של Skype for Business דוח פעילות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Office 365 דוחות לוח המחוונים החדש מראה לך את המבט הכולל של פעילות על-פני מוצרי Office 365 בארגון שלך. הוא מאפשר לך להסתעף מוצר בודדים בדוחות ברמת כדי להעניק לך הבנה פרטנית יותר אודות הפעילויות בתוך כל מוצר. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בדוח Skype for Business פעילות כדי לראות את כמות המשתמשים שלך משתמשים עמית-לעמית, כשהם מאורגנים והשתתפו בהפעלות שיחות ועידה. בדוק את המבט הכולל של דוחות.

דוח זה יחד עם Skype אחרים עבור דוחות עסקיים מעניקות לך פרטים על פעילות ברחבי הארגון שלך. פרטים אלה שימושיים במיוחד כאשר אתה חקירת, תכנון, וביצוע עסקיים אחרים החלטות עבור הארגון שלך.

הערה: באפשרותך לראות את כל של Skype for Business דוחות בעת כניסה כמנהל למרכז הניהול של Office 365.

כיצד להגיע אל Skype for Business דוח פעילות

 1. עבור אל מרכז הניהול של Office 365 > דוחות.

 2. בחר דוחות מהתפריט הימני או לחץ על הרכיב דוחות.

 3. לחץ על הרכיב הגרפי של Skype for Business פעילות בלוח המחוונים ולאחר מכן בחר Skype עבור הפעילות העסקית או בחר אותה מהרשימה בחר דוח דוחות שימוש הדף.

  Skype for Business הרכיב הגרפי של לוח המחוונים.

  חשוב: בהתאם למנוי Office 365 שיש לך, ייתכן שתראה כעת כל מוצרי ודוחות שמוצג כאן.

פירוש של Skype for Business דוח פעילות

באפשרותך לקבל תצוגה לתוך Skype של המשתמש שלך עבור הפעילות העסקית על-ידי הצגת התרשימים פעילויות ואירועים משתמשים.

Skype for Business דוח פעילות מקוונת

1

ניתן להציג את הדוח Skype for Business פעילות עבור מגמות מעל 7 הימים האחרונים, 30 יום, 90 יום או 180 ימים.

2

כל דוח כולל תאריך יצירה. בדרך כלל, הדוחות משקפים השהיה של 24 עד 48 שעות ממועד הפעילות.

3

השתמש נתוני התרשים אינטראקטיביים בתרשים פעילות כדי להבין מגמות שימוש וכדי לראות את מספר פעילויות ועידה כעת נשמרות בארגון שלך. אותו מדגימים את המספר הכולל וסוגי של הפעלות עמית-לעמית, המאורגןParticipated בהפעלות ועידה ברחבי הארגון שלך.

4

השתמש נתוני התרשים אינטראקטיביים בתרשים למשתמשים להבין מגמות שימוש וכדי לראות את מספר המשתמשים הייחודיים משתתף פעילויות ועידה כעת נשמרות בארגון שלך. היא תופיע לך המספר הכולל של משתמשים יחד עם סוגי הפעלות עמית-לעמית, המאורגן ו- Participated להפעלות ועידה.

5

באפשרותך לסנן את הסידרה שהמוצג בתרשים על-ידי לחיצה על פריט במקרא. לדוגמה, בתרשים פעילות, לחץ או הקש, הפעלות עמית-לעמית, המאורגן או Participated כדי לראות רק את המידע הקשור כל אחד מהם. שינוי הקטע הנבחר זה אינו משנה את המידע בטבלה רשת.

6

כל תרשים מכיל 'X' (אופקי) ולרוחב ציר (אנכי) 'Y'.

 • בתרשים פעילות, ציר Y הוא המספר הכולל של עמית-לעמית, כשהם מאורגנים והשתתפו בהן הפעלות ועידה נשמרות.

 • בתרשים פעילות משתמשים, ציר Y הוא מספר בהשתתפות משתמש ייחודי לכל מסוג עמית-לעמית, כשהם מאורגנים והשתתפו בהן ועידה..

 • ציר X בשני התרשימים הוא טווח התאריכים שנבחר עבור דוח ספציפי זה.

7

הטבלה מציגה פירוט של כל הפעילויות שיחות ועידה לכל משתמש. פעולה זו מציגה את כל המשתמשים בעלי Skype for Business מוקצה אותם ואת בפעילויות שלהם שיחות ועידה. באפשרותך להוסיף עמודות נוספות לטבלה.

 • שם המשתמש הוא שם המשתמש.

 • שנמחקו מציין כי הוסר הרשיון של המשתמש.

  הערה: פעילות עבור משתמש שנמחקו עדיין תוצג בדוח כל עוד באפשרותו היה רשיון עבור כמה זמן במהלך פרק הזמן הנבחר. העמודה שנמחקו מסייע לך, שים לב כי המשתמש שייתכן עוד פעיל, אך פורסם לפני לנתונים בדוח.

 • תאריך שנמחקו הוא התאריך שבו הוסר הרשיון של המשתמש.

 • התאריך האחרון של פעילות (UTC) הפעם האחרונה המשתמש עניין בקרב בהפעלה עמית-לעמית, או לארגן ועידה או השתתפו בוועידה.

 • הפעלות עמית-לעמית מציג את המספר הכולל של הפעלות עמית-לעמית ועידה שהשתמשו על-ידי המשתמש.

 • סדר ועידות מציג את המספר הכולל של ועידות המארגן שלהן על-ידי משתמש זה.

 • ועידות Participated נכנסות מציג את המספר הכולל של ועידות שבה משתמש זה השתתפו בהן.

 • מוצר שהוקצה הוא מוצרי Office 365 הרשיונות שהוקצו למשתמש זה.

אם למדיניות הארגון מונעת ממך הצגת דוחות כאשר הוא משתמש מידע המאפשר זיהוי אישי, באפשרותך לשנות את הגדרת פרטיות עבור כל הדוחות אלה. להוציא כיצד להסתיר פרטים ברמת המשתמש? מקטע דוחות פעילות במרכז הניהול של Office 365.

8

לחץ או הקש על עמודות כדי להוסיף או להסיר עמודות מהדוח.

Skype for Business Online דיווח ' ניהול '.

9

באפשרותך גם לייצא נתוני הדוח לקובץ. csv של Excel, על-ידי לחיצה או הקשה על ייצוא.

לחצן ייצוא של Skype for Business דיווח.

כך ייצוא נתונים של כל המשתמשים, והוא מאפשר לך לבצע מיון וסינון של פשוט לצורך ניתוח נוסף. אם יש לך פחות מ- 2000 משתמשים, באפשרותך למיין ולסנן בתוך הטבלה בדוח עצמו. אם יש לך יותר מ- 2000 משתמשים, סדר המיון והסינון, יהיה עליך לייצא את הנתונים.

רוצה לראות אחרים Skype for Business דוחות?

 • Skype for Business פעילות - תוכל לראות כמות המשתמשים שלך משתמשים עמית-לעמית, מאורגן והשתתפו בהפעלות שיחות ועידה.

 • Skype for Business עמית-לעמית פעילות - באפשרותך להשתמש ראה כמות המשתמשים שלך משתמשים יישום שמע/וידאו, העברת הודעות מיידיות, שיתוף והעברה של קבצים.

 • Skype for Business ועידה סדרן פעילות - תוכל לראות באיזו מידה ארגון של המשתמשים שלך ועידות המשתמשות שיתוף יישומים שמע/וידאו, העברת הודעות מיידיות, אינטרנט, צד שלישי - החיוג-או ממנה והחיוג-או ממנה - Microsoft.

 • Skype עבור פעילות המשתתפים ועידה Business - תוכל לראות כמה הודעות מיידיות, שמע/וידאו, שיתוף יישומים, אינטרנט וו -הם ועידות שיחות ועידה חיוג-או ממנה השתתפו.

 • לקוחות Skype for Business בשימוש - באפשרותך לראות את ההתקנים כולל מערכות הפעלה מבוססות Windows ומכשירים ניידים בעלי Skype for Business app מותקן ואתה משתמש אותו עבור העברת הודעות מיידיות ופגישות.

 • Skype for Business PSTN שימוש - באפשרותך לראות את מספר הדקות שהושקע בשיחות תקשורת נכנסת/יוצאת ואת העלות עבור שיחות אלה.

 • Skype for Business חסום משתמשים - תוכל לראות את המשתמשים בארגון שלך שנחסמו לבצע שיחות PSTN.

 1. הערה: אם אתה משתמש קלאסית דוחות מרכז הניהול של Office 365, חלק מהנתונים ייתכן חסרים או לא מדויקים. השתמש שלנו דוחות חדשים במקום זאת!

  היכנס ל- Office 365 באמצעות בית הספר או חשבון בעבודה.

 2. עבור אל מרכז הניהול של Office 365 > דוחות.

 3. בחלון המחוונים של Office 365, תחת Skype for Business, לחץ על שם הדוח.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×