שמירה על הפרטיות והאבטחה בעת השימוש ב- Business Contact Manager

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Microsoft מחויבת להגנה על הפרטיות והאבטחה של המחשב שלך ולסייע לך להגן על המחשב שלך לבין רשת. כדי להבין טוב יותר אילו תכונות ב- Business Contact Manager for Outlook משפיעים על הפרטיות או האבטחה של הנתונים העסקיים שלך, הודעות דואר אלקטרוני, פעילויות, פגישות או על נתונים פיננסיים של הלקוחות שלך, סקור את המידע הבא.

שיקולי פרטיות ואבטחה

תכונה

כיצד התכונה משפיע על הפרטיות שלך (הסיכון)

מה ניתן לבצע

שלח בדואר אלקטרוני קישור אוטומטי

אם זמין, קישור אוטומטי של דואר אלקטרוני באופן אוטומטי קישורים בהודעות דואר אלקטרוני מכתובות הדואר האלקטרוני שנבחרו אל Accounts או Business Contacts שנבחרו. לאחר המקושר, כל הודעות הדואר האלקטרוני הנכנסות והיוצאות מופיעים במקטע היסטוריית התקשורת של תיק הלקוח או רשומת איש קשר עסקי. כל מי שיש לו גישה לרשומות אלה כתוצאה מכך מקבל גישה להודעות דואר אלקטרוני אלה.

כדי לצמצם את הסבירות שאנשים אחרים ייגשו להודעות הדואר האלקטרוני המקושרות שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם כבר הפעלת קישור אוטומטי של דואר אלקטרוני במסד הנתונים פרטית, לפני שיתוף מסד נתונים זה, בתיבת הדו-שיח שיתוף מסד נתונים, נקה את תיבת הסימון שברצוני לשמור את ההגדרות הנוכחיות של קישור אוטומטי של דואר אלקטרוני.

  • כדי להסיר את כל כתובות הדואר האלקטרוני מקושרות מרשומות שלך, בתפריט Business Contact Manager, לחץ על קישור לניהול אוטומטי דואר אלקטרוני ולאחר מכן בכרטיסיה דואר אלקטרוני, לחץ על נקה הכל.

  • כדי להסיר את הקישור להודעת דואר אלקטרוני ספציפית רשומה, פתח את היסטוריית התקשורת עבור הרשומה ומחק את ההודעה.

לקבלת מידע נוסף אודות קישור אוטומטי של דואר אלקטרוני, לחץ על עזרה בתיבת הדו-שיח קישור לניהול אוטומטי דואר אלקטרוני, או עיין בנושאים הבאים:

שיתוף מסד נתונים

באמצעות Business Contact Manager for Outlook, באפשרותך לשתף את הנתונים העסקיים שלך עם עמיתים לעבודה. כאשר אתה משתף את הנתונים העסקיים שלך, אתה מעניק עמיתים לעבודה access הבאים: כתובות הדואר האלקטרוני של הלקוחות שלך, כולל הודעות הדואר האלקטרוני שלהם (אם הפכת קישור אוטומטי של דואר אלקטרוני), היסטוריית תקשורת טלפונית יומני, קבצים ופגישות המקושרות תיקי לקוחות, אנשי קשר עסקיים, הזדמנויות, או פרוייקטים עסקיים.

הערה: Business Contact Manager for Outlook מחייב ההתקנה של Microsoft SQL Server Express. כאשר אתה משתף את מסד הנתונים של Business Contact Manager, SQL Server Express מאפשר למשתמשים מורשים גישה למסד הנתונים שלך. תוכנית זו לא שתף או שלח מידע אודות אתה או אנשי הקשר העסקיים שלך.

אל תשתף את מסד הנתונים של Business Contact Manager.

אם אתה מחליט לשתף את מסד הנתונים, לקבוע למי יש גישה אליו. רק אלה עמיתים לעבודה (אם אתה משתמש) להם הענקת גישה באפשרותך להשתמש את מסד הנתונים של Business Contact Manager.

אם ישנם פריטים בהיסטוריית התקשורת של רשומה כלשהי שאין ברצונך לשתף עם עמיתיך, מחק פריטים אלה מהיסטוריית התקשורת.

לקבלת מידע נוסף אודות שיתוף, עיין בנושאים הבאים:

שחזור מסד נתונים של Business Contact Manager

כאשר אתה מגבה את מסד הנתונים, אתה יוצר עותק של מסד הנתונים זה בנקודה מסוימת בזמן. שינויים שתבצע התוכן של מסד הנתונים הנוכחי לא ייכללו בסרטון עותק הגיבוי של מסד הנתונים. באותו אופן, השינויים שתבצע אל מסד הנתונים לאחר יצירת עותק הגיבוי יאבדו בעת שחזור מסד הנתונים מתוך עותק הגיבוי.

לקבלת מידע נוסף אודות גיבוי ושחזור של מסד הנתונים, עיין בנושאים הבאים:

מחיקת רשומות ופריטים

בעת מחיקת רשומות ופריטים ב- Business Contact Manager for Outlook, הם מאוחסנים בתיקיה פריטים שנמחקו של Business Contact Manager עוד רוקנת לתיקיה זו. רק הבעלים של מסד הנתונים יכול רוקן את התיקיה פריטים שנמחקו.

אם אתה הוא הבעלים של מסד הנתונים, רוקן מדי פעם את התיקיה פריטים שנמחקו של Business Contact Manager.

לקבלת מידע נוסף אודות מחיקה לצמיתות של פריטים, עיין בנושאים הבאים:

הפיכת חומת האש לזמינה

ללא חומת אש בין המחשב לאינטרנט, ניתן להגיע לקבצים שלך על-ידי אנשים אחרים. חומת אש עוזרת למנוע גישה בלתי מורשית. כברירת מחדל, חומת האש של Windows זמינה ב- Windows XP Home Edition, Windows XP Professional ו- Windows Vista.

הפיכת חומת האש של Windows לזמינה

  1. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על חומת האש של Windows.

  2. בתיבת הדו-שיח חומת האש של Windows, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • ב- Windows XP, לחץ על פעילה (מומלץ).

    • ב- Windows Vista, לחץ על שנה הגדרות ולאחר מכן לחץ על על (מומלץ).

הפיכת הצפנה לזמינה

כאשר Microsoft SQL Server Express מותקן יחד עם Business Contact Manager for Outlook, כברירת מחדל, הוא מוגדר להשתמש בהצפנת עבור כל התקשורת עם מסד הנתונים של Business Contact Manager. עם זאת, קיימים כמה תנאים נדירים בעת הצפנה עבור SQL Server Express לא יהיו זמינות כברירת מחדל.

הצפנה עוזר למנוע את הנתונים שנקראה על-ידי כל מי תגלה זאת.

ודא שהצפנה זמינה עבור SQL. לקבלת מידע נוסף אודות הפיכת הצפנה לזמינה עבור SQL Server Express, עיין במידע הבא:

אתרי תוכן

מאמרים ומידע אחר שיכולות לעזור לך בעסק שלך מורדים באופן קבוע אל דף הבית של Business Contact Manager. אם סיפקת מידע אודות העסק שלך כאשר נרשמת Business Contact Manager for Outlook, מאמרים אלה יחולו באופן ספציפי על העסק שלך.

עבור פרטיות או סיבות בטיחות, באפשרותך לבחור לא מספקים פרטים אודות העסק שלך, או הורדת מאמרים.

אם תבחר שלא מספקים מידע אודות העסק שלך, במהלך ההפעלה, בחר באחד ברצוני להירשם ללא שליחת פרטי הקשר לחצן האפשרות או, אם תחליט מתן פרטי קשר, אך אינך מעוניין לקבל מידע עסקי, נקה את אני מעוניין לקבל מעת לעת ידיעונים עם משאבים שימושיים עצות וטריקים שיעזרו לך להפיק את המרב מ- Business Contact Manager for Outlook, והצעות עבור מוצרים קשורים, שירותים ואירועים לחצן האפשרויות.

אם אינך מעוניין לקבל רשימת תיקיות, בדף הבית של Business Contact Manager, לחץ על הוספה או הסרה של תוכן ונקה את הבחירה. חזור על פעולה זו עבור כל כרטיסיה.

גישה למידע פיננסיות מהמערכת חשבונאות

באפשרותך לשלב את מערכת החשבונאות שלך והן במסד הנתונים של Business Contact Manager כדי לגשת נתונים פיננסיים אודות תיקי לקוחות בזמן השימוש ב- Business Contact Manager for Outlook. כאשר אתה משתף את מסד הנתונים עם עמיתים לעבודה לחוץ אותו המשולב עם מערכת חשבונאות, עמיתים לעבודה עשויות לכלול גם גישה היסטוריה פיננסית הלקוחות שלך אם עמיתיך לעבודה גם הוענקה גישה מערכת הנהלת חשבונות. לקבלת מידע נוסף על שילוב מערכת הנהלת חשבונות ולבני Business Contact Manager for Outlook, ראה עזרה במערכת חשבונאות.

תוכל לקבוע למי יש גישה אל נתונים פיננסיים של הלקוחות שלך מכיוון תעניק עמיתים לעבודה גישה למסד הנתונים המשותף. כאשר אתה מגדיר את מסד הנתונים של ניהול חשבונות, תוכל גם לקבוע מי יכול לגשת על נתונים פיננסיים. לקבלת מידע נוסף אודות גישה מידע פיננסי הלקוחות שלך בזמן השימוש ב- Business Contact Manager for Outlook, עיין בנושא הבא:

הערה: 

כדי לשמור על הפרטיות והאבטחה של המחשב, בקר לעתים באתרי האינטרנט הבאים לקבלת עדכונים ושיטות עבודה מומלצות:

באפשרותך גם שתירשם לקבל התראות דואר אלקטרוני עדכון אבטחה של Microsoft באמצעות אתר האינטרנט של Microsoft. השירות מותאם לכיוון משתמשים ביתיים ועסקים קטנים. אם נרשמת כמנוי, שירות זה יודיע לך כאשר Microsoft מהדורות התראה אבטחה חשובים עלון או וירוס ולאחר איום אילו פעולות לנקוט כדי מפניהן השוכבים גם. שירות זה אינו זמין כעת באנגלית בארצות הברית בלבד ואינו דורש שתרשום עם חשבון Microsoft Windows Live.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×