של Skype for Business ועידה סדרן פעילות דוח

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Office 365 דוחות לוח המחוונים החדש מראה לך את המבט הכולל של פעילות על-פני מוצרי Office 365 בארגון שלך. הוא מאפשר לך להסתעף מוצר בודדים בדוחות ברמת כדי להעניק לך הבנה פרטנית יותר אודות הפעילויות בתוך כל מוצר. לדוגמה, באפשרותך להשתמש הדוח Skype for Business ועידה סדרן פעילות כדי לראות כמה המשתמשים שלך הם ארגון ועידות המשתמשות העברת הודעות מיידיות, שמע/וידאו, שיתוף, באינטרנט, צד שלישי - החיוג-או ממנה, יישומים והחיוג-או ממנה - Microsoft. בדוק את המבט הכולל של דוחות.

דוח זה יחד עם Skype אחרים עבור דוחות עסקיים מעניקות לך פרטים על פעילות ועידות מאורגנים ברחבי הארגון שלך. פרטים אלה שימושיים במיוחד כאשר אתה חקירת, תכנון ואם אחרים החלטות עסקיים עבור הארגון שלך.

הערה: באפשרותך לראות את כל של Skype for Business דוחות בעת כניסה כמנהל למרכז הניהול של Office 365.

כיצד להגיע אל Skype for Business ועידה סדרן דוח

 1. עבור אל מרכז הניהול של Office 365 > דוחות.

 2. בחר דוחות מהתפריט הימני או לחץ על הרכיב דוחות.

 3. לחץ על הרכיב הגרפי של Skype for Business פעילות בלוח המחוונים ולאחר מכן בחר Skype for Business ועידה סדרן פעילות מהרשימה או בחר אותה מהרשימה בחר דוח בעמוד שימוש.

  חשוב: בהתאם למנוי Office 365 שברשותך, ייתכן שלא תראה כל products and דוחות פעילות שמוצג כאן.

פירוש של Skype for Business ועידות סדרן דוח

באפשרותך לקבל תצוגה ל- Skype for Business ועידות המארגן שלהן על-ידי הצגת התרשימים פעילות, משתמשיםודקות.

1

ניתן להציג את הדוח Skype for Business ועידה סדרן פעילות עבור מגמות מעל 7 הימים האחרונים, 30 יום, 90 יום או 180 ימים.

2

כל דוח כולל תאריך יצירה. בדרך כלל, הדוחות משקפים השהיה של 24 עד 48 שעות ממועד הפעילות.

3

השתמש תרשים אינטראקטיבי נתוני זמן אמת בתרשים פעילות כדי להבין מגמות שימוש וכדי לראות את המספר הכולל של ועידות שלא היו מסודרים וסוג ועידות שבה נעשה נשמרות בארגון שלך. אותו מדגימים את המספר הכולל וסוגי של הודעות מיידיות, שמע/וידאו, שיתוף יישומים, אינטרנט, חיוג-או ממנה - צד שלישי ועידות Microsoft החיוג-או ממנה המארגן שלהן ברחבי הארגון שלך.

4

השתמש תרשים אינטראקטיבי נתוני זמן אמת בתרשים למשתמשים להבין מגמות שימוש וכדי לראות את מספר המשתמשים הייחודיים יש המארגן שלהן ועידות שבה נעשה נשמרות בארגון שלך. הוא יראה לך המספר הכולל של משתמשים יחד עם סוגי הודעות מיידיות, שמע/וידאו, שיתוף יישומים, אינטרנט, חיוג-או ממנה - צד שלישי ו- Microsoft החיוג-או ממנה של ועידות היו המארגן שלהן.

5

השתמש תרשים אינטראקטיבי נתוני זמן אמת בתרשים דקות כדי להבין מגמות שימוש וכדי לראות את מספר הדקות המשמשות על-ידי משתמשים בעת מארגנים ועידה באמצעות שמע/וידאו, נכנסות ואת חיוג יוצא - Microsoft כספק שיחות ועידה שלהם. הוא יראה לך המספר הכולל של דקות של שמע/וידאו ו-Microsoft נכנסות דקות ו- Microsoft חיוג יוצא דקות הנמצאים בשימוש במהלך ועידות היו המארגן שלהן.

6

כל תרשים מכיל 'X' (אופקי) ולרוחב ציר (אנכי) 'Y'.

 • בתרשים פעילות פעילות, ציר Y הוא המספר הכולל של העברת הודעות מיידיות, שמע/וידאו, ושיתוף יישומים, אינטרנט, חיצוני החיוג ב/יוצא-3rd ו- Microsoft החיוג-או ממנה של ועידות המארגן שלהן המשתמשים בארגון שלך.

 • בתרשים פעילות משתמשים, ציר Y הוא מספר המשתמשים הכולל אותם העברת הודעות מיידיות, שמע/וידאו, ושיתוף יישומים, אינטרנט, צד שלישי - החיוג-או ממנה והחיוג-או ממנה - Microsoft של ועידות המארגן שלהן המשתמשים בארגון שלך.

 • בתרשים פעילות דקות, ציר Y הוא המספר הכולל של דקות שמע/וידאו, נכנסות Microsoft לדקות דקות Microsoft חיוג יוצא עבור ועידות המארגן שלהן המשתמשים בארגון שלך. .

 • ציר X בשני התרשימים הוא טווח התאריכים שנבחר עבור דוח ספציפי זה.

7

באפשרותך לסנן את הסידרה שהמוצג בתרשים על-ידי לחיצה על פריט במקרא. לדוגמה, בתרשים פעילות, לחץ או הקש על הודעות מיידיות, שמע/וידאו, שיתוף יישומים, אינטרנט, חיוג-או ממנה - צד שלישי ולאחר Microsoft החיוג-או ממנה כדי לראות רק את המידע הקשור כל אחד מהם. שינוי הקטע הנבחר זה אינו משנה את המידע בטבלה רשת.

8

הטבלה מציגה פירוט של הפעילויות ועידה מאורגנים לכל משתמש. פעולה זו מציגה את כל המשתמשים בעלי Skype for Business להקצות אותם וועידות הם המארגן שלהן. באפשרותך להוסיף עמודות נוספות לטבלה.

 • שם המשתמש הוא שם המשתמש.

 • שנמחקו מציין כי הוסר הרשיון של המשתמש.

  הערה: פעילות עבור משתמש שנמחקו עדיין תוצג בדוח כל עוד באפשרותו היה רשיון עבור כמה זמן במהלך פרק הזמן הנבחר. העמודה שנמחקו מסייע לך, שים לב כי המשתמש שייתכן עוד פעיל, אך פורסם לפני לנתונים בדוח.

 • תאריך שנמחקו הוא התאריך שבו הוסר הרשיון של המשתמש.

 • התאריך האחרון של פעילות (UTC) היא פעילות התאריך האחרון (UTC) עבור משתמש זה.

 • העברת הודעות מיידיות מציג את המספר הכולל של הודעות מיידיות ועידות היו המארגן שלהן.

 • שמע/וידאו מציג את המספר הכולל של ועידות שמע/וידאו היו המארגן שלהן.

 • שיתוף יישומים מציג את המספר הכולל של יישום שיתוף ועידות היו המארגן שלהן.

 • אינטרנט מציג את המספר הכולל של ועידות אינטרנט היו המארגן שלהן.

 • חיוג-או ממנה - צד שלישי מציג את המספר הכולל של ועידות החיוג-או ממנה שלא היו מסודרים המשתמשות ספק ועידות שמע של צד שלישי.

 • Microsoft החיוג-או ממנה מציג את המספר הכולל של ועידות Microsoft (PSTN) החיוג-או ממנה היו המארגן שלהן.

 • דקות שמע/וידאו מציג את המספר הכולל של דקות בשימוש מאורגנים ועידות שמע/וידאו להשתמש בהם.

 • דקות Microsoft נכנסות מציג את המספר הכולל של דקות נכנסות בשימוש פגישות היו המארגן שלהן המשתמשות ב- Microsoft כספק ועידות שמע.

 • חיוג יוצא Microsoft דקות מציג את המספר הכולל של דקות חיוג יוצא בשימוש פגישות היו המארגן שלהן המשתמשות ב- Microsoft כספק ועידות שמע.

אם מדיניות הארגון מונעת ממך להציג דוחות הכוללים פרטי משתמשים המאפשרים זיהוי אישי, תוכל לשנות את הגדרת הפרטיות עבור כל הדוחות הללו. עיין בסעיף כיצד ניתן להסתיר פרטים ברמת המשתמש במאמר דוחות פעילות במרכז הניהול של Office 365.

9

לחץ או הקש על עמודות כדי להוסיף או להסיר עמודות מהדוח.

Skype for Business Online דיווח ' ניהול '.

10

באפשרותך גם לייצא נתוני הדוח לקובץ. csv של Excel, על-ידי לחיצה או הקשה על ייצוא.

לחצן ייצוא של Skype for Business דיווח.

כך ייצוא נתונים של כל המשתמשים, והוא מאפשר לך לבצע מיון וסינון של פשוט לצורך ניתוח נוסף. אם יש לך פחות מ- 2000 משתמשים, באפשרותך למיין ולסנן בתוך הטבלה בדוח עצמו. אם יש לך יותר מ- 2000 משתמשים, סדר המיון והסינון, יהיה עליך לייצא את הנתונים.

רוצה לראות אחרים Skype for Business דוחות?

 • Skype for Business פעילות באפשרותך לראות את כמות המשתמשים שלך משתמשים עמית-לעמית, מאורגן והשתתפו בהפעלות שיחות ועידה.

 • לקוחות Skype for Business בשימוש באפשרותך לראות את ההתקנים כולל מערכות הפעלה מבוססות Windows ומכשירים ניידים בעלי Skype for Business app מותקן ואתה משתמש אותו עבור העברת הודעות מיידיות ופגישות.

 • Skype for פעילות המשתתפים ועידה עסקית באפשרותך לראות כמה הודעות מיידיות, שמע/וידאו, שיתוף יישומים, אינטרנט וו -הם ועידות שיחות ועידה חיוג-או ממנה השתתפו.

 • Skype for Business פעילות עמית-לעמית באפשרותך לראות את כמות המשתמשים שלך משתמשים העברת הודעות מיידיות, שמע/וידאו, שיתוף יישומים והעברת קבצים.

 • Skype for Business חסום משתמשים באפשרותך לראות את המשתמשים בארגון שלך שנחסמו לבצע שיחות PSTN.

 • Skype for Business PSTN שימוש באפשרותך לראות את מספר הדקות שהושקע בשיחות תקשורת נכנסת/יוצאת ואת העלות עבור שיחות אלה.

 • Skype for Business הפעלה פרטי דוח באפשרותך לראות פרטים אודות סוג המדיה הנמצא בשימוש, משך ההפעלה, ללקוח הנמצא בשימוש ואת כתובת ה-URL של שיחות ועידה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

דוחות פעילות במרכז הניהול של Office 365

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×