שליטה במועד העדכון של הפניות חיצוניות (קישורים)

בעת יצירת הפניות חיצוניות (הנקראות גם קישורים), באפשרותך להחליט אם ההפניות החיצוניות יישארו מעודכנות ומתי הן יעודכנו. אם משתמש אחר שינה ערך בתא כלשהו, Microsoft Excel לא יחפש את הערך החדש אלא אם כן תורה לו לעשות זאת.

קבלת מידע נוסף אודות הפניות חיצוניות

חוברת העבודה שמכילה את הקישורים נקראת "חוברת עבודה המהווה יעד", וחוברת העבודה המקושרת אליה נקראת "חוברת עבודה המהווה מקור". אם חוברת העבודה שפתחת (הנקראת קובץ יעד) מכילה קישורים לחוברות עבודה או לקבצים אחרים (הנקראים קבצי מקור) וקבצי המקור השתנו, הקישורים בחוברת העבודה שאתה פותח עשויים להציג מידע שאינו מעודכן.

חוברת עבודה שמכילה קישורים

1. חוברת העבודה המהווה יעד מכילה את ההפניה החיצונית.

2. ההפניה החיצונית (או הקישור) היא הפניה לטווח תאים בחוברת העבודה המהווה מקור.

3. חוברת העבודה המהווה מקור מכילה את התא והערך בפועל שמאוחזר וממוקם בחוברת העבודה המהווה יעד.

שליטה בקישורים לחוברות עבודה אחרות

כאשר חוברת העבודה המהווה מקור וחוברת העבודה המהווה יעד פתוחות באותו מחשב, הקישורים מתעדכנים באופן אוטומטי. בעת פתיחת חוברת העבודה המהווה יעד, כאשר חוברת העבודה המהווה מקור אינה פתוחה, ייתכן ששורת יחסי האמון תתריע בפניך שיש לעדכן את הקישורים. באפשרותך לקבוע אם שורת יחסי האמון תתריע על כך ואם לעדכן את כל הקישורים כאשר ההתראה אינה מופיעה. באפשרותך גם לעדכן רק חלק מהקישורים אם חוברת העבודה מכילה יותר מקישור אחד.

עדכון ידני של כל הקישורים או של אף אחד מהם בחוברת עבודה

 1. סגור את כל חוברות העבודה. אם חוברת עבודה אחת המהווה מקור פתוחה וכל השאר סגורות, העדכונים לא יהיו אחידים.

 2. פתח את חוברת העבודה שמכילה את הקישורים.

 3. כדי לעדכן את הקישורים, בשורת יחסי האמון, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הפוך תוכן זה לזמין.

עדכון ידני של חלק מהקישורים לחוברות עבודה אחרות

 1. סגור את כל חוברות העבודה.

 2. פתח את חוברת העבודה שמכילה את הקישורים.

 3. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על עריכת קישורים.

  חיבורי נתונים

 4. ברשימה מקור, לחץ על האובייקט המקושר שברצונך לעדכן.

  כדי לבחור קישורים מרובים, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על כל אובייקט מקושר.

  כדי לבחור את כל הקישורים, הקש Ctrl+A.

 5. לחץ על עדכון ערכים.

שליטה בבקשת האתחול לעדכון כל הקישורים

באפשרותך להחליט אם לעדכן קישורים באופן אוטומטי בעת האתחול או לאחריו.

אל תבקש לעדכן קישורים עבור חוברת עבודה זו, ואפשר לי להחליט אם הקישורים מעודכנים

אזהרה: אפשרות זו משפיעה על כל המשתמשים של חוברת העבודה. אם תבחר שלא לעדכן קישורים ולא להציג בקשה, המשתמשים של חוברת העבודה לא יידעו שהנתונים אינם מעודכנים.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על עריכת קישורים.

 2. לחץ על בקשת אתחול.

 3. בחר את האפשרות הרצויה.

הערה: גם אם תציין ש- Excel אינו אמור לשאול אם לעדכן קישורים, עדיין תקבל הודעה על קישורים מנותקים.

החלטה אם לעדכן קישורים בעת הצגת בקשה באתחול

קיימות מספר החלטות שבאפשרותך לקבל בתיבת הדו-שיח בקשת אתחול.

אם אינך זוכר שיצרת קישורים

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על עריכת קישורים.

 2. לחץ על בקשת אתחול.

 3. לחץ על אין להציג את ההתראה ואין לעדכן קישורים באופן אוטומטי.

ניתן בטעות ליצור קישור על-ידי העברה או העתקה של טווח, גליון עבודה או תרשים בין חוברות עבודה. פתח את חוברת העבודה ולאחר מכן חפש את הקישורים שנוצרו ונתק אותם או החלף אותם בערכים.

ניתוק קישור למקור

חשוב: בעת ניתוק קישור למקור, כל הנוסחאות המשתמשות במקור מומרות לערך הנוכחי שלהן. לדוגמה, הקישור ‎=SUM([Budget.xls]Annual!C10:C25)‎ יומר ל- ‎=45. כיוון שלא ניתן לבטל פעולה זו, מומלץ לשמור גירסה של הקובץ.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על עריכת קישורים.

 2. ברשימה מקור, לחץ על הקישור שברצונך לנתק.

  • כדי לבחור מספר אובייקטים מקושרים, החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על כל אובייקט מקושר.

  • כדי לבחור את כל הקישורים, הקש CTRL+A.

 3. לחץ על נתק קישור.

 4. אם הקישור השתמש בשם מוגדר, השם אינו מוסר באופן אוטומטי. ייתכן גם שתרצה למחוק את השם.

  למחיקת שם

 5. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

 6. בעמודה שם, לחץ על השם שברצונך למחוק, ולאחר מכן לחץ על מחק.

 7. אם אתה משתמש בטווח נתונים חיצוני, ייתכן שגם פרמטר של שאילתה משתמש בנתונים מחוברת עבודה אחרת. ייתכן שתרצה לבדוק אם קישורים מסוגים אלה קיימים ולהסירם.

החלפת נוסחה בודדת בערך המחושב שלה

בעת החלפת נוסחה בערך שלה, Excel מסיר את הנוסחה לצמיתות. אם החלפת נוסחה בערך בטעות וברצונך לשחזר את הנוסחה, לחץ על בטל לחצן 'בטל' מיד לאחר ההזנה או ההדבקה של הערך.

 1. בחר את התא המכיל את הנוסחה.
  אם הנוסחה היא נוסחת מערך, בחר את הטווח המכיל את נוסחת המערך.
  כדי לבחור טווח שמכיל מערך   

  1. לחץ על תא כלשהו בטווח המערך.

  2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חפש ובחר ולאחר מכן לחץ על מעבר מיוחד.

  3. בתיבת הדו-שיח מעבר מיוחד, לחץ על מערך נוכחי.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק תמונת לחצן .

 3. לחץ על הדבק תמונת לחצן .

 4. לחץ על החץ ליד אפשרויות הדבקה תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על ערכים תמונת לחצן .

אם ידוע לך שאינך מחובר למקור

לחץ על אל תעדכן. Excel לא יכול לעדכן ממקור שאינו מחובר. לדוגמה, המקור עשוי להימצא ברשת וייתכן שאינך מחובר לאותה רשת.

אם אתה מעוניין בנתונים כפי שהם ואינך רוצה להחליף אותם בנתונים חדשים

לחץ על אל תעדכן.

אם ניסית לעדכן קודם והעדכון נמשך זמן רב מדי

לחץ על אל תעדכן. אם הנתונים אינם חייבים להיות המעודכנים ביותר, תוכל לחסוך זמן אם לא תעדכן את כל הקישורים. לאחר פתיחת חוברת העבודה, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על ערוך קישורים, ולאחר מכן עדכן את הקישורים רק מהמקורות הדרושים.

אם מישהו אחר יצר את חוברת העבודה ואינך יודע מדוע מוצגת לך בקשה זו

לחץ על אל תעדכן. פנה אל הבעלים של חוברת העבודה. ניתן גם לבדוק אילו קישורים נמצאים בחוברת העבודה. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על ערוך קישורים.

אם אתה עונה לבקשה באותו אופן בכל פעם ואינך רוצה לראות אותה שוב

באפשרותך לענות לבקשת האתחול באופן עקבי ולמנוע את הצגתה בחוברת עבודה זו.

אל תציג בקשה בכל חוברות העבודה שאני פותח ועדכן את הקישורים באופן אוטומטי   

אפשרות זו משפיעה על כל חוברת עבודה שנפתחה במחשב. משתמשים שפותחים את חוברת העבודה במחשב אחר לא יושפעו.

 1. לחצו על הכרטיסיה קובץ, לחצו על אפשרויות ולאחר מכן לחצו על הקטגוריה מתקדם.

  ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excel ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה מתקדם.

 2. תחת כללי, נקה את תיבת הסימון בקש עדכון קישורים אוטומטיים. אם תיבת הסימון אינה מסומנת, הקישורים מתעדכנים באופן אוטומטי ולא מוצגת כל התראה.

הצג בקשה דומה עבור כל משתמש בחוברת עבודה זו   

אזהרה: אפשרות זו משפיעה על כל המשתמשים של חוברת העבודה. אם תבחר שלא לעדכן קישורים ולא להציג בקשה, המשתמשים של חוברת העבודה לא יידעו שהנתונים אינם מעודכנים.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על עריכת קישורים.

 2. לחץ על בקשת אתחול.

 3. בחר את האפשרות הרצויה.

הערה: עדיין תקבל הודעה אם ישנם קישורים מנותקים.

אם ידוע לך שחוברת העבודה שאליה Excel מנסה להתחבר זמינה

לחץ על עדכן. פעולה זו מבטיחה שתקבל את הנתונים המעודכנים ביותר.

אם אתה משתמש בשאילתת פרמטרים

לא ניתן לעדכן קישור לשאילתת פרמטרים אלא אם חוברת העבודה המהווה מקור פתוחה.

 1. לחץ על אל תעדכן.

 2. סגור את חוברת העבודה המהווה יעד.

 3. פתח את חוברת העבודה המהווה מקור.

 4. פתח את חוברת העבודה המהווה יעד.

 5. לחץ על עדכן.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×