שליחת נתוני טופס למספר מיקומים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לעצב את תבנית הטופס שלך כך שמשתמשים יוכלו לשלוח את נתוני הטופס שלהם למספר מיקומים בעת לחיצה על לחצן שלח.

בנושא זה

מבט כולל

שלב 1: הוספת חיבורי נתונים של שליחה

שלב 2: קביעת התצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר שליחה

סקירה

כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם למספר מיקומים, עליך להוסיף לתבנית הטופס שלך חיבור נתונים משני השולח את הנתונים עבור כל אחד מהמיקומים אליהם ברצונך שהמשתמשים ישלחו את הטפסים שלהם. לאחר הוספת כל חיבורי הנתונים של השליחה, עליך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם למיקומים מרובים באמצעות כלל. כתוצאה מכך, Microsoft Office InfoPath מוסיף לחצן שלח לסרגל הכלים רגיל ואת הפקודה שלח לתפריט קובץ כאשר משתמשים ממלאים את הטופס. InfoPath שולח את נתוני הטופס לחיבורי נתונים משניים לפי הסדר בו הם צוינו בכלל. אין באפשרותך לקבוע את תצורת הכלל לשימוש בכל חיבורי הנתונים של השליחה בו-זמנית.

בעת קביעת התצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם, באפשרותך גם להתאים אישית את אפשרויות השליחה בדרכים הבאות:

 • שנה את הטקסט המופיע בלחצן שלח בסרגל הכלים הרגיל ובפקודה שלח בתפריט קובץ.

 • שנה את קיצור המקשים עבור לחצן שלח בסרגל הכלים הרגיל ועבור הפקודה שלח בתפריט קובץ.

 • צור הודעות מותאמות אישית שיוצגו עבור המשתמשים כשהם ישלחו את הטפסים שלהם.

 • ציין אם להשאיר את הטופס פתוח, לסגור אותו או לפתוח טופס ריק אחר לאחר שליחת הטופס.

לראש הדף

שלב 1: הוספת חיבורי נתונים של שליחה

כדי לקבוע את תצורת תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את הטפסים המלאים למיקומים מרובים, הוסף את חיבורי הנתונים הנחוצים של השליחה לתבנית הטופס. באפשרותך להוסיף חיבורי נתונים למיקומים הבאים:

 • שירות אינטרנט

 • ספריית מסמכים בשרת המפעיל Microsoft Windows SharePoint Services

 • בהודעת דואר אלקטרוני

  הערה: המשתמשים צריכים ש- Microsoft Office Outlook יהיה מותקן במחשב שלהם כדי לשלוח את נתוני הטופס בהודעת דואר אלקטרוני.

ההליכים הבאים מסבירים כיצד יש להוסיף חיבורי נתונים של שליחה למיקומים אלה.

הוספת חיבור נתונים המבצע שליחת נתונים לשירות אינטרנט

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבורי הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על שליחת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, לחץ על לשירות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, הקלד את המיקום של שירות האינטרנט אליו ברצונך שהמשתמשים ישלחו את הטפסים שלהם ולאחר מכן לחץ על הבא.

  אם ברצונך לחפש שרת תיאור, גילוי ושילוב אוניברסלי (UDDI) עבור שירות אינטרנט, לחץ על חיפוש UDDI, הזן את שרת UDDI אותו ברצונך לחפש, ציין אם ברצונך לחפש לפי ספק או לפי השירותים המסופקים, הזן מילת חיפוש ולאחר מכן לחץ על חפש. שירותי אינטרנט התואמים למילת החיפוש שלך יופיעו ברשימה תוצאות חיפוש.

 6. בעמוד הבא של האשף, ברשימה בחר פעולה, לחץ על פעולת שירות האינטרנט שתקבל את נתוני הטופס ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בעמוד הבא של האשף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  שלח את הנתונים בשדה או קבוצה

  1. ברשימה פרמטרים, לחץ על פרמטר של שירות אינטרנט שיקבל את הנתונים מהטופס.

  2. באפשרויות פרמטרים, לחץ על שדה או קבוצה.

  3. לחץ על שנה תמונת לחצן .

  4. בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה או הקבוצה שאת הנתונים שלהם ברצונך לשלוח ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. בתיבה הכללה, לחץ על רכיבי טקסט ורכיבי צאצא בלבד כדי לשלוח רק את התוכן ורכיבי צאצא כלשהם של השדה או הקבוצה, או לחץ על עץ משנה של XML, כולל הרכיב שנבחר כדי לשלוח את התוכן ואת הקבוצה או השדה שנבחרו.

  שליחת כל הנתונים בטופס

  1. לחץ על טופס שלם (מסמך XML, כולל הוראות עיבוד).

  שלח את הנתונים כמחרוזת

  1. בחר בתיבת הסימון שלח נתונים כמחרוזת.

   בדרך כלל, עליך לבחור בתיבת סימון זו כדי לשלוח נתונים חתומים דיגיטלית. ברוב המקרים, נקה תיבת סימון זו.

 8. לחץ על הבא.

 9. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן שם עבור חיבור נתונים זה, הקלד שם תיאורי עבור זה חיבור נתונים של שליחה.

 10. ודא שהמידע במקטע תקציר נכון ולאחר מכן לחץ על סיום.

הוספת חיבור נתונים השולח נתונים לספריית מסמכים

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבורי הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על שליחת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, לחץ על לספריית מסמכים באתר SharePoint ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, בתיבה ספריית מסמכים, הקלד את מיקום ספריית המסמכים של SharePoint.

 6. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם שישמש לזיהוי הטופס בספריית המסמכים. באפשרותך גם להשתמש בנוסחה שתבטיח שכל שם טופס יהיה ייחודי.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף נוסחה תמונת לחצן .

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להשתמש בשדה בנוסחה, לחץ על הוספת שדה או קבוצה, לחץ על השדה בו ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   • כדי להשתמש בפונקציה בנוסחה, לחץ על הוספת פונקציה, בחר את הפונקציה בה ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    אם הפונקציה דורשת פרמטרים, בחר את הפונקציה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ על אישור ולאחר מכן, בתיבה נוסחה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ פעמיים על הפונקציה שהוספת ולחץ על שדה או קבוצה. חפש קישורים למידע נוסף אודות פונקציות בסעיף למידע נוסף.

   • כדי להוסיף ערך או אופרטור מתמטי לתוך הנוסחה, הקלד את הערך או את הסימן עבור הפעולה המתמטית בתיבה נוסחה.

  פעולה

  סימן

  חיבור

  +

  חיסור

  -

  הכפלה

  *

  חילוק

  /

  • הערה: אם הנוסחה משתמשת באופרטור החילוק (/), ודא שיש רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק. אם לא מופיע רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק, InfoPath עשוי לפרש את הסימן "/" כמפריד עבור שלבי מיקום של XPath במקום כאופרטור חילוק.

  • כדי לאמת את תחביר הנוסחה, בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, לחץ על אימות נוסחה.

   חפש קישורים למידע נוסף אודות נוסחאות בסעיף למידע נוסף.

 7. כדי להחליף את כל הטפסים הקיימים בעלי אותו שם בספריית המסמכים, בחר בתיבת הסימון אפשר החלפה אם קובץ קיים.

 8. לחץ על הבא.

 9. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן שם עבור חיבור נתונים זה, הקלד שם תיאורי עבור זה חיבור נתונים של שליחה.

 10. ודא שהמידע במקטע תקציר נכון ולאחר מכן לחץ על סיום.

הוספת חיבור נתונים השולח נתונים בהודעת דואר אלקטרוני

 1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי נתונים, לחץ על הוסף.

 3. באשף חיבורי הנתונים, לחץ על צור חיבור חדש עבור, לחץ על שליחת נתונים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בעמוד הבא של האשף, לחץ על כהודעת דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני של נמעני ההודעה, את הנושא שברצונך שיופיע בהודעה וכל טקסט מבוא שברצונך שיופיע בתיבות המתאימות ולאחר מכן לחץ על הבא. באפשרותך גם להשתמש בנוסחה בכל תיבה פרט לתיבה מבוא.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף נוסחה תמונת לחצן .

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להשתמש בשדה בנוסחה, לחץ על הוספת שדה או קבוצה, לחץ על השדה בו ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   • כדי להשתמש בפונקציה בנוסחה, לחץ על הוספת פונקציה, בחר את הפונקציה בה ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    אם הפונקציה דורשת פרמטרים, בחר את הפונקציה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ על אישור ולאחר מכן, בתיבה נוסחה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ פעמיים על הפונקציה שהוספת ולחץ על שדה או קבוצה. חפש קישורים למידע נוסף אודות פונקציות בסעיף למידע נוסף.

   • כדי להוסיף ערך או אופרטור מתמטי לתוך הנוסחה, הקלד את הערך או את הסימן עבור הפעולה המתמטית בתיבה נוסחה.

  פעולה

  סימן

  חיבור

  +

  חיסור

  -

  הכפלה

  *

  חילוק

  /

  • הערה: אם הנוסחה משתמשת באופרטור החילוק (/), ודא שיש רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק. אם לא מופיע רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק, InfoPath עשוי לפרש את הסימן "/" כמפריד עבור שלבי מיקום של XPath במקום כאופרטור חילוק.

  • כדי לאמת את תחביר הנוסחה, בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, לחץ על אימות נוסחה.

   חפש קישורים למידע נוסף אודות נוסחאות בסעיף למידע נוסף.

 6. בעמוד הבא של האשף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי להציג את הטופס בגוף של הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על שלח רק את התצוגה הפעילה של הטופס ללא קובץ מצורף.

  2. כדי לשלוח את נתוני הטופס כקובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני, לחץ על שלח את נתוני הטופס כקובץ מצורף, בחר בתיבת הסימון צרף את תבנית הטופס כדי להבטיח שמשתמשים יוכלו לפתוח את הטופס ולאחר מכן הקלד שם עבור הטופס בתיבה שם הקובץ המצורף. באפשרותך גם לציין שדה או להשתמש בנוסחה כדי להבטיח שכל שם טופס הוא ייחודי. אפשרות זו אינה זמינה רק אם תבנית הטופס נקבעה כדי לקבוע את רמת האבטחה באופן אוטומטי או מוגדר לרמת אבטחה מוגבלת או אמון מלא.

   כיצד?

   1. לחץ על הוסף נוסחה תמונת לחצן .

   2. בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להשתמש בשדה בנוסחה, לחץ על הוספת שדה או קבוצה, לחץ על השדה בו ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    • כדי להשתמש בפונקציה בנוסחה, לחץ על הוספת פונקציה, בחר את הפונקציה בה ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה ולאחר מכן לחץ על אישור.

     אם הפונקציה דורשת פרמטרים, בחר את הפונקציה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ על אישור ולאחר מכן, בתיבה נוסחה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ פעמיים על הפונקציה שהוספת ולחץ על שדה או קבוצה. חפש קישורים למידע נוסף אודות פונקציות בסעיף למידע נוסף.

    • כדי להוסיף ערך או אופרטור מתמטי לתוך הנוסחה, הקלד את הערך או את הסימן עבור הפעולה המתמטית בתיבה נוסחה.

   פעולה

   סימן

   חיבור

   +

   חיסור

   -

   הכפלה

   *

   חילוק

   /

   • הערה: אם הנוסחה משתמשת באופרטור החילוק (/), ודא שיש רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק. אם לא מופיע רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק, InfoPath עשוי לפרש את הסימן "/" כמפריד עבור שלבי מיקום של XPath במקום כאופרטור חילוק.

   • כדי לאמת את תחביר הנוסחה, בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, לחץ על אימות נוסחה.

    חפש קישורים למידע נוסף אודות נוסחאות בסעיף למידע נוסף.

   InfoPath צריך להיות מותקן במחשב של נמעני הדואר האלקטרוני של נתוני הטופס הנשלחים כקובץ מצורף כדי שיוכלו לפתוח את הקובץ המצורף.

 7. לחץ על הבא.

 8. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן שם עבור חיבור נתונים זה, הקלד שם תיאורי עבור זה חיבור נתונים של שליחה.

 9. ודא שהמידע במקטע תקציר נכון ולאחר מכן לחץ על סיום.

לראש הדף

שלב 2: קביעת תצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר שליחה

לאחר הוספת חיבורי הנתונים המשניים הנחוצים לתבנית הטופס שלך, קבע את תצורת תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם. כשאתה מבצע פעולה זו, InfoPath מוסיף פקודה שלח לתפריט קובץ ולחצן שלח לסרגל הכלים רגיל כאשר המשתמשים ממלאים את הטופס. לאחר מכן באפשרותך לקבוע את תצורת הפעולה שתתרחש כאשר המשתמש ילחץ על לחצן שלח. במקרה זה, הוסף כלל השולח את נתוני הטופס לכל חיבור נתונים של שליחה כאשר המשתמש לוחץ על פקודה שלח בתפריט קובץ או על לחצן שלח בסרגל הכלים רגיל.

באותה תיבת דו-שיח, באפשרותך לקבוע את תצורת אפשרויות השליחה.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות שליחה.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לשלוח טופס זה.

  לאחר הבחירה בתיבת סימון זו, InfoPath יוסיף לחצן שלח לסרגל הכלים הרגיל ואת הפקודה שלח לתפריט קובץ כאשר משתמשים ימלאו את הטופס.

 3. לחץ על בצע פעולה מותאמת אישית באמצעות כללים ולאחר מכן לחץ על כללים.

 4. בתיבת הדו-שיח כללים לשליחת טפסים, לחץ על הוספה.

 5. לחץ על הוספת פעולה.

 6. בתיבה פעולה, לחץ על שלח באמצעות חיבור נתונים, לחץ על חיבור הנתונים בו רצונך להשתמש עבור פעולת שליחה זו ברשימה חיבור נתונים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. חזור על שלבים 5 ו- 6 עבור כל חיבור נתונים של שליחה שהוספת לתבנית הטופס שלך.

 8. לאחר הוספת התנאים עבור כל חיבורי הנתונים של השליחה בתבנית הטופס שלך, לחץ על אישור פעמיים.

  1. כדי לשנות את השם של לחצן שלח שמופיע בסרגל הכלים רגיל והפקודה שלח המופיע בתפריט ' קובץ ' כאשר משתמשים ימלאו את הטופס, הקלד את השם החדש בתיבה כיתוב בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה.

   אם ברצונך להקצות קיצור מקשים זה לחצן והפקודה, הקלד אמפרסנד (&) לפני התו שברצונך שישמש קיצור מקשים. לדוגמה, כדי להקצות ALT + B בתור קיצור המקשים עבור לחצן שלח והפקודה, הקלד Su & bmit.

 9. כדי למנוע ממשתמשים להשתמש בפקודה שלח או בלחצן שלח בסרגל הכלים רגיל כאשר הם ממלאים את הטופס שלך, נקה את תיבת הסימון הצג את פריט התפריט שלח ואת לחצן שלח בסרגל הכלים.

  1. כברירת מחדל, לאחר שהמשתמשים שולחים טופס, InfoPath שומר את הטופס פתוח ומציג הודעה כדי לציין אם הטופס נשלח בהצלחה. כדי לשנות את ברירת המחדל, לחץ על מתקדם ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לסגור את הטופס או יצירת טופס ריק חדש לאחר שמשתמש שולח טופס שהושלם, לחץ על האפשרות הרצויה ברשימה אחרי לשלוח.

   • כדי ליצור הודעה מותאמת אישית כדי לציין אם הטופס נשלח בהצלחה, בחר בתיבת הסימון השתמש הודעות מותאמות אישית, ולאחר מכן הקלד את ההודעות שלך בתיבות על הצלחה ועל כשל.

    השתמש בתיבת כשל הודעה כדי ליידע משתמשים מה ניתן לעשות אם הם לא יוכלו לשלוח בטופס שלהם. לדוגמה, אתה יכול מציע כי לשמור את הטופס שלהם ומשתמשים ליצור קשר עם מישהו לקבלת הוראות נוספות.

   • אם אין ברצונך להציג הודעה לאחר שמשתמש שולח טופס, נקה את תיבת הסימון הצג הצלחה והודעות כשל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×