שיתוף תיקיות של משימות עם אחרים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תכונה זו דורשת חשבון Microsoft Exchange Server או Microsoft Office 365. אל תשתמש ביתי רוב וחשבונות אישי Microsoft Exchange או Microsoft Office 365.

בעת שימוש עם חשבון Microsoft Exchange, ניתן לשתף משימות בין אנשים. שיתוף פעילות מוגבל לא רק תיקיית ברירת המחדל משימות הנוצרת בכל הפרופילים של Outlook. באפשרותך ליצור תיקיות משימות נוספות ולבחור איזו מבין תיקיות אלה לשתף. לדוגמה, באפשרותך ליצור תיקיית משימות עבור פרוייקט ספציפי. לאחר מכן באפשרותך לשתף גישה לתיקיה פעילות עם עמיתים לעבודה כך שהם באפשרותך לסקור את רשימת הפעילויות.

שיתוף תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל עם אנשים מסוימים

תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל ב-Outlook נוצרת בכל פרופיל של Outlook. לא ניתן לשנות את שם תיקיה זו או למחוק אותה.

 1. לחץ על משימות בחלונית הניווט.

  תיקיית ברירת המחדל הוא בדרך כלל תחת הפעילויות שלי, מוצג כפעילויות. אם יש לך תיקיות מרובות, הקפד שלבחור את תיקיית משימות המהווה ברירת מחדל.

 2. לחץ על תיקיה >משימות משותף

 3. בתיבה אל, הזן את שם הנמען עבור הודעת ההזמנה לשיתוף.

  ודא שתיבת הסימון שאפשר לנמען להציג את תיקיית משימות נבחרה.

 4. לחלופין, באפשרותך לשנות את הנושא.

 5. לחלופין, באפשרותך לבקש הרשאות להצגת תיקיית המשימותשל הנמען המוגדרת כברירת מחדל. כדי לעשות זאת, בחר בתיבת הסימון בקש הרשאה להצגת תיקיית המשימות של הנמען.

  הערה: אם ברצונך לבקש גישה לתיקיית משימות שאינה תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל, עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ובה לבקש הרשאה לגישה לתיקיה מסוימת זו.

 6. בגוף ההודעה, הקלד את כל המידע שברצונך לכלול.

 7. לחץ על שלח.

 8. סקור את תיבת הדו-שיח של האישור ולאחר מכן, אם היא נכונה, לחץ על אישור.

תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל ב-Outlook נוצרת בכל פרופיל של Outlook. לא ניתן לשנות את השם של תיקיה זו או למחוק אותה.

 1. לחץ על משימות בחלונית הניווט.

  תיקיית ברירת המחדל הוא בדרך כלל תחת הפעילויות שלי, מוצג כפעילויות. אם יש לך תיקיות מרובות, הקפד שלבחור את תיקיית משימות המהווה ברירת מחדל.

 2. לחץ על תיקיה >הרשאות תיקיה.

 3. בכרטיסיה 'הרשאות', בתיבה שם, לחץ על ברירת מחדל.

 4. תחת הרשאות, ברשימה רמת הרשאה, בחר רמת הרשאה.

  הסבר של רמות הרשאה

  באמצעות רמת (תפקיד) הרשאה זו

  באפשרותך

  בעלים

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. כבעלים של התיקיה, באפשרותך לשנות את רמות ההרשאה שיש לאנשים אחרים עבור התיקיה. (לא חל על נציגים.)

  עורך פרסום

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. (לא חל על נציגים.)

  עורך

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים.

  מחבר פרסום

  ליצור ולקרוא פריטים וקבצים, ליצור תיקיות משנה ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר. (לא חל על נציגים.)

  מחבר

  ליצור ולקרוא פריטים וקבצים ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר.

  משתתף

  ליצור פריטים וקבצים בלבד. תוכן התיקיה אינו מופיע. (לא חל על נציגים.)

  בודק

  לקרוא פריטים וקבצים בלבד.

  מותאם אישית

  לבצע פעילויות שהוגדרו על-ידי הבעלים של התיקיה. (לא חל על נציגים.)

  ללא

  אין לך הרשאה. אין באפשרותך לפתוח את התיקיה.

  באפשרותך ליצור הרשאות מותאמות אישית על-ידי בחירה בתיבות הסימון והאפשרויות תחת הרשאות.

תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל ב-Outlook נוצרת בכל פרופיל של Outlook. לא ניתן לשנות את השם של תיקיה זו או למחוק אותה. באפשרותך ליצור תיקיות משימות נוספות שניתן לשנות את שמן או למחוק אותן. סעיף זה כולל הוראות עבור תיקיות משימות מותאמות אישית שאתה יוצר.

 1. לחץ על משימות בחלונית הניווט ולאחר מכן באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שברצונך לשתף.

 2. הצבע על שיתוף > שתף משימות.

 3. בתיבה אל, הזן את שם הנמען של הודעת ההזמנה לשיתוף.

 4. לחלופין, באפשרותך לשנות את הנושא.

 5. לחלופין, באפשרותך להעניק הרשאות לנמען עבור שינוי פריטי המשימה שלך על-ידי בחירת תיבת הסימוןבאפשרותו של נמען להוסיף, לערוך ולמחוק פריטים בתיקיית משימות זו.

 6. בגוף ההודעה, הקלד את כל המידע שברצונך לכלול.

 7. לחץ על שלח.

 8. סקור את תיבת הדו-שיח של האישור ולאחר מכן, אם היא נכונה, לחץ על אישור.

תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל ב-Outlook נוצרת בכל פרופיל של Outlook. לא ניתן לשנות את השם של תיקיה זו או למחוק אותה. באפשרותך ליצור תיקיות משימות נוספות שניתן לשנות את שמן או למחוק אותן. סעיף זה כולל הוראות עבור תיקיות משימות מותאמות אישית שאתה יוצר.

 1. לחץ על משימות בחלונית הניווט ולאחר מכן לחיצה ימנית תיקיית המשימות שברצונך לשתף.

 2. הצבע על שיתוף > הרשאות תיקיה.

 3. בכרטיסיה הרשאות, בתיבה שם, לחץ על ברירת מחדל.

 4. תחת הרשאות, ברשימה רמת הרשאה, בחר רמת הרשאה.

  הסבר של רמות הרשאה

  באמצעות רמת (תפקיד) הרשאה זו

  באפשרותך

  בעלים

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. כבעלים של התיקיה, באפשרותך לשנות את רמות ההרשאה שיש לאנשים אחרים עבור התיקיה. (לא חל על נציגים.)

  עורך פרסום

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. (לא חל על נציגים.)

  עורך

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים.

  מחבר פרסום

  ליצור ולקרוא פריטים וקבצים, ליצור תיקיות משנה ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר. (לא חל על נציגים.)

  מחבר

  ליצור ולקרוא פריטים וקבצים ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר.

  משתתף

  ליצור פריטים וקבצים בלבד. תוכן התיקיה אינו מופיע. (לא חל על נציגים.)

  בודק

  לקרוא פריטים וקבצים בלבד.

  מותאם אישית

  לבצע פעילויות שהוגדרו על-ידי הבעלים של התיקיה. (לא חל על נציגים.)

  ללא

  אין לך הרשאה. אין באפשרותך לפתוח את התיקיה.

  באפשרותך ליצור הרשאות מותאמות אישית על-ידי בחירה בתיבות הסימון והאפשרויות תחת הרשאות.

בעת שימוש עם חשבון Microsoft Exchange, ניתן לשתף משימות בין אנשים. שיתוף פעילות מוגבל לא רק תיקיית ברירת המחדל משימות הנוצרת בכל הפרופילים של Outlook. באפשרותך ליצור תיקיות משימות נוספות ולבחור איזו מבין תיקיות אלה לשתף. לדוגמה, באפשרותך ליצור תיקיית משימות עבור פרוייקט ספציפי. לאחר מכן באפשרותך לשתף גישה לתיקיה פעילות עם עמיתים לעבודה כך שהם באפשרותך לסקור את רשימת הפעילויות.

כדי לחוות שיתוף משימות טוב יותר, לרבות הקצאת בעלות על משימות, אנו ממליצים לך להשתמש בפונקציונליות המשימה של Windows SharePoint Services 3.0. ניתן להציג משימות של SharePoint מתוך Microsoft Office Outlook 2007.

עצה: ניתן לסמן כל הודעה, איש קשר או משימה ב-Outlook כפרטיים כדי שאחרים לא יראו את הפריט בעת שיתוף תיקיות.

שיתוף משימות פועל באמצעות הודעות דואר אלקטרוני אודות הזמנה לשיתוף ובקשה לשיתוף. הזמנות לשיתוף מציעות לנמען גישה לתיקיית המשימות שלך. בעת שליחת הזמנה לשיתוף עבור תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל, באפשרותך גם לבקש מהנמען שישתף את תיקיית המשימות שלו המוגדרת כברירת מחדל.

הערה: אם ברצונך לבקש גישה לתיקיית משימות שאותה יצר הנמען — לא תיקיית המשימות שלו המוגדרת כברירת מחדל — עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ובה לבקש הרשאה להשתמש בתיקיה מסוימת זו. לאחר מכן, באפשרותו של הנמען לשלוח לך הזמנה לשיתוף עבור תיקיית המשימות שאינה מוגדרת כברירת מחדל.

שיתוף תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל עם אנשים מסוימים

תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל ב-Outlook נוצרת בכל פרופיל של Outlook. לא ניתן לשנות את שם תיקיה זו או למחוק אותה.

 1. במשימות, בחלונית הניווט, לחץ על שיתוף התיקיה המשימות שלי.

  הערה: אם אתה משתמש בחלונית הניווט בתצוגה ממוזערת, בחלונית הניווט, לחץ על חלונית ניווט ולאחר מכן לחץ על שיתוף התיקיה המשימות שלי.

 2. בתיבה אל, הזן את שם הנמען עבור הודעת ההזמנה לשיתוף.

 3. לחלופין, באפשרותך לשנות את הנושא.

 4. לחלופין, באפשרותך לבקש הרשאות להצגת תיקיית המשימותשל הנמען המוגדרת כברירת מחדל. כדי לעשות זאת, בחר בתיבת הסימון בקש הרשאה להצגת תיקיית המשימות של הנמען.

  הערה: אם ברצונך לבקש גישה לתיקיית משימות שאינה תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל, עליך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ובה לבקש הרשאה לגישה לתיקיה מסוימת זו.

 5. בגוף ההודעה, הקלד את כל המידע שברצונך לכלול.

 6. לחץ על שלח.

 7. סקור את תיבת הדו-שיח של האישור ולאחר מכן, אם היא נכונה, לחץ על אישור.

תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל ב-Outlook נוצרת בכל פרופיל של Outlook. לא ניתן לשנות את השם של תיקיה זו או למחוק אותה.

 1. במשימות, בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל.

  היא מופיעה לרוב תחת המשימות שלי, מוצגת כמשימות.

 2. אם אתה משתמש בחלונית הניווט בתצוגה ממוזערת, בחלונית הניווט, לחץ על חלונית ניווט ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל.

  היא מופיעה לרוב תחת המשימות שלי, מוצגת כמשימות.

 3. לחץ על שינוי הרשאות שיתוף.

 4. בכרטיסיה 'הרשאות', בתיבה שם, לחץ על ברירת מחדל.

 5. תחת הרשאות, ברשימה רמת הרשאה, בחר רמת הרשאה.

  הסבר של רמות הרשאה

  באמצעות רמת (תפקיד) הרשאה זו

  באפשרותך

  בעלים

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. כבעלים של התיקיה, באפשרותך לשנות את רמות ההרשאה שיש לאנשים אחרים עבור התיקיה. (לא חל על נציגים.)

  עורך פרסום

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. (לא חל על נציגים.)

  עורך

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים.

  מחבר פרסום

  ליצור ולקרוא פריטים וקבצים, ליצור תיקיות משנה ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר. (לא חל על נציגים.)

  מחבר

  ליצור ולקרוא פריטים וקבצים ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר.

  משתתף

  ליצור פריטים וקבצים בלבד. תוכן התיקיה אינו מופיע. (לא חל על נציגים.)

  בודק

  לקרוא פריטים וקבצים בלבד.

  מותאם אישית

  לבצע פעילויות שהוגדרו על-ידי הבעלים של התיקיה. (לא חל על נציגים.)

  ללא

  אין לך הרשאה. אין באפשרותך לפתוח את התיקיה.

  באפשרותך ליצור הרשאות מותאמות אישית על-ידי בחירה בתיבות הסימון והאפשרויות תחת הרשאות.

תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל ב-Outlook נוצרת בכל פרופיל של Outlook. לא ניתן לשנות את השם של תיקיה זו או למחוק אותה. באפשרותך ליצור תיקיות משימות נוספות שניתן לשנות את שמן או למחוק אותן. סעיף זה כולל הוראות עבור תיקיות משימות מותאמות אישית שאתה יוצר.

 1. במשימות, בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיית המשימות שברצונך לשתף.

  הערה: אם אתה משתמש בחלונית הניווט בתצוגה ממוזערת, בחלונית הניווט, לחץ על חלונית ניווט ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיית המשימות שברצונך לשתף.

 2. לחץ על שיתוף שם התיקיה.

 3. בתיבה אל, הזן את שם הנמען של הודעת ההזמנה לשיתוף.

 4. לחלופין, באפשרותך לשנות את הנושא.

 5. לחלופין, באפשרותך להעניק הרשאות לנמען עבור שינוי פריטי המשימה שלך על-ידי בחירת תיבת הסימוןבאפשרותו של נמען להוסיף, לערוך ולמחוק פריטים בתיקיית משימות זו.

 6. בגוף ההודעה, הקלד את כל המידע שברצונך לכלול.

 7. לחץ על שלח.

 8. סקור את תיבת הדו-שיח של האישור ולאחר מכן, אם היא נכונה, לחץ על אישור.

תיקיית המשימות המוגדרת כברירת מחדל ב-Outlook נוצרת בכל פרופיל של Outlook. לא ניתן לשנות את השם של תיקיה זו או למחוק אותה. באפשרותך ליצור תיקיות משימות נוספות שניתן לשנות את שמן או למחוק אותן. סעיף זה כולל הוראות עבור תיקיות משימות מותאמות אישית שאתה יוצר.

 1. במשימות, בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיית המשימות שברצונך לשתף.

  הערה: אם אתה משתמש בחלונית הניווט בתצוגה ממוזערת, בחלונית הניווט, לחץ על חלונית ניווט ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיית המשימות שברצונך לשתף.

 2. לחץ על שינוי הרשאות שיתוף.

 3. בכרטיסיה 'הרשאות', בתיבה שם, לחץ על ברירת מחדל.

 4. תחת הרשאות, ברשימה רמת הרשאה, בחר רמת הרשאה.

  הסבר של רמות הרשאה

  באמצעות רמת (תפקיד) הרשאה זו

  באפשרותך

  בעלים

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. כבעלים של התיקיה, באפשרותך לשנות את רמות ההרשאה שיש לאנשים אחרים עבור התיקיה. (לא חל על נציגים.)

  עורך פרסום

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. (לא חל על נציגים.)

  עורך

  ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים.

  מחבר פרסום

  ליצור ולקרוא פריטים וקבצים, ליצור תיקיות משנה ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר. (לא חל על נציגים.)

  מחבר

  ליצור ולקרוא פריטים וקבצים ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר.

  משתתף

  ליצור פריטים וקבצים בלבד. תוכן התיקיה אינו מופיע. (לא חל על נציגים.)

  בודק

  לקרוא פריטים וקבצים בלבד.

  מותאם אישית

  לבצע פעילויות שהוגדרו על-ידי הבעלים של התיקיה. (לא חל על נציגים.)

  ללא

  אין לך הרשאה. אין באפשרותך לפתוח את התיקיה.

  באפשרותך ליצור הרשאות מותאמות אישית על-ידי בחירה בתיבות הסימון והאפשרויות תחת הרשאות.

באפשרותך לשנות או לבטל תוקף של הרשאות גישה של אדם לתיקיות המשימות שלך בכל עת.

 1. במשימות, בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיית המשימות שעבורה ברצונך לשנות הרשאות.

  הערה: אם אתה משתמש בחלונית הניווט בתצוגה ממוזערת, בחלונית הניווט, לחץ על חלונית ניווט ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיית המשימות שעבורה ברצונך לשנות הרשאות.

 2. לחץ על שינוי הרשאות שיתוף.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • שינוי הרשאות עבור כולם   

   1. בכרטיסיה 'הרשאות', בתיבה שם, לחץ על ברירת מחדל.

   2. תחת הרשאות, ברשימה רמת הרשאה, בחר רמת הרשאה.

    הסבר של רמות הרשאה

    עם permissi זה רמת (או תפקיד)

    באפשרותך

    בעלים

    ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. כבעלים של התיקיה, באפשרותך לשנות את רמות ההרשאה שיש לאנשים אחרים עבור התיקיה. (לא חל על נציגים.)

    עורך פרסום

    ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. (לא חל על נציגים.)

    עורך

    ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים.

    מחבר פרסום

    ליצור ולקרוא פריטים וקבצים, ליצור תיקיות משנה ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר. (לא חל על נציגים.)

    מחבר

    ליצור ולקרוא פריטים וקבצים ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר.

    משתתף

    ליצור פריטים וקבצים בלבד. תוכן התיקיה אינו מופיע. (לא חל על נציגים.)

    בודק

    לקרוא פריטים וקבצים בלבד.

    מותאם אישית

    לבצע פעילויות שהוגדרו על-ידי הבעלים של התיקיה. (לא חל על נציגים.)

    ללא

    אין לך הרשאה. אין באפשרותך לפתוח את התיקיה.

    באפשרותך ליצור הרשאות מותאמות אישית על-ידי בחירה בתיבות הסימון והאפשרויות תחת הרשאות.

  • שינוי הרשאות עבור אדם אחד   

   1. בכרטיסיה 'הרשאות', בתיבה שם, לחץ על שם האדם שברצונך לשנות את הגישה שלו.

   2. תחת הרשאות, ברשימה רמת הרשאה, בחר רמת הרשאה.

    הסבר של רמות הרשאה

    באמצעות רמת (תפקיד) הרשאה זו

    באפשרותך

    בעלים

    ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. כבעלים של התיקיה, באפשרותך לשנות את רמות ההרשאה שיש לאנשים אחרים עבור התיקיה. (לא חל על נציגים.)

    עורך פרסום

    ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים וליצור תיקיות משנה. (לא חל על נציגים.)

    עורך

    ליצור, לקרוא, לשנות ולמחוק את כל הפריטים והקבצים.

    מחבר פרסום

    ליצור ולקרוא פריטים וקבצים, ליצור תיקיות משנה ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר. (לא חל על נציגים.)

    מחבר

    ליצור ולקרוא פריטים וקבצים ולשנות ולמחוק פריטים וקבצים שאתה יוצר.

    משתתף

    ליצור פריטים וקבצים בלבד. תוכן התיקיה אינו מופיע. (לא חל על נציגים.)

    בודק

    לקרוא פריטים וקבצים בלבד.

    מותאם אישית

    לבצע פעילויות שהוגדרו על-ידי הבעלים של התיקיה. (לא חל על נציגים.)

    ללא

    אין לך הרשאה. אין באפשרותך לפתוח את התיקיה.

    באפשרותך ליצור הרשאות מותאמות אישית על-ידי בחירה בתיבות הסימון ואפשרויות הבחירה תחת הרשאות.

   3. חזור על שלב 2 עבור כל אדם ברשימה שברצונך לשנות את הגישה שלו.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×