שליטה על העיצוב בעת הדבקת טקסט

כאשר אתה גוזר או מעתיק טקסט ולאחר מכן מדביק אותו למסמך שלך, האם אתה מעוניין שהטקסט ייראה כפי שהוא נראה במקור, או שייראה כמו הטקסט המקיף במיקומו החדש? ייתכן שלעתים תרצה אפשרות אחת ולעתים אפשרות אחרת, בהתאם למצב.

לדוגמה, אם אתה מוסיף למסמך שלך הצעת מחיר מדף אינטרנט, ייתכן שאתה רוצה שהצעת המחיר תופיע בדיוק כפי שהיא מופיעה בדף האינטרנט. מצד שני, אם אתה מעתיק טקסט מאחד המסמכים שלך למסמך אחר, ייתכן שתעדיף שהטקסט שהועתק ייראה כמו הטקסט במסמך היעד.

ב- Word, ניתן לבחור אחת מאפשרויות אלה בכל פעם שאתה מדביק טקסט. אם אתה בדרך כלל מעוניין באחת מהאפשרויות, באפשרותך להגדיר אותה כברירת המחדל עבור טקסט מודבק. מאמר זה מסביר כיצד לעשות זאת.

לחצן אפשרויות הדבקה מופעל כברירת מחדל. אם אינך רואה את הלחצן, ייתכן שהוא כבוי. בצע שלבים אלה כדי להפעיל אותו.

 1. ב- Word 2010‏, Word 2013 או Word 2016, לחץ על קובץ > אפשרויות > מתקדם.

  ב- Word 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word > מתקדם.

 2. באפשרות גזירה, העתקה והדבקה, בחר את תיבת הסימון הצג את לחצן 'אפשרויות הדבקה' בעת הדבקת תוכן.

 3. לחץ על אישור.

ייתכן שעל הטקסט שאתה מעביר או מעתיק מוחל גופן מסוים או סוג אחר של עיצוב, כגון מודגש או נטוי, שהנו שונה מזה של המסמך שבו אתה מדביק את הטקסט. לדוגמה, ניתן להעביר או להעתיק טקסט מודגש, 10-נק', Times New Roman ולהדביק אותו לצד טקסט רגיל, 11-נקודות, Calibri. אם אתה מעוניין שהטקסט שהודבק יופיע בגופן Times New Roman במקום Calibri, באפשרותך לשמר את המראה שלו.

 1. בחר את הטקסט שברצונך להעביר או להעתיק ולאחר מכן הקש CTRL+X כדי להעביר את הטקסט, או הקש CTRL+C כדי להעתיק את הטקסט.

 2. לחץ על המקום שבו ברצונך להדביק את הטקסט ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 3. לחץ על לחצן אפשרויות הדבקה תמונת לחצן , המופיע לאחר הדבקת הטקסט.

  אם אינך רואה את לחצן אפשרויות הדבקה, הקש CTRL+Z כדי לבטל את ההדבקה ולאחר מכן הפעל את האפשרות כדי להציג אותו. לקבלת מידע אודות ההליכים, עבור אל הפעלת לחצן 'אפשרויות הדבקה'.

 4. לחץ על שמור על עיצוב המקור.

  הערה: אם אתה מדביק פריטים מרשימה עם תבליטים או מרשימה ממוספרת לתוך מסמך הכולל רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת, ייתכן שלא תראה את האפשרות שמור על עיצוב המקור כאשר תלחץ על לחצן אפשרויות הדבקה. לקבלת מידע נוסף אודות הדבקת רשימות, ראה הדבקת פריטים מתוך רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת במאמר זה.

אם אתה מדביק חלק מפיסקה ממסמך Word אחר ובכל מסמך מוגדרים הסגנונות באופן שונה, כגון Normal, Heading 1 וכן הלאה, לחצן אפשרויות הדבקה יכול להציג את שמור על עיצוב המקור כאפשרות שנבחרה, אולם הטקסט המודבק לא ייראה כמו הטקסט במסמך המקורי. זאת משום שהעיצוב של הטקסט במסמך המקורי נקבע על-ידי סגנון הפיסקה שלו. אם ברצונך לשמור על העיצוב המקורי שלו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. כאשר אתה גוזר או מעתיק את הטקסט המקורי, הקפד לכלול את סימון הפיסקה (¶).

  כדי להציג את סימון הפיסקה, לחץ על הצג/הסתר ¶ בקבוצה פיסקה שבכרטיסיה בית.

  רצועת הכלים ב-Word

 2. הדבק את הטקסט.

 3. לחץ על לחצן אפשרויות הדבקה תמונת לחצן , המופיע לאחר הדבקת הטקסט.

  אם אינך רואה את לחצן אפשרויות הדבקה, הקש CTRL+Z כדי לבטל את ההדבקה ולאחר מכן הפעל את האפשרות כדי להציג אותו. לקבלת מידע אודות ההליכים, עבור אל הפעלת לחצן 'אפשרויות הדבקה'.

 4. מחק את כל הטקסט הלא רצוי שמופיע לפני סוף הפיסקה.

ייתכן שעל הטקסט שאתה מעביר או מעתיק מוחל גופן מסוים או סוג אחר של עיצוב (כגון מודגש או נטוי), שהנו שונה מזה של המסמך שבו אתה מדביק את הטקסט. לדוגמה, ניתן להעביר או להעתיק טקסט מודגש, 10-נק', Times New Roman ולהדביק אותו לצד טקסט רגיל, 11-נקודות, Calibri. אם אתה מעוניין שהטקסט המודבק יופיע ב- Calibri ויתאים לטקסט המקיף, בצע את הפעולות הבאות.

 1. בחר את הטקסט שברצונך להעביר או להעתיק ולאחר מכן הקש CTRL+X כדי להעביר את הטקסט, או הקש CTRL+C כדי להעתיק את הטקסט.

 2. לחץ על המקום שבו ברצונך להדביק את הטקסט ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 3. לחץ על לחצן אפשרויות הדבקה תמונת לחצן , המופיע לאחר הדבקת הטקסט.

  אם אינך רואה את לחצן אפשרויות הדבקה, הקש CTRL+Z כדי לבטל את ההדבקה ולאחר מכן הפעל את האפשרות כדי להציג אותו. לקבלת מידע אודות ההליכים, עבור אל הפעלת לחצן 'אפשרויות הדבקה'.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם הטקסט שאתה מדביק כולל חלקים של עיצוב שברצונך לשמר, כגון מילים מודגשות או נטויות, לחץ על התאם לעיצוב יעד.

  • אם ברצונך להסיר את כל העיצוב המקורי מהטקסט שאתה מדביק, לחץ על שמור על טקסט בלבד.

שים לב שאם הקטע שנבחר כולל תוכן שאינו טקסט, האפשרות שמור על טקסט בלבד מוחקת את התוכן או ממירה אותו לטקסט. לדוגמה, אם אתה מדביק תוכן הכולל תמונות וטבלה באמצעות האפשרות שמור על טקסט בלבד, התמונות מושמטות מהתוכן המודבק והטבלה מומרת לסידרה של פיסקאות.

אם הקטע שנבחר כולל רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת

האפשרות שמור על טקסט בלבד עשויה למחוק את התבליטים או המספור, בהתאם להגדרת ברירת המחדל של הדבקת טקסט ב- Word. כדי לשמר את תווי המספור והתבליטים, באפשרותך להמיר את העיצוב של רשימה עם מספור או תבליטים לפיסקאות המתחילות בתווי מספור או תבליטים.

 1. ב- Word 2010‏, Word 2013 או Word 2016, לחץ על קובץ > אפשרויות > מתקדם.

  ב- Word 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 2. גלול מטה אל המקטע גזירה, העתקה והדבקה.

 3. בחר את תיבת הסימון שמור על תבליטים ומספרים בעת הדבקת טקסט עם האפשרות שמר טקסט בלבד.

אם אתה מדביק פריטים מתוך רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת לתוך מסמך המכיל רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת, באפשרותך להדביק את הפריטים כחלק מרשימה קיימת ולהמשיך את רצף המספור, או להדביק את הפריטים כרשימה חדשה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על הכותרות הבאות.

 1. בחר את פריטי הרשימה שברצונך להעביר או להעתיק ולאחר מכן הקש CTRL+X כדי להעביר את הפריטים, או הקש CTRL+C כדי להעתיק את הפריטים.

 2. לחץ על המקום שבו ברצונך להדביק את הפריטים ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 3. לחץ על לחצן אפשרויות הדבקהתמונת לחצן, המופיע לאחר הדבקת הטקסט.

  אם אינך רואה את לחצן אפשרויות הדבקה, הקש CTRL+Z כדי לבטל את ההדבקה ולאחר מכן הפעל את האפשרות כדי להציג אותו. לקבלת מידע אודות ההליכים, עבור אל הפעלת לחצן 'אפשרויות הדבקה'.

 4. לחץ על מזג עם רשימה קיימת.

 1. בחר את פריטי הרשימה שברצונך להעביר או להעתיק ולאחר מכן הקש CTRL+X כדי להעביר את הפריטים, או הקש CTRL+C כדי להעתיק את הפריטים.

 2. לחץ על המקום שבו ברצונך להדביק את הפריטים ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 3. לחץ על לחצן אפשרויות הדבקהתמונת לחצן, המופיע לאחר הדבקת הטקסט.

  אם אינך רואה את לחצן אפשרויות הדבקה, הקש CTRL+Z כדי לבטל את ההדבקה ולאחר מכן הפעל את האפשרות כדי להציג אותו. לקבלת מידע אודות ההליכים, עבור אל הפעלת לחצן 'אפשרויות הדבקה'.

 4. לחץ על הדבק כרשימה חדשה או הדבק רשימה ללא מיזוג.

אני מעוניין להדביק פריטים ממוספרים ברשימה ממוספרת כך שהפריטים שאני מדביק ימוספרו בנפרד מהרשימה המקיפה.

לדוגמה, אם אתה מעוניין שהפריטים שאתה מדביק ימוספרו 1-3, כפריטי משנה של מספר 2 ברשימה קיימת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ מול הפריט או הפיסקה המופיעים לאחר פריט 2 ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 2. לחץ על אפשרויות הדבקהתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הדבק רשימה ללא מיזוג.

  הערה: אם אתה מדביק מרשימה אחת לאחרת באותו מסמך ואתה משתמש בפקודה הדבק רשימה ללא מיזוג, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המספור של אחת הרשימות שלך. כדי להתחיל מחדש מספור, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט שאתה מעוניין שיופיע ראשון ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש ב- 1 בתפריט הקיצור.

 3. בחר את הפריטים הממוספרים שהדבקת ולאחר מכן, בקבוצה פיסקה שבכרטיסיה בית, לחץ על הגדל כניסה.

  רצועת הכלים ב-Word

 1. בחר את פריטי הרשימה שברצונך להעביר או להעתיק ולאחר מכן הקש CTRL+X כדי להעביר את הפריטים, או הקש CTRL+C כדי להעתיק את הפריטים.

 2. לחץ על המקום שבו ברצונך להדביק את הפריטים ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 3. לחץ על לחצן אפשרויות הדבקהתמונת לחצן, המופיע לאחר הדבקת הטקסט.

  אם אינך רואה את לחצן אפשרויות הדבקה, הקש CTRL+Z כדי לבטל את ההדבקה ולאחר מכן הפעל את האפשרות כדי להציג אותו. לקבלת מידע אודות ההליכים, עבור אל הפעלת לחצן 'אפשרויות הדבקה'.

 4. אם אתה מעוניין שהפריטים עם התבליטים יומרו לפריטים ממוספרים ברשימה, לחץ על מזג עם רשימה קיימת. אם אתה מעוניין שהפריטים עם התבליטים יהפכו לרשימה עם תבליטים בתוך הרשימה הממוספרת, לחץ על הדבק רשימה ללא מיזוג.

אני מעוניין להדביק פריטים עם תבליטים כך שהם ייצרו רשימה עם תבליטים כחלק מפריט ברשימה ממוספרת.

לדוגמה, אם אתה מעוניין שהפריטים שאתה מדביק יופיעו כפריטי משנה עם תבליטים של מספר 2 ברשימה קיימת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את פריטי הרשימה שברצונך להדביק כפריטי משנה ברשימה הממוספרת שלך ולאחר מכן הקש CTRL+X כדי להעביר את הפריטים, או הקש CTRL+C כדי להעתיק את הפריטים.

 2. לחץ מול הפריט או הפיסקה המופיעים לאחר פריט 2 ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 3. לחץ על אפשרויות הדבקהתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הדבק רשימה ללא מיזוג.

 4. אם עליך להסיט פנימה את הפריטים עם התבליטים שהדבקת, בחר את הפריטים ולאחר מכן, בקבוצה פיסקה שבכרטיסיה בית, לחץ על הגדל כניסה.

  רצועת הכלים ב-Word

 1. בחר את פריטי הרשימה שברצונך להעביר או להעתיק ולאחר מכן הקש CTRL+X כדי להעביר את הפריטים, או הקש CTRL+C כדי להעתיק את הפריטים.

 2. לחץ על המקום שבו ברצונך להדביק את הפריטים ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 3. לחץ על לחצן אפשרויות הדבקהתמונת לחצן, המופיע לאחר הדבקת הטקסט.

  אם אינך רואה את לחצן אפשרויות הדבקה, הקש CTRL+Z כדי לבטל את ההדבקה ולאחר מכן הפעל את האפשרות כדי להציג אותו. לקבלת מידע אודות ההליכים, עבור אל הפעלת לחצן 'אפשרויות הדבקה'.

 4. אם אתה מעוניין שהפריטים הממוספרים יומרו לפריטים עם תבליטים ברשימה, לחץ על מזג עם רשימה קיימת. אם אתה מעוניין שהפריטים הממוספרים יהפכו לרשימה ממוספרת בתוך הרשימה עם התבליטים, לחץ על הדבק רשימה ללא מיזוג.

אני מעוניין להדביק פריטים ממוספרים ברשימה עם תבליטים כך שהם ייצרו רשימה ממוספרת כחלק מפריט באותה רשימה עם תבליטים.

לדוגמה, אם אתה מעוניין שהפריטים שאתה מדביק ימוספרו 1-3, כפריטי משנה של פריט עם תבליט ברשימה קיימת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. מקם את הסמן לפני הפריט או הפיסקה המופיעים אחרי הפריט שבו אתה מעוניין ליצור את הרשימה הממוספרת החדשה ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 2. לחץ על אפשרויות הדבקהתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הדבק רשימה ללא מיזוג.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט שאתה מעוניין שיופיע ראשון ברשימה החדשה ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש ב- 1 בתפריט הקיצור.

 4. בחר את הפריטים הממוספרים שהדבקת ולאחר מכן, בקבוצה פיסקה שבכרטיסיה בית, לחץ על הגדל כניסה.

  רצועת הכלים ב-Word

אם אתה לרוב משתמש באפשרות של הדבקה אחת, תוכל להגדיר את Word כך שישתמש באופן אוטומטי באפשרות הדבקה זו. כך לא תצטרך לציין באיזו אפשרות להשתמש בכל פעם שאתה מדביק טקסט. באפשרותך לעקוף את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל בכל פעם שאתה מדביק טקסט על-ידי בחירת אפשרות אחרת בתפריט אפשרויות הדבקה.

 1. ב- Word 2010‏, Word 2013 או Word 2016, לחץ על קובץ > אפשרויות > מתקדם.

  ב- Word 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word > מתקדם.

 2. גלול מטה אל המקטע גזירה, העתקה והדבקה.

 3. לחץ על התיבות כדי לבחור את ההגדרות הרצויות.

  • הדבקה בתוך אותו מסמך

  • הדבקה בין מסמכים

  • הדבקה בין מסמכים כשהגדרות סגנון מתנגשות

  • הדבקה מתוכניות אחרות

  לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות אלה, ראה אפשרויות להדבקה בתוך מסמכים וביניהם, ומתוכניות אחרות.

 4. כדי להשתמש בהגדרות עבור האפשרות 'גזור והדבק חכמים', בחר את תיבת הסימון השתמש בגזירה והדבקה חכמות, לחץ על הגדרות ולאחר מכן בחר את ההגדרות הרצויות. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת אפשרויות עבור גזירה והדבקה חכמות.

 5. לחץ על אישור.

אפשרויות להדבקה בתוך מסמכים וביניהם, ומתוכניות אחרות

מכיוון שניתן לאחסן עיצוב בהגדרות הסגנון של פיסקאות, באפשרותך לכוונן את האופן שבו Word מדביק טקסט ממקורות שונים.

הדבקה בתוך אותו מסמך

בעת הדבקת תוכן לתוך אותו מסמך שממנו העתקת את התוכן, באפשרותך לציין את אופן הפעולה הבא המוגדר כברירת מחדל.

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)      אפשרות זו שומרת על סגנונות התווים ועל העיצוב הישיר שהוחלו על הטקסט המועתק. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, הטיה או עיצוב אחר שאינו כלול בסגנון הפיסקה.

 • התאם עיצוב יעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת עיצוב שנחשב לדגש, כגון הדגשה והטיה, כאשר הוא חל על חלק מהבחירה בלבד. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. כמו כן, הטקסט מקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד      אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין מסמכים

בעת הדבקת תוכן שהועתק ממסמך אחר ב- Word, באפשרותך לציין את אופן הפעולה הבא המוגדר כברירת מחדל.

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על העיצוב שהוחל על הטקסט המועתק. כל הגדרת סגנון המשויכת לטקסט המועתק מועתקת אל מסמך היעד.

 • התאם עיצוב יעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת עיצוב שנחשב לדגש, כגון הדגשה והטיה, כאשר הוא חל על חלק מהבחירה בלבד. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. כמו כן, הטקסט מקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד      אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין מסמכים כשהגדרות סגנון מתנגשות

בעת הדבקת תוכן שהועתק ממסמך אחר ב- Word, וכאשר הסגנון המוקצה לטקסט המועתק מוגדר באופן שונה במסמך שבו הטקסט מודבק, באפשרותך לציין את אופן הפעולה הבא המוגדר כברירת מחדל.

 • שמור על עיצוב המקור     אפשרות זו שומרת על מראה הטקסט המועתק על-ידי הקצאת הסגנון הרגיל לטקסט המודבק והחלת עיצוב ישיר. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, הטיה או עיצוב אחר שנועדו לחקות את הגדרת הסגנון של הטקסט המועתק.

 • השתמש בסגנונות יעד (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על שם הסגנון המשויך לטקסט המועתק, אך משתמשת בהגדרת הסגנון של המסמך שבו הטקסט מודבק. לדוגמה, אתה מעתיק טקסט כותרת 1 ממסמך אחד לשני. במסמך אחד, הסגנון 'כותרת 1' מוגדר כ- Arial מודגש בגודל 14 נקודות, ובמסמך שבו אתה מדביק את הטקסט, הסגנון 'כותרת 1' מוגדר כ- Cambria מודגש בגודל 16 נקודות. בעת שימוש באפשרות השתמש בסגנונות יעד, הטקסט המודבק משתמש בסגנון 'כותרת 1' Cambria מודגש בגודל 16 נקודות.

 • התאם עיצוב יעד     אפשרות זו מוחקת את הגדרת הסגנון ואת רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל גם את הגדרת הסגנון בסמך שבו הטקסט מודבק.

 • שמור טקסט בלבד      אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה מתוכניות אחרות

בעת הדבקת תוכן שהועתק מתוכנית אחרת, באפשרותך לציין את אופן הפעולה הבא המוגדר כברירת מחדל.

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על העיצוב של הטקסט המועתק.

 • התאם עיצוב יעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת עיצוב שנחשב לדגש, כגון הדגשה והטיה, כאשר הוא חל על חלק מהבחירה בלבד. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. כמו כן, הטקסט מקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד      אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

חזרה אל 'הגדרת אפשרויות ברירות המחדל של Word להדבקת טקסט'

האפשרות 'גזירה והדבקה חכמות' מסייעת לך להתאים באופן אוטומטי את העיצוב בעת הדבקת טקסט.

בתיבת הדו-שיח הגדרות, ציין את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל בעת מיזוג, גזירה והדבקה של טקסט. באפשרותך לעקוף את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל באמצעות לחצן אפשרויות הדבקה, המופיע בעת הדבקת תוכן מהלוח בתוך המסמך. לחצן זה זמין רק כאשר האפשרות השתמש בגזירה והדבקה חכמות מופעלת.

 • השתמש באפשרויות ברירת מחדל עבור     לחץ על פריט ברשימה כדי לבחור מראש תצורה של אפשרויות בתיבת הדו-שיח. כדי לבחור תצורת אפשרויות משלך, לחץ על מותאם אישית ברשימה זו.

 • שנה ריווח משפטים ומילים אוטומטית     בחר באפשרות זו כדי להסיר רווחים מיותרים בעת מחיקת טקסט, או כדי להוסיף רווחים דרושים בעת הדבקת טקסט מהלוח.

 • שנה ריווח פיסקאות בעת הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להימנע מיצירת פיסקאות ריקות וכדי להימנע מריווח פיסקאות שאינו עקבי.

 • שנה עיצוב טבלה ויישור בעת הדבקה     בחר באפשרות זו כדי לשלוט בעיצוב וביישור של טבלאות. כאשר אפשרות זו מופעלת, תאים יחידים מודבקים כטקסט, חלקים בטבלה מודבקים כשורות בטבלה קיימת (ולא כטבלה מקוננת) וטבלאות שנוספות לטבלה קיימת מותאמות לטבלה הקיימת.

 • התנהגות חכמה של סגנונות     לבחירה באפשרות זו אין השפעה. כדי לכוונן את התנהגות הסגנונות בעת הדבקת תוכן, השתמש באפשרויות הדבקה במקטע גזירה, העתקה והדבקה של האפשרויות מתקדם.

 • מזג עיצוב בעת הדבקה מתוך Microsoft Office PowerPoint     בחר באפשרות זו כדי לשלוט בתוצאות בעת הדבקת תוכן ממצגת PowerPoint. כאשר אפשרות זו מופעלת, העיצוב של הטקסט המקיף או הטבלה חל על הטקסט המודבק; התבליטים, המספרים או סגנון הרשימה שהיו בשימוש לאחרונה מוחלים על הרשימה המודבקת; והמראה של פריטים כגון טבלאות, היפר-קישורים, תמונות, אובייקטי OLE וצורות נשמר מהמקור ב- PowerPoint.

 • התאם עיצוב בעת הדבקה מתוך Microsoft Office Excel     בחר באפשרות זו כדי לשלוט בתוצאות בעת הדבקת נתונים מ- Excel. כאשר אפשרות זו מופעלת, נתונים מודבקים ממוקמים בטבלה, ותרשימים מודבקים כתמונות ולא כאובייקטי Word.

 • מזג רשימות מודבקות עם רשימות מקיפות     בחר באפשרות זו כדי לעצב פריטי רשימה כך שיתאימו לרשימה המקיפה בעת הדבקת הפריטים ברשימה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×