שמירה או המרה ל- PDF או ל- XPS

באפשרותך להשתמש בתוכניות Office כדי לשמור או להמיר קבצים לקבצי PDF כדי שתוכל לשתף או להדפיס אותם באמצעות מדפסות מסחריות. לא תזדקק לשם כך לתוכנות או לתוספות אחרות.

השתמש בתבנית PDF כשאתה מעוניין בקובץ אשר:

 • ייראה זהה ברוב המחשבים.

 • יהיה בעל גודל קובץ קטן יותר.

 • יהיה תואם לתבנית המקובלת בתעשייה.

דוגמאות לכך כוללות קורות חיים, מסמכים משפטיים, ידיעונים, קבצים המיועדים לקריאה בלבד (לא לעריכה) ולהדפסה וקבצים המיועדים להדפסה מקצועית.

כדי לייצא או לשמור קובץ כ- PDF, בקובץ Office, בתפריט קובץ, לחץ על יצא או על שמור בשם. כדי לעיין בהוראות מפורטות, בחר תוכנית של Office מהרשימה הנפתחת.

 1. פתח את הטבלה או את הדוח שברצונך לפרסם כ- PDF.

 2. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייצוא, לחץ על PDF או XPS

  סמל רצועת הכלים PDF XPS

 3. בשדה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור המסמך.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור.

 6. לחץ על פרסם.

מידע זה חל גם על Microsoft Excel Starter 2010.

הערה: אין באפשרותך לשמור גליונות Power View כקבצי PDF.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם ב- Excel 2013 או ב- Excel 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור כאשר תסיים.

 6. לחץ על שמור.

OneNote 2013 ו- OneNote 2016

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על יצא.

 3. תחת ייצא נוכחי, לחץ על החלק של המחברת שברצונך לשמור כ- PDF.

 4. תחת בחר תבנית, לחץ על PDF (*.pdf)‎ ולאחר מכן לחץ על יצא.

 5. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בשדה שם הקובץ, הזן שם עבור המחברת.

 6. לחץ על שמור.

OneNote 2010

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמור בשם ולאחר מכן לחץ על האפשרות המייצגת את החלק של המחברת שברצונך לשמור כ- PDF.

 3. תחת שמור מקטע בשם, לחץ על PDF (*.pdf)‎ ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 4. בשדה שם הקובץ, הזן שם עבור המחברת.

 5. לחץ על שמור.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם ב- PowerPoint 2013 וב- PowerPoint 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור כאשר תסיים.

 6. לחץ על שמור.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם ב- Project 2013 או ב- Project 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (.pdf)‎ ולאחר מכן לחץ על שמור.

 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ייצוא של מסמכים, בחר בפרסום טווח, בחר בכלול מידע שאינו מודפס בהתאם לרצונך ובתאימות ISO 19500-1 (‏PDF בלבד).

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם ב- Publisher 2013 או ב- Publisher 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

 5. אם ברצונך לשנות את אופן המיטוב של המסמך, לחץ על שינוי (לחץ על אפשרויות ב- Publisher 2013 או ב- Publisher 2016).

  • בצע את השינויים הרצויים ברזולוציית התמונה ובמידע שאינו מודפס.

  • לחץ על אפשרויות הדפסה כדי לבצע שינויים באפשרויות ההדפסה עבור המסמך.

  • לחץ על אישור כאשר תסיים.

 6. אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום.

 7. לחץ על שמור.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם ב- Visio 2013 או ב- Visio 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון הצג את הקובץ באופן אוטומטי לאחר השמירה.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור.

 6. לחץ על שמור.

Word 2013 ו- Word 2016

 1. בחר קובץ > ייצוא > צור PDF/XPS.

  לחצן 'צור PDF/XPS' בכרטיסיה 'ייצוא' ב- Word 2016.
 2. אם מאפייני מסמך Word שלך מכילים מידע שאינך מעוניין שייכלל ב- PDF, בחלון פרסם כ- PDF או XPS, בחר אפשרויות. לאחר מכן, בחר מסמך ונקה את התיבה מאפייני מסמך. הגדר כל אפשרות רצויה אחרת ולאחר מכן בחר אישור.

  נקה את התיבה 'מאפייני מסמך' כדי למנוע שיתוף של מידע זה בקובץ ה- PDF.

  לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני מסמך, ראה הצגה או שינוי של המאפיינים עבור קובץ Office 2016.

 3. בחלון פרסם כ- PDF או XPS, נווט אל המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ. כמו כן, תוכל לשנות כאן את שם הקובץ, אם ברצונך להשתמש בשם שונה.

 4. לחץ על פרסם.

מידע נוסף על אפשרויות PDF

 • כדי ליצור קובץ PDF רק מחלק מהעמודים במסמך, בחר אפשרות תחת טווח עמודים.

 • כדי לכלול ב- PDF שינויים מסומנים, תחת מה לפרסם, בחר מסמך המציג סימונים. אחרת, ודא שהאפשרות מסמך נבחרה.

 • כדי ליצור קבוצה של סימניות בקובץ ה- PDF, בחר צור סימניות באמצעות. לאחר מכן, בחר כותרות או, אם הוספת סימניות למסמך, בחר סימניות של Word.

 • אם אתה מעוניין לכלול מאפייני מסמך ב- PDF, ודא שהאפשרות מאפייני מסמך נבחרה.

 • כדי להפוך את המסמך לנוח יותר לקריאה עבור תוכנות לקריאת מסך, בחר תגיות מבנה מסמך עבור נגישות.

 • תואם ל- ISO 19005-1 (‏PDF/A) אפשרות זו מפיקה את מסמך ה- PDF כ- PDF בגירסה 1.7, תקן לאחסון בארכיון. PDF/A עוזר להבטיח כי מסמכים ייראו זהים כאשר ייפתחו לאחר מכן במחשב אחר.

 • טקסט מפת סיביות כאשר ייתכן שגופנים אינם מוטבעים אם לא ניתן להטביע גופנים במסמך, ה- PDF משתמש בתמונות מפת הסיביות של הטקסט כדי שה- PDF ייראה זהה למסמך המקורי. אם לא תבחר באפשרות זו ובקובץ נעשה שימוש בגופן שלא ניתן להטביעו, ייתכן שקורא ה- PDF יחליף אותו בגופן אחר.

 • הצפן את המסמך באמצעות סיסמה כדי להגביל גישה כך שרק אנשים שהסיסמה ידועה להם יוכלו לפתוח את ה- PDF, בחר באפשרות זו. בעת לחיצה על אישור, Word פותח את התיבה הצפנת מסמך PDF, שבה תוכל להקליד סיסמה ולאשר אותה.

פתיחה והעתקת תוכן מ- PDF ב- Word

באפשרותך להעתיק כל תוכן שתרצה מקבצי PDF על-ידי פתיחתם ב- Word.

עבור אל קובץ > פתח ואתר את קובץ ה- PDF‏. Word יפתח את התוכן של ה- PDF בקובץ חדש. באפשרותך להעתיק מתוכו כל תוכן שתרצה, כולל תמונות ודיאגרמות.

Word 2010

מידע זה חל גם על Microsoft Word Starter 2010.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם ב- Word 2013 וב- Word 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור כאשר תסיים.

 6. לחץ על שמור.

כדי לשמור את הקובץ כ- PDF ב- Office עבור Mac, בצע את השלבים הפשוטים הבאים:

 1. לחץ על קובץ

 2. לחץ על שמירה בשם

 3. לחץ על תבנית קובץ סמוך לתחתית החלון

  השתמש בכלי 'תבנית קובץ' תחת 'שמור בשם' ב- Word כדי לבחור לשמור בתבניות אחרות, כגון PDF
 4. בחר PDF מתוך הרשימה של תבניות הקובץ הזמינות

 5. הענק לקובץ שלך שם, אם אין לו עדיין שם ולאחר מכן לחץ על ייצוא

באפשרותך להשתמש ב- Word Online כדי להמיר את המסמך שלך ל- PDF על-ידי שימוש בפקודה 'הדפס'. פעולה זו תיצור PDF בסיסי המשמר את הפריסה ואת העיצוב של המסמך המקורי.

הפקודה 'הדפס' ב- Word Online

אם אתה זקוק לשליטה רבה יותר על האפשרויות עבור ה- PDF שלך, כגון הוספת סימניות, השתמש ביישום שולחן העבודה של Word כדי להמיר את המסמך שלך ל- PDF. לחץ על פתח ב- Word כדי להתחיל להשתמש ביישום שולחן העבודה.

תמונה של הפקודה 'פתח ב- Word' ב- Word Online

אם יישום שולחן העבודה של Word אינו ברשותך, באפשרותך לנסות או לקנות את הגירסה העדכנית ביותר של Office כעת.

עצות: 

 • ספר לנו איך תשתמש בתכונה זו ב- Word Online בתחתית חלון Word Online, לחץ על עזור לשפר את Office.

 • הפקודה 'עזור לשפר את Office'

בחר את התוכנית של Office מהרשימה הנפתחת.

 1. פתח את הטבלה או את הדוח שברצונך לפרסם כ- PDF.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ לצד שמור בשם ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 3. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הקובץ.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 5. אם ברצונך לפתוח את הקובץ מיד לאחר שמירתו, בחר את תיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום. תיבת סימון זו זמינה רק אם מותקן במחשב שלך קורא PDF.

 6. לצד מטב עבור, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לתכונה שחשובה לך יותר – גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם לטבלה או לדוח נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה פחות חשובה מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 7. כדי לציין אפשרויות שונות עבור הקובץ, לחץ על אפשרויות (תוכל למצוא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף). לחץ על אישור.

 8. בתיבת הדו-שיח פרסום כ- PDF או XPS, לחץ על פרסם.

  אם ברצונך לבצע שינויים בקובץ PDF לאחר שמירתו, חזור לקובץ המקורי של Microsoft Office system 2007 שממנו יצרת אותו ושמור שוב את הקובץ כ- PDF.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ לצד שמור בשם ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור חוברת העבודה.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 4. אם ברצונך לפתוח את הקובץ מיד לאחר שמירתו, בחר את תיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום. תיבת סימון זו זמינה רק אם מותקן במחשב שלך קורא PDF.

 5. לצד מטב עבור, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לתכונה שחשובה לך יותר – גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם לחוברת העבודה נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה פחות חשובה מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 6. כדי לציין אפשרויות שונות עבור הקובץ, לחץ על אפשרויות (תוכל למצוא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף). לחץ על אישור.

 7. לחץ על פרסם.

אם ברצונך לבצע שינויים בקובץ PDF לאחר שמירתו, חזור לקובץ המקורי של Microsoft Office system 2007 שממנו יצרת אותו ושמור שוב את הקובץ כ- PDF. לקבלת מידע נוסף, ראה ללמוד אודות תבניות הקובץ PDF ו- XPS.

 1. בתפריט קובץ, הצבע על יצא אל ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הטופס.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 4. אם ברצונך לפתוח את הקובץ מיד לאחר שמירתו, בחר את תיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום. תיבת סימון זו זמינה רק אם מותקן במחשב שלך קורא PDF.

 5. לצד מטב עבור, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לתכונה שחשובה לך יותר – גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם לטופס נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה פחות חשובה מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 6. לחץ על פרסם.

אם ברצונך לבצע שינויים בקובץ PDF לאחר שמירתו, חזור לקובץ המקורי של Microsoft Office system 2007 שממנו יצרת אותו ושמור שוב את הקובץ כ- PDF. לקבלת מידע נוסף, ראה ללמוד אודות תבניות הקובץ PDF ו- XPS.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום כ- PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הקובץ.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 4. לצד טווח עמודים, לחץ על האפשרות המייצגת את החלק של המחברת שברצונך לשמור כ- PDF.

 5. לחץ על פרסם.

אם ברצונך לבצע שינויים בקובץ PDF לאחר שמירתו, חזור לקובץ המקורי של Microsoft Office system 2007 שממנו יצרת אותו ושמור שוב את הקובץ כ- PDF. לקבלת מידע נוסף, ראה ללמוד אודות תבניות הקובץ PDF ו- XPS.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ לצד שמור בשם ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור המצגת.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 4. אם ברצונך לפתוח את הקובץ מיד לאחר שמירתו, בחר את תיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום. תיבת סימון זו זמינה רק אם מותקן במחשב שלך קורא PDF.

 5. לצד מטב עבור, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לתכונה שחשובה לך יותר – גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם למצגת נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה פחות חשובה מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 6. כדי לציין אפשרויות שונות עבור הקובץ, לחץ על אפשרויות (תוכל למצוא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף). לחץ על אישור.

 7. לחץ על פרסם.

אם ברצונך לבצע שינויים בקובץ PDF לאחר שמירתו, חזור לקובץ המקורי של Microsoft Office system 2007 שממנו יצרת אותו ושמור שוב את הקובץ כ- PDF. לקבלת מידע נוסף, ראה ללמוד אודות תבניות הקובץ PDF ו- XPS.

שמירת קובץ כ- PDF לשיתוף או הפצה באינטרנט

אם ברצונך לשתף את הפרסום בתבנית קבועה באינטרנט או ברשת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום כ- PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הפרסום.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 4. לצד מטב עבור, לחץ על שינוי.

 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום, ברשימה ציין כיצד פרסום זה יודפס או יופץ, לחץ על אפשרות המיטוב שתואמת לצרכי הפרסום. לדוגמה, אם הפרסום יופץ באופן מקוון, ואיכות ההדפסה פחות חשובה משמירה על גודל קובץ קטן, לחץ על גודל מינימלי. אם איכות ההדפסה חשובה יותר מגודל הקובץ, לחץ על הדפסה באיכות גבוהה.

 6. לחץ על מתקדם כדי להציג את תיבת הדו-שיח במלואה ובחר את ההגדרות הדרושות (תוכל למצוא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף).

 7. לחץ על אישור.

 8. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, אם ברצונך לפתוח את הקובץ מיד לאחר שמירתו, בחר את תיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום. תיבת סימון זו זמינה רק אם מותקן במחשב שלך קורא PDF ואם האפשרות דפוס מסחרי לא נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום.

 9. לחץ על שמור.

שמירת קובץ כ- PDF עבור הדפסה מסחרית

אם הפרסום נשלח להדפסה מסחרית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט קובץ הצבע על ארוז ולך ולאחר מכן לחץ על העברה לשירות הדפסה מסחרי.

 2. בחלונית משמאל, ברשימה כיצד יודפס פרסום זה?, לחץ על האפשרות הרצויה. אם בכוונתך להשתמש בשירות דפוס אופסט, לחץ על דפוס מסחרי. אם בכוונתך להשתמש במדפסת מסחרית באיכות גבוהה, לחץ על הדפסה באיכות גבוהה.

 3. לחץ על אפשרויות הדפסה.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות הדפסה, בחר את האפשרויות הרצויות (תוכל למצוא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף). לחץ על אישור.

 5. תחת בחר פריט לתיקון, תקן את הבעיות שזוהו על-ידי Publisher.

 6. תחת יצא, בחר את תיבת הסימון צור קובץ PDF.

 7. לחץ על שמירה.

 8. באשף ארוז ולך, בחר את המיקום שאליו ברצונך לייצא את הקובץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

אם ברצונך לבצע שינויים בקובץ PDF לאחר שמירתו, חזור לקובץ המקורי של Microsoft Office system 2007 שממנו יצרת אותו ושמור שוב את הקובץ כ- PDF. לקבלת מידע נוסף, ראה ללמוד אודות תבניות הקובץ PDF ו- XPS.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום כ- PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור הציור.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 4. אם ברצונך לפתוח את הקובץ מיד לאחר שמירתו, בחר את תיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום. תיבת סימון זו זמינה רק אם מותקן במחשב שלך קורא PDF.

 5. לצד מטב עבור, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לתכונה שחשובה לך יותר – גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם לציור נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה פחות חשובה מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 6. כדי להדפיס רק חלק מהעמודים או לציין אפשרויות פרסום אחרות, לחץ על אפשרויות ובחר את ההגדרות הדרושות (תוכל למצוא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף). לחץ על אישור.

 7. לחץ על פרסם.

אם ברצונך לבצע שינויים בקובץ PDF לאחר שמירתו, חזור לקובץ המקורי של Microsoft Office system 2007 שממנו יצרת אותו ושמור שוב את הקובץ כ- PDF. לקבלת מידע נוסף, ראה ללמוד אודות תבניות הקובץ PDF ו- XPS.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ לצד שמור בשם ולאחר מכן לחץ על PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור המסמך.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 4. אם ברצונך לפתוח את הקובץ מיד לאחר שמירתו, בחר את תיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום. תיבת סימון זו זמינה רק אם מותקן במחשב שלך קורא PDF.

 5. לצד מטב עבור, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לתכונה שחשובה לך יותר – גודל הקובץ או איכות ההדפסה:

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם איכות ההדפסה פחות חשובה מגודל הקובץ, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 6. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את טווח העמודים שיודפס, לקבוע אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט (תוכל למצוא קישורים למידע נוסף על אפשרויות אלה בסעיף למידע נוסף). לחץ על אישור.

 7. לחץ על פרסם.

אם ברצונך לבצע שינויים בקובץ PDF לאחר שמירתו, חזור לקובץ המקורי של Microsoft Office system 2007 שממנו יצרת אותו ושמור שוב את הקובץ כ- PDF. לקבלת מידע נוסף, ראה ללמוד אודות תבניות הקובץ PDF ו- XPS.

כדי לייצא מסמך Word או חוברת עבודה של Excel לתבנית PDF ב- iOS, הקש על הכפתור קובץ בחלק הימני העליון, בחר ייצא ולאחר מכן בחר PDF.

הקש על 'קובץ' > 'ייצוא' כדי לייצא את המסמך שלך ל- PDF

התבנית Portable Document Format (PDF)‎    שומרת על עיצוב המסמך ומאפשרת שיתוף קבצים. כאשר קובץ בתבנית PDF מוצג באופן מקוון או מודפס, הוא שומר על העיצוב שייעדת לו. תבנית PDF שימושית גם במסמכים המיועדים לשכפול בשיטות הדפסה מסחריות. PDF היא תבנית תקפה ומקובלת אצל סוכנויות וארגונים רבים, והמציגים זמינים במגוון רחב יותר של פלטפורמות בהשוואה ל- XPS.

חשוב: כדי להציג קובץ PDF, עליך להתקין במחשב קורא PDF כגון Acrobat Reader, הזמין דרך Adobe Systems.

למידע נוסף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×