שיתוף מסמכים באמצעות גירסאות אחרות של Office for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

תבנית Open XML

בעת יצירת מסמך או תבנית ב- Word, באופן אוטומטי Word שומר את המסמך או את התבנית בתבנית הקובץ Open XML. תבנית קובץ זו שונה מהתבנית המשמשת ב- Word 2004 for Mac או גירסאות קודמות וב- Word 2003 for Windows או גירסאות קודמות. הסעיפים הבאים מתארים את תבניות הקובץ שבהן באפשרותך להשתמש כדי לשתף מסמך או תבנית Word עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של Word.

חשוב: כמה פריטים שנוצרו באמצעות התכונות החדשות ב- Office for Mac 2011 או ב- Office 2016 for Mac העשויות לפעול באופן שונה בעת שמירת המסמך בתבנית הקובץ המשמשות את Office 2004 for Mac או בגירסאות קודמות. השתמש דוח התאימות כדי להימנע באמצעות התכונות החדשות של Office העשויות לפעול באופן שונה בגירסאות קודמות של Office.

מסמך

באפשרותך לשתף מסמך Word עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של Word, באופן הבא.

עצות: 

 • כדי לברר באיזו גירסה של Word אתה משתמש, בתפריט Word, לחץ על אודות Word.

 • אם אתה עובד עם כל גירסה של Word 2000 עד Word 2003 עבור Windows ו- Word for Mac 2011, באפשרותך להוריד את חבילת התאימות של Microsoft Office עבור Word, Excel ו- PowerPoint תבניות קבצים מ- מרכז ההורדות של Microsoft אזור Microsoft באתר האינטרנט (https://www.microsoft.com/download).

 • סיסמאות ב- Excel for Mac וב- Word for Mac מוגבלות לאורך של 15 תווים. אם הסיסמה ארוכה יותר מ- 15 תווים, לא תוכל לפתוח חוברת עבודה או מסמך שהופעלה בהם הגנה באמצעות סיסמה בגירסת Excel או Word המבוססת על Windows. אם תרצה לפתוח את הקובץ ב- Office for Mac, בקש מהמחבר המשתמש ב- Windows להתאים את אורך הסיסמה.

כדי לשתף מסמך עם מישהו המשתמש ב-

מערכת הפעלה

שמור את הקובץ בתבנית זו

Microsoft Word 2004 for Mac

Mac OS

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Word X

Mac OS

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Word 2001

Mac OS

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Word 98

Mac OS

Word 97-2004 Document (.doc)

גירסאות של Word שקדמו ל- Word 98

Mac OS

Rich Text Format (.rtf)

Microsoft Office Word 2007

Windows

Word Document (.docx)‎

Microsoft Office Word 2003

Windows

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Office Word 2002

Windows

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Office Word 2000

Windows

Word 97-2004 Document (.doc)

Microsoft Office Word 97

Windows

Word 97-2004 Document (.doc)

גירסאות Word שקדמו ל- Microsoft Office Word 97

Windows

Rich Text Format (.rtf)

תבנית

באפשרותך לשתף תבנית Word עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של Word באופן הבא.

עצות: 

 • כדי לברר באיזו גירסה של Word אתה משתמש, בתפריט Word, לחץ על אודות Word.

 • סיסמאות ב- Excel for Mac וב- Word for Mac מוגבלות לאורך של 15 תווים. אם הסיסמה ארוכה יותר מ- 15 תווים, לא תוכל לפתוח חוברת עבודה או מסמך שהופעלה בהם הגנה באמצעות סיסמה בגירסת Excel או Word המבוססת על Windows. אם תרצה לפתוח את הקובץ ב- Office for Mac, בקש מהמחבר המשתמש ב- Windows להתאים את אורך הסיסמה.

כדי לשתף תבנית עם מישהו שמשתמש ב-

מערכת הפעלה

שמור את הקובץ בתבנית זו

Word 2004 for Mac

Mac OS

Word 97-2004 Template (.dot)

Word x

Mac OS

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 2001

Mac OS

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 98

Mac OS

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 2007

Windows

Word Template (.dotx)‎

Word 2003

Windows

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 2002

Windows

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 2000

Windows

Word 97-2004 Template (.dot)

Word 97

Windows

Word 97-2004 Template (.dot)

למידע נוסף

שיטות עבודה מומלצות לעבודה עם Windows

תבניות קובץ לשמירת מסמכים

PowerPoint

תבנית Open XML

בעת יצירת מצגת, תבנית או הצגה ב- PowerPoint, באופן אוטומטי PowerPoint שומר את המצגת, התבנית או ההצגה בתבנית הקובץ Open XML. תבנית קובץ זו שונה מהתבנית המשמשת ב- PowerPoint 2004 for Mac או גירסאות קודמות וב- PowerPoint 2003 for Windows או גירסאות קודמות. הסעיפים הבאים מתארים את תבניות הקובץ שבהן באפשרותך להשתמש כדי לשתף מצגת, תבנית או הצגה של PowerPoint עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של PowerPoint.

חשוב: כמה פריטים שנוצרו באמצעות התכונות החדשות ב- Office for Mac 2011 או ב- Office 2016 for Mac העשויות לפעול באופן שונה בעת שמירת המסמך בתבנית הקובץ המשמשות את Office 2004 for Mac או בגירסאות קודמות. השתמש דוח התאימות כדי להימנע באמצעות התכונות החדשות של Office העשויות לפעול באופן שונה בגירסאות קודמות של Office.

ייצוג

באפשרותך לשתף מצגת PowerPoint עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של PowerPoint באופן הבא.

עצות: 

 • כדי לברר באיזו גירסה של PowerPoint אתה משתמש, בתפריט PowerPoint, לחץ על אודות PowerPoint.

 • אם אתה עובד עם כל גירסה של PowerPoint 2000 באמצעות PowerPoint 2003 עבור Windows ו- PowerPoint for Mac 2011, באפשרותך להוריד את חבילת התאימות של Microsoft Office עבור Word, Excel ותבניות קובץ של PowerPoint מ- מרכז ההורדות של Microsoft אזור Microsoft באתר האינטרנט (http://www.microsoft.com/download).

כדי לשתף מצגת עם מישהו שמשתמש ב-

מערכ ת הפעלה

שמור את הקובץ בתבנית זו

Microsoft PowerPoint 2004 for Mac

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Outlook 2010

Windows

PowerPoint Presentation ‏(‎.pptx)

Microsoft Office PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

Microsoft Office PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97-2004 Presentation (.ppt)

תבנית

באפשרותך לשתף תבנית PowerPoint עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של PowerPoint, באופן הבא.

עצה: כדי לברר באיזו גירסה של PowerPoint אתה משתמש, בתפריט PowerPoint, לחץ על אודות PowerPoint.

כדי לשתף תבנית עם מישהו שמשתמש ב-

מערכת הפעלה

שמור את הקובץ בתבנית זו

PowerPoint 2004

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 2007

Windows

PowerPoint Template ‏(‎.potx)

PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97-2004 Template (.pot)

הצגה

באפשרותך לשתף הצגת PowerPoint עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של PowerPoint באופן הבא.

עצה: כדי לברר באיזו גירסה של PowerPoint אתה משתמש, בתפריט PowerPoint, לחץ על אודות PowerPoint.

כדי לשתף הצגה עם מישהו שמשתמש ב-

מערכת הפעלה

שמור את הקובץ בתבנית זו

PowerPoint 2004

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint X

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 2001

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 98

Mac OS

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 2007

Windows

PowerPoint Show ‏(‎.ppsx)

PowerPoint 2003

Windows

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 2002

Windows

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 2000

Windows

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

PowerPoint 97

Windows

PowerPoint 97-2004 Show (.pps)

למידע נוסף

שיטות עבודה מומלצות לעבודה עם Windows

תבניות קובץ עבור שמירת מצגות

Excel

תבנית Open XML

בעת יצירת חוברת עבודה או תבנית ב- Excel, באופן אוטומטי Excel שומר את חוברת העבודה או את התבנית בתבנית הקובץ Open XML. תבנית קובץ זו שונה מהתבנית המשמשת ב- Excel 2004 for Mac או גירסאות קודמות וב- Excel 2003 for Windows או גירסאות קודמות. הסעיפים הבאים מתארים את תבניות הקובץ שבהן באפשרותך להשתמש כדי לשתף חוברת עבודה או תבנית של Excel עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של Excel.

חשוב: כמה פריטים שנוצרו באמצעות התכונות החדשות ב- Office for Mac 2011 או ב- Office 2016 for Mac העשויות לפעול באופן שונה בעת שמירת המסמך בתבנית הקובץ המשמשות את Office 2004 for Mac או בגירסאות קודמות. השתמש דוח התאימות כדי להימנע באמצעות התכונות החדשות של Office העשויות לפעול באופן שונה בגירסאות קודמות של Office.

חוברת עבודה

באפשרותך לשתף חוברת עבודה של Excel עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של Excel, באופן הבא.

עצות: 

 • כדי לברר באיזו גירסה של Excel אתה משתמש, בתפריט Excel, לחץ על אודות Excel.

 • אם אתה עובד עם כל גירסה של Excel 2000 עד 2003 של Excel עבור Windows ו- Excel for Mac 2011, באפשרותך להוריד את חבילת התאימות של Microsoft Office עבור Word, Excel ותבניות קובץ של PowerPoint מ- מרכז ההורדות של Microsoftאזור Microsoft באתר האינטרנט (http://www.microsoft.com/download).

 • סיסמאות ב- Excel for Mac וב- Word for Mac מוגבלות לאורך של 15 תווים. אם הסיסמה ארוכה יותר מ- 15 תווים, לא תוכל לפתוח חוברת עבודה או מסמך שהופעלה בהם הגנה באמצעות סיסמה בגירסת Excel או Word המבוססת על Windows. אם תרצה לפתוח את הקובץ ב- Office for Mac, בקש מהמחבר המשתמש ב- Windows להתאים את אורך הסיסמה.

כדי לשתף חוברת עבודה עם מישהו שמשתמש ב-

מערכת הפעלה

שמור את הקובץ בתבנית זו

Microsoft Excel 2004 for Mac

Mac OS

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Excel X

Mac OS

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Excel 2001

Mac OS

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Excel 98

Mac OS

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Office Excel 2007

Windows

Excel workbook‏ (‎.xlsx)

Microsoft Office Excel 2003

Windows

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Office Excel 2002

Windows

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Office Excel 2000

Windows

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

Microsoft Office Excel 97

Windows

Excel 97-2004 Workbook (.xls)

תבנית

באפשרותך לשתף תבנית Excel עם אנשים המשתמשים בגירסאות אחרות של Excel, באופן הבא.

עצות: 

 • כדי לברר באיזו גירסה של Excel אתה משתמש, בתפריט Excel, לחץ על אודות Excel.

 • סיסמאות ב- Excel for Mac וב- Word for Mac מוגבלות לאורך של 15 תווים. אם הסיסמה ארוכה יותר מ- 15 תווים, לא תוכל לפתוח חוברת עבודה או מסמך שהופעלה בהם הגנה באמצעות סיסמה בגירסת Excel או Word המבוססת על Windows. אם תרצה לפתוח את הקובץ ב- Office for Mac, בקש מהמחבר המשתמש ב- Windows להתאים את אורך הסיסמה.

כדי לשתף תבנית עם מישהו שמשתמש ב-

מערכת הפעלה

שמור את הקובץ בתבנית זו

Excel 2004

Mac OS

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel X

Mac OS

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 2001

Mac OS

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 98

Mac OS

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 2007

Windows

Excel Template (.xltx)

Excel 2003

Windows

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 2002

Windows

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 2000

Windows

Excel 97-2004 Template (.xlt)

Excel 97

Windows

Excel 97-2004 Template (.xlt)

למידע נוסף

שיטות עבודה מומלצות לעבודה עם Windows

שינוי תבנית הקובץ המשמשת בדרך כלל לשמירת חוברות עבודה

תבניות קובץ לשמירת חוברות עבודה

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×