - גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם חוברת העבודה מצריכה איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה חשובה פחות מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון).

 5. כדי לציין אפשרויות שונות עבור הקובץ, לחץ על אפשרויות. (חפש קישורים למידע נוסף אודות אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף.) לחץ על אישור.

 6. לחץ על פרסם.

לראש הדף

InfoPath

 1. בתפריט קובץ, הצבע על יצא אל ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הטופס.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XPS Document.

 4. לצד מטב עבור, בצע אחת הפעולות הבאות, בהתאם למה שחשוב לך יותר - גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם הטופס דורש איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה חשובה פחות מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון).

 5. לחץ על פרסם.

לראש הדף

OneNote

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום כ- PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור קובץ ה- XPS.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XPS Document.

 4. לצד טווח עמודים, לחץ על האפשרות המייצגת את החלק בפנקס הרשימות שברצונך לשמר בתבנית XPS.

 5. לחץ על פרסם.

לראש הדף

Outlook

באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה בקבצי XPS ב- Microsoft Office Outlook פועל Microsoft Windows Vista על-ידי הורדה והתקנה של חבילת יסודות של מפרט נייר XML של Microsoft.

לראש הדף

PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ ליד שמור בשם ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור המצגת.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XPS Document.

 4. לצד מטב עבור, בצע אחת הפעולות הבאות, בהתאם למה שחשוב לך יותר - גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם המצגת דורשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה חשובה פחות מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון).

 5. כדי לציין אפשרויות שונות עבור הקובץ, לחץ על אפשרויות. (חפש קישורים למידע נוסף אודות אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף.) לחץ על אישור.

 6. לחץ על פרסם.

לראש הדף

Publisher

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום כ- PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הפרסום.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XPS Document.

 4. ליד מטב עבור, לחץ על שינוי.

 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום, לחץ על המיטוב ברשימה ציין כיצד פרסום זה יודפס או יופץ העונה על צרכי הפרסום. לדוגמה, אם הפרסום יופץ באופן מקוון ואיכות ההדפסה פחות חשובה מגודל קובץ קטן, לחץ על גודל מינימלי. אם איכות ההדפסה חשובה יותר מגודל הקובץ, לחץ על הדפסה באיכות גבוהה.

 6. לחץ על מתקדם כדי להציג את תיבת הדו-שיח בשלמותה ובחר את האפשרויות הרצויות (מצא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף).

 7. לחץ על אישור.

 8. לחץ על שמור.

לראש הדף

Visio

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום כ- PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הציור.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XPS Document.

 4. לצד מטב עבור, בצע אחת הפעולות הבאות, בהתאם למה שחשוב לך יותר - גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם הציור דורש איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה חשובה פחות מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון).

 5. כדי להדפיס רק מבחר של עמודים או כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, לחץ על אפשרויות, ובחר את האפשרויות הרצויות (מצא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף). לחץ על אישור.

 6. לחץ על פרסם.

לראש הדף

Word

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ ליד שמור בשם ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור המסמך.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על XPS.

 4. לצד מטב עבור, בצע אחת הפעולות הבאות, בהתאם למה שחשוב לך יותר - גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם המסמך דורש איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה חשובה פחות מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון).

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את טווח העמודים להדפסה, כדי לבחור אם יש לכלול סימון בהדפסה וכדי לבחור את אפשרויות הפלט (מצא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף). לחץ על אישור.

 6. לחץ על פרסם.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×