שליחת נתוני טופס בהודעת דואר אלקטרוני

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני של שליחה לתבנית הטופס שלך, אשר יאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם בהודעת דואר אלקטרוני. באפשרותך להשתמש בערכים סטטיים, בערכים המבוססים על הנתונים בטופס או בנוסחה כדי לציין את כתובות הדואר האלקטרוני אליהן נשלח הטופס, את שורת הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני ואת שם הטופס. באפשרותך גם לציין אם ברצונך שהטופס יופיע בגוף הודעת הדואר האלקטרוני או כקובץ המצורף להודעה.

אם תקבע את תצורת תבנית הטופס שלך לכלול את הטופס כקובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני, תוכל גם לצרף את תבנית הטופס להודעת הדואר האלקטרוני. על-ידי כלילת הטופס ותבנית הטופס כקבצים מצורפים להודעת הדואר האלקטרוני, באפשרותך לסייע לכך שנמעני הדואר האלקטרוני יוכלו לפתוח את הטופס ב- Microsoft Office InfoPath, גם אם תבנית הטופס אינה מאוחסנת במטמון במחשבים שלהם. כדי שהנמענים יוכלו לפתוח את הקבצים המצורפים, InfoPath חייב להיות מותקן במחשבים שלהם.

כאשר המשתמשים שולחים את נתוני הטופס שלהם בהודעת דואר אלקטרוני, InfoPath יוצר הודעת דואר אלקטרוני עם נתוני הטופס ושולח את ההודעה לנמעני הדואר האלקטרוני אותם ציינת בעת יצירת חיבור הנתונים. אם הנמענים אשר מקבלים את הטפסים שהושלמו משתמשים ב- Microsoft Office Outlook 2007, באפשרותם להוסיף תיקיה לתיבת הדואר הנכנס שלהם כדי לכלול בה את כל טפסי InfoPath שהם מקבלים ולקבוע את תצורתה של תיקיה זו להצגת הנתונים בטפסים בעמודות ב- Outlook.

לאחר הוספת חיבור נתונים של שליחה, עליך לקבוע את תצורתה של תבנית הטופס שלך כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם. כתוצאה מכך, כאשר המשתמשים פותחים את הטופס, InfoPath מוסיף באופן אוטומטי לחצן שלח לסרגל הכלים רגיל ואת הפקודה שלח לתפריט קובץ. באפשרותך גם להתאים אישית אפשרויות עבור תבנית הטופס שלך בדרכים הבאות:

 • שנה את הטקסט המופיע בלחצן שלח בסרגל הכלים הרגיל ובפקודה שלח בתפריט קובץ.

 • שנה את קיצור המקשים עבור לחצן שלח בסרגל הכלים הרגיל ועבור הפקודה שלח בתפריט קובץ.

 • צור הודעות מותאמות אישית שיוצגו למשתמשים כשהם ישלחו את הטפסים שלהם.

 • ציין אם להשאיר את הטופס פתוח, לסגור את הטופס או לפתוח טופס ריק אחר אחרי שהמשתמש שולח את הטופס.

לראש הדף

הוספה של חיבור נתונים לשליחה

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות שליחה.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לשלוח טופס זה.

 3. לחץ על שלח את נתוני הטופס ליעד יחיד ולאחר מכן, ברשימה, לחץ על דואר אלקטרוני.

 4. לחץ על הוספה.

 5. באשף חיבורי הנתונים, בתיבות המתאימות, הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים, את הנושא שברצונך שיופיע בהודעת הדואר האלקטרוני ואת טקסט המבוא הרצוי ולאחר מכן לחץ על הבא.

  עצה: באפשרותך גם לציין שדה או להשתמש בנוסחה כדי ליצור ערך עבור כל תיבה פרט לתיבה מבוא.

  כיצד?

  1. לחץ על הוסף נוסחה תמונת לחצן .

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להשתמש בשדה בנוסחה, לחץ על הוספת שדה או קבוצה, לחץ על השדה בו ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   • כדי להשתמש בפונקציה בנוסחה, לחץ על הוספת פונקציה, בחר את הפונקציה בה ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    עצה: אם הפונקציה דורשת פרמטרים, בחר את הפונקציה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ על אישור ולאחר מכן, בתיבה נוסחה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ פעמיים על הפונקציה שהוספת ולחץ על שדה או קבוצה. חפש קישורים למידע נוסף אודות פונקציות בסעיף למידע נוסף.

   • כדי להוסיף ערך או אופרטור מתמטי לתוך הנוסחה, הקלד את הערך או את הסימן עבור הפעולה המתמטית בתיבה נוסחה.

  פעולה

  סימן

  חיבור

  +

  חיסור

  -

  הכפלה

  *

  חילוק

  /

  • הערה: אם הנוסחה משתמשת באופרטור החילוק (/), ודא שיש רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק. אם לא מופיע רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק, InfoPath עשוי לפרש את הסימן "/" כמפריד עבור שלבי מיקום של XPath במקום כאופרטור חילוק.

  • כדי לאמת את תחביר הנוסחה, בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, לחץ על אימות נוסחה.

   חפש קישורים למידע נוסף אודות נוסחאות בסעיף למידע נוסף.

 6. בעמוד הבא של האשף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי להציג את הטופס בגוף של הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על שלח רק את התצוגה הפעילה של הטופס ללא קובץ מצורף.

  2. כדי לשלוח את נתוני הטופס כקובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני, לחץ על שלח את נתוני הטופס כקובץ מצורף, בחר בתיבת הסימון צרף את תבנית הטופס כדי להבטיח שמשתמשים יוכלו לפתוח את הטופס ולאחר מכן הקלד שם עבור הטופס בתיבה שם קובץ מצורף. באפשרותך גם לציין שדה או להשתמש בנוסחה כדי להבטיח שכל שם טופס הוא ייחודי.

   כיצד?

   1. לחץ על הוסף נוסחה תמונת לחצן .

   2. בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להשתמש בשדה בנוסחה, לחץ על הוספת שדה או קבוצה, לחץ על השדה בו ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה ולאחר מכן לחץ על אישור.

    • כדי להשתמש בפונקציה בנוסחה, לחץ על הוספת פונקציה, בחר את הפונקציה בה ברצונך להשתמש בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה ולאחר מכן לחץ על אישור.

     עצה: אם הפונקציה דורשת פרמטרים, בחר את הפונקציה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ על אישור ולאחר מכן, בתיבה נוסחה בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ פעמיים על הפונקציה שהוספת ולחץ על שדה או קבוצה. חפש קישורים למידע נוסף אודות פונקציות בסעיף למידע נוסף.

    • כדי להוסיף ערך או אופרטור מתמטי לתוך הנוסחה, הקלד את הערך או את הסימן עבור הפעולה המתמטית בתיבה נוסחה.

   פעולה

   סימן

   חיבור

   +

   חיסור

   -

   הכפלה

   *

   חילוק

   /

   • הערה: אם הנוסחה משתמשת באופרטור החילוק (/), ודא שיש רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק. אם לא מופיע רווח לפני ואחרי אופרטור החילוק, InfoPath עשוי לפרש את הסימן "/" כמפריד עבור שלבי מיקום של XPath במקום כאופרטור חילוק.

   • כדי לאמת את תחביר הנוסחה, בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, לחץ על אימות נוסחה.

    חפש קישורים למידע נוסף אודות נוסחאות בסעיף למידע נוסף.

   הערה: הנמענים המקבלים את נתוני הטופס כקובץ מצורף בהודעת דואר אלקטרוני צריכים ש- InfoPath יהיה מותקן במחשבים שלהם כדי שיוכלו לפתוח את הקובץ המצורף.

 7. לחץ על הבא.

 8. בעמוד הבא של האשף, בתיבה הזן שם עבור חיבור נתונים זה, הקלד שם תיאורי עבור זה חיבור נתונים של שליחה.

 9. ודא שהמידע במקטע תקציר נכון ולאחר מכן לחץ על סיום.

  1. כדי לשנות את השם של לחצן שלח שמופיע בסרגל הכלים רגיל והפקודה שלח המופיע בתפריט ' קובץ ' כאשר משתמשים ימלאו את הטופס, הקלד את השם החדש בתיבה כיתוב בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה.

   עצה: אם ברצונך להקצות קיצור מקשים זה לחצן והפקודה, הקלד אמפרסנד (&) לפני התו שברצונך שישמש קיצור מקשים. לדוגמה, כדי להקצות ALT + B בתור קיצור המקשים עבור לחצן שלח והפקודה, הקלד Su & bmit.

 10. אם אינך מעוניין שאנשים ישתמשו פקודה שלח או על לחצן שלח בסרגל הכלים רגיל כאשר הם ממלאים את הטופס שלך, נקה את תיבת הסימון הצג את פריט התפריט שלח ואת לחצן שלח בסרגל הכלים.

  1. כברירת מחדל, לאחר שהמשתמשים שולחים טופס, InfoPath שומר את הטופס פתוח ומציג הודעה כדי לציין אם הטופס נשלח בהצלחה. כדי לשנות את ברירת המחדל, לחץ על מתקדם ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לסגור את הטופס או יצירת טופס ריק חדש לאחר שמשתמש שולח טופס שהושלם, לחץ על האפשרות הרצויה ברשימה אחרי לשלוח.

   • כדי ליצור הודעה מותאמת אישית כדי לציין אם הטופס נשלח בהצלחה, בחר בתיבת הסימון השתמש הודעות מותאמות אישית, ולאחר מכן הקלד את ההודעות שלך בתיבות על הצלחה ועל כשל.

    עצה: השתמש בתיבת כשל הודעה כדי ליידע משתמשים מה ניתן לעשות אם הם לא יוכלו לשלוח בטופס שלהם. לדוגמה, אתה יכול מציע כי לשמור את הטופס שלהם ומשתמשים ליצור קשר עם מישהו לקבלת הוראות נוספות.

   • אם אין ברצונך להציג הודעה לאחר שמשתמש שולח טופס, נקה את תיבת הסימון הצג הצלחה והודעות כשל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×